We sturen je graag een notificatie bij belangrijk nieuws:Ja doen!Niet nu
emailadres wachtwoord

Nieuwsoverzicht

Nieuwsbrief 7 februai

vrijdag 7 februari 2020
ZL: Kindermenu 2.0
In restaurants bestaat een kindermenu vaak uit patat met een frikandel, kroket, kipnuggets óf een pannenkoek. Sport Tynaarlo daagden de scholen van de gemeente Tynaarlo uit om mee te doen aan de kookwedstrijd ‘Kindermenu 2.0’. Het doel van de wedstrijd is om een lekker én gezond kindermenu op de kaart te brengen. In een drietal lessen hebben de kinderen onder begeleiding van Sport Tynaarlo meegedaan aan de wedstrijd en hebben de kinderen allemaal een eigen recept gemaakt. Maandag werd bekend gemaakt dat Nathan uit groep 8 heeft gewonnen met zijn gerecht ‘de vergeten groenten’. Woensdag werd de prijs door wethouder Oetra Gopal uitgereikt in het Grand Cafe. Nathan ontving een kookworkshop voor de hele klas en zijn recept komt in een kookboekje. Daarnaast komt zijn gerecht op de kindermenukaart van Grand Café Zuidlaren.
 
Tijdens les 1 kregen we een quiz over groente en fruit. In les 2 gingen we proeven met een blinddoek om. Bijvoorbeeld radijs, zilveruitjes, druiven en mosterd. In les 3 mochten we een gerecht maken en over twee weken kregen we de uitslag. Toen kregen we de uitslag maandag en zeiden ze dat ik (Nathan) had gewonnen. Wij gingen woensdag met de klas naar het Grand Café in Zuidlaren. Toen we daar waren mochten we het gerecht proeven (De vergeten groenten) Daarna kregen we een prijs. Een kookworkshop en het gerecht komt in een kookboek en op de kaart bij het Grand Café. Groetjes van Nathan.
 
 
ZL/ZLV: Staking 30 en 31 januari

Beste ouders,
Vorige week donderdag en vrijdag was de landelijke staking van het onderwijs. Stichting Baasis heeft op deze 2 dagen al haar scholen gesloten voor onderwijs, om mee te doen aan de staking.
De vorige stakingen hebben al veel opgeleverd voor de korte termijn, maar er is meer nodig om de problemen binnen het onderwijs voor de lange termijn op te lossen.
Naast de landelijke steunbetuiging dat structurele maatregelen nodig zijn, zijn wij als teams van alle 3 scholen in Zuidlaren, de Schuthoek, de Zuid Wester en Schuilingsoord met elkaar in gesprek geweest, over de toekomst van ons onderwijs. We hebben gepraat over hoe het onderwijs er volgens ons uit kan komen te zien, hoe het gebouw van de toekomst eruit ziet, hoe ziet een schooldag eruit, hoe wordt de opleiding ingericht. Het waren boeiende gesprekken en deze hebben we uitgewerkt in een document. Het was fijn om gezamenlijk met een positieve blik naar de toekomst te kijken, want een ding is zeker, iedereen is bevlogen en heeft hart voor het onderwijs. Mooie goede oplossingen zijn genoemd om de werkdruk te verlagen, om de gebouwen en buitenruimte in te richten, hoe we onderwijs in de 21e eeuw kunnen vormgeven en hoe we in ons dorp kunnen samenwerken. Niet alleen de scholen in Zuidlaren hebben deze gesprekken gevoerd, ook de andere schoolteams van Stichting Baasis hebben dit met elkaar gedaan. De resultaten van deze gesprekken worden met elkaar gedeeld en kunnen de basis zijn voor een aanzet tot andere vormgeving van het onderwijs bij Baasis, uitmondend in een beleidsdocument voor de komende jaren.
 
Janet Meijer
 
 

ZL/ZLV: Margedagen.
Gisteren hebben we u al via de mail op de hoogte gebracht dat de margedag van maandag 25 mei is komen te vervallen en is verplaatst naar woensdag 27 mei. Voor alle duidelijkheid nog een keer alle margedagen tot aan de zomervakantie.
  • Vrijdag 14 februari 2020
  • Maandag 2 maart 2020
  • Woensdag 11 maart 2020
  • Woensdag 27 mei 2020
  • Dinsdag 2 juni 2020
 
ZL: Tussenschoolse opvang.
Wilt u een afmelding voor de overblijf doorgeven aan de tso? Dit kan door een bericht te sturen naar het nummer: 0645160810. Alvast bedankt voor uw medewerking.


