We sturen je graag een notificatie bij belangrijk nieuws:Ja doen!Niet nu
emailadres wachtwoord

Nieuwsoverzicht

Nieuwsbrief 8 juli 2021

vrijdag 9 juli 2021
Vanuit de directie.
Dag allemaal,
Het schooljaar is bijna voorbij. Iedereen is toe aan een welverdiende vakantie. We kijken terug op een bewogen jaar. Vol enthousiasme zijn we gestart in augustus, waarbij we toch nog steeds strenge afspraken hadden rondom het Corona-beleid. Met zelfs nog een paar weken lock-down in de winter.
We zijn er goed door heen gekomen met onze school. Gelukkig mochten we de laatste weken toch weer wat meer.
We kijken nog uit naar een vrolijke laatste schooldag voor de hele school met een vossenjacht en natuurlijk een traktatie, waarbij ook de ouders zijn uitgenodigd vanaf 11.15 uur. We hebben genoten van een mooi afscheid van groep 8 met een spannende film (Moordvrouw), opgenomen in ons eigen Zuidlaren met aansluitend een barbecue. Vandaag hebben de kinderen van de groepen 3 t/m 7 de film mogen bekijken. Een compliment aan de organisatie van de film is bij deze zeker op haar plaats!!
Voor mij als directeur was het fijn om een aantal ouders ook eens live te ontmoeten. Bij het hek ontmoet ik natuurlijk ouders maar vaak van de jongere kinderen, maar nu ook van de bovenbouw. Dat maakt een stukje verbinding toch wel makkelijker. Ik heb gemerkt dat dat heel belangrijk is. Contact maken en in verbinding blijven. We hopen dat we dit ook door kunnen zetten na de zomer en dat we het ergste gehad hebben met alle Corona maatregelen. Weer terug naar het oude gewoon.

Formatie
Al eerder heeft u informatie ontvangen over de formatie op onze beide locaties.
Hieronder vindt u nogmaals de groepsindeling met de leerkracht(en) erbij en de ondersteuning.

Locatie Zuidlaren:  Zie foto rechts.
Locatie Zuidlaarderveen Zie foto rechts.

Teamsamenstelling:
Volgend schooljaar starten we met een iets andere teaminzet dan afgelopen schooljaar op de locatie Zuidlaren.
Juf Anniek gaat na de zomervakantie aan de slag als intern begeleider op De Borg in Haren. Helaas gaan we afscheid van haar nemen. Juf Wilma gaat samen met juf Esmé groep 1/2 draaien en 1 dag in groep 7/ 8.
Groep 2/3 gaat draaien met juf Afine en juf Heleen. Juf Heleen Hogeboom is 3 dagen werkzaam op de Zuid-Wester en komt 2 dagen bij ons op school. Verderop in deze brief stelt Heleen zich kort nader aan u voor.
In groep 4/5 maken we kennen met juf Nienke Tonnis. Zij komt uit Friesland en zal ons team komen versterken in groep 4/5 samen met juf Henriet. Op een later moment zal Nienke zich ook nader aan u voorstellen.
Meester Stephan staat 4 dagen voor groep 6/7/8 .
Juf Anita Schuiling zal het team versterken in haar rol als onderwijsassistent op maandagochtend, dinsdag en donderdagochtend.
Juf Henriëtte Raap ondersteunt op de woensdag. Op dit moment zijn we nog in gesprek voor nog meer onderwijsondersteuning.
Meester Jochem heeft in het afgelopen schooljaar in verschillende groepen ondersteuning gegeven in zijn rol als onderwijsassistent. Komend schooljaar gaat hij een start maken met de opleiding aan de PABO. We willen hem bij deze bedanken voor zijn inzet en wensen hem veel succes met zijn studie.


Op de locatie in Zuidlaarderveen komt juf Coby weer terug. In overleg met juf Anita zal dat eerst voor 3 of 4 dagen zijn.
Juf Anita staat voor de groepen 1-4 en groepen 5-8 en heeft ook een extra ondersteunende dag. Juf Marjan staat voor groep 5-8.
Juf Maaike gaat met zwangerschapsverlof. We hopen dat we na haar verlof weer een plekje voor Maaike hebben in ons team.

