We sturen je graag een notificatie bij belangrijk nieuws:Ja doen!Niet nu
emailadres wachtwoord

Nieuwsoverzicht

vorige pagina | volgende pagina

Nieuwsbrief vrijdag 24 september ‘21

vrijdag 24 september 2021
Dag allemaal,
In deze brief nieuws vanuit onze beide locaties. Het schooljaar is nu een 4-tal weken onderweg. We zitten dus nog in de ‘Gouden Weken’; we besteden veel aandacht aan de groepsdynamiek en de afspraken die de kinderen met elkaar hebben gemaakt om ervoor te zorgen dat iedereen een fijn schooljaar heeft. Onze nieuwe methodiek ‘Kwink, voor sociaal emotioneel leren’ reikt ons veel materiaal aan om invulling te geven aan de groepsvorming.
Zoals u weet, zijn er met ingang van 25 september een aantal versoepelingen doorgevoerd m.b.t. Corona. In deze nieuwsbrief daarom aandacht daarvoor. Daarnaast andere belangrijke informatie voor u als ouders (o.a. over de Kinderboekenweek en de Kinderpostzegelactie) en enkele verslagen van leuke gebeurtenissen vanuit de groepen.


We wensen u veel leesplezier!


Corona.
Natuurlijk zijn we allen blij met de aangekondigde versoepelingen die ingaan op 25 september a.s. Zo heeft u waarschijnlijk al begrepen dat bij een positieve besmetting bij de kinderen niet de hele klas meer in quarantaine hoeft. Alleen de kinderen die in nauw contact zijn geweest, moeten mogelijk in quarantaine. Dit gaat echter altijd in overleg met de GGD.
Voor wat betreft het naar school brengen en halen hebben we afgesproken om het beleid zoals het de afgelopen tijd was op beide locaties, te continueren. De ouders nemen ’s ochtends op het schoolplein afscheid en wachten ’s middags ook op het schoolplein. Voor afspraken en activiteiten in de school bekijken we per situatie in welke vorm we u als ouders erbij kunnen betrekken.

Ouderinformatieavonden locatie Zuidlaren.
Uiteraard organiseren we ook in dit schooljaar weer informatiebijeenkomsten voor de ouders.
Op dinsdag 5 oktober en donderdag 7 oktober worden er na schooltijd gedurende de middag informatiemomenten georganiseerd.
U kunt als ouders op die middagen samen met uw kind(eren) een bezoek brengen aan de klas(sen). De kinderen laten dan het lokaal en hun werk aan u zien. Uiteraard is de leerkracht aanwezig om eventuele vragen te beantwoorden.
Op korte termijn zullen we u informeren over de inschrijving voor deze 2 middagen.
 
Nieuws vanuit groepen.
Lezen is leuk, lezen is goed, zeker als je het samen doet!
Hieronder een tweetal mooie foto’s waarop u kunt zien dat de kinderen van groep 1/2 in de buitenlucht worden voorgelezen door de kinderen van groep 6/7/8.
 
         
Waterdag in groep 1/2, locatie Zuidlaren.
Afgelopen woensdag deden we mee aan de Nationale Kraanwaterdag. We hebben allemaal water gedronken en we hebben geleerd hoe belangrijk het is om elke dag veel water te drinken: wel 8 glazen! Sommige kinderen drinken thuis veel, maar op de poster zagen we dat er soms veel suiker in zit. Op de foto zie je ons suikerklontjes tellen.

We werken in de klas over het thema ‘gezond eten’ en leren welk fruit er allemaal is. Juf Esmé had twee appels meegenomen uit de tuin van haar vader en moeder. We mochten ook proeven en we vonden het allemaal lekker!

Verslag activiteit ‘zonnebloempitten’, locatie Zuidlaarderveen.
Maandag, 20 september, werden we verrast door de oma van Pien, Suus en Tycho.
Voor de vakantie had zij, samen met Pien, Tycho, Suus en Annelot, voor alle kinderen van de Schuthoek Zuidlaarderveen een potje met daarin zonnebloempitten. De bedoeling was om van deze pitten prachtige zonnebloemen te maken. Wie zou de hoogste zonnebloem kweken?
En dinsdag was de prijsuitreiking voor de hoogste bloemen. 10 kinderen waren de gelukkigen. Oma had prachtige prijsjes gekocht. Wat was dat leuk!! 
Namens alle kinderen van onze school heel hartelijk bedankt!!!
 

 
Kinderboekenweek: ‘Worden wat je wil’.
De Kinderboekenweek vindt dit jaar plaats van 6 oktober t/m 17 oktober. Natuurlijk besteden we daar als school ook de nodige aandacht aan. Voor onze locatie in Zuidlaren hierbij alvast een aantal mededelingen:
- het thema is ‘worden wat je wil’.
- de kinderen mogen op woensdag 6 oktober verkleed op school komen.
- we zoeken nog ouders, die iets willen vertellen over hun beroep. Als je het leuk vindt om dat te
  doen, geef dit dan door aan de leerkracht van je kind!
- er komt dit jaar ook weer een boekenmarkt, de datum volgt nog.
De kinderen en de ouders van onze locatie in Zuidlaarderveen hebben ook al informatie ontvangen over de Kinderboekenweek en de daarbij behorende activiteiten.
 
