emailadres wachtwoord

Nieuwsoverzicht

vorige pagina | volgende pagina

Nieuwsbrief 27 juni

vrijdag 28 juni 2019
Nog twee weken en dan zit het schooljaar er alweer op. We kunnen terug kijken op een mooi jaar met elkaar. We willen u heel erg bedanken voor het afgelopen schooljaar!! Ondanks dat we nog twee weken naar school gaan, willen wij u via deze weg alvast een hele fijne zomervakantie wensen. Geniet ervan samen met jullie kanjers!!
 
Vakanties en activiteiten schooljaar 2019-2020
Hieronder ziet u een overzicht van de vakanties en activiteiten voor het nieuwe schooljaar. Deze data worden nog in de Schuthoek app toegevoegd aan de agenda en kunnen binnenkort ook gevonden worden onder het kopje: school. We leggen volgende week op beide locaties papieren versies neer, voor ouders die het fijn vinden om het overzicht op papier te hebben.
 
Vakanties                  
Herfstvakantie
maandag 21 oktober 2019 t/m vrijdag 25 oktober 2019
Kerstvakantie
maandag 23 december 2019 t/m vrijdag 3 januari 2020
Alle kinderen zijn vrijdag 20 december  om 12:00 uur vrij
Voorjaarsvakantie
maandag 17 februari 2020 t/m vrijdag 21 februari 2020
Goede Vrijdag en 2e paasdag
vrijdag 10 april 2020 t/m maandag 13 april 2020
Meivakantie
maandag 27 april 2020 t/m dinsdag 5 mei 2020
Hemelvaart
donderdag 21 mei 2020 t/m vrijdag 22 mei 2020
2e pinksterdag
maandag 1 juni 2020
Zomervakantie
maandag 6 juli 2020 t/m vrijdag 14 augustus 2020
Alle kinderen zijn vrijdag 3 juli om 12:00 uur vrij
 
Aangepaste schooltijden locatie Zuidlaren
Sinterklaasviering
Donderdag 5 december 2019. Alle kinderen gaan van 8:30 uur tot 14:00 uur naar school. (eten op school)
Paasviering
Donderdag 9 april 2020. Alle kinderen gaan van 8:30 uur tot 14:00 uur naar school. (eten op school)
 
Margedagen (alle groepen zijn op deze dagen vrij)
Studiedag leerkrachten
Vrijdag 13 september 2019
Zuidlaardermarkt
Dinsdag 15 oktober 2019
Margedag
Vrijdag 14 februari 2020
Studiedag leerkrachten
Maandag 2 maart 2020
Studiedag leerkrachten 
Woensdag 11 maart 2020
Studiedag leerkrachten
Maandag 25 mei 2020
Margedag
Dinsdag 2 Juni  2020
 
Ouderavond en oudergesprekken
Informatieavond (voor alle groepen)
Donderdag 12 september 2019
Oudergesprekken
Week van 11- 15 November 2019 en 
Week van 18 – 22 november 2019
Oudergesprekken
Week van 10 – 14 februari 2020
Rapporten mee
Donderdag 13 februari 2020
Oudergesprekken
Week van 22 -26 juni 2020
Rapporten mee
Vrijdag 26 juni 2020
 
  
Groeps- en leerkrachtindeling schooljaar 2019-2020

 
Locatie: Zuidlaren
 
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
1-2
Mila
Mila
Mila
Anita S
Anita S
3-4
vac
Afine
Afine
Afine
Afine
5-6
Stephan
Stephan
Henriët
Henriët
Henriët
7-8
Wilma
Wilma
Stephan
Wilma
Stephan
 
Locatie: Zuidlaarderveen
 
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
1-2-3
Coby
Coby
Coby
Coby
Coby
4-5-6
Anita N
Anita N
Marjan
Marjan
Marjan
 