NPO Gelden
Vanwege het Cornavirus heeft het ministerie extra gelden beschikbaar gesteld voor alle kinderen in het onderwijs. We hebben hiervoor een schoolscan gemaakt en gekeken waar we het extra voor in willen zetten. Dit is uitgebreid met het team besproken en daarna met de MR.
Volgend schooljaar hebben we wederom combinatiegroepen. We zetten in op de kracht van ons eigen personeel en hebben gekeken naar extra inzet van onderwijsassistentie ten gunste van de leerkrachtondersteuning. Ook zetten we in op versterking van onze lees- en taalaanpak.
We zullen de inzet van de gelden op de volgende onderdelen inzetten:
- extra onderwijsondersteuning op de groepen door extra onderwijsassistentie.
- aanschaf en scholing aanpak ‘Sociaal Emotioneel en Burgerschap’ door een nieuwe methode Kwink.
- aanschaf ontwikkelingsmateriaal voor alle groepen.
- aanschaf van leesboeken.
De inzet van de NPO gelden zien we als onderdeel van een duurzame investering van de totale Schuthoek.
Daarnaast hebben we eind mei/ begin juni de oudertevredenheid enquête en de leerling tevredenheid afgenomen.
Oudertevredenheid en leerling tevredenheid hebben als volgt gescoord:
- Ouderteredenheid voor beide locaties: 8.1.
- Leerlingtevredenheid Schuthoek Zuidlaren: 8,2
- Leerlingtevredenheid Schuthoek Zuidlaarderveen: 8,4


Om de communicatie met ouders te versterken hopen we naast weer het fysiek contact door de inzet van Parro handiger te kunnen communiceren. Dit is een app waarin we veel zaken direct met u kunnen delen en is ook gekoppeld aan ons volgsysteem. Na de vakantie volgt hierover meer uitleg

Kwink
Na de zomervakantie gaan we starten met een nieuwe aanpak voor Sociaal Emotioneel Leren en Burgerschap. De Schuthoek heeft een aantal jaren met de Kiva aanpak gewerkt, maar als team vonden we dat het accent soms te veel op het anti-pesten lag. We hebben afgelopen jaar de tijd genomen om te onderzoeken welke methode goed bij onze school zou passen en ook de combinatie van burgerschap hierin meegenomen.
De keuze is op Kwink gevallen. U zult daar volgend schooljaar zeker meer van gaan merken want we nemen u als ouders ook mee in de aanpak. Kwink werkt met 5 bewezen gedragsprincipes. (Foto rechts)

Even voorstellen.
Mijn naam is Heleen Hogenboom, 26 jaar oud en ik woon in Borger. In mijn vrije tijd ga ik graag zwemmen, met vrienden afspreken of creatief bezig zijn.
Komend schooljaar zal ik op de donderdag en vrijdag in groep 2/3 gaan werken op de Schuthoek. Ik heb heel veel zin in deze nieuwe uitdaging en verheug me er op om er samen met de kinderen en collega’s een mooi en leerzaam schooljaar van te maken.
Daarnaast zal ik drie dagen op de Zuid-Wester aan het werk gaan.


Ik wens jullie allen een fijne zomervakantie en hopelijk komen we elkaar na de vakantie tegen op school!

Groepen doorschuiven
Vandaag hebben we het jaarlijkse ‘doorschuifmoment’ ook weer plaats laten vinden. De kinderen maken dan even kennis met hun nieuwe klasgenoten en/of de leerkrachten. Op een eerder moment hebben we al kennis mogen maken met de nieuwe kinderen die na de zomervakantie op onze school een start gaan maken. We heten hen en hun ouders uiteraard van harte welkom!


MR.
Enige tijd geleden hebben we u verteld over het feit dat we op zoek waren naar enkele nieuwe leden voor de MR. Er hebben zich ondertussen drie kandidaten aangemeld, te weten:
- Marijke Scheper
- Aran Mol
- Henk Huisman
Na de vakantie zal de MR ervoor zorgen dat de kandidaat-leden zich via de nieuwsbrief nader voorstellen en hun motivatie voor de kandidaatstelling toelichten. Vervolgens zal dan de verkiezing verder ten uitvoer gebracht worden. Na de vakantie volgt dan meer informatie daarover.
Het team van de Schuthoek, locatie Zuidlaren en Zuidlaarderveen wenst iedereen een hele fijne vakantie toe!

Agenda:
- vrijdag 9 juli ’21 : laatste schooldag
- 10 juli – 22 aug ’21 : zomervakantie
- maandag 23 aug. ’21 : 1e schooldag nieuwe schooljaar.
- laatste vakantieweek : eerstvolgende nieuwsbrief
Nieuwsbrief, vrijdag 23 april ’21

vrijdag 23 april 2021
Dag allemaal,

Het is een drukke tijd. De kinderen gaan gelukkig alweer een aantal weken ‘gewoon’ naar school en dat is natuurlijk goed voor de structuur. Ondanks dat zijn er voldoende leuke onderbrekingen van het schoolprogramma: naast het vieren van het Paasfeest, hebben we natuurlijk ook aandacht gegeven aan de Nationale Buitenspeldag en vandaag staat in het teken van de viering van Koningsspelen.
De kinderen van groep 7/8 hebben deelgenomen aan het praktisch verkeerexamen en de leerlingen van groep 8 hebben hun best gedaan op de eindtoets van CITO. Kortom: voldoende onderwerpen om over te vertellen in deze nieuwsbrief.
Nog een weekje en dan zijn de kinderen een paar weken vrij. We wensen iedereen alvast fijne vrije dagen!

                                        Veel leesplezier!!