 
 
Kinderpostzegelactie.
Van woensdag 29 september t/m woensdag 6 oktober gaat de 73e editie van de Kinderpostzegelactie van start. Basisschoolkinderen uit de bovenbouw gaan weer op pad om verschillende producten te verkopen. De kinderen komen fysiek of digitaal langs de deuren. 
Op woensdag 29 september zal groep 7 en 8 de Kinderpostzegels meekrijgen naar huis. Het is de bedoeling dat we weer heel veel geld gaan inzamelen voor het goede doel.
 

Actie Bruna.
Tijdens de Kinderboekenweek kunnen we sparen voor gratis boeken! We verwijzen naar de bijlage waarin wordt uitgelegd hoe het werkt.
 
Nieuws vanuit de MR.
Vorige week hebben de verkiezingen op school in Zuidlaren plaatsgevonden.
Henk Huisman heeft de meeste stemmen van de ouders ontvangen.
Ron van der Linden zal het stokje overdragen aan Henk.
De samenstelling van de MR ziet er nu als volgt uit:
 
Oudergeleding: Personeelsgeleding:
Michel Evers (voorzitter)  Henriët Bulthuis
Anita Huisman   Wilma Sterken
Bas Schrage    Afine Huisman (secretaris)
Henk Huisman   Vacature

Zoals u ziet is nog één vacature open van het personeel, zodra deze is gevuld laten wij het u weten.
De goedgekeurde notulen zullen op de website worden geplaatst.
 
Even voorstellen.
Beste ouders/verzorgers,
Ik ben Vera Kroeze, ik ben 20 jaar en kom oorspronkelijk uit Almelo. Ik ben tweede jaar academische pabo student in Groningen. Dit houdt in dat ik de pabo volg aan de Hanzehogeschool en daarnaast ook pedagogische wetenschappen op de Universiteit. Voor mijn studie woon ik in Groningen op kamers. Ik loop dit jaar stage op O.B.S. de Schuthoek. Hier zal ik stage lopen in groep 1/2 tot eind januari, daarna zal ik doorgaan naar groep 2/3. Ik zal stage lopen op de dinsdag en zal er af en toe ook een halve week zijn.
Ik heb nu mijn eerste stagedag gehad en vond het heel erg leuk. Ik kijk uit naar komende tijd om lessen te gaan geven en een band op te gaan bouwen met de kinderen uit de groep.

Groetjes, Vera Kroeze
Trainingen Zuidlaardermarktloop.
Vind je het leuk om te trainen voor de Zuidlaardermarktloop? Kom dan op maandagmiddag meetrainen bij meester Harry en meester Mathijs. Er zijn geen kosten aan verbonden. (Doelgroep: groep 3 t/m 8)
Locatie:  OBS Schuilingsoord.
Tijd:        14.45 uur – 15.30 uur.
Data: 13 september, 20 september, 27 september & 4 oktober.

 
Algemeen.
Heeft u het formulier ‘Noodnummers en relevante gegevens 21-22’ en het formulier ‘Toestemming gebruik beeldmateriaal’ al ingevuld en ingeleverd bij de leerkracht?
Mocht u als ouders een vraag hebben aan één van de teamleden, neem dan gerust telefonisch of via de mail contact met ons op.
Agenda komende periode.
29 sept. - 6 okt. ’21                         : Kinderpostzegelactie
5 en 7 oktober ’21                          : informatiemiddagen (meer info volgt nog).
6 - 17 oktober ’21                            : Kinderboekenweek ‘Worden wat je wil’.
18 - 22 oktober ’21                         : Herfstvakantie
25 oktober ’21                                  : oud papier actie
Eerstvolgende nieuwsbrief         : vrijdag 8 oktober ’21.
Bijlagen.


                                                      

Nieuwsbrief vrijdag 10 september ‘21.

vrijdag 10 september 2021
Dag allemaal,
De scholen zijn weer in volle gang! De kinderen zijn elke dag hard aan het werk, maar we genieten ook nog even van het mooie weer tijdens de pauzemomenten. Zoals eerder gemeld, staan de eerste weken van het schooljaar in het teken van de ‘Gouden Weken’; de leerkrachten en de kinderen besteden aandacht aan het vormen van een groep en het maken van gezamenlijke afspraken die ertoe bijdragen dat iedereen een fijne schooltijd heeft. De leerkrachten maken daarbij zeker gebruik van de methodiek ‘Kwink, voor sociaal emotioneel leren’. In de groepen zien we de resultaten van deze activiteiten in de vorm van groepsafspraken en het toepassen van coöperatieve werkvormen. Niet voor niets kennen we de kreet:

                     obs de Schuthoek, samen leer je meer!

Aan het begin van het nieuwe schooljaar wijzen we u er graag op dat we een Gezonde School zijn. We stimuleren kinderen om gezonde dingen te eten en we stimuleren het drinken van water. Een lekker stukje fruit tijdens de ochtendpauze en een gezonde lunch tussen de middag passen daar natuurlijk goed bij. Ook bij het vieren van verjaardagen stimuleren we de kinderen om een gezonde traktatie mee naar school te nemen. Verderop in deze nieuwsbrief een aankondiging van de ‘Nationale Kraanwaterdag’.


