emailadres wachtwoord

Nieuwsoverzicht

Nieuwsbrief 21 maarrt

vrijdag 22 maart 2019
ZL/ZLV: Schoolfotograaf donderdag 4 april
Donderdag 4 april komt de schoolfotograaf op school. De fotograaf maakt een portretfoto, een groepsfoto en een broers/zussen foto. Kinderen die een broertje of zusje hebben die nog niet naar school gaan, mogen ook samen op de foto. Als de foto’s klaar zijn, (Dit duurt ongeveer 2 weken) krijgen de kinderen een brief mee naar huis. Hierop staat een unieke inlogcode die toegang geeft tot de  bestelsite. Hier kunt u de gemaakte foto's bekijken en op verschillende manieren bestellen.
Planning: De fotograaf start dit jaar in Zuidlaarderveen. Vanaf 8:15 uur zijn broertjes/zusjes (die nog niet naar school gaan) welkom om samen op de foto te gaan.
Om 12:00 uur en om 13:15 uur kunnen de broertjes/zusjes van de kinderen uit Zuidlaren met elkaar op de foto.
 
 
ZL/ZLV: Gezondheidsweek ‘Ik eet het beter’ voor groep 5,6,7,8
Ik eet het beter is een interactief lesprogramma die leerlingen op een speelse manier bewust maakt van wat ze dagelijks eten en drinken. De leerlingen leren over de herkomst van hun eten, ervaren wat een gezonde leefstijl doet voor hun lijf en proeven verschillende producten. Volgende week gaan we in de groepen 5 t/m 8 aan de slag met dit lesprogramma. Zo gaan de kinderen van groep 5/6 smaakproeven met elkaar doen. De leerlingen proeven producten die vooral zoet, zout, zuur of bitter zijn, en combinaties daarvan.

In groep 7 en 8 werken we over ‘lekker in je vel’. De kinderen gaan een week lang de uitdaging aan om gezond te eten, te bewegen en op tijd te ontspannen. Ze sluiten de week af met het maken van een gezonde lunch. 
 

ZL/ZLV: Scoor een boek! Voetbal activiteiten in de bibliotheek
De bibliotheken in Tynaarlo organiseren vrijdag 29 maart een voetbal activiteiten middag. Kinderen kunnen tussen 14.30 uur en 17.00 uur in de bibliotheek een sportieve middag beleven. Her en der staan opdrachten en activiteiten rondom het thema voetbal. Leg een parcours af, test je kennis, behendigheid en creativiteit tijdens deze sportieve middag in de bibliotheek. De activiteiten worden georganiseerd in het kader van het leesproject Scoor een boek!
Het leesproject Scoor een boek! bundelt de populairste sport van de wereld met lezen. Het doel is om leerlingen uit de groepen 5 en 6 te stimuleren om met plezier te (blijven) lezen. Naast sporten en spelen, is lezen erg belangrijk. Een goede taalbeheersing is de basis voor zelfstandigheid en een gezonde levensstijl. Met Scoor een boek! wil Biblionet Drenthe dat bereiken.
Zowel de bibliotheek van Zuidlaren, Vries en Eelde doen mee aan de activiteitenmiddag. Het aanbod aan activiteiten kan per bibliotheek verschillen. Bij mooi weer worden er ook buiten activiteiten georganiseerd. Ook als je niet lid bent van de bibliotheek mag je mee doen. Deelname is gratis en het is een vrije inloop middag.


ZL/ZLV: Schuthoek app.
Heeft u de Schuthoek app nog niet? U kunt de app downloaden via uw mobiel/tablet. Mocht u vragen hebben over de app neem dan contact op met Stephan. Ook om op beschermde delen van de app te komen heeft u Stephan nodig.  s.vanengeland@stichtingbaasis.nl
 

Nieuwsbrief 8 maart

vrijdag 8 maart 2019
ZL/ZLV: Informatieavond 27 februari
Vorige week woensdag was de jaarlijkse informatieavond. Het thema van de avond was: Denken moet je leren. Het belang van lezen met begrip! Arsène Francot van Natuurlijk leren heeft gesproken over het belang van goed leesonderwijs op school. Hoe kunnen ouders hier ook op inspelen thuis. Daarnaast heeft hij verschillende vormgevers laten zien die gebruikt kunnen worden. Ook werd er stil gestaan bij systeemdenken. Systeemdenken is een manier van kijken naar de werkelijkheid. Het is het vermogen om relaties te zien en te begrijpen. Door deze manier van denken zien we het totaalbeeld en niet slechts de details. Systeemdenken zou je kunnen vergelijken met het hanteren van een zoomlens van een camera.  Afwisselend zoom je in en uit om behalve de details ook het grote geheel te kunnen zien. Het gebruik van een gedragspatroongrafiek en relatiecirkels kunnen hierbij worden ingezet. De ouders hebben geleerd hoe je een gedragspatroongrafiek en een relatiecirkel kan maken. Fijn om te horen dat er veel ouders enthousiast waren over de avond. Wij hopen de volgende keer nog veeeel meer ouders te verwelkomen!!
 