MR.
In de vorige nieuwsbrief heeft de MR een oproep geplaatst voor kandidaten voor de MR. We zijn erg blij om te constateren dat een viertal ouders interesse heeft getoond om zitting te gaan nemen in de MR. Binnenkort zullen we u informeren over het verdere verloop.

Coöperatieve werkvormen op de Schuthoek.
In de vorige nieuwsbrief heeft u een algemeen stukje kunnen lezen over coöperatieve werkvormen. In deze nieuwsbrief wil ik graag iets meer vertellen over de werkvorm die deze maand op onze school centraal staat: Tweetal Coach.
Tweetal Coach stimuleert leerlingen om elkaar te helpen bij het maken van opdrachten. Leerlingen vormen tweetallen (of de leerkracht maakt tweetallen) en het tweetal krijgt opdrachten om te maken. Dit gaat volgens de volgende structuur:
Leerling A maakt de eerste opdracht en zegt hardop welke stappen hij/zij zet om tot de oplossing te komen.
Leerling B luistert en controleert. Als leerling A het antwoord fout heeft of hulp nodig heeft coacht leerling B. Als leerling A het juiste antwoord geeft dan mag deze het antwoord opschrijven. Leerling B complimenteert en coacht.
Daarna wisselen de leerlingen van rol.
De stappen worden herhaald voor iedere nieuwe opdracht.
Tweetal Coach is een krachtige structuur. Leerlingen die anders opdrachten individueel verkeerd zouden hebben aangepakt, worden nu meteen gecorrigeerd. Bij Tweetal Coach krijgen de leerlingen feedback tijdens elke opdracht in plaats van na de gehele oefening.
Voorbeelden van Tweetal coach:
In groep 1 en 2 hebben de kinderen d.m.v. een Tweetal Coach een paasei gemaakt op de kralenplank. Om de beurt een regel kralen leggen en elkaar vertellen of het goed gaat.
In de hogere groepen kan Tweetal Coach goed gebruikt worden om sommen te oefenen, woordsoorten benoemen, zinsontleding en topografie.
De coöperatieve werkvorm Tweetal Coach sluit heel mooi aan op de Denkgewoonte ‘Samen kunnen we meer dan alleen.’
                                                    
 
Denkgewoonten, groep 3.
In groep 3 werken wij deze periode, net als de kleutergroep, aan de denkgewoonte 'Samen kunnen we meer dan alleen'.
Deze past heel goed bij de coöperatieve werkvorm die we deze maand in alle groepen doen, dat is ‘Tweetalcoach’.
Iedere dag praten we even over de denkgewoonte; wat lukt thuis of op school beter samen dan alleen? Op de bijgevoegde foto staan mooie reacties van de kinderen.
Samen rekenen door middel van de werkvorm ‘Tweetalcoach’ lukt beter dan alleen! Het is fijn om iemand te kunnen helpen en ook fijn om geholpen te worden.
Bij deze les maakten de kinderen in tweetallen om de beurt een som. De ene schreef het antwoord op, de ander controleerde. Daarna werd er van rol gewisseld. Elkaar complimenten geven hoort er ook bij, daarmee geef je elkaar een goed gevoel.
Het is mooi om te zien dat deze werkvorm het enthousiasme, de betrokkenheid en zelfstandigheid van de kinderen vergroot!
   

Nog meer  weten over denkgewoonten? Kijk dan ook eens op www.denkgewoonten.nl


Praktisch verkeersexamen.
Op vrijdag 16 april kwamen alle kinderen van de groepen 7 en 8 in aanmerking voor het jaarlijkse praktische verkeersexamen. Van tevoren is er geoefend op de route. Met name het omkijken en het uitsteken van de hand is van belang. Gelukkig is iedereen van onze beide scholen geslaagd. Van harte gefeliciteerd!

 

 
 
Nationale Buitenlesdag, 13 april jl.

In de vorige nieuwsbrief hebben we u verteld over de Nationale Buitenspeldag. Hieronder een verslag van de Buitenlesdag in Zuidlaarderveen.