Komende week vinden de eerste oudergesprekken van dit schooljaar weer plaats. U heeft hiervoor formulieren ontvangen. We verzoeken u deze weer tijdig in te leveren bij de leerkrachten.
Daarnaast in deze nieuwsbrief aandacht voor onze nieuwe collega Sander Westra. Hij stelt zicht graag nader aan u voor.
Tot slot van deze inleiding nog een verzoek aan u als ouders: als kinderen jarig zijn, geven ze natuurlijk een feestje en nodigen ze vriendjes/klasgenootjes uit. We willen u vragen die uitnodigingen niet op het schoolplein of in de klas van uw kind te laten uitdelen. In het verleden heeft dit nogal eens geleid tot verdrietige situaties in de groepen voor kinderen die niet uitgenodigd werden. We rekenen op begrip van uw kant voor dit verzoek.


We wensen u veel leesplezier!

Oud papier actie.
Net als in voorgaande jaren organiseren we de oud papier actie. Op maandag 20 september vindt de actie voor de eerste keer plaats.
Aan de ouders wordt gevraagd om 1 keer per jaar te helpen bij deze actie. Het levert jaarlijks een leuk bedrag op dat we natuurlijk weer ten gunste laten komen aan de school.
Binnenkort meer informatie over deze actie.


Even voorstellen: Sander Westra.

Hallo allemaal,
Mijn naam is Sander Westra en ik kom uit Roden. Daar woon ik samen met mijn vriendin en onze 3 kinderen. In mijn vrije tijd hou ik mij vooral bezig met het begeleiden van een jeugd voetbalteam en ben dol op spelletjes.
Dit schooljaar ben ik begonnen met mijn opleiding leraarondersteuner en werk op dit moment als onderwijsassistent op de Schuthoek. Jullie zien mij met name in groep 4/5, maar ik help de meester en juffen van alle klassen waar nodig.
De eerste 3 weken van dit schooljaar zijn alweer voorbij gevlogen en ik heb het al ontzettend naar mijn zin! Ik heb mogen ervaren dat er een zeer prettige sfeer in de school hangt en de leerlingen erg enthousiast zijn! Ik verheug me op een leuke en leerzame tijd hier op Schuthoek.
 
Groeten, Sander Westra

Nieuws vanuit groep 1/2, locatie Zuidlaren.
We zijn nu drie weken naar school geweest en iedereen is al helemaal gewend!
Op maandag en dinsdag is juf Wilma bij ons en op woensdag, donderdag en vrijdag is juf Esmé er!
We leren elkaar steeds beter kennen door de spelletjes, die we samen doen in de klas en in het speellokaal. 
Van Vincent het wilde zwijn en zijn vrienden leren we hoe we samen een fijne groep kunnen worden.
In een koffertje stoppen we onze groepsafspraken, zodat iedereen weet hoe het werkt bij ons in de klas.
We spelen heel veel met elkaar, zodat we elkaar nog beter leren kennen en meteen kunnen oefenen hoe je met elkaar omgaat.
In de klas hebben we deze week geoefend met het tellen op je handen. We weten nu dat één hand 5 is en twee handen 10. 
We hebben geleerd dat het woordje vis met de letter v begint en in de klas hebben we een letterdoos, waarin we spulletjes verzamelen, die met de v beginnen. Je mag spulletjes meenemen van huis. Verder oefenen we veel met knippen. We willen jullie thuis graag laten zien hoe goed we al kunnen knippen!
Dit was het voor nu wel! Een volgende keer horen jullie meer!Nieuws vanuit groep 2/3, locatie Zuidlaren.
‘Samen leer je meer’ staat op onze Mindmap, maar samen is leren ook leuker! Samen een opdracht maken, een spelletje doen of spelen. Op deze manier leren we elkaar goed kennen in onze groep. Om een fijne en veilige groep te worden kennen we elkaars naam en maken we afspraken. Hierbij gebruiken we ook de methode Kwink.
Op de foto zie je twee kinderen die een spelletje doen naar aanleiding van een doel van de rekenles. De kinderen zijn betrokken en hebben plezier!

Groeten, Heleen en Afine.


De blaasklas.
Ook dit schooljaar doen de kinderen van groep 6 en 7 van de locatie Zuidlaren op de woensdagmiddag mee aan de blaasklas.
Een aantal klassen op school krijgt, onder begeleiding van meester Pieter, twee jaar lang les in het bespelen van een blaasinstrument. Muziek is goed voor je brein, je leert samenwerken en doorzetten. Door optredens in het bejaardenhuis of tijdens een kerstviering leren de kinderen zich presenteren en groeit hun zelfvertrouwen.
Hieronder een foto van de blaasklas. Het was mooi weer, dus de les vond buiten op het plein plaats!Algemeen.
Willen jullie de rapporten weer mee naar school geven?
Heeft u het formulier ‘Noodnummers en relevante gegevens 21-22’ en het formulier ‘Toestemming gebruik beeldmateriaal’ al ingevuld en ingeleverd bij de leerkracht?


