emailadres wachtwoord

Nieuwsoverzicht

vorige pagina | volgende pagina

Nieuws 31 mei

vrijdag 1 juni 2018
ZL/ZLV: Breinfeit
Deze week aandacht voor de zevende denkgewoonte:Vragen stellen.

Tips
  1. Stel open vragen aan je kind, zoals: Hoe was het op school? en Wat heb je gedaan?
  2. Stel elkaar om de beurt een vraag.
  3. Stel elkaar vragen en praat met elkaar, terwijl je allebei geen ja of nee mag zeggen.
  4. Stimuleer het vragen stellen in verschillende situaties.
  5. Plan een uitstapje, bijvoorbeeld naar een museum, strand of bos. Stimuleer je kind om van tevoren vragen te bedenken over wat hij/zij wil zien of te weten komen.
  6. Oefen met vragen stellen die beginnen met wie, wat, waar, wanneer en hoe.
  7. Lees samen de volgende boeken: ‘Junior Vraag maar raak’ van National Geographic en ‘Kikker is verliefd’ geschreven door Max Velthuijs
ZL: Oud papier coördinator gevraagd.
Een keer per maandwordt het oud papier opgehaald door ouders van onze kinderen.
De coördinator regelt de contacten met het ophaal bedrijf en maakt een planning voor het jaar samen met Saskia.
Door het ophalen van oud papier wordt veel geld ingezameld waarmee we veel leuke dingen kunnen doen voor onze kinderen. Het zou ontzettend jammer zijn als we deze extra inkomsten missen. Misschien zijn er twee mensen die het samen willen doen?
 
ZL/ZLVCITO:
De leerlingen van onze school hebben dit jaar weer ver boven het gemiddelde gescoord.
Landelijk gemiddelde: 534.9
Schuthoek: 540.4
Daar zijn we ontzettend trots op!
 
  
 
 
 
ZL/ZLVOPROEP namens de schoolfeestcommissie
Voor het schoolfeest van 13 juli a.s. hebben we prijsjes nodig voor het rad van avontuur.
We willen elk gezin vragen om twee prijsjes mee te nemen (maximaal 5 euro voor twee prijsjes) Inleveren kan vanaf nu tot uiterlijk vrijdag 6 juli bij de leerkracht van uw kind.
Het schoolfeest wordt met beide locaties in Zuidlaren gevierd.
 
 
  
Feestje…Feestje… Feestje… Feestje

Dinsdag 22 mei hoorden wij dat OBS De Schuthoek een Gezonde School is geworden voor het vignet Sport en Bewegen. Ennn …. het vignet Voeding is toegekend voor het schooljaar 2018-2019!!
Binnenkortlaat de werkgroep Gezonde School weten hoe we dit feestje gaan vieren met z’nallen.
 
Voorhet volgend schooljaar gaan we dus werken aan het vignet Voeding op onzeschool. Heeft u daar ook ideeën bij? Laat dit dan weten aan iemand van dewerkgroep of aan Saskia, zodat wij dit mee kunnen nemen in de plannen voorvolgend jaar.
 

 
ZL/ZLV: Schuthoek app:

Vanaf september komt de nieuwsbrief alleen nog op onze school-app.
Via de mail komt de nieuwsbrief te vaak niet goedaan.
Steeds meer ouders beschikken al over de Schuthoek-app. In de app vindt u alle informatie over onze school. Heeft u de Schuthoek-app nog niet? U kunt de app downloaden via uw mobiel/tablet. Mocht u vragen hebben over de app neem dan contact op met Stephan. Ook om op beschermde delen van de app te komen heeft u Stephan nodig.  s.vanengeland@stichtingbaasis.nl
 
Schoolreizen:
ZLV Groep 7-8:                           30mei t/m 1 juni  Kosten €95,00    Grolloo
ZLV/ZLGroep 1-2-3-4                28 juni                 Kosten €20.00     Nienoord
ZLGroep 5-6                               3 juli                   Kosten €22.50     Spijkerboor/Annen
ZL Groep 7-8                               18 t/m20 juni     Kosten €95.00     Schoonoord
 
“Bajesdag”in Veenhuizen
Wat gebeurt er als je de wet overtreedt? Ontdek het op de Bajesdag!
Het Gevangenismuseum organiseert op zaterdag 2 juni de grote Bajesdag. Bezoekers kunnen dan ervaren wat er gebeurt als je de wet overtreedt; van politieonderzoek tot rechtszaak, van detentie tot vrijlating én daarna… 
 
 
ZL; De Blaasklas gaat internationaal:
De blaasklas is uitgenodigd voor een muziekfestival in Italië.(Riva del Garda). Woensdagavond gaf Vincent de Leur met Marion Zwanenberg van de Yamaha classband Europe een presentatie aan de ouders. Onze kinderen zijn uit 70 blaasklassen gekozen. Dat is heel bijzonder!!!!!
Op 11-12-13-14 april 2019 gaan we met de kinderen in de bus naar Italië. De school zorgt voor de begeleiding tijdens de reis en het verblijf. Ouders zijn uiteraard van harte welkom om op eigen gelegenheid naar Italië te komen. We hebben nog een jaar om alles te regelen en houden iedereen op de hoogte van het vervolg.
 