Vandaag (lees: 13 april jl.) is het een hele bijzondere en hele leuke dag: Buitenspeldag. Dit houdt in dat wij rekenen, taal, spelling niet aan ons tafeltje gaan maken maar lekker naar buiten gaan. Daar kunnen wij ook heel goed lessen maken en leren. Het gaat wel anders dan anders, maar dat maakt het juist zo leuk!
Wat hebben we gedaan? Groep 3 en 4 heeft tafels geoefend op het plein. Hartstikke leerzaam. De tafels liggen op de picknicktafel en de kinderen zoeken de antwoorden erbij. Lekker rennen en ook nog de tafels goed in het hoofd krijgen. Wat wil je nog meer.
De onderbouw heeft ook nog cijfers gezocht die over het hele plein lagen. Getallen en stippen bij elkaar zoeken. Ook lagen er in de zandbak allemaal letters verstopt! Groep 1 en 2 hebben ze gelukkig allemaal terug gevonden.
En… spelling geoefend. Een estafette dictee: de woorden lagen verspreid over het plein en de leerlingen moesten het woord goed onthouden en opschrijven bij de picknicktafel!
Dat geldt ook voor groep 5,6 en 7. Zij hebben ook een soort ‘ren je rot spel’ gedaan met de woorden die de verschillende groepen moeten kennen. Man, man wat een geren!!
We hebben ook nog grote getallen geoefend. Vier kinderen hupten de cijfers en de anderen moesten goed tellen. Valt echt niet altijd mee. Je moet goed kunnen tellen en daarna ook nog de cijfers goed uitspreken. En daarna ook nog klokkijken met kaartjes die verstopt waren op het plein. De digitale, de analoge en de geschreven tijden bij elkaar zoeken. Je moet bij dit spel  goed kunnen samenwerken.
Wat ook heel leuk was, dat de kinderen een knikkerbaan moesten maken van spullen uit de natuur. Eerst 5 minuten spullen zoeken en daarna met z’n drieën een knikkerbaan maken. Prachtig om te zien hoe de kinderen samen kunnen werken ( en sommigen wat minder ).
Ze zijn nu nog aan het Kingen. Een leuk ontspannen spel om lekker met een groep te spelen. Want na al dat geleer hoort er natuurlijk ook een leuk spel bij na afloop. Kortom…. Wat een mooie dag!!

 
Verslag Koningsspelen.
Op beide scholen vanmorgen de aftrap van de Koningspelen : ‘Ik en Jij samen Wij’ . Zo zijn we dansend begonnen aan mooie, leuke en sportieve Koningsspelen. Samen plezier hebben!
Een leuk circuit rondom de school stond klaar op de versierde pleinen. De kinderen gingen in groepjes onder begeleiding van de oudere kinderen langs alle leuke, sportieve spelletjes: Blikgooien, Mikado, Skippybalcircuit, Zaklopen, Wie bouwt de hoogste toren, Verhaalbingo, enz. De OV verzorgde een heerlijke lunch in een toepasselijk oranje tasje voor iedere deelnemer. Overal zagen we blije kinderen en meesters en juffen in het oranje en/of rood-wit-blauw versierd. Een vrolijke aanblik. Koningsspelenteam (OV, juffen, meesters en studenten): bedankt voor de voortreffelijke organisatie op beide locaties! Fijn om gewoon weer eens een leuk feest te hebben met de kinderen.

                

Groep 7/8 Zuidlaren, toetstijd.
De kinderen van groep 8 hebben afgelopen dinsdag en woensdag hun best gedaan op de eindtoets van Cito. Meester Stephan en juf Wilma hadden in de voorbereiding ervoor gezorgd dat iedereen op een goede en rustige plek de toets ongestoord kon maken. Daarbij werd er van de andere groepen natuurlijk ook gevraagd om rekening te houden met de studenten van groep 8.
Toen de kinderen aan het eind van de woensdagmiddag alle onderdelen hadden afgerond, was de opluchting duidelijk merkbaar.

Hieronder nog een paar reacties van de leerlingen:
‘We hebben de eindtoets gedaan. Ik vond het niet zo lastig, maar sommige vragen wel’.
‘Voor mijn gevoel ging het wel goed’.
‘De Cito eindtoets ging over rekenen en taal en je kon tussen 4 antwoorden kiezen. Ik vond hem zelf makkelijker dan de oefentoets. Bijna iedereen had een knuffel mee of iets anders dat geluk bracht’.

De kinderen van groep 7 hebben zich deze week gebogen over de zgn. Drempeltest. Ook van hen werd dus concentratie verwacht. Hieronder een reactie van een groep 7 leerling:

‘Je had telkens 15 tot 20 minuten voor een onderdeel. Het ene was taal, het andere was rekenen en er was ook onderdeel met vormen. Ik had niet alles af en je mocht ook niet kletsen’.
 
Project “moestuintjes” in Zuidlaren en Zuidlaarderveen gestart.
Door werkelijk een overweldigende opbrengst aan moestuintjes van een grote supermarkt, zijn wij afgelopen maandag gestart met het “zaaien” van de zaden in de potjes. En daarvoor verdienen jullie als ouders een dikke pluim! Dank u wel.
De leerlingen van groep 3 waren erg onder de indruk van hoe uit een klein schijfje modder er toch, met toevoeging van 35 ml. water, een redelijk bergje modder ontstond. Vervolgens de potjes tot 1 cm. onder de rand vullen, het zaadmatje er op leggen of de echte zaden en afdekken met modder tot de rand en ……. groeien maar!  Uiteraard moeten we alles regelmatig van water voorzien, maar dat houden de leerlingen per toerbeurt goed in de gaten! En in Zuidlaarderveen gaat de boel in de meivakantie bij juf Marjan in de kas!
We houden u op de hoogte!