Aan het begin van het schooljaar is aangegeven dat er geen tosti’s meer gemaakt worden tussen de middag, omdat hier te weinig tijd voor is. Wel is toen aangegeven dat de kinderen in de week voor een vakantie een tosti mee mogen nemen. Omdat het volgende week de laatste week voor de voorjaarsvakantie is, mogen de kinderen die dit willen op donderdag 13 februari een tosti meenemen. 
 
ZL/ZLV: MR
De medezeggenschapsraad van de Schuthoek bestaat uit twee leerkrachten, twee ouders uit Zuidlaarderveen en twee ouders van de locatie Zuidlaren. In de komende nieuwsbrieven zullen zij zich voorstellen. In deze nieuwsbrief stellen juf Coby en Anita Huisman zich voor.
 
Mijn naam is Coby Lammerts. Ik ben 5 dagen werkzaam in groep 1,2,3 op locatie Zuidlaarveen. In de middagen zit ook groep 4 bij mij in de groep. Ik vind het erg leuk om op zo’n kleine school te werken, maar vind het ook fijn om samen te werken met collega’s van de hoofdlocatie. Zo vind ik het ook erg waardevol en leuk om samen met ouders en collega’s van beide locaties na te denken over het beleid van de school. Dit is ook de reden dat ik in de MR zit. Samen kunnen we een bijdrage leveren aan diverse ontwikkelen die zich afspelen op zowel onze eigen school als ook bovenschools.
 
Ik stel mij net als de andere MR leden ook even voor. Ik ben Anita Huisman, woon samen met mijn man Robert en ben de moeder van Louisa uit groep 4 en Florian die nu net zijn eerste voetstapjes in groep 1 heeft gezet. We zijn een echt korfbal gezin. Ikzelf  verzorg de peuter/kleuter korfbaltraining. Onze kinderen zijn daarmee opgegroeid maar zijn beiden uit zichzelf erg fanatiek. Ik zit nu voor het derde schooljaar in de MR. Ik werk zelf 3 dagen in de week op een puber- structuur groep van het expertise centrum KJG Groningen. Daar begeleid ik samen met collega’s kinderen met een verstandelijke en/of psychische beperking. Een boeiende baan ondanks het vaste dag- en weekprogramma, het verveelt nooit. En dat boeiende vind ik weer terug in de ontwikkelingen van onze eigen kinderen. Ik vind het enorm leuk om dichtbij te staan bij de kinderen, bij de school, de organisatie, het boeiend onderwijs, het natuurlijk leren en alles wat daarvoor nodig is om dat te volgen. Ik hoop een steentje te kunnen bijdragen in de MR voor de school van onze kinderen.
Met vriendelijke groet,
 
Anita Huisman
 
 
 
 
 
ZL/ZLV: NL Doet 13 maart
Op vrijdag 13 maart doen we als school mee aan NL Doet. Tijdens deze middag gaan we op beide locaties aan de slag met het schoolplein. De werkzaamheden zullen voornamelijk bestaan uit verven en netjes maken van het plein. Via de site www.nldoet.nl kunt u zich opgeven om op een van de scholen te helpen. We hopen dat er veel ouders zijn die deze middag tussen 14:00 – 18:00 uur (al is het een uurtje) willen komen ondersteunen.
 
ZL: Nijntje gymnastiek
Afgelopen woensdag zijn de kleuters gestart met Nijntje gymnastiek. 15 weken lang krijgen de kleuters op woensdag les van juf Yvette. Na 15 weken leggen de kinderen een ‘examen’ af en laten ze zien wat ze allemaal hebben geleerd en halen de kinderen hun beweegdiploma.
 
ZL/ZLV: Vacature vertegenwoordiger OBS de Schuthoek in de GMR

We zijn blij dat de vacature inmiddels is ingevuld. Mark Folkers, de vader van Daley en Fleur uit groep 2 zal namens de Schuthoek plaats nemen in de GMR.
 