Onderstaand een toelichting n.a.v. de groepsindeling.
  • Op dit moment hebben we nog een vacature voor 1 dag in groep 3/4 Zuidlaren We hopen u hier zeer binnenkort meer duidelijkheid over te kunnen geven. 
  • Locatie Zuidlaren: groep 5/6 is komend schooljaar een groep van 10 leerlingen. We hebben er voor gekozen om groep 4 een aantal momenten in de week (tijdens gym en Davinci) samen te voegen bij groep 5/6. 
  •  Na de zomervakantie starten we met DaVinci. Davinci is een geïntegreerde methode voor wereldverkenning. De kinderen werken vanuit thema’s aan geschiedenis, aardrijkskunde, techniek, burgerschap en levensbeschouwing. Dit maakt het mogelijk dat we in de middagen groep 4 mee kunnen laten doen met groep 5/6. 
  • Tijdens deze momenten gaan groep 2 en 3 ook samenwerken. 
  • De kinderen van groep 4 gymmen op dinsdag en vrijdag samen met groep 5/6. De kinderen van groep 2 gaan 1x in de week gymmen met groep 3. (U ontvangt hier informatie over aan het begin van het nieuwe schooljaar)
  • Helaas nemen we in Zuidlaarderveen afscheid van juf Marja. Anita Noord zal na de zomervakantie samen met juf Marjan groep 4-5-6 gaan draaien. 

Nieuwsbrief 29 mei

woensdag 29 mei 2019
Avondvierdaagse
Vorige week hebben heel veel kinderen van de Schuthoek meegedaan aan de Avondvierdaagse. Wat hebben jullie het allemaal geweldig gedaan! We willen via deze weg de ouders bedanken die hebben geholpen bij de organisatie en hebben geholpen bij de pauzeplekken. Het zag er fantastisch uit!! De hesjes kunnen worden ingeleverd bij de leerkrachten 
 
 
Projectweek: gezondheidsweek 3 juni t/m 14 juni.
Van maandag 3 juni t/m vrijdag 14 juni werken we op school aan het project ‘gezondheid’. Twee weken lang is hier op de middagen aandacht voor.
We maken gebruik van het lesprogramma: ‘Smaaklessen’. Bij Smaaklessen staat het ontdekken centraal. De kinderen doen proefjes of een smaakexperiment, ook gaan ze zelf gerechten maken. In iedere groep staan vijf hoofdthema’s centraal:Smaak, gezond eten, voedselproductie, consumentenvaardigheden en voedselbereiding.
Twee voorbeelden van de thema’s:
Smaak: Leerlingen praten over smaak. Wat is het? Wat zijn de hoofdsmaken? Hoe moet je proeven? Welke zintuigen heb je? Durf je nieuwe soorten eten te proeven? De leerlingen leren dat je smaak kunt trainen. Je moet soms iets wel tien tot vijftien keer proeven voor je aan een nieuwe smaak gewend bent.
Gezond eten: Waarom heb je eten en drinken nodig? Welke voedingsmiddelen zijn goed voor je? Hoeveel heb je ongeveer op een dag nodig? In de hogere groepen leren de kinderen ook wat de Schijf van Vijf is. Daarbij komt ook de energiebalans aan bod. De kinderen leren dat eten en bewegen bij elkaar horen.
 
Tentoonstelling donderdag 13 juni van 17:00 tot 18:00 uur.
We sluiten op de hoofdlocatie het project af met een tentoonstelling. Ouders, opa’s en oma’s en andere belangstellenden zijn van harte uitgenodigd op donderdag 13 juni. We hebben een inloop van 17:00 uur tot 18:00 uur. Een paar weken geleden hebben we op school in de middenruimte een tappunt gekregen. De kinderen kunnen hier water uit 'tappen’. Ons watertappunt wordt donderdag 13 juni officieel geopend. Rond 17:30 uur zal Wethouder Lammers het watertappunt officieel openen! 
 
 
Schoolfruit.
Van november t/m april hebben de kinderen drie keer in de week Schoolfruit gehad. We zouden u willen vragen om via onderstaande link een enquête in te vullen over het Schoolfruit. Alvast bedankt voor het invullen.
https://nl.surveymonkey.com/r/BN89QQV
 
Formatie
Op dit moment zijn we druk bezig met de formatie voor komend schooljaar. We blijven in Zuidlaarderveen met twee groepen werken en in Zuidlaren met vier groepen. Zodra we de formatie rond hebben, brengen we u op de hoogte.
 