     

Work in progress!!
 
Schoolfotograaf.
Op woensdag 26 mei komt de schoolfotograaf op bezoek op de locatie in Zuidlaren. Er worden portretfoto’s, foto’s van broers/zussen (die op school zitten) en groepsfoto’s gemaakt. Voor meer informatie verwijzen we naar de bijlage.
 
Agenda:
- maandag 17 mei ‘21     : oud papier actie.
- vrijdag 23 april ’21        : Koningsspelen
- dinsdag 27 april ’21      : Koningsdag. De kinderen zijn die dag vrij.
- meivakantie                   : maandag 3 mei – vrijdag 14 mei
- schoolfotograaf             : woensdag 26 mei (locatie Zuidlaren)
- volgende nieuwsbrief    : vrijdag 21 mei.

Bijlage:
- schoolfotograaf
- sportpret 

Nieuwsbrief, vrijdag 26 maart ’21.

vrijdag 26 maart 2021

Dag allemaal,

We gaan alweer een poosje ‘gewoon’ naar school en daar zijn we natuurlijk blij om. De kinderen vinden het fijn dat ze weer als groep met elkaar optrekken en plezier hebben in de klas of op het schoolplein; een wedstrijdje voetbal of hockey, lekker schommelen, een tikspel of spelen in de zandbak. Als het weer dan ook nog een beetje meehelpt, is het helemaal oké.

Toch houdt Corona u en ons nog elke dag bezig. In de afgelopen weken is het een paar keer voorgekomen dat een leerling thuis moest blijven en/of een test moest ondergaan. Als schoolorganisatie hanteren we de maatregelen zoals deze zijn voorgeschreven door het RIVM. Het is voor ons allen van groot belang dat we ons houden aan de gemaakte afspraken m.b.t. brengen en halen, gebruik mondkapjes, thuisblijven bij (neus)verkoudheid en hoesten. Met name t.a.v. (neus) verkoudheid en hoesten doen we een nadrukkelijk beroep op u als ouders om uw kind in dat geval thuis te houden. Het is u en ons tot nu toe gelukt om te voorkomen dat er groepen kinderen of één van de leerkrachten thuis moeten blijven vanwege een besmetting en dat willen we natuurlijk graag zo houden.

In deze nieuwsbrief informatie van beide locaties. Veel leesplezier!!


Denkgewoonten.
Op onze scholen worden we al enige jaren begeleid door een organisatie, genaamd ‘Natuurlijk Leren’. Tijdens team- en studiedagen doen de leerkrachten kennis en inspiratie op over hoe we invulling kunnen geven aan ‘opbrengstgericht boeiend onderwijs’. Hierover is veel te vertellen, echter in de afgelopen maanden is het daar minder van gekomen. We nemen u daarom in de komende nieuwsbrieven (weer) mee in wat we als schoolteam doen om kwalitatief goed onderwijs te verzorgen. We zullen aandacht besteden aan onderwerpen zoals bewegend leren, coöperatieve werkvormen, vormgevers, en denkgewoonten. In deze nieuwsbrief meer aandacht over dat laatste onderwerp.

Wij willen kinderen stimuleren om intelligent gedrag te ontwikkelen zodat ze in het leven adequaat kunnen reageren op situaties waarbij de oplossing niet altijd voor de hand ligt. Daarnaast willen we kinderen laten zien hoe je kunt leven met een open blik en houding, en dat het goed is om een leven lang te blijven leren. Hieronder de 16 denkgewoonten op een rijtje:

§ Ik blijf proberen
§ Ik denk eerst na
§ Ik luister
§ Ik bekijk het anders
§ Ik denk na hoe ik iets kan leren
§ Ik werk nauwkeurig
§ Ik stel een vraag
§ Ik weet al iets
§ Ik denk na hoe ik iets vertel
§ Ik wil graag dingen weten
§ Ik gebruik mijn fantasie
§ Ik ben verbaasd en blij
§ Ik ga iets uitproberen
§ Ik maak een grapje
§ Samen kunnen we meer dan alleen
§ Ik wil blijven leren

In de volgende nieuwsbrief zullen we één van deze denkgewoonten verder uitdiepen en ook aangeven wat u als ouders thuis kunt doen om een bijdrage te leveren. Nieuwsgierig? Kijk dan ook eens op de website: www.denkgewoonten.nl

Verlenging project Schoolfruit (herhaling)

Het project Schoolfruit heeft een herstart gemaakt op beide locaties. Elke woensdag, donderdag en vrijdag wordt er op de scholen fruit geleverd voor alle kinderen. Hiermee besteden we aandacht aan het belang van gezond eten. Meer informatie over de actie vindt u op schoolfruit.nl Omdat vanwege de lockdown de actie voor langere tijd was onderbroken, heeft men besloten om het project Schoolfruit te verlengen tot en met 31 mei!

