emailadres wachtwoord

Nieuwsoverzicht

vorige pagina | volgende pagina

Nieuwsbrief 20 september

vrijdag 20 september 2019
DaVinci
Voor de lessen wereldverkenning maken wij vanaf dit schooljaar gebruik van de methode DaVinci. Er wordt thematisch gewerkt vanuit wereldverkenning met ruimte voor de ontwikkeling van de verschillende talenten van kinderen.
In Zuidlaarderveen zijn de kinderen van groep 5/6 inmiddels gestart. Na de herfstvakantie wordt er gestart in Zuidlaren. In de middagen gaan de kinderen van groep 4 samen met groep 5 werken en worden groep 6/7/8 samengevoegd.
 
Boeiend onderwijs
We blijven op school werken aan en het verbeteren van ons onderwijs. Dit schooljaar staan de studiedagen (Onder leiding van Arsene Francot van Natuurlijk leren) in het teken van team leren/samen lessen voorbereiden. Hoe kunnen we nog meer van en met elkaar leren om ons onderwijs beter te maken. Daarnaast gaan we aan de slag met kind gesprekken en leren we nog meer uit ons onderwijs aanbod te halen. We doen lesbezoeken om te zien wat en hoe we werken in de groepen en bespreken dit met elkaar.
 
Vacature nieuwe directeur
De vacature voor de nieuwe directeur Schuthoek en Zuid-Wester is vorige week uit gegaan. Het streven is om in december een geschikte kandidaat aan te stellen. In de sollicitatiecommissie zitten van beide scholen ouders van de MR, leerkrachten, de bestuurder en iemand van HRM. We houden u natuurlijk op de hoogte.
 
ZL/ZLV: Donderdag 17 oktober
Donderdag 17 oktober gaan we samen met de kinderen van beide locaties werken aan een circus voorstelling. In de ochtend worden de kinderen in kleine groepjes verdeeld en maken zij kennis met de verschillende circustechnieken in de vorm van een circuit. Na twee uur kiezen de kinderen het voor hen leukste onderdeel, waarna zij samen met de vrijwilligers een act instuderen. Als afsluiting van het circusproject geven de kinderen samen een circusvoorstelling. We hebben er ontzettend veel zin in, om in samenwerking met circus Santelli een geweldige dag neer te zetten.
 
Dit betekent dat alle kinderen deze dag op school een broodje eten. En van 8:30 uur tot 15:30 uur naar school gaan. Wilt u uw kind een lunchpakketje en wat te drinken meegeven.
 
De voorstelling begint om 14:30 uur, we willen u van harte uitnodigen. Ieder gezin ontvangt op maandag 14 oktober 2 kaartjes voor de voorstelling. (Het is niet mogelijk om meer kaartjes per gezin te krijgen)
De kinderen uit Zuidlaarderveen worden met de (gym)bus naar de hoofdlocatie gebracht.
We zijn nog op zoek naar vrijwilligers voor deze dag. Wie wil ons deze dag helpen? U kunt dit doorgeven aan de groepsouders of Sandra. 
 
 
ZL/ZLV: Gezonde school

Korfbaltoernooi op woensdagmiddag 9 oktober aanstaande voor de groepen 3 t/m 8 op de korfbalvelden van Ritola Korfbal bij sporthal "De Zwet". Start is om 14.30 uur. Opgeven voor dinsdag 24 september door middel van het briefje bij juf of meester.  Er zijn twee oefenmomenten bij de Korfbalclub op dinsdag 24 september en dinsdag 1 oktober van 17.00-18.00 uur. Laat je zien en doe mee!!
 
Een tip van de werkgroep Gezonde School: Ontdek het Drentse Landschap (Tusschenwater, bij de Groeve) en Wandel Mee op zaterdag 21 september met de eerste Hunzeloop. Start van de 5 en 10 km. is tussen 10.00 en 14.00 uur aan het Achterom te Zuidlaren.  Meer info op: www.hunzeloop.nl
 
Reminder: gezocht: We zoeken een ouder (beide locaties) voor de werkgroep ‘gezonde school’. We vergaderen ongeveer 6 keer per jaar (na schooltijd) Bent u geïnteresseerd of wilt u meer informatie? U kunt contact opnemen met Sandra of Harry.
 
ZL/ZLV: Zuidlaardermarktloop.
Zaterdag 12 oktober is de Zuidlaardermarktloop.
Inschrijven kan via de website www.inschrijven.nl
  • Kabouterloop 500 meter: Voor kinderen t/m 6 jaar. U hoeft zich voor de kabouterloop niet in te schrijven, de kinderen kunnen hier gratis aan deelnemen. Starttijd: 10:00 uur.
  • Kidsrun 2,2 km (vanaf 6 jaar) inschrijving kan via de website www.inschrijven.nl de kinderen lopen 2,2 km door het centrum. De kosten zijn 4 euro per deelname. Starttijd 10:30 uur. Juniorrun 5 km (vanaf 10 jaar) de kosten zijn 7 euro. Starttijd 11:15 uur.
 