Mocht u als ouders een vraag hebben aan één van de teamleden, neem dan gerust telefonisch of via de mail contact met ons op.
Woensdag 22 september Nationale Kraanwaterdag.
Op deze dag vragen we aandacht voor het drinken van kraanwater op basisscholen en buitenschoolse opvang. Kinderen van groep 1 t/m 8 leren zo waarom kraanwater een gezonde en sportieve dorstlesser is.
Er is een educatief materiaal voor groep 1-3, groep 4-6 en groep 7-8.Trainingen Zuidlaardermarktloop.


Vind je het leuk om te trainen voor de Zuidlaardermarktloop? Kom dan op maandagmiddag meetrainen bij meester Harry en meester Mathijs. Er zijn geen kosten aan verbonden. (Doelgroep: groep 3 t/m 8)
Locatie: OBS Schuilingsoord.
Tijd: 14.45 uur – 15.30 uur.
Datums: 13 september, 20 september, 27 september & 4 oktober.Agenda komende periode.
dinsdag 14 september ‘21      : margedag. De kinderen zij die dag vrij.
13 – 17 september ’21            : oudergesprekken.
20 september ’21                   : actie oud papier.
woensdag 22 september ‘21 : Nationale Kraanwaterdag.
6 – 17 oktober ’21                  : Kinderboekenweek ‘Worden wat je wil’.
Eerstvolgende nieuwsbrief     : vrijdag 24 september ’21.Bijlagen.
Geen.

Nieuwsbrief vrijdag 27 augustus ‘21

vrijdag 27 augustus 2021
Welkom in het nieuwe schooljaar!

Afgelopen maandag zijn we op beide locaties gestart met het nieuwe schooljaar. Fijn om alle kinderen weer te mogen ontmoeten. Voor sommigen misschien een beetje spannend en onwennig, maar gelukkig kwamen na de eerste kennismaking de spontane verhalen van de kinderen weer op gang.

Gouden weken.
De eerste weken van het schooljaar staan in het teken van de zgn. Gouden Weken. In deze periode besteden we veel aandacht aan de groepsvorming, het inslijpen van routines en regels. In de groepen overleggen de kinderen en de leerkrachten met elkaar over het opstellen van groepsafspraken die een belangrijke bijdrage leveren aan het positieve groepsklimaat. We doen veel samenwerkings-activiteiten waardoor kinderen elkaar goed leren kennen en samen zorgen voor een fijne sfeer.
Aansluitend op de Gouden Weken gaan we ook dit schooljaar werken met de zgn. omgekeerde oudergesprekken. Deze zullen plaatsvinden in de week van 13 t/m 17 september. Komende week ontvangt u hierover meer informatie.

Kwink, sociaal emotioneel leren met de hele school.
Afgelopen dinsdag hebben we onze eerste teambijeenkomst gehad waarin we meegenomen zijn in het gedachtengoed van Kwink. Ook alle materialen zijn deze week binnengekomen, waaronder een handpoppenset, (voorlees)boeken en een mooie banner met daarop de 5 gedragscompetenties waaraan we met de kinderen in verschillende werkvormn aandacht besteden. We zullen in de komende nieuwsbrieven regelmatig aandacht besteden aan deze nieuwe methodiek.
Op 14 september a.s. staat er een margedag gepland. Het team volgt op deze dag een scholing van Kwink.
 

Even voorstellen.
Hallo kinderen en ouders van De Schuthoek,
Ik ben Nienke Tonnis en na de zomervakantie ga ik aan het werk bij jullie op school in groep 4/5. Samen met mijn vriend Mark en 2 kinderen Ole (4 jaar) en Lasse (2 jaar) woon ik sinds 2016 in Donderen. De afgelopen 10 jaar heb ik op een school in Friesland gewerkt en ik wou nu graag wat dichter bij huis aan de slag. Dat is gelukkig gelukt en ik heb er heel veel zin in om op De Schuthoek aan de slag te gaan.

Mijn grote hobby is paardrijden. Ik heb dan ook 12 jaar een eigen paard gehad, maar door de komst van de kinderen kreeg ik daar helaas steeds minder tijd voor en heb ik haar moeten verkopen. Ik hoop het in de toekomst weer op te kunnen pakken en dan weer fijne buitenritten te maken. Gelukkig biedt de omgeving van Donderen ook heel veel kansen om er lekker op uit te gaan in de natuur door even een stuk te gaan wandelen of fietsen. Ik kan na de vakantie zelfs op de fiets naar mijn werk. Hoe fijn is dat!


Algemeen.
Willen jullie de rapporten weer mee naar school geven?
Komende week ontvangt u het formulier ‘noodnummers’. We verzoeken u deze ingevuld weer in te leveren bij de leerkracht van uw kind(eren).
U heeft van ons een overzicht van de vakanties en margedagen reeds ontvangen. Daarnaast zullen we in de 14-daagse nieuwsbrief vrije dagen en de geplande activiteiten voor de komende weken ook met u delen.
Mocht u als ouders een vraag hebben aan één van de teamleden, neem dan gerust telefonisch of via de mail contact met ons op.
We hopen dat we er samen een mooi, positief jaar van gaan maken.