Paasviering (ZL)
Komende donderdag gaan we na de ochtendpauze een aantal paasactiviteiten doen met de kinderen. We gaan o.a. paaseieren zoeken, nootjes schieten, eitje-tik wedstrijd en natuurlijk een gezamenlijke paaslunch.
De kinderen moeten deze dag een hardgekookt ei meenemen voor de eitje-tik wedstrijd en eten/drinken voor de ochtendpauze. Voor een coronaproof lunch wordt gezorgd!

Wilt u uw kind deze dag ook een 1,5 liter fles gevuld met water meegeven??


Paasviering ZLV.
De ouders hebben een brief ontvangen met daarin info over de Paasactiviteiten die voor donderdag 1 april op het programma staan. Nadat er eerst gewoon gewerkt moet worden in de klas, gaat
meester Harry na de kleine pauze een Paascircuit organiseren. Om 12.00 uur wordt er gezamenlijk van een Paaslunch genoten met hulp van de ouderraad. Na de maaltijd gaat iedereen mee naar de Zaandorre om de daar verstopte eieren te zoeken. Om 14.00 uur sluiten we dag schooldag af en gaat iedereen naar huis.

We wensen iedereen alvast een fijn Paasweekend toe!


Info locatie Zuidlaarderveen.

We hebben er een nieuwe leerling bij in de onderbouwgroep. Coen is 4 jaar geworden en gaat nu, na een aantal wendagen, alle dagen naar school. We wensen Coen en zijn ouders veel plezier op de Schuthoek ZLV.

Agenda:
- donderdag 1 april : Paasviering.
- vrijdag 2 april : Goede Vrijdag. De kinderen zijn die dag vrij.
- maandag 5 april : 2e Paasdag. De kinderen zijn die dag vrij.
- dinsdag 6 april : margedag. De kinderen zijn die dag vrij.
- vrijdag 16 april : praktisch verkeersexamen groep 7/8.
- maandag 19 april : oud papier actie.
- volgende nieuwsbrief : vrijdag 16 april

Nieuwsbrief, vrijdag 12 maart 2021.

vrijdag 12 maart 2021
Dag allemaal,
Hierbij de eerste nieuwsbrief na de voorjaarsvakantie. We hopen met z’n allen dat we de komende periode zonder onderbrekingen vanwege Corona samen naar school kunnen blijven gaan.
De afgelopen periode hebben de leerkrachten samen met de kinderen veel aandacht besteed aan de groepsvorming en de onderlinge afspraken. Na een periode van onderbrekingen is het van belang om hier aandacht aan te besteden. Groepsvormende activiteiten en gezamenlijke afspraken dragen ertoe bij dat iedereen een fijne schooltijd heeft.
In deze nieuwsbrief informatie van beide locaties. Veel leesplezier!!


Aanpassing van de toetskalender.
Uiteraard staan we als schoolteam uitgebreid stil bij de voortgang t.a.v. de ontwikkeling van de kinderen. Vanwege de langdurige lockdown hebben we moeten besluiten om de toetskalender aan te passen. De Cito Midden-toetsen werden in voorgaande jaren afgenomen in januari, maar nu doen we dat in maart, mede op advies van Cito. Op deze manier willen we voldoende tijd en aandacht besteden aan het in beeld krijgen van de ontwikkeling van alle kinderen.
Na de toetsperiode en de verwerking van de resultaten daarvan, zullen we een aantal oudergesprekken gaan inplannen, maar dan op verzoek van de leerkracht(en). De leerkrachten nodigen dan die ouders uit van die leerlingen, waarover zij een gesprek wensen met de ouders. Hierover volgt later meer informatie. De ouders en kinderen van groep 8 hebben ondertussen allemaal al een gesprek gehad m.b.t. de verwijzing naar het voortgezet onderwijs.
Ook het meegeven van de rapporten is naar aanleiding van bovenstaande aangepast. Op 31 maart krijgen de kinderen aan aangepast rapport mee waarin de Cito resultaten worden vermeld. Daarnaast zullen we het zgn. ‘ik-deel’ er ook aan toevoegen. Aan het einde van het huidige schooljaar zullen we weer het ‘gewone’ rapport aan de kinderen meegeven.


Corona en schoolactiviteiten.
Zoals we weten, zijn er nog steeds aanpassingen waar we vanwege Corona mee te maken hebben.
Als schoolorganisatie hanteren we de maatregelen zoals deze zijn voorgeschreven door het RIVM.
De gemaakte afspraken m.b.t. brengen en halen, gebruik mondkapjes, thuisblijven bij (neus)verkoudheid en hoesten, blijven dus nog een tijdje geldig.
Zo ook is het nog steeds niet toegestaan om gastlessen te laten verzorgen. Daardoor kunnen de GVO en HVO lessen en de lessen in het kader van Cultuurmenu niet doorgaan. Ook de gymlessen vinden niet plaats in de gymzaal, maar meester Harry doet zijn uiterste best om aangepaste bewegingslessen te organiseren op het schoolplein. Zo is het hem gelukt om voor de groepen 3 t/m 8 tennislessen te organiseren!