 
 
 
 
De volgende nieuwsbrief komt uit op vrijdag 28 februari

Nieuwsbrief 17 januari

vrijdag 17 januari 2020
Toetsperiode.
In de januari maand nemen we weer toetsen af. In groep 2 wordt een rekentoets afgenomen. In de andere groepen zijn de kinderen bezig met spelling, rekenen, lezen en begrijpend lezen. In week 7 vinden de oudergesprekken plaats. Nadere informatie volgt.

ZL/ZLV: Zilveren weken.
Aan het begin van het schooljaar zijn we begonnen met de gouden weken. Tot aan de herfstvakantie zijn we in de groepen bezig geweest met de groepsdynamiek. We hebben veel aandacht gehad voor energizers en coöperatieve werkvormen, zodat de kinderen elkaar beter leren kennen en zijn er in de groepen afspraken gemaakt over het gedrag wat we willen zien. Na de kerstvakantie zijn we gestart met de zilveren weken. In deze weken kijken we weer goed in welke fase van de groepsvorming de groep zit en welke (aanvullende) activiteiten er nodig zijn. Ook worden in deze weken de afspraken herhaald en geoefend.

ZL: Groepsdoorbrekend lezen
Vorige week zijn we op school gestart met groepsdoorbrekend lezen, dit wordt drie keer in de week gedaan. Op maandag en donderdag gaan de kinderen in tweetallen tutor lezen.
Een leerling van groep 8 leest bijvoorbeeld met een leerling van groep 3. De leerling van groep 8 is de tutor. De tutor helpt de leerling het technisch lezen te oefenen. De tutor geeft het goede voorbeeld, doet voor en geeft de leerling feedback. Tutor lezen bevordert vloeiend lezen en heeft een positief effect op onder andere leesmotivatie en zelfvertrouwen. Daarnaast gaan alle groepen op woensdag mandjes lezen. Ze lezen dan strips, informatieve boeken, gedichten.

ZL/ZLV: Leerlingtevredenheid.
In groep 5 t/m 8 hebben de kinderen meegedaan aan het leerlingtevredenheidsonderzoek, die we om het jaar afnemen. Voorbeelden van vragen die we de kinderen hebben gesteld:
Hoe vind je het op school, Voel je je veilig op school, word je gepest, ben je tevreden over wat je leert, zijn de regels op school duidelijk, hoe vind je de uitleg op school. De uitkomsten hebben we in het team besproken en daar waar nodig acties in gezet. We zijn tevreden over de uitkomsten van de peiling. De kinderen op de Schuthoek zijn heel tevreden over het onderwijs dat ze krijgen, voelen zich veilig op school, geven aan dat ze een fijne klas hebben en er goed contact met klasgenootjes is. In maart zullen we u vragen mee te doen aan het oudertevredenheidsonderzoek.

ZL/ZLV: Vacature vertegenwoordiger OBS de Schuthoek in de GMR
Wilt u school overstijgend meedenken en betrokken zijn bij de beslissingen en veranderingen binnen de Stichting? Dan is de GMR echt iets voor u.
Omdat beslissingen die genomen worden binnen de GMR ook invloed kunnen hebben op de school van uw kind of uw werkplek, zoeken wij per direct een ouder of een personeelslid voor de GMR, die namens OBS de Schuthoek zitting wilt nemen. Op dit moment hebben we geen vertegenwoordiger namens de Schuthoek en dit is natuurlijk een gemiste kans. Mocht u belangstelling hebben of meer willen weten, dan kunt u contact opnemen met Sandra of Afine.

Reminder Staking 30 en 31 januari
Afgelopen maandag hebben wij u via de mail op de hoogte gebracht dat beide locaties van de Schuthoek deze dagen staken en dicht zijn. Wij vinden dit vervelend voor de kinderen en ouders, maar hopen op uw begrip.
ZL: Oud papier maandag 20 januari
Maandag 20 januari (half 7 aanwezig bij school) staan de volgende ouders ingepland. De ouders van: Elize Zijlstra, Tesse de Haan, Thijs Huisman, Suzet Hilbrands, Rosalynn Vrieling (1 van de 5 ouders willen we vragen om de route voor te lezen in één van de wagens) Mocht u niet kunnen, dan vragen we u om tijdig een vervanger te regelen.