Nieuw MR lid gezocht vanaf september 2019
Met ingang van het nieuwe schooljaar zijn wij op zoek naar een nieuw MR lid voor de locatie Zuidlaren. Alma Kamphof neemt afscheid van ons. Vindt u het leuk om meer betrokken te zijn bij de school en met zaken mee te denken, dan is dit uw kans! U kunt een mailtje sturen naar Afine Huisman: a.huisman@stichtingbaasis.nl
 
Vacature vertegenwoordiger OBS de Schuthoek in de GMR
Wilt u school overstijgend meedenken en betrokken zijn bij de beslissingen en veranderingen binnen de Stichting? Dan is de GMR echt iets voor u.
Omdat beslissingen die genomen worden binnen de GMR ook invloed kunnen hebben op de school van uw kind of uw werkplek, zoeken wij per direct een ouder of een personeelslid voor de GMR, die namens OBS de Schuthoek zitting wilt nemen. Vanaf het schooljaar 2019-2020 stopt de huidige vertegenwoordiger van onze school, hierdoor doen wij een beroep op u! Nu denkt u vast:
Wat houdt dat eigenlijk in? Een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)
De GMR functioneert op het niveau van het bestuur van de Stichting Baasis, dus school overstijgend en bestaat uit een personeels- en een oudergeleding. Leden hoeven geen lid te zijn van de MR van hun school, want de GMR behandelt uitsluitend aangelegenheden die van gemeenschappelijk belang zijn voor alle aangesloten scholen. U kunt hierbij denken aan punten als het meerjarenbeleidsplan, de begroting van de hele stichting, p&o zaken, onderwijskwaliteit.
De GMR komt 6 á 7 keer per jaar bij elkaar en er wordt advies of instemming gevraagd door de directeur/bestuurder. De vergaderingen zijn ’s avonds (van 19.30 uur tot 21.30 uur) op de Quintusschool in Glimmen.
Wilt u meer weten over het lidmaatschap van de GMR of vrijblijvend een vergadering bijwonen? Stuur dan een mailtje aan de voorzitter van de MR van OBS de Schuthoek of de huidige vertegenwoordiger van de GMR.
Alma Kamphof (VZ MR/lid GMR): a.kamphof@hethogeland.nl
Er wordt dan z.s.m. contact met u opgenomen.


ZL/ZLV: Schuthoek app.
Heeft u de Schuthoek app nog niet? U kunt de app downloaden via uw mobiel/tablet. Mocht u vragen hebben over de app neem dan contact op met Stephan. Ook om op beschermde delen van de app te komen heeft u Stephan nodig.  s.engeland@stichtingbaasis.nl
 
De volgende nieuwsbrief komt uit op 14 juni 2019
 
 
 

Nieuwsbrief 16 mei

vrijdag 17 mei 2019
Storing Schuthoek-app
Helaas lukt het op dit moment niet om de nieuwsbrief op de Schuthoek-app te plaatsen. Dit heeft te maken met een update die moet worden gedaan. Deze update kan pas 22 mei worden uitgevoerd. Onze excuses voor het ongemak. De nieuwsbrief wordt altijd op de website van de Schuthoek geplaatst. www.schuthoek.nl We hopen dat we nieuwsbrief de volgende keer weer gewoon op de Schuthoek-app kunnen plaatsen. (Tot die tijd wordt de nieuwsbrief op de website en de groeps-app van de ouders geplaatst)
 
Terugblik Sportdag
Wat een geluk hadden we vorige week donderdag. Hoewel de voorspellingen niet heel gunstig waren, hadden we prachtig weer. De leerlingen van groep 6/7/8 hebben meegedaan aan verschillende workshops, zoals tennissen, dans, kick&fit en nog meer. De leerlingen van groep 1 t/m 5 gingen in de middag sporten. In groepjes werden er spelletjes gespeeld zoals koekhappen, stoelendans, sprinten, sjoelen. Het was een geslaagde dag! We willen de ouders bedanken voor hun hulp.