Gedragspatroongrafiek
 
De kinderen uit groep 3/4 hebben deze week een gedragspatroongrafiek gemaakt over het boek: De jongen en de vis. De kinderen hebben het boek gelezen en de plaatjes in de goede volgorde gelegd. Vervolgens hebben ze in de gedragspatroongrafiek weergegeven hoe de jongen zich voelt.
 
 
ZL/ZLV: Scholenonderzoek:
OBS De Schuthoek krijgt een 8,2 voor eindtoets
Misschien heeft u dit item voorbij zien komen in het nieuws. Er is onderzoek gedaan hoe goed scholen scoren op de eindtoets ten opzichte van andere basisscholen. De verplichte eindtoets in groep 8,  levert naast resultaten voor leerlingen ook gemiddelde scores voor scholen op. Die scores worden onder meer door de Inspectie van het Onderwijs gebruikt om de kwaliteit op scholen in kaart te brengen. Om tot een eindcijfer te komen hebben ze de eindtoetsen van de afgelopen drie jaar meegenomen. Het landelijke gemiddelde is een 7. We zijn heel erg trots dat we als school een 8,2 hebben gescoord en de enige school in Zuidlaren zijn die een dikke 8 scoort!
 
ZL/ZLV: Reminder Staking 15 maart
Op de Schuthoek wordt vrijdag 15 maart gestaakt op beide locaties. Dat betekent dat beide locaties op deze dag dicht zijn. (Voor meer informatie verwijzen we u naar de brief die namens Susanne de Wit op vrijdag 8 februari op de Schuthoek app is geplaatst)
 
 
 
 
ZL: Schuthoek goes Italie
Wat een waanzinnig bedrag is er al binnen gehaald met de flessenactie. De teller staat op dit moment op 290 euro!!! Tot 1 april a.s. kunnen lege flessen worden ingeleverd.
 
ZL: Oud papier 18 maart.
Maandag 18 maart wordt er weer papier opgehaald, de volgende ouders staan op de lijst: de ouders van Remon Pieters, Tesse de Haan, Lisette Rausch en Louisa Wolthuis.
Het zou fijn zijn voor de lopers en chauffeur als er een extra ouder mee kan op de wagen om de route voor te lezen. Wie zou kunnen helpen 18 maart? U kunt dit doorgeven aan de leerkracht of aan Sandra.
 
ZL/ZLV: Schuthoek app.
Heeft u de Schuthoek app nog niet? U kunt de app downloaden via uw mobiel/tablet. Mocht u vragen hebben over de app neem dan contact op met Stephan. Ook om op beschermde delen van de app te komen heeft u Stephan nodig.  s.engeland@stichtingbaasis.nl
 
De volgende nieuwsbrief komt uit op 22 maart 2019
 
 

Nieuwsbrief 14 februari

vrijdag 15 februari 2019
ZL: Nijntje Beweegdiploma
In groep 1/2 zijn we gestart met beweeglessen van het Nijntje Beweegdiploma. 15 weken lang krijgen de kleuters op maandag les en leren de kinderen verschillende vaardigheden. Binnen het Nijntje Beweegdiploma wordt er gewerkt met zeven bewegingskenmerken. Deze bewegingskenmerken komen in iedere les terug.
 • Koppelingsvermogen (een bal vangen en weer gooien)
 • Differentiatievermogen (een liedje zingen en tegelijk klappen)
 • Reactievermogen (reageren op spelcommando’s)
 • Bewegingsritme (hinkelen/huppen)
 • Oriëntatievermogen (klimmen/klauteren)
 • Het aanpassingsvermogen (rollen en stoppen)
 • Evenwicht (hoogspringen/schommelen)
Na 15 weken leggen de kinderen een ‘examen’ af en laten ze zien wat ze allemaal hebben geleerd.

ZL/ZLV: Ouderavond woensdag 27 februari
Wij willen u van harte uitnodigen voor de ouderavond op woensdag 27 februari op de hoofdlocatie. De avond start om 19:30 uur. Tijdens deze avond zal Arsene Francot van Natuurlijk leren meer vertellen over systeemdenken. Arsène helpt ons met het werken aan "Boeiend Onderwijs’’
We hopen u de 27e op school te zien.
 