Agenda komende periode.
dinsdag 14 september               : margedag. De kinderen zijn die dag vrij.
13 t/m 17 september                  : omgekeerde oudergesprekken.
eerstvolgende nieuwsbrief         : vrijdag 10 september ’21.Nieuwsbrief 8 juli 2021

vrijdag 9 juli 2021
Vanuit de directie.
Dag allemaal,
Het schooljaar is bijna voorbij. Iedereen is toe aan een welverdiende vakantie. We kijken terug op een bewogen jaar. Vol enthousiasme zijn we gestart in augustus, waarbij we toch nog steeds strenge afspraken hadden rondom het Corona-beleid. Met zelfs nog een paar weken lock-down in de winter.
We zijn er goed door heen gekomen met onze school. Gelukkig mochten we de laatste weken toch weer wat meer.
We kijken nog uit naar een vrolijke laatste schooldag voor de hele school met een vossenjacht en natuurlijk een traktatie, waarbij ook de ouders zijn uitgenodigd vanaf 11.15 uur. We hebben genoten van een mooi afscheid van groep 8 met een spannende film (Moordvrouw), opgenomen in ons eigen Zuidlaren met aansluitend een barbecue. Vandaag hebben de kinderen van de groepen 3 t/m 7 de film mogen bekijken. Een compliment aan de organisatie van de film is bij deze zeker op haar plaats!!
Voor mij als directeur was het fijn om een aantal ouders ook eens live te ontmoeten. Bij het hek ontmoet ik natuurlijk ouders maar vaak van de jongere kinderen, maar nu ook van de bovenbouw. Dat maakt een stukje verbinding toch wel makkelijker. Ik heb gemerkt dat dat heel belangrijk is. Contact maken en in verbinding blijven. We hopen dat we dit ook door kunnen zetten na de zomer en dat we het ergste gehad hebben met alle Corona maatregelen. Weer terug naar het oude gewoon.

Formatie
Al eerder heeft u informatie ontvangen over de formatie op onze beide locaties.
Hieronder vindt u nogmaals de groepsindeling met de leerkracht(en) erbij en de ondersteuning.

Locatie Zuidlaren:  Zie foto rechts.
Locatie Zuidlaarderveen Zie foto rechts.

Teamsamenstelling:
Volgend schooljaar starten we met een iets andere teaminzet dan afgelopen schooljaar op de locatie Zuidlaren.
Juf Anniek gaat na de zomervakantie aan de slag als intern begeleider op De Borg in Haren. Helaas gaan we afscheid van haar nemen. Juf Wilma gaat samen met juf Esmé groep 1/2 draaien en 1 dag in groep 7/ 8.
Groep 2/3 gaat draaien met juf Afine en juf Heleen. Juf Heleen Hogeboom is 3 dagen werkzaam op de Zuid-Wester en komt 2 dagen bij ons op school. Verderop in deze brief stelt Heleen zich kort nader aan u voor.
In groep 4/5 maken we kennen met juf Nienke Tonnis. Zij komt uit Friesland en zal ons team komen versterken in groep 4/5 samen met juf Henriet. Op een later moment zal Nienke zich ook nader aan u voorstellen.
Meester Stephan staat 4 dagen voor groep 6/7/8 .
Juf Anita Schuiling zal het team versterken in haar rol als onderwijsassistent op maandagochtend, dinsdag en donderdagochtend.
Juf Henriëtte Raap ondersteunt op de woensdag. Op dit moment zijn we nog in gesprek voor nog meer onderwijsondersteuning.
Meester Jochem heeft in het afgelopen schooljaar in verschillende groepen ondersteuning gegeven in zijn rol als onderwijsassistent. Komend schooljaar gaat hij een start maken met de opleiding aan de PABO. We willen hem bij deze bedanken voor zijn inzet en wensen hem veel succes met zijn studie.


Op de locatie in Zuidlaarderveen komt juf Coby weer terug. In overleg met juf Anita zal dat eerst voor 3 of 4 dagen zijn.
Juf Anita staat voor de groepen 1-4 en groepen 5-8 en heeft ook een extra ondersteunende dag. Juf Marjan staat voor groep 5-8.
Juf Maaike gaat met zwangerschapsverlof. We hopen dat we na haar verlof weer een plekje voor Maaike hebben in ons team.

NPO Gelden
Vanwege het Cornavirus heeft het ministerie extra gelden beschikbaar gesteld voor alle kinderen in het onderwijs. We hebben hiervoor een schoolscan gemaakt en gekeken waar we het extra voor in willen zetten. Dit is uitgebreid met het team besproken en daarna met de MR.
Volgend schooljaar hebben we wederom combinatiegroepen. We zetten in op de kracht van ons eigen personeel en hebben gekeken naar extra inzet van onderwijsassistentie ten gunste van de leerkrachtondersteuning. Ook zetten we in op versterking van onze lees- en taalaanpak.
We zullen de inzet van de gelden op de volgende onderdelen inzetten:
- extra onderwijsondersteuning op de groepen door extra onderwijsassistentie.
- aanschaf en scholing aanpak ‘Sociaal Emotioneel en Burgerschap’ door een nieuwe methode Kwink.
- aanschaf ontwikkelingsmateriaal voor alle groepen.
- aanschaf van leesboeken.
De inzet van de NPO gelden zien we als onderdeel van een duurzame investering van de totale Schuthoek.
Daarnaast hebben we eind mei/ begin juni de oudertevredenheid enquête en de leerling tevredenheid afgenomen.
Oudertevredenheid en leerling tevredenheid hebben als volgt gescoord:
- Ouderteredenheid voor beide locaties: 8.1.
- Leerlingtevredenheid Schuthoek Zuidlaren: 8,2
- Leerlingtevredenheid Schuthoek Zuidlaarderveen: 8,4