Eerst week Janet
Afgelopen week ben ik begonnen op de Schuthoek en de Zuid Wester. Maandag ben ik gestart op de Zuid Wester. Deze dag waren de kinderen nog vrij en konden we als team mooi samen opstarten. Dinsdag en donderdag ben ik naar de beide locaties van de Schuthoek geweest. Deze school heeft 2 locaties en voor mij de uitdaging om mijn aandacht goed te verdelen tussen de scholen. Gelukkig is Sandra als locatie coördinator ook op de onze school. Zij heeft mij al flink wegwijs gemaakt in de school en de gang van zaken.

De eerste periode staat in het teken van kennismaken en veel observeren. Zo heb ik in alle groepen een kringgesprek gehouden waarbij de kinderen allerlei vragen aan mij mochten stellen en vroeg ik hen wat het leukste is op school en of ze ook tips hebben voor mij als directeur. Zo heb ik vele tips gekregen. Erg leuk om zo ook de sfeer in de groepen te voelen.

Vele vragen zoals: Heeft u ook kinderen? Hoe oud ben u? Wat is uw lievelingskleur, Waar woont u? Heeft u ook huisdieren? Ze hebben veel gevraagd en goede tips gegeven: Zo willen de kinderen veel bewegen, vinden ze het leuk op school en moet ik veel in de klas komen kijken zeiden ze.

Op donderdag ben ik mee geweest met de bus van Zuidlaarderveen naar de sporthal in Zuidlaren om ook de gymles bij te wonen. Na afloop waren 2 kleuters in slaap gevallen in de bus , zo vermoeiend is het soms voor de kleintjes op school. Wel een heel lief gezicht.

Op alle 3 de scholen is er een inloop geweest waarbij ouders middels een kopje koffie of thee even konden kennismaken , en heb ik al veel ouders de hand geschut. Natuurlijk nog lang niet alle ouders, dus kom gerust naar mij toe om even kennis te maken. Er heerst in de scholen een heel fijn pedagogisch klimaat en ik voel me erg welkom. Een fijne start dus.

De komende periode zal ik kijken wat een goede verdeling zal zijn voor mijn aanwezigheid op de scholen en zal ik ook aangeven welke dag mijn vaste dag zal worden op de scholen. Na de bezoekjes in de klassen ga ik nu me concentreren op alle zaken die horen bij het reilen en zeilen van de school.

Graag zie ik u de komende tijd bij ons op school.

Met vriendelijke groeten,
Janet Meijer


De volgende nieuwsbrief komt uit op vrijdag 7 februari

Nieuwsbrief 5 december

vrijdag 6 december 2019
ZL/ZLV: Sinterklaas.
Wat hebben we gisteren genoten van het Sinterklaasfeest. Er werd volop voor de Sint en zijn pieten gezongen, voorgelezen, opgetreden. Pietengym, spelletjes, mooie cadeaus en prachtige surprises, alles kwam voorbij. Wij willen iedereen bedanken voor de fijne dag. En speciale dank aan de oudercommissies, die er weer voor hebben gezorgd dat het een geslaagd feest was!
 
ZL/ZLV: Kerstfeest 2019 Goud & Fout
Dit jaar vindt het kerstfeest plaats op donderdag 19 december in dancing/restaurant De Gouden Leeuw. We krijgen daar een driegangendiner speciaal voor kinderen en gaan kijken naar optredens die de groepen aan elkaar gaan geven. Alle kinderen kunnen gebracht worden vanaf 17:20 uur. Om 17:30 uur start het programma. We vragen ouders de zaal vanaf dat moment te verlaten. Vanaf 18:45 uur mogen de kinderen weer opgehaald worden. We verzoeken alle ouders om hun kind(eren) te brengen naar hun plekje aan tafel in de zaal en ze daar ook weer op te halen. Het thema van dit spetterende kerstfeest is Goud & Fout. Alle kinderen ontvangen in de week van 9 december nog een persoonlijke uitnodigingskaart, die tevens geldt als toegangsbewijs ;).
Adres van dancing/restaurant De Gouden Leeuw: Brink Oostzijde 4 Zuidlaren
 