 
Samen denken we op dit moment na over hoe we op een veilige manier vorm gaan geven aan de viering van Pasen, Koningsspelen en aan de jaarlijkse sportdag. Uiteraard zullen we u als ouders daarover te zijner tijd over informeren.

Hieronder informatie over de Pannenkoekendag en de Paaseitjesactie die georganiseerd worden door de kinderen van onze locatie in Zuidlaarderveen.


Wat is Pannenkoekendag?
Dat is dat je bij de deuren langs gaat en een briefje krijgt en dan vul je adres in en neem je hem weer mee naar huis dan geef je hem aan juf Marjan of juf Anita en die geven ze aan een moeder en die maken de pannenkoeken en dan brengen we ze naar uw thuis.
Elk jaar is er een pannenkoekendag. Dit jaar kan het niet op school, daarom brengen we de pannenkoeken bij de mensen thuis.
De actie is vooral voor alle oudere mensen in Zuidlaarderveen en Kielwindeweer!

Groetjes Schuthoek Zuidlaarderveen.
 

De Paaseitjes actie.
  • Wat is de paaseitjes actie
  • Waarvoor is de paaseitjes actie
  • Wie doen het
  • Wanneer begint de paaseitje actie
Beste ouders,
Het begon allemaal op 8 maart toen het begon. De Schuthoek Zuidlaarderveen heeft een paaseitjes actie. Daarbij lopen groep 1 tot 7 door dorpen heen en zamelen geld in voor nieuwe materialen voor de kleuters (per zakje is het twee euro dus wilt u ook kopen? Dat zou fijn zijn). Groetjes de Schuthoek Zuidlaarderveen.


 
Nieuwe leerlingen groep 1/2 Zuidlaren.
Er zijn in de afgelopen weken vanaf januari weer een aantal nieuwe kinderen op onze scholen gestart in groep 1/2. Op onze locatie in Zuidlaren heten we Lilian, Didi, Tamar, Zoë, Anne Leia en Jean Luc (alsnog) van harte welkom!
We wensen jullie en jullie ouders een fijne tijd op de Schuthoek.
Ook op onze locatie in Zuidlaarderveen zijn twee nieuwe leerlingen gestart. We heten Koen en Zoë van harte welkom en wensen hen en hun ouders eveneens een fijne tijd op de school.
Naast alle nieuwkomers hebben we in deze weken op beide locaties regelmatig kennismakingsbezoeken van geïnteresseerde ouders. We hopen natuurlijk dat ze besluiten om onze locaties te komen versterken!!


Verkiezingen georganiseerd door groep 7/8 Zuidlaren.
Zoals u weet, zijn de landelijke verkiezingen in aantocht. Ook op school wordt daar uitgebreid aandacht aan besteed. Hieronder een samenvatting van de inbreng van leerlingen van groep 7/8.

Hallo allemaal,
De verkiezingen komen eraan. Wij (groep 7/8) hebben met meester en juf bedacht om ook verkiezingen te gaan doen!
We zijn als klas verdeeld in 6 groepen: de VVD, de PVD, de PVDA, GL, D’66 en de PVV. Met behulp van een stemwijzer zijn we ingedeeld bij één van de zes partijen. Elke partij maakt reclame voor hun partij in de hele school door middel van een PowerPoint, flyers en posters en elk kind mag uiteindelijk een stem uitbrengen.
Onderwerpen die aan de orde komen, zijn bijvoorbeeld: ‘zonnepanelen op het dak van de school’ en ‘op de fiets naar school’.
Na de verkiezingen wordt natuurlijk de uitslag bekend gemaakt.

 
De ochtendbel, locatie Zuidlaren.
Sinds enkele weken bellen we om 8.25 uur zodat de kinderen op tijd naar binnen kunnen gaan en de schooldag op tijd kan beginnen. De kinderen zijn vanaf 8.15 uur welkom op het schoolplein. De kinderen (en ouders) van groep 1/2 zijn vanaf 8.20 uur welkom op het schoolplein. We doen een beroep op iedereen om ook daadwerkelijk op tijd op school aanwezig te zijn.

Verlenging project Schoolfruit.
Het project Schoolfruit heeft een herstart gemaakt op beide locaties. Elke woensdag, donderdag en vrijdag wordt er op de scholen fruit geleverd voor alle kinderen. Hiermee besteden we aandacht aan het belang van gezond eten. Meer informatie over de actie vindt u op schoolfruit.nl
Omdat vanwege de lockdown de actie voor langere tijd was onderbroken, heeft men besloten om het project Schoolfruit te verlengen tot en met 31 mei!
                                                                 
 
Agenda:
- maandag 15 maart       : oud papier actie.
- dinsdag 23 maart          : margedag. De kinderen zij die dag vrij.
- vrijdag 2 april                : Goede Vrijdag. De kinderen zijn die dag vrij.
- maandag 5 april            : 2e Paasdag. De kinderen zijn die dag vrij.
- dinsdag 6 april              : margedag. De kinderen zijn die dag vrij.
 