Avondvierdaagse dinsdag 21 mei t/m vrijdag 24 mei
Volgende week is de avondvierdaagse. De kinderen hebben inmiddels een informatiebrief en boekje mee gekregen met alle informatie. dinsdag krijgen de kinderen een Schuthoek hesje mee. We willen u vragen om uw kind deze op dinsdag, woensdag en donderdag te laten dragen. Op vrijdag hoeven de kinderen geen hesje te dragen, ze mogen zich namelijk voor deze avond verkleden. Het thema voor deze avond is Hawaii. 
 
Korfbaltoernooi woensdag 5 juni
Woensdag 5 juni is er voor de groepen 3 t/m 8 een schoolkorfbaltoernooi. Het toernooi is van 13:00 uur tot 17:30 uur. (Locatie: Korfbalveld Ritola, achter sporthal de Zwet) Er is een mogelijkheid voor kinderen om extra te oefenen.
Dit is op maandag 27 mei en maandag 3 juni:
Groep 3 t/m 6: van 17:00 – 18:00 uur.
Groep 7/8: van 18:00 – 19:00 uur.
 
Projectweek: gezondheidsweek 3 juni t/m 14 juni.
Van maandag 3 juni t/m vrijdag 14 juni werken we op school aan het project ‘gezondheid’. Twee weken lang is hier op de middagen aandacht voor.
We maken gebruik van het lesprogramma: ‘Smaaklessen’. Bij Smaaklessen staat het ontdekken centraal. De kinderen doen proefjes of een smaakexperiment, ook gaan ze zelf gerechten maken. In iedere groep staan vijf hoofdthema’s centraal:
Smaak, gezond eten, voedselproductie, consumentenvaardigheden en voedselbereiding. In de volgende nieuwsbrief zullen we over de thema’s die centraal staan meer informatie geven. We sluiten op de hoofdlocatie het project af met een tentoonstelling. Ouders, opa’s en oma’s en andere belangstellenden zijn van harte uitgenodigd op donderdag 13 juni. We hebben een inloop van 17:00 uur tot 18:00 uur. (Noteer u dit alvast in uw agenda) De ouders van de kinderen uit Zuidlaarderveen krijgen via de leerkrachten nog informatie over het project.
 
 
Gezonde traktatie:
Voor de meivakantie kwam deze prachtige gezonde traktatie van Isa voorbij. De kinderen vonden het heel lekker!! 
 
 
ZL/ZLV: Schuthoek-app.
Heeft u de Schuthoek app nog niet? U kunt de app downloaden via uw mobiel/tablet. Mocht u vragen hebben over de app neem dan contact op met Stephan. Ook om op beschermde delen van de app te komen heeft u Stephan nodig.  s.engeland@stichtingbaasis.nl
 
 
De volgende nieuwsbrief komt uit op 29 mei 2019

Nieuwsbrief 14 april

maandag 15 april 2019
ZL/ZLV: Sportdag donderdag 9 mei

Voor groep 6/7/8
Op donderdag 9 mei is er een gezamenlijke sportdag voor de kinderen van groep 6/7/8 in sporthal de Zwet. Dit is van 11:00 uur tot ongeveer 14:00 uur. De ouders van de kinderen ontvangen hierover informatie van de leerkracht.
 
Voor groep 1/2/3/4/5
Voor groep 1 t/m 5 hebben we de sportdag op school. Dit is van 13:15 uur tot 15:15 uur. De kinderen gaan in groepjes verschillende spelletjes doen op het schoolplein. We doen dit samen met de kinderen uit Zuidlaarderveen. (De kinderen van Zuidlaarderveen worden met de gym bus naar Zuidlaren gebracht en weer opgehaald. Ze zijn voor deze keer om 15:15 uur vrij ipv 14:00 uur. Mocht dit problemen opleveren, dan horen we het graag.)
Wie zou ons willen helpen deze middag? Ouders kunnen zich opgeven bij Sandra.
 