Om de communicatie met ouders te versterken hopen we naast weer het fysiek contact door de inzet van Parro handiger te kunnen communiceren. Dit is een app waarin we veel zaken direct met u kunnen delen en is ook gekoppeld aan ons volgsysteem. Na de vakantie volgt hierover meer uitleg

Kwink
Na de zomervakantie gaan we starten met een nieuwe aanpak voor Sociaal Emotioneel Leren en Burgerschap. De Schuthoek heeft een aantal jaren met de Kiva aanpak gewerkt, maar als team vonden we dat het accent soms te veel op het anti-pesten lag. We hebben afgelopen jaar de tijd genomen om te onderzoeken welke methode goed bij onze school zou passen en ook de combinatie van burgerschap hierin meegenomen.
De keuze is op Kwink gevallen. U zult daar volgend schooljaar zeker meer van gaan merken want we nemen u als ouders ook mee in de aanpak. Kwink werkt met 5 bewezen gedragsprincipes. (Foto rechts)

Even voorstellen.
Mijn naam is Heleen Hogenboom, 26 jaar oud en ik woon in Borger. In mijn vrije tijd ga ik graag zwemmen, met vrienden afspreken of creatief bezig zijn.
Komend schooljaar zal ik op de donderdag en vrijdag in groep 2/3 gaan werken op de Schuthoek. Ik heb heel veel zin in deze nieuwe uitdaging en verheug me er op om er samen met de kinderen en collega’s een mooi en leerzaam schooljaar van te maken.
Daarnaast zal ik drie dagen op de Zuid-Wester aan het werk gaan.


Ik wens jullie allen een fijne zomervakantie en hopelijk komen we elkaar na de vakantie tegen op school!

Groepen doorschuiven
Vandaag hebben we het jaarlijkse ‘doorschuifmoment’ ook weer plaats laten vinden. De kinderen maken dan even kennis met hun nieuwe klasgenoten en/of de leerkrachten. Op een eerder moment hebben we al kennis mogen maken met de nieuwe kinderen die na de zomervakantie op onze school een start gaan maken. We heten hen en hun ouders uiteraard van harte welkom!


MR.
Enige tijd geleden hebben we u verteld over het feit dat we op zoek waren naar enkele nieuwe leden voor de MR. Er hebben zich ondertussen drie kandidaten aangemeld, te weten:
- Marijke Scheper
- Aran Mol
- Henk Huisman
Na de vakantie zal de MR ervoor zorgen dat de kandidaat-leden zich via de nieuwsbrief nader voorstellen en hun motivatie voor de kandidaatstelling toelichten. Vervolgens zal dan de verkiezing verder ten uitvoer gebracht worden. Na de vakantie volgt dan meer informatie daarover.
Het team van de Schuthoek, locatie Zuidlaren en Zuidlaarderveen wenst iedereen een hele fijne vakantie toe!

Agenda:
- vrijdag 9 juli ’21 : laatste schooldag
- 10 juli – 22 aug ’21 : zomervakantie
- maandag 23 aug. ’21 : 1e schooldag nieuwe schooljaar.
- laatste vakantieweek : eerstvolgende nieuwsbrief
Nieuwsbrief, vrijdag 23 april ’21

vrijdag 23 april 2021
Dag allemaal,

Het is een drukke tijd. De kinderen gaan gelukkig alweer een aantal weken ‘gewoon’ naar school en dat is natuurlijk goed voor de structuur. Ondanks dat zijn er voldoende leuke onderbrekingen van het schoolprogramma: naast het vieren van het Paasfeest, hebben we natuurlijk ook aandacht gegeven aan de Nationale Buitenspeldag en vandaag staat in het teken van de viering van Koningsspelen.
De kinderen van groep 7/8 hebben deelgenomen aan het praktisch verkeerexamen en de leerlingen van groep 8 hebben hun best gedaan op de eindtoets van CITO. Kortom: voldoende onderwerpen om over te vertellen in deze nieuwsbrief.
Nog een weekje en dan zijn de kinderen een paar weken vrij. We wensen iedereen alvast fijne vrije dagen!

                                        Veel leesplezier!!


MR.
In de vorige nieuwsbrief heeft de MR een oproep geplaatst voor kandidaten voor de MR. We zijn erg blij om te constateren dat een viertal ouders interesse heeft getoond om zitting te gaan nemen in de MR. Binnenkort zullen we u informeren over het verdere verloop.