Nieuwsbrief vrijdag 19 februari 2021

vrijdag 19 februari 2021
Dag allemaal,

We zijn de afgelopen twee weken weer naar school geweest! Het is fijn dat de kinderen elkaar weer hebben kunnen ontmoeten en dat de leerkrachten weer met de volledige groepen kon werken. Helaas vielen er nog twee dagen uit vanwege de weersomstandigheden, maar diezelfde omstandigheden hebben wel voor heel veel sneeuw- en ijspret gezorgd. De kinderen hebben heerlijk gespeeld in de sneeuw en voor het eerst sinds lange tijd hebben we weer kunnen schaatsen.

Voor verschillende groepen van de Schuthoek, de Zuid-Wester en Schuilingsoord was er dit jaar zelfs een Elfstedentocht. Meester Harry en zijn collega meester Matthijs hadden het prima georganiseerd en haalden er zelfs de krant mee!Aanpassing pauzetijden/schooltijden (herhaling).
Vanaf het moment dat we na de 1e lockdown weer op school zijn gekomen zijn we gestart met het continurooster. In de afgelopen periode hebben we gezien dat het prettig werkt; de kinderen eten gezamenlijk, er is rust, geen extra opstartmoment na de middag, de kinderen zijn vrij om 14.00 uur en kunnen nog volop spelen, de collega’s hebben ruimte om lessen voor te bereiden en andere bijbehorende taken uit te voeren. We kijken er dus positief op terug. Wel zien we dat de kinderen graag buiten spelen en dat na een broodje eten een kwartiertje pauze toch te kort is om even te ontspannen. Datzelfde geldt ook voor de collega’s. Ook zij geven aan behoefte te hebben aan een korte pauze tussen de middag. Tijdens de MR vergadering van afgelopen donderdag 21 januari is het thema ‘continurooster’ besproken. Men is akkoord gegaan met het voorstel van ons als team om de schooltijden aan te passen op de hoofdlocatie van de Schuthoek. Het gaat hierbij om het verlengen van de middagpauze met 15 minuten.
Vanaf de periode na de voorjaarsvakantie (maandag 1 maart) wordt de middagpauze met een kwartier verlengd. De kinderen eten een broodje in de klas vanaf 12.00 uur en gaan om 12.15 uur naar buiten om te spelen op het plein tot 12.45 uur.
De eindtijd van de schooldag schuift daarmee 15 minuten op naar 14.15 uur.
Mocht u vragen/opmerkingen hebben naar aanleiding van bovenstaande, dan kunt u een mail sturen naar de directie van de school: directie.schuthoek@stichtingbaasis.nl


Oudergesprekken, locatie Zuidlaren.
In de week van 1 t/m 4 maart vinden de online oudergesprekken plaats. We willen we de oudergesprekken digitaal plannen en online gaan voeren. Dit doen wij met het programma Bookings.
Dit programma is gelinkt aan Teams zodat de afspraak zowel in de agenda van de leerkracht als in de agenda van u in Teams komt te staan. De geplande afspraak wordt dan via Teams uitgevoerd. Eerder deze week heeft u een mail ontvangen met daarin het stappenplan voor het maken van een afspraak. Op de locatie Zuidlaarderveen hebben de oudergesprekken al plaatsgevonden.

Herstart Schoolfruit.
Het project Schoolfruit heeft een herstart gemaakt op beide locaties. Elke woensdag, donderdag en vrijdag wordt er op de scholen fruit geleverd voor alle kinderen. Hiermee besteden we aandacht aan het belang van gezond eten. Meer informatie over de actie vindt u op schoolfruit.nl

Digibord, aangeboden door OV.
Sinds deze week staat er een prachtig verplaatsbaar digitaal schoolbord in de middenruimte van de Schuthoek Zuidlaren. Deze kunnen we gebruiken bij het geven van les aan kleine groepen kinderen en het verzorgen van presentaties tijdens vergaderingen, infoavonden e.d. Het bord is gefinancierd door de OV. We zijn daar erg blij mee en willen de OV dan ook bedanken voor deze investering!

Winnaars fotospeurtocht.
In de laatste week van januari is er goed gewandeld! Vele leerlingen hebben meegedaan aan de fotospeurtocht die door de wijk rondom school was uitgezet. Uit de vele inzendingen, met het juiste woord “Baanwielrennen”, hebben we de prijswinnaars getrokken.
Lisette uit groep 3 bij juf Afine/Esmee en Frank uit groep 1 bij juf Esmee/Anniek zijn de gelukkige winnaars geworden van een beachbal-setje (speciaal voor ons!)


Wij wensen hun veel succes en plezier en natuurlijk bedankt voor het meedoen!