Directie.
Een paar weken geleden hebben we u via de mail op de hoogte gebracht dat Saskia na de kerstvakantie stopt als directeur van de Schuthoek en de Zuid-Wester. Haar taken worden overgenomen door Janet Meijer. Na de kerstvakantie zal Janet met de ouders en kinderen kennis maken.
Na 3 jaar, nemen we dan echt afscheid van Saskia. De afgelopen jaren heeft de Schuthoek dankzij Saskia, hele mooie ontwikkelingen door kunnen maken, hiervoor zijn we haar heel erg dankbaar. We vinden het jammer dat Saskia weggaat, maar zijn vastberaden door te gaan met wat er al is neergezet! Op woensdag 11 december is Saskia om 8:30 uur op school om ouders gedag te zeggen.
 
  
ZL: Even voorstellen…….
Buitenschoolse opvang verzorg ik op de Schuthoek in Zuidlaren voor basisschoolkinderen die na schooltijd (soms ook in de vakantie), opvang nodig hebben. Dit doe ik op dinsdag- en donderdagmiddag  en vrijdagmiddag. De BSO maakt deel uit van kinderopvang Oki. Naast de BSO  biedt Oki dagopvang aan de allerkleinsten op het KDV (Kinderdagverblijf) en peuteropvang. Oki is gevestigd aan de Schuthoek, Julianalaan 67 in Zuidlaren en heeft ook een locatie aan de Rieshoek, Zuidlaarderweg 6, in Noordlaren.
Mijn naam is Rita Dijk. Ik ben een creatieve duizendpoot met veel ervaring in het onderwijs. Veel invalwerk deed ik op basisscholen in Groningen en Assen. Ik heb ook ervaring op het KDV en in de zorg.
Ik ben echt super blij dat ik dit leuke werk mag doen. Het geeft zoveel energie en voldoening. Ik word er keer op keer weer erg blij van. Kinderen zijn zo spontaan en ongedwongen in omgang; dat zorgt voor "genieten" tijdens het werk en "nagenieten" als ik weer thuis ben van het werk. De sfeer op de werkvloer is altijd leuk en gezellig. Je zou kunnen zeggen:" Werk is mijn hobby/passie".

Hartelijke groet, Rita Dijk
 
 
ZL/ZLV: Nieuw MR lid.
Mijn naam is Ron van der Linden, vader van Pepijn(8), Thiemen (6) en Jip (3) en partner van Carina van Leeuwen. Bijna een jaar geleden zijn we vanuit Velserbroek (NH) naar Zuidlaren verhuisd en dat bevalt uitstekend!
Ik hoop met mijn lidmaatschap aan de MR een klein steentje bij te kunnen bijdragen aan de ongetwijfeld  mooie toekomst van de Schuthoek. 
Ik denk niet iedereen zich realiseert wat een prachtige plek onze kinderen hebben om naar school te gaan. Zeker als je dit vergelijkt met scholen in de randstad.... 
Vanuit mijn werk (als ZZP-er in de ICT) help ik organisaties met het besparen van tijd, geld en krijgen van overzicht. Wellicht kan ik deze expertise ook van pas komen bij de Schuthoek.
 
 
ZL: Oud papier
Maandag 16 december (half 7 aanwezig bij school) staan de volgende ouders ingepland. De ouders van: Ivar de Vries, Noor Spee, Mila Fens, Toon Wouters, Daley Folkers  (1 van de 5 ouders willen we vragen om de route voor te lezen in één van de wagens)  Mocht u niet kunnen, dan vragen we u om tijdig een vervanger te regelen.
 
 
Reminder: Op vrijdag 20 december zijn alle kinderen om 12:00 uur vrij.
 
 
 
De volgende nieuwsbrief komt uit op vrijdag 10 januari

Nieuwsbrief 22 november

vrijdag 22 november 2019
ZL/ZLV: DaVinci
We zijn een aantal weken bezig met onze nieuwe methode DaVinci.
In Zuidlaarderveen hebben de kinderen de afgelopen weken gewerkt over het thema: Wie ben ik? De kinderen hebben een fotosynthese gemaakt en een tijdlijn van zichzelf.  
 