Coöperatieve werkvormen op de Schuthoek.
In de vorige nieuwsbrief heeft u een algemeen stukje kunnen lezen over coöperatieve werkvormen. In deze nieuwsbrief wil ik graag iets meer vertellen over de werkvorm die deze maand op onze school centraal staat: Tweetal Coach.
Tweetal Coach stimuleert leerlingen om elkaar te helpen bij het maken van opdrachten. Leerlingen vormen tweetallen (of de leerkracht maakt tweetallen) en het tweetal krijgt opdrachten om te maken. Dit gaat volgens de volgende structuur:
Leerling A maakt de eerste opdracht en zegt hardop welke stappen hij/zij zet om tot de oplossing te komen.
Leerling B luistert en controleert. Als leerling A het antwoord fout heeft of hulp nodig heeft coacht leerling B. Als leerling A het juiste antwoord geeft dan mag deze het antwoord opschrijven. Leerling B complimenteert en coacht.
Daarna wisselen de leerlingen van rol.
De stappen worden herhaald voor iedere nieuwe opdracht.
Tweetal Coach is een krachtige structuur. Leerlingen die anders opdrachten individueel verkeerd zouden hebben aangepakt, worden nu meteen gecorrigeerd. Bij Tweetal Coach krijgen de leerlingen feedback tijdens elke opdracht in plaats van na de gehele oefening.
Voorbeelden van Tweetal coach:
In groep 1 en 2 hebben de kinderen d.m.v. een Tweetal Coach een paasei gemaakt op de kralenplank. Om de beurt een regel kralen leggen en elkaar vertellen of het goed gaat.
In de hogere groepen kan Tweetal Coach goed gebruikt worden om sommen te oefenen, woordsoorten benoemen, zinsontleding en topografie.
De coöperatieve werkvorm Tweetal Coach sluit heel mooi aan op de Denkgewoonte ‘Samen kunnen we meer dan alleen.’
                                                    
 
Denkgewoonten, groep 3.
In groep 3 werken wij deze periode, net als de kleutergroep, aan de denkgewoonte 'Samen kunnen we meer dan alleen'.
Deze past heel goed bij de coöperatieve werkvorm die we deze maand in alle groepen doen, dat is ‘Tweetalcoach’.
Iedere dag praten we even over de denkgewoonte; wat lukt thuis of op school beter samen dan alleen? Op de bijgevoegde foto staan mooie reacties van de kinderen.
Samen rekenen door middel van de werkvorm ‘Tweetalcoach’ lukt beter dan alleen! Het is fijn om iemand te kunnen helpen en ook fijn om geholpen te worden.
Bij deze les maakten de kinderen in tweetallen om de beurt een som. De ene schreef het antwoord op, de ander controleerde. Daarna werd er van rol gewisseld. Elkaar complimenten geven hoort er ook bij, daarmee geef je elkaar een goed gevoel.
Het is mooi om te zien dat deze werkvorm het enthousiasme, de betrokkenheid en zelfstandigheid van de kinderen vergroot!
   

Nog meer  weten over denkgewoonten? Kijk dan ook eens op www.denkgewoonten.nl


Praktisch verkeersexamen.
Op vrijdag 16 april kwamen alle kinderen van de groepen 7 en 8 in aanmerking voor het jaarlijkse praktische verkeersexamen. Van tevoren is er geoefend op de route. Met name het omkijken en het uitsteken van de hand is van belang. Gelukkig is iedereen van onze beide scholen geslaagd. Van harte gefeliciteerd!

 

 
 
Nationale Buitenlesdag, 13 april jl.

In de vorige nieuwsbrief hebben we u verteld over de Nationale Buitenspeldag. Hieronder een verslag van de Buitenlesdag in Zuidlaarderveen.

Vandaag (lees: 13 april jl.) is het een hele bijzondere en hele leuke dag: Buitenspeldag. Dit houdt in dat wij rekenen, taal, spelling niet aan ons tafeltje gaan maken maar lekker naar buiten gaan. Daar kunnen wij ook heel goed lessen maken en leren. Het gaat wel anders dan anders, maar dat maakt het juist zo leuk!
Wat hebben we gedaan? Groep 3 en 4 heeft tafels geoefend op het plein. Hartstikke leerzaam. De tafels liggen op de picknicktafel en de kinderen zoeken de antwoorden erbij. Lekker rennen en ook nog de tafels goed in het hoofd krijgen. Wat wil je nog meer.
De onderbouw heeft ook nog cijfers gezocht die over het hele plein lagen. Getallen en stippen bij elkaar zoeken. Ook lagen er in de zandbak allemaal letters verstopt! Groep 1 en 2 hebben ze gelukkig allemaal terug gevonden.
En… spelling geoefend. Een estafette dictee: de woorden lagen verspreid over het plein en de leerlingen moesten het woord goed onthouden en opschrijven bij de picknicktafel!
Dat geldt ook voor groep 5,6 en 7. Zij hebben ook een soort ‘ren je rot spel’ gedaan met de woorden die de verschillende groepen moeten kennen. Man, man wat een geren!!
We hebben ook nog grote getallen geoefend. Vier kinderen hupten de cijfers en de anderen moesten goed tellen. Valt echt niet altijd mee. Je moet goed kunnen tellen en daarna ook nog de cijfers goed uitspreken. En daarna ook nog klokkijken met kaartjes die verstopt waren op het plein. De digitale, de analoge en de geschreven tijden bij elkaar zoeken. Je moet bij dit spel  goed kunnen samenwerken.
Wat ook heel leuk was, dat de kinderen een knikkerbaan moesten maken van spullen uit de natuur. Eerst 5 minuten spullen zoeken en daarna met z’n drieën een knikkerbaan maken. Prachtig om te zien hoe de kinderen samen kunnen werken ( en sommigen wat minder ).
Ze zijn nu nog aan het Kingen. Een leuk ontspannen spel om lekker met een groep te spelen. Want na al dat geleer hoort er natuurlijk ook een leuk spel bij na afloop. Kortom…. Wat een mooie dag!!