ZL/ZLV: Schoolreisjes
De schoolreisjes staan weer voor de deur. De schoolreisgelden worden geïnd door de ouderverenging van de Schuthoek. Over een paar weken ontvangt u een mail van de oudervereniging om het schoolreis bedrag over te maken op hun rekening. (Via de leerkracht krijgt u meer informatie over de schoolreis van uw kind.) wel geven we alvast de data en bestemmingen aan u door:  
 
Zuidlaarderveen alle groepen: maandag 24 juni naar Wildlands Emmen.
Zuidlaren groep 1/2 en 3/4: dinsdag 14 mei naar de Drentse Koe in Ruinerwold.
Zuidlaren groep 5/6: dinsdag 25 juni:  Hunebedcentrum, Boomkroonpad/Hemelriekje
 
 
ZLV: Paaseitjesactie
De kinderen in Zuidlaarderveen hebben een geslaagde paaseitjesactie gehad. Ze hebben 911,55 euro opgehaald. Wat een fantastisch bedrag!! Van het geld wordt buitenspeelgoed gekocht.  
 
ZL/ZLV: Informatieavond met Arsène Francot op dinsdag 7 mei.

Op dinsdag 7 mei a.s. organiseren we nog een informatieavond voor alle ouders van de Schuthoek. Arsene Francot van Natuurlijk leren komt deze avond nog een keer bij ons en zal ons meer vertellen over systeemdenken. Wij hopen ditmaal op een hele hoge opkomst, zodat wij alle ouders kunnen laten zien waar we met de kinderen aan werken.
De avond start om 19:30 uur.
 
ZL/ZLV: Schoolfruit. (Reminder)
De 20 weken zijn voorbij… Dat betekent dat we geen fruit meer geleverd krijgen op school. Wilt u vanaf dinsdag 23 april weer alle dagen fruit mee naar school geven?
 
ZL/ZLV: margedag (Reminder)
Maandag 6 mei zijn alle kinderen vrij (Studiedag leerkrachten)
 
Italië-reis
Donderdagochtend 11 april vertrokken 24 leerlingen en 5 begeleiders van OBS de Schuthoek Zuidlaren met de bus naar Schiphol. Dit was het begin van een 4-daagse reis naar Riva del Garda in Italië. 2 begeleiders waren al een dag eerder vertrokken met een busje met daarin alle koffers en instrumenten.
 
Op uitnodiging van Yamaha Nederland mochten de leerlingen van groep 7/8 Nederland vertegenwoordigen op het festival voor blazersklassen in Italië. Verder waren er blazersklassen uit o.a. Litouwen, Spanje, Denemarken,  Frankrijk en natuurlijk Italië.
Na een goede vlucht en nog een busreis van 3 uur kwamen we donderdagavond om 20.00 uur bij ons hotel aan. Gelukkig stond er een heerlijke maaltijd op ons te wachten. Na het eten zochten we onze kamers op en ging iedereen slapen. Zo’n reis is best vermoeiend!
Vrijdagochtend moesten we weer vroeg opstaan want om 10.00 uur stond de eerste repetitie op het programma met ruim 300 kinderen. Dat klonk toch wel echt heel mooi. ’s Middags kwamen we weer met alle kinderen bij elkaar maar toen gaf iedere blazersklas kleine concertjes waar alle andere kinderen naar luisterden en elkaar beloonden met een daverend applaus.
 
Maar dat was nog niet alles voor de vrijdag. ’s Avonds werd er nog opgetreden door alle blazersklassen samen en door iedere blazersklas apart op een plein aan het Gardameer in het centrum van Riva del Garda. Heel bijzonder om buiten, in het donker met zo veel muzikanten op te treden.
 
Zaterdagochtend was een vrije ochtend waarop er is gevoetbald, gewandeld langs het Gardameer en er zijn souvenirs gekocht voor het thuisfront. Voor zaterdagmiddag stond het laatste optreden op het programma in Rovereto waar iedereen heeft gespeeld bij een herdenkingsmonument van de eerste wereldoorlog. Een erg mooie en indrukwekkende plek om muziek te maken.
 
 
 
Het festival werd zaterdagavond afgesloten met een pasta-party voor alle leerlingen en hun begeleiders en aansluitend een muzikale quiz. Zondagavond was iedereen weer veilig in Zuidlaren. Het was een geweldige en onvergetelijke reis!!
 