In groep 7/8 werken de kinderen over Egypte. Febe, Melanie en Iris leggen u hieronder uit wat ze hebben gedaan:
We begonnen met een papier met 1 landplattegrond dat moest je raden in groepjes, het was Egypte. Je moest met je groepje nog meer vragen beantwoorden. Zoals, wat is de hoofdstad van dit land, dat is Cairo. De volgende les ging over piramides. We leerden hoe een piramide in elkaar zit en hoe het ontstaan is. De volgende les kregen we een kaartje met een god erop. Daar moest je informatie over opzoeken. Daarna gingen we dat met de klas bespreken. Maandag gingen we een appel mummificeren. Je moest de appel schillen en in 4 stukken snijden. Je moest daarna één stukje appel in het zout doen, één in bloem en zout,  de derde in zand en de vierde mocht jezelf weten. Je moest alles van te voren wegen. Donderdag hebben we de stukjes appel er uit gehaald en gingen we weer wegen hoeveel de appel zwaarder of lichter was geworden. Daarna gingen we het weer bespreken en van alles opschrijven. De volgende les gaan we bezig met topografie en hiërogliefen.
 
Schoolfruit
Deze week hebben de kinderen banaan, appel en kaki gekregen. Voor best veel kinderen was de kaki nog onbekend. Mooi om te zien dat deze fruitsoort goed in de smaak viel en ze iets nieuws hebben ontdekt.
We krijgen het schoolfruit geleverd van Vitamine&Zo. Via de site www.euschoolfruit.nl kunt u zich abonneren op de nieuwsbrief, u weet dan welke soorten groente en fruit de kinderen iedere week krijgen.
 
 
 
Oud papier
Iedere 3e maandag van de maand halen we namens de Schuthoek oud papier op in de wijk. We kregen laatst de vraag, waarom we dit als school doen. Door de inkomsten van het oud papier kunnen we de ouderbijdrage laag houden (19 euro per jaar) maar hebben we ook de mogelijkheid om extra materialen aan te schaffen voor de kinderen, een schoolfeest te organiseren en andere wensen te realiseren. Het geld is alleen voor de kinderen. Vorig schooljaar is er door het oud papier lopen van september 2018 t/m augustus 2019 een bedrag van € 5.197,-) opgehaald.
Van dit bedrag hebben we het circus kunnen realiseren in oktober. We hebben op beide locaties nieuwe smartgames aan kunnen schaffen, oortjes en koptelefoons voor de kinderen voor de laptops. We hebben meer bestedingsruimte voor de vieringen op school. Ook dit jaar krijgen we weer de mogelijkheid om extra materialen aan te schaffen voor de kinderen. Wij zijn hier ontzettend blij mee en vinden het heel erg fijn dat we dit allemaal kunnen realiseren van het geld. Wij willen alle ouders dan ook bedanken voor het lopen, we vinden dit super!
 
 
ZL: Sinterklaas
Dinsdag 26 november gaan de kinderen op school hun schoen zetten. De kinderen kunnen allemaal een gymschoen gebruiken die ze deze dag al mee hebben voor gymnastiek (de kleuters hebben hun gymschoenen al op school)
 
Donderdag 5 december maken we gebruik van een continurooster: Alle kinderen gaan deze dag van 8:30 uur tot 14:00 uur naar school. Ze eten tussen de middag een broodje in de klas. Wilt u een lunchpakketje meegeven?
 
We starten deze dag allemaal op het plein, we gaan pas na de aankomst met de kinderen naar binnen. We zorgen voor een plek waar de kinderen hun tassen neer kunnen leggen, want we kunnen i.v.m. de aankomst helaas niet naar binnen………….
Als we Sinterklaas hebben ontvangen, gaan we in de middenruimte voor Sinterklaas en zijn pieten optreden. Ouders, broertjes en zusjes zijn van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn.
 
 
 
De volgende nieuwsbrief komt uit op vrijdag 6 december

Nieuwsbrief 8 november

vrijdag 8 november 2019
ZL/ZLV: Natuurlijk leren.