ZL/ZLV: Staking vrijdag 15 maart.
Vorige week heeft u via de app een brief over de staking op vrijdag 15 maart ontvangen van onze bestuurder Susanne de Wit. Op de Schuthoek wordt vrijdag 15 maart gestaakt op beide locaties. Dat betekent dat beide locaties op deze dag dicht zijn.
 
ZL/ZLV: Gezonde school.
Beweegtip voor in de voorjaarsvakantie:
Op het Dennenoord terrein is sinds een paar maanden een Kwiek Beweegroute gerealiseerd. Het doel van het ‘Rondje Dennenoord’ is om mensen in beweging te krijgen en ze bewust te maken van het feit dat bewegen gezond en vooral ook leuk is. Op het parcours staan allerlei toestellen voor beweegoefeningen. Dit ‘beweegparcours’ is laagdrempelig, door en voor alle groepen te gebruiken.
 
ZL/ZLV: Schuthoek app.
Heeft u de Schuthoek app nog niet? U kunt de app downloaden via uw mobiel/tablet. Mocht u vragen hebben over de app neem dan contact op met Stephan. Ook om op beschermde delen van de app te komen heeft u Stephan nodig.  s.engeland@stichtingbaasis.nl
 
 
De volgende nieuwsbrief komt uit op 8 maart 2019
 
 

Nieuws 31 januari

vrijdag 1 februari 2019
ZL/ZLV: Bee Bots
Op school werken we met Bee Bots. Dit is een gele programmeerbare robot die we met name inzetten in de onderbouw. Door met de Bee Bot aan de slag te gaan leren kinderen te programmeren. Ze leren een strategie gebruiken om een probleem op te delen in stapjes om tot een oplossing te komen. Door de Bee Bot commando’s te geven kun je de Bee Bot over diverse leerzame matten laten rijden.
 
 
 
ZL/ZLV: Gezonde school.
Vorige week dinsdag hebben de kinderen van groep  5/6 en 7/8 bezoek gehad van tandarts Venema. Het doel van het bezoek was om de kinderen bewust te maken wat frisdrank met je gebit doet. Suiker in frisdrank is niet goed voor het gebit. Maar ook zuren in frisdrank hebben een grote invloed. Ze kunnen op termijn het glazuur oplossen, waardoor de tanden gevoelig en zwak worden. De leerlingen hebben hier in de groep uitleg over gekregen en zijn daarna in groepjes gaan onderzoeken (met behulp van een teststrip) wat de zuurgraad van bepaalde drankjes was. De kinderen kwamen tot de conclusie dat in drankjes als AA drink en Red Bull een hoge zuurgraad zit en echt slecht zijn voor het gebit. In de groep is besproken hoe je verstandig om kan gaan met frisdrank.
Enkele tips:
 • Beperk het aantal eet en drinkmomenten tot 7 keer per dag
 • Probeer de eet en drinkmomenten met elkaar te combineren. (water kun je de hele dag door drinken)
 • Poets je tanden twee keer per dag met een fluoridetandpasta.
 • Houd zure dranken niet lang in de mond en spoel er niet mee.
 • Neem niet telkens een klein slokje als je iets zuurs drinkt, maar drink het in een keer op. 
 
ZL: Oud papier.
Vorige week maandag is er oud papier opgehaald. De opbrengst was weer super! Denkt u eraan wanneer u niet kunt lopen, dat u tijdig ruilt of zorgt voor vervanging. (Nogmaals een reminder: het rooster staat op de Schuthoekapp: ouders – Oud papier)
Maandag 25 februari wordt er weer papier opgehaald, de volgende ouders staan op de lijst: de ouders van Melanie Lampe, Ruben Mulder, Jens Roggema en Lois Biesterbos.
Het zou fijn zijn voor de lopers en chauffeur als er een extra ouder mee kan op de wagen om de route voor te lezen. Wie zou kunnen helpen 25 februari? U kunt dit doorgeven aan de leerkracht of aan Sandra.
 
 
 
ZL/ZLV: Gift Oudervereniging
Door de opbrengst van het oud papier hebben we naast extra geld voor bijvoorbeeld vieringen op school, het schoolfeest, de mogelijkheid om materialen aan te schaffen voor de kinderen. In januari hebben we de Oudervereniging om een gift gevraagd. Zo mogen beide locaties, smartgames, vloerplaten voor de Bee Bots en buitenspeelgoed aanschaffen. Ook schaffen we voor alle kinderen koptelefoons en eigen oordopjes aan om te kunnen werken op de laptop en IPad. In Zuidlaarderveen mogen we Kapla en een magnetische letterdoos bestellen en in Zuidlaren mogen er extra materialen worden gekocht voor de huishoek van de kleuters. We willen nogmaals duidelijk maken dat we het fantastisch vinden dat er iedere maand door ouders papier wordt opgehaald. En geweldig om te horen dat er lopers zijn die ook de route in de wagen gooien. Alles voor de opbrengst!!
 