ZL/ZLV: Schuthoek app.

Heeft u de Schuthoek app nog niet? U kunt de app downloaden via uw mobiel/tablet. Mocht u vragen hebben over de app neem dan contact op met Stephan. Ook om op beschermde delen van de app te komen heeft u Stephan nodig.  s.vanengeland@stichtingbaasis.nl
 
 
De volgende nieuwsbrief komt uit op 16 mei 2019
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nieuwsbrief 4 april

vrijdag 5 april 2019
ZL: Paasviering donderdag 18 april.
Donderdag 18 april vieren we Pasen op school. We lunchen deze dag met elkaar op school. De lunch wordt door school geregeld. U hoeft uw kind dus geen eten en drinken mee te geven voor tussen de middag.
Eitje tik: Ieder jaar spelen we op school het spel ‘Eitje Tik’. Ook dit jaar weer. We willen u vragen om uw kind op donderdag één hard gekookt ei mee te geven. Het ei gaan we gebruiken voor het spel. Wilt u het ei meegeven in een bakje voorzien van naam?

Zoals aangegeven in de Schuthoek app (in de agenda en het vakantierooster) werken we deze dag met een continurooster. Alle kinderen gaan deze dag van 8:30 uur tot 14:00 uur naar school.


ZL/ZLV: Nieuwe aanmeldingen in Zuidlaarderveen.
De afgelopen weken hebben we verschillende nieuwe aanmeldingen gekregen voor de locatie in Zuidlaarderveen. Na de zomervakantie komen er sowieso al 5 nieuwe kleuters op school. Geweldig!!!! Ook in Zuidlaren hebben we voor het nieuwe schooljaar al verschillende aanmeldingen gekregen.


ZL/ZLV: Schoolfruit.
De 20 weken zijn bijna voorbij… Dat betekent dat we geen fruit meer geleverd krijgen op school. Donderdag 18 april is de laatste dag. Wilt u vanaf dinsdag 23 april weer alle dagen fruit mee naar school geven?


Schuthoek goes Italië.
Na maanden voorbereiding is het dan zover….. Nog een paar nachtjes en dan vertrekken de kinderen van groep 7 en 8 naar Italië.
Wat zijn wij trots op de kinderen. Ze hebben de afgelopen maanden hard geoefend. Afgelopen maandag hebben de kinderen tijdens het uitzwaaiconcert in Mozaïek laten zien hoe ontzettend goed ze zijn.

De flessenactie heeft uiteindelijk een bedrag van 406 euro opgeleverd.
De sponsorloop heeft 1300 euro opgeleverd. Wij willen via deze weg iedereen bedanken die een bijdrage heeft geleverd in welke vorm dan ook. Echt fantastisch!!!
Tot slot nog een speciale dank aan de Albert Heijn Zuidlaren. Zij sponsoren alle boodschappen die mee worden genomen naar Italië.
ZL/ZLV: Informatieavond met Arsène Francot op dinsdag 7 mei
Op dinsdag 7 mei a.s. organiseren we nog een informatieavond voor alle ouders van de Schuthoek. Arsene Francot van Natuurlijk leren komt deze avond nog een keer bij ons. We zijn hier heel erg blij mee! Wij hopen ditmaal op een hele hoge opkomst, zodat wij alle ouders kunnen laten zien waar we met de kinderen aan werken.
De avond start om 19:30 uur. Noteert u deze avond alvast in uw agenda? In de volgende nieuwsbrief zullen we u meer vertellen over de inhoud van de avond!


ZL/ZLV: Reminder margedagen.

Denkt u aan de margedagen die er aan komen.
Alle kinderen zijn vrij van woensdag 10 april t/m maandag 15 april.
Maandag 6 mei zijn alle kinderen vrij (Studiedag leerkrachten)


ZL/ZLV: Schuthoek app.
Heeft u de Schuthoek app nog niet? U kunt de app downloaden via uw mobiel/tablet. Mocht u vragen hebben over de app neem dan contact op met Stephan. Ook om op beschermde delen van de app te komen heeft u Stephan nodig. s.vanengeland@stichtingbaasis.nlvorige pagina | volgende pagina