 
Verslag Koningsspelen.
Op beide scholen vanmorgen de aftrap van de Koningspelen : ‘Ik en Jij samen Wij’ . Zo zijn we dansend begonnen aan mooie, leuke en sportieve Koningsspelen. Samen plezier hebben!
Een leuk circuit rondom de school stond klaar op de versierde pleinen. De kinderen gingen in groepjes onder begeleiding van de oudere kinderen langs alle leuke, sportieve spelletjes: Blikgooien, Mikado, Skippybalcircuit, Zaklopen, Wie bouwt de hoogste toren, Verhaalbingo, enz. De OV verzorgde een heerlijke lunch in een toepasselijk oranje tasje voor iedere deelnemer. Overal zagen we blije kinderen en meesters en juffen in het oranje en/of rood-wit-blauw versierd. Een vrolijke aanblik. Koningsspelenteam (OV, juffen, meesters en studenten): bedankt voor de voortreffelijke organisatie op beide locaties! Fijn om gewoon weer eens een leuk feest te hebben met de kinderen.

                

Groep 7/8 Zuidlaren, toetstijd.
De kinderen van groep 8 hebben afgelopen dinsdag en woensdag hun best gedaan op de eindtoets van Cito. Meester Stephan en juf Wilma hadden in de voorbereiding ervoor gezorgd dat iedereen op een goede en rustige plek de toets ongestoord kon maken. Daarbij werd er van de andere groepen natuurlijk ook gevraagd om rekening te houden met de studenten van groep 8.
Toen de kinderen aan het eind van de woensdagmiddag alle onderdelen hadden afgerond, was de opluchting duidelijk merkbaar.

Hieronder nog een paar reacties van de leerlingen:
‘We hebben de eindtoets gedaan. Ik vond het niet zo lastig, maar sommige vragen wel’.
‘Voor mijn gevoel ging het wel goed’.
‘De Cito eindtoets ging over rekenen en taal en je kon tussen 4 antwoorden kiezen. Ik vond hem zelf makkelijker dan de oefentoets. Bijna iedereen had een knuffel mee of iets anders dat geluk bracht’.

De kinderen van groep 7 hebben zich deze week gebogen over de zgn. Drempeltest. Ook van hen werd dus concentratie verwacht. Hieronder een reactie van een groep 7 leerling:

‘Je had telkens 15 tot 20 minuten voor een onderdeel. Het ene was taal, het andere was rekenen en er was ook onderdeel met vormen. Ik had niet alles af en je mocht ook niet kletsen’.
 
Project “moestuintjes” in Zuidlaren en Zuidlaarderveen gestart.
Door werkelijk een overweldigende opbrengst aan moestuintjes van een grote supermarkt, zijn wij afgelopen maandag gestart met het “zaaien” van de zaden in de potjes. En daarvoor verdienen jullie als ouders een dikke pluim! Dank u wel.
De leerlingen van groep 3 waren erg onder de indruk van hoe uit een klein schijfje modder er toch, met toevoeging van 35 ml. water, een redelijk bergje modder ontstond. Vervolgens de potjes tot 1 cm. onder de rand vullen, het zaadmatje er op leggen of de echte zaden en afdekken met modder tot de rand en ……. groeien maar!  Uiteraard moeten we alles regelmatig van water voorzien, maar dat houden de leerlingen per toerbeurt goed in de gaten! En in Zuidlaarderveen gaat de boel in de meivakantie bij juf Marjan in de kas!
We houden u op de hoogte!


     

Work in progress!!
 
Schoolfotograaf.
Op woensdag 26 mei komt de schoolfotograaf op bezoek op de locatie in Zuidlaren. Er worden portretfoto’s, foto’s van broers/zussen (die op school zitten) en groepsfoto’s gemaakt. Voor meer informatie verwijzen we naar de bijlage.
 
Agenda:
- maandag 17 mei ‘21     : oud papier actie.
- vrijdag 23 april ’21        : Koningsspelen
- dinsdag 27 april ’21      : Koningsdag. De kinderen zijn die dag vrij.
- meivakantie                   : maandag 3 mei – vrijdag 14 mei
- schoolfotograaf             : woensdag 26 mei (locatie Zuidlaren)
- volgende nieuwsbrief    : vrijdag 21 mei.

Bijlage:
- schoolfotograaf
- sportpret 
vorige pagina | volgende pagina