Veel ouders kennen Arsene Francot inmiddels van de informatieavonden die hij de afgelopen twee jaar heeft verzorgd bij ons op school. Ook dit jaar is hij weer bij ons op school voor de teamscholing. In september hebben we een studiedag gehad, waarbij we aan de slag zijn geweest met teamleren. Hoe kunnen we nog meer van elkaar leren, samen lessen voorbereiden, zodat ons onderwijs nog beter wordt afgestemd. Op woensdag 20 november komt Arsene Francot weer langs voor een coachingsdag. Hij komt deze ochtend in alle groepen, om te kijken hoe we in de groepen bezig zijn met boeiend onderwijs.


ZL/ZLV:Gezonde school

Nationaal Schoolontbijt

Gisteren was het Nationaal schoolontbijt op school. We hebben hier aan mee gedaan, omdat we het belangrijk vinden dat kinderen goed en gezond ontbijten. Het ontbijt dat de kinderen aangeboden hebben gekregen, voldoet aan de richtlijnen van het Voedingscentrum. Ze konden kiezen uit volkorenbrood, -bolletjes en -krentenbollen, volkorencrackers, halvarine, 30+ kaas, appelstroop, 100% pindakaas, tuinkers, yoghurt, muesli, melk, thee, groente en fruit. Het was een gezellig en geslaagd ontbijt op beide locaties.

Schoolfruit
Vanaf a.s. woensdag krijgen de kinderen 3 keer per week groente/fruit op school. Ze krijgen dit op woensdag, donderdag en vrijdag. De kinderen hoeven dan geen eigen fruit mee naar school te nemen. Wilt u meer weten over het schoolfruit. www.euschoolfruit.nl
Komende week krijgen de kinderen wortels, peer en appel.


TSO (overblijf)

Wilt u voortaan de aan (alleen wanneer uw zoon/dochter extra komt) en afmeldingen voor de overblijf doorgeven, door een bericht te sturen naar het nummer: 0645160810. De leidsters weten dan welke kinderen ze kunnen verwachten tussen de middag. Alvast bedankt voor uw medewerking.
We zien nog steeds kinderen die niet naar de overblijf gaan voor 13:00 uur op school komen. We willen nogmaals verzoeken de kinderen vanaf 13:00 uur op school te laten komen.


ZL: Oud papier maandag 18 november

Maandag 18 november (half 7 aanwezig bij school) staan de volgende ouders ingepland om oud papier te lopen: Feline Biesterbos, Eva Jonker, Melanie Lampe, Mente Otto, David van Burg. Mocht u niet kunnen, dan vragen we u om tijdig een vervanger te regelen.


Sinterklaasintocht
Op verzoek van de organisatie van de Sinterklaasintocht verspreiden we onderstaande informatie:
Op zaterdag 16 november om 14.00 is de intocht van Sinterklaas bij de haven van Zuidlaren.Sinterklaas zal met een boot aankomen met heel veel Pieten.
Het lijkt Sinterklaas en zijn Pieten leuk als alle kinderen een mijter op hebben met hun eigen naam erop. De kinderen kunnen deze mijter zelf maken met behulp van een bouwplaat.Deze kant-en-klare bouwplaten van de mijter zijn op te halen bij de volgende winkels: Top1Toys, Ruchti, Coop Zuid Es, Jansen Tweewielers en de Bruna.

Ook zijn daar kleurplaten te verkrijgen, waar een wedstrijd aan verbonden is.De kleurplaten kun je t/m zaterdag 23 november inleveren bij dezelfde winkels.
Er zijn mooie prijzen te winnen voor de 1e, 2e en 3de plaats.
De prijsuitreiking zal plaats vinden op zondag 1 december om 14:00 uur bij Top1 Toys.

Vind je het leuk om Sinterklaas een brief te sturen? Dat kan!!
De brief kun je bezorgen in de speciale Sinterklaas brievenbus die bij het Hotel Hoeve de Vredenhofstaat waar Sinterklaas logeert. Het adres is De Millystraat 15. Sinterklaas zal ALLE brieven persoonlijk beantwoorden. Op de brieven moet duidelijk je naam en adres staan. De brieven kunnen worden ingeleverd t/m 1 december.

De volgende nieuwsbrief komt uit op vrijdag 22 november