We sturen je graag een notificatie bij belangrijk nieuws:Ja doen!Niet nu
emailadres wachtwoord

Ouders

Wij vinden het fijn als ouders meedenken over de gang van zaken op school.
Daarom is er een medezeggenschapsraad en een oudercommissie ingesteld.

MR:
Hierin zitten ouders en leerkrachten van beide locaties. Zij bespreken onderwerpen zoals de schoolgids, formatie, schooljaarplan etc.

Leden van de MR:

Michel EversOudergeleding, voorzitter
Bas SchrageOudergeleding
Anita HuismanOudergeleding
Anita NoordPersoneelsgeleding
Henk  HuismanOudergeleding, secretaris
Afine HuismanPersoneelsgeleding, contactpersoon: a.huisman@stichtingbaasis.nl
Henriƫt Bulthuis
PersoneelsgeledingE-mail MR: a.huisman@stichtingbaasis.nlmr.schuthoek@stichtingbaasis.nl

Notulen MR vergaderingen:

Notulen MR-07-09-2022
Notulen 14-04-2022
Notulen 10-03-2022
Notulen 20-01-2022
Notulen 08-12-2021
Notulen 23-09-2021
Notulen 18-8-2021
Notulen 03-06-2021
Notulen
 15-05-2021
Notulen 28-03-2021
Notulen 21-01-2021
Notulen 29-11-2020
Notulen 22-01-2020

Notulen 22-04-2020
Oudervereniging:
Leden:
Remmy Pieters, ouder
Bas Schrage, ouder
 
Oudercommissie Zuidlaarderveen:
Carina Huisman
Anne-Marie Koster
Jantien Valkenburg
Jolanda Nijsink

Oudercommissie Zuidlaren:

Wilma Sterken
Carina van Leeuwen
Iris Biesterbos
Marijke Scheper
Renate Ubels
Heleen Hovenkamp
Charlotte Ulenreef