Nieuwsbrieven 2018:
21 juni, 5 juli
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nieuws 5 april

donderdag 5 april 2018
ZL/ZLV; Koningsspelen 2018
Vrijdag 20 april a.s. vinden de Koningsspelen voor beide locaties plaats in Zuidlaarderveen. Vorig jaar hebben we ook samen Koningsdag gevierd en dat was een succes.
Allekinderen moeten om de gewone tijd op school aanwezig zijn.
De kinderen van groep 1 t/m 6 van Zuidlaren gaan met de bus naar Zuidlaarderveen en groep 7 en 8 gaan op de fiets. De kinderen moeten zorgen voor makkelijk zittende kleding waarin ook gesport kan worden en stevige schoenen die tegen een stootje kunnen. Verder hoeven ze niets mee te nemen. Voor eten en drinken wordt gezorgd.
Na de sportdag lunchen alle kinderen in het schoolgebouw in Zuidlaarderveen. Dat betekent dat er ook voor de kinderen van Zuidlaren die dag een continurooster geldt. Alle kinderen zijn om 14.00 uur vrij.
 
Om deze Koningsspelen goed te laten verlopen hebben wij hulpouders nodig die een groepje van ongeveer 6 leerlingen willen begeleiden. U kunt zich uiterlijk vrijdag 13 april opgeven bij de leerkracht van uw kind.
Ook zoeken wij een aantal ouders die in de school de lunch wil klaarzetten. Deze ouders kunnen zich opgeven bij Bas of Coby.
 
Mochten ernog vragen zijn dan kunt u natuurlijk altijd bij ons terecht.
Wij hopen opeen gezellige en vooral zonnige dag!
 
Namens de werkgroep,
Harry deVries en Henriët Bulthuis
 
ZL/ZLV: Breinfeit
Deze week aandacht voor de zesde denkgewoonte:
Ik werk nauwkeurig.

Doel:Leer kinderen om te streven naar nauwkeurigheid.
Kijk het nog eens goed na. Ontwikkel de behoefte aan exactheid, getrouwe weergave en vakmanschap.
 

 
 
ZL/ZLV: Studiedag met Arsène
Afgelopen donderdag heeft het team weer een scholing dag gehad. Arsène en Saskia hebben lesbezoeken gedaan in de klassen.Hierbij is gekeken naar de actieve rol van leerlingen en de taakgerichtheid van leerlingen. Ook naar de doelgerichtheid van leerkrachten is gekeken. Aan het einde van de dag heeft Arsène met het team besproken wat er waar te nemen was.We mogen trots zijn, want we worden steeds een beetje beter. Dit zien we ook terug in de tussentijdse resultaten van de leerlingen. De resultaten zijn iets hoger dan vorig jaar!
 
ZL/ZLV: formatie
Op dit moment wordt er al weer naar de formatie voor komend schooljaar gekeken. Binnenkort informeren wij u over de manier waarop we volgend schooljaar werken.
 
ZL/ZLV Schoolreizen:
Binnenkort krijgt u via de leerkrachten informatie over de data en de bestemmingen van de schoolreizen. Inmiddels heeft u het verzoek gekregen om de ouderbijdrage te betalen via Remmy Pieters, namens de oudervereniging. Mocht er iets mis zijn dan kunt contact met hem opnemen. Dat mag natuurlijk ook om te zeggen dat het fijn is dat hij dit voor onze school regelt ;-)
 
ZL/ZLV: Schuthoek app:
Steeds meer ouders beschikken al over de Schuthoek-app. In de app vindt u alle informatie over onze school. Heeft u de Schuthoek-app nog niet? U kunt de app downloaden via uw mobiel/tablet. Mocht u vragen hebben over de app neem dan contact op met Stephan. Ook om op beschermde delen van de app te komen heeft u Stephan nodig.  s.vanengeland@stichtingbaasis.nl
 
ZL/ZLV: LET OP: 11 april zijn alle kinderen vrij in verband met een studiedag van de hele stichting. Deze studiedag heeft als thema Talentontwikkeling.
 