 
ZLV: Meeloopochtend in Zuidlaarderveen
Donderdag 14 februari van 8:00 tot 10:00 uur is er een meeloopochtend in Zuidlaarderveen. De kinderen van groep 1-2-3 gaan deze ochtend een rondleiding geven aan nieuwe leerlingen en hun ouders. Kent u kinderen die in de omliggende dorpen wonen en op zoek zijn naar een geweldige school, geef het vooral door.
 
 ZL/ZLV: Schuthoek app.
Heeft u de Schuthoek app nog niet? U kunt de app downloaden via uw mobiel/tablet. Mocht u vragen hebben over de app neem dan contact op met Stephan. Ook om op beschermde delen van de app te komen heeft u Stephan nodig.  s.engeland@stichtingbaasis.nl
 
 
De volgende nieuwsbrief komt uit op 14 februari 2019
 
 

Nieuwsbrief 17 januari 2019

vrijdag 18 januari 2019
 
ZL/ZLV: Breinfeit
Deze week aandacht voor de 16e  en laatste denkgewoonte.  ‘Ik wil blijven leren’.

Tips
 • Laat je kind iets doen wat hij/zij nog nooit heeft gedaan. Praat hoe dit aangepakt kan worden.
 • Laat zien dat je als volwassene ook nooit uitgeleerd bent. Vertel wat je zelf  nog leert.
 • Ga met je kind naar de bibliotheek om boeken uit te kiezen waar je van kunt leren.
 • Bedenk samen met je kind vragen. Laat de vragen beginnen met hoe, waar, wat, wanneer en wie.
 • Knutsel of teken samen met je kind. Zoek van tevoren uit hoe jullie het gaan maken. Gebruik informatie van internet of ga naar de bibliotheek voor boeken.
 • Bezoek met je kind een museum. Stel vragen over wat je in het museum ziet. Begin de vragen met hoe, waar, wat, wanneer en wie. Stimuleer je kind om ook vragen te stellen.
 • Kijk samen naar het Jeugdjournaal. Bespreek het nieuws. Welke onderwerpen vindt je kind interessant. Waar kan hij/zij nog meer over leren?
 • Maak uitstapjes. Kies iets uit en kijk op internet wat er te doen en te leren valt. Haal ook boeken uit de bibliotheek over dit uitstapje.
 • Leer je kind op vakantie in het buitenland woorden uit de de taal van het land. Verdiep je samen met je kind in de cultuur van het land. Bezoek musea of andere bezienswaardigheden, maar wandel ook door straatjes en bezoek winkeltjes.
 
 
ZL/ZLV:
Deze week hebben de kinderen weer 3 stuks groente/fruit gehad op school. Peer, wortels en meloen. Nieuwsgierig wat de kinderen iedere week krijgen? Op de site:
www.euschoolfruit.nlkunt u hier wekelijks bekijken wat de kinderen eten op school. Ook kunt u zich abonneren op de nieuwsbrief van de leverancier. U krijgt dan wekelijks een mailtje over het schoolfruit. We zijn op school gekoppeld aan de leverancier Vitamine & Zo.
  
 
Schuthoek goes Italië
Gisteren hebben de kinderen van de blaasklas bezoek gehad van RTV Drenthe. Via deze link kunt u de uitzending bekijken.

 
 
Margedagen.
Een oplettende ouder attendeerde ons erop, dat de tijden van de margedagen niet juist op de Schuthoek app stonden. Deze zijn inmiddels aangepast. Het gaat alleen om de tijden. De margedagen/ vrije dagen blijven hetzelfde.
Op de Schuthoek app kunt u onder het kopje SCHOOL: VAKANTIES &MARGEDAGEN het hele overzicht zien.
Denkt u aan de eerstkomende margedag vrijdag 15 februari? Alle kinderen zijn dan vrij.
 
 
ZL/ZLV: Schuthoek app.
Heeft u de Schuthoekapp nog niet? U kunt de app downloaden via uw mobiel/tablet. Mocht u vragenhebben over de app neem dan contact op met Stephan. Ook om op beschermde delenvan de app te komen heeft u Stephan nodig.  s.engeland@stichtingbaasis.nl
 
 
 
De volgende nieuwsbrief komt uit op 31 januari