Nieuwsbrieven 2018:
19 april, 31 mei, 7juni, 21 juni, 5 juli
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nieuws 22 maart

donderdag 22 maart 2018
Zl; Zwemkampioenen op de Schuthoek
….. Ingezonden door de werkgroep Gezonde School
Afgelopen woensdag 21 maart waren de zwemwedstrijden voor de groepen 3, 4 en 5 in zwembad “Aqualaren”. Van onze scholen deden er in totaal 13 leerlingen mee. En die hebben allemaal erg goed gezwommen, maar vooral ook hard!
Van de drie estafette-teams wisten er twee een prijs (een best wel grote beker) te pakken. En daarnaast waren er ook nog eens drie prijzen bij de persoonlijke afstanden (25 m.) Bovenal was het mooi om te zien dat iedereen veel plezier had in het zwemmen en elkaar goed aanmoedigde. Dat werkt dus! Naast de wedstrijden kon er ook volop gespeeld worden in het andere bad. Volgende week zwemmen de groepen 6,7 en 8. …..Veel plezier! Onderaan de nieuwsbrief nog een paar foto’s die een van de ouders heeft gemaakt van onze kleine helden.

ZL/ZLV: Bewegen op de Schuthoek:
Omdat bewegen een van de speerpunten is heeft een groot gedeelte van het team een studieavond gevolgd over bewegen in de klas. Het belangrijkste bewezen effect van bewegen tijdens de les is dat een bepaald gebied in het brein getraind wordt dat ervoor zorgt dat kinderen onder andere goed kunnen leren plannen, leren reflecteren, zich beter concentreren, impulsen kunnen beheersen, organiseren.
We gaan steeds vaker werken met korte bewegingsspelletjes in de klas, gekoppeld aan de leerstof.

ZL/ZLV Leerlingenpanel
In de afgelopen weken heeft Saskia met een aantal leerlingen gesproken over de school in het Leerlingenpanel. We willen als school graag weten of de kinderen tevreden zijn en wat zij graag willen op school.
Er wordt vergaderd met een agenda en notulen. De vertegenwoordigers van de klassen vragen aan de klas of zij onderwerpen hebben die besproken moeten worden. De vragen worden gemaild naar Saskia, die een agenda maakt en notulen schrijft. Volgend schooljaar willen we alle kinderen ook een digitale vragenlijst in laten vullen.
De kinderen waren heel positief over school en hebben leuke ideeën. In ZLV willen de kinderen graag dieren, in ZL een verkeersplein, ZLV wilde graag een leeshoek met banken en ZL meer schommels. De kinderen krijgen na de vergadering de opdracht om aan de klas terug te koppelen wat er besproken is en moeten zelf actie ondernemen om dingen voor elkaar te krijgen. Natuurlijk wel in overleg met de leerkrachten J.
Wat leren kinderen hiervan? Luisteren naar elkaar, het verhaal van een ander samenvatten, overleggen, mening vormen, uiten van ideeën, problemen oplossen, respectvol zijn naar elkaar, je mening durven geven, samenwerken, ideeën uitvoeren etc.

ZL: Herhaalde herhaalde oproep: Oud papier coördinator gevraagd. Tot nu toe heeft nog niemand gereageerd op deze oproep. Dat is eigenlijk best jammer.
Door het ophalen van oud papier wordt veel geld ingezameld waarmee we extra leuke dingen kunnen doen voor onze kinderen.
Dus wie wil dit voor de kinderen gaan regelen?


ZL/ZLV: Schuthoek app:
Steeds meer ouders beschikken al over de Schuthoek app. In de app vindt u alle informatie over onze school. Heeft u de Schuthoek app nog niet? U kunt de app downloaden via uw mobiel/tablet. Mocht u vragen hebben over de app neem dan contact op met Stephan. Ook om op beschermde delen van de app te komen heeft u Stephan nodig. s.vanengeland@stichtingbaasis.nl

Olympische Winterspelen

maandag 12 februari 2018
Olympische spelen geopend op de Schuthoek
Vrijdagochtend 9 februari zijn de Olympische spelen symbolisch geopend op OBS de Schuthoek. Na een optocht door de wijk met het Olympische vuur, de Olympische ringen en een variatie aan vlaggen kwamen de leerlingen aan op het schoolplein.
Onder belangstelling van vele ouders en andere belangstellenden werd de vlag gehesen, de eed afgelegd en het vuur aangestoken.
De komende weken zullen de kinderen de Olympische spelen volgen en in de klassen zal er ook de nodige aandacht aan besteed worden.


Nieuws 18 januari

donderdag 18 januari 2018
ZL/ZLV: Breinfeit

 Op school maken de kinderen kennis met denkgewoonten. Ze hangen in elke klas en de middenruimte. Deze denkgewoonten helpen kinderen om na te leren denken en daarmee vaardigheden te oefenen waar ze hun hele leven iets aan hebben.
Een voorbeeld van een denkgewoonte is: “Ik blijf proberen”. De kinderen leren doorzettingsvermogen te ontwikkelen, leren wat belangrijk is, doelgericht werken en nieuwe oplossingen bedenken. In totaal leren de kinderen 16 denkgewoonten aan. In de nieuwsbrieven leggen we er elke keer eentje uit.
U kunt zo thuis ook aandacht besteden aan deze denkgewoonten.


Nieuwe leerlingen:
Er staan nog 5 kinderen op de lijst om in te stromen in groep 1-2 Zuidlaren en 1 in Zuidlaarderveen (december). De nieuwe kinderen in ZL stromen rond maart juni, september en november in. We merken ook dat de positieve geluiden die jullie als ouders laten horen effect hebben, dus lekker mee doorgaan!!!

ZLV; Koetje knuffelen
Kinderen van de locatie ZLV mochten op bezoek bij de boerderij van Tom. Tom is een leerling van onze school. Zijn ouders gaven de kinderen een rondleiding. Zie hier een paar leuke foto’s.
ZL; Blaasklas krijgt groot compliment
Op woensdag 20 december heeft onze blaasklas bezoek gehad van Vincent van Leur met zijn assistent Marion Zwanenberg om de blaasklas te horen spelen. Vincent is het hoofd van Yamaha blaasklassen in Europa en is erg actief bij de ontwikkeling van hiervan in binnen-, en buitenland.
Hij was ontzettend verheugd om te zien hoe de blaasklas op onze school vorm heeft gekregen. Er komt zelfs een artikel in een internationaal blad over onze blaasklas. Zodra wij dit hebben krijgt u een kopie.

ZL/ZLV Vanuit de werkgroep Gezonde School Schuthoek:
De werkgroep Gezonde School heeft vorige week in ZLV voorlichting gegeven over het belang van water drinken. Doormiddel van filmpjes, een quiz over water en een waterliedje maken leerlingen kennis met dit onderwerp. Volgende week maandag gebeurt dit ook in Zuidlaren. Water drinken is goed voor je brein en goed voor het lichaam. Het zorgt ervoor dat je fit blijft en geconcentreerd. Door meer water te drinken drink je automatisch minder suikerhoudende drankjes, waardoor kinderen gezonder blijven en een beter gebit houden. Woensdag blijft daarom Waterdag. Voor nieuwe ouders: U hoeft uw kind op woensdag geen drinken mee naar school te geven. Alle kinderen hebben hun eigen bidon waar zij uit drinken.

Continurooster:
Vanmiddag (donderdag 18 januari) gaan we het team praten over het wel/niet invoeren van een continurooster. Over drie weken wordt dit onderwerp in de MR besproken. Volgens de wet heeft de MR instemmingsrecht. Ook moet de MR uitvraag doen bij de ouders. Daarna wordt gekeken of alle partijen het eens kunnen worden.

ZL/ZLV Ouders die oud papier ophalen: Heel erg bedankt
Omdat er elke maand oud papier wordt opgehaald hebben we van de oudervereniging een heleboel goede materialen kunnen aanschaffen.
Drie zitzakken voor de leerlingen om lekker in te lezen.
De kleuters hebben allerlei materialen voor de huishoek gekregen, puzzels en poppen. Je ziet meteen het positieve effect in hun spel.
Voor de bovenbouw zijn oortjes aangeschaft, zodat elke leerling zijn eigen oortjes heeft. Er komt ook constructiemateriaal van KAPLA waarmee kinderen allerlei dingen kunnen bouwen.
Pruiken in alle soorten en maten voor toneel. 

ZL/ZLV: Spaaractie Jumbo:

Dankzij alle punten die de ouders hebben ingeleverd bij de Jumbo hebben we mooie buitenmaterialen kunnen kopen voor de leelringen om in de pauze mee te spelen. Ook hiervoor onze hartelijk dank.

ZL/ZLV: Schuthoek app:
Steeds meer ouders beschikken al over de Schuthoek app. In de app vindt u alle informatie over onze school. Heeft u de Schuthoek app nog niet? U kunt de app downloaden via uw mobiel/tablet. Mocht u vragen hebben over de app neem dan contact op met Stephan. Ook om op beschermde delen van de app te komen heeft u Stephan nodig. s.engeland@stichtingbaasis.nl

Let op:
Aan ouders die oud papier ophalen: wilt u goed op de route kijken waar oud papier moet worden opgehaald? Het blijft soms in sommige straten staan.

Nieuwsbrieven 2018:
1 februari, 15 februari, 8 maart, 22 maart, 19 april, 31 mei, 7 juni, 21 juni, 5 juli


vorige pagina | volgende pagina