Het startnummer is af te halen in de feesttent Zuidlaren. Dit is mogelijk op vrijdagavond 11 oktober van 17:30 uur tot 18:30 uur of op de wedstrijddag vanaf 8.30 uur. Meer informatie? www.zuidlaardermarktloop.nl  
 
De volgende nieuwsbrief komt uit op vrijdag 4 oktober

Nieuws 6 september

donderdag 5 september 2019
ZL/ZLV: Gouden weken.
Het schooljaar is weer begonnen. Deze start is een belangrijk moment voor een groep. Want, al kennen de meeste kinderen de school al, ze komen misschien bij een nieuwe leerkracht, er zijn misschien nieuwe kinderen in de groep gekomen, er zijn misschien kinderen uit de groep gegaan … kortom er zijn veranderingen. Veel kinderen zullen daarom weer opnieuw hun positie in de klas willen ontdekken. Daardoor wil het in de eerste weken nog wel eens ‘stormen’ in de klas.
De periode waarin deze  groepsvorming plaatsvindt noemen we de Gouden Weken. Omdat het in deze periode extra effect heeft besteden we veel aandacht aan energizers en coöperatieve werkvormen, zodat de kinderen elkaar beter leren kennen. Ook praten we over het gedrag, dat we van elkaar willen zien en maken we hier afspraken over.
De Gouden Weken duren tot de herfstvakantie.
 
ZL/ZLV: Gezonde school
De werkgroep ‘gezonde school’ bestaande uit leerkrachten en ouders ontplooit allerlei activiteiten voor kinderen in het kader van gezond bewegen, gezonde voeding etc. De activiteiten op dit gebied zijn een belangrijk speerpunt in ons schoolbeleid. In het schooljaar 2017-2018 heeft de school het predicaat gezonde school ontvangen. In dat jaar is er gewerkt aal het deelvignet ‘bewegen en sport’. Het afgelopen schooljaar hebben we gewerkt aan het deelvignet ‘gezonde voeding’. We zijn heel blij dat we als school voldoen aan de criteria voor het voedingscertificaat. Dit schooljaar werken we verder aan de speerpunten op het gebied van bewegen/sport en voeding.
 
Trakteren op school.
Trakteren is een feest voor kinderen. We willen u vragen om een gezonde traktatie mee te geven. Bedenk dat een traktatie altijd een extraatje is en dus niet groot hoeft te zijn. Op www.gezondtrakteren.nl staan leuke en gezonde traktatietips.
 
Gezocht: We zoeken een ouder (beide locaties) voor de werkgroep ‘gezonde school’. We vergaderen ongeveer 6 keer per jaar (na schooltijd) Bent u geïnteresseerd of wilt u meer informatie? U kunt contact opnemen met Sandra of Harry.
 
  
Overblijf:

Vanaf dit schooljaar worden er tussen de middag geen tosti’s meer gemaakt. Dit heeft te maken met het feit dat de groepen groot zijn en het teveel tijd kost om alle tosti’s te maken.
Iedere laatste week voor een vakantie, mogen de kinderen 1 keer een broodje meenemen voor een tosti.
 
ZL/ZLV:Save the date!!!!!
Op donderdag 17 oktober gaat er iets heeel leuks gebeuren op de Schuthoek. Wat dit is, gaan we u in de volgende nieuwsbrief vertellen………Alle ouders zijn vanaf 14:15 uur van harte welkom. Wilt u deze dag alvast noteren in uw agenda!
 
Reminders:
ZL: Informatieavond dinsdag 10 september
Dinsdag 10 september is de informatieavond voor alle ouders en kinderen. Dit jaar is er een inloop van 18:00 uur tot 18:45 uur. Tijdens de inloop is er de mogelijkheid om samen met uw kind(eren) in de groep(en) te kijken. U kunt zien hoe de kinderen in de klas leren en wat ze dit schooljaar allemaal gaan doen. We hopen iedereen te zien de 10e.
 
ZL/ZLV :Margedag vrijdag 13 september
Op vrijdag 13 september hebben de leerkrachten een studiedag. Alle kinderen zijn deze dag vrij.
 
 
 
 
De volgende nieuwsbrief komt uit op vrijdag 20 september.
 

 
 

Nieuwsbrief 23 augustus

zaterdag 24 augustus 2019
ZL/ZLV: Eerste schooldag.
De vakantie zit er weer op! We hopen dat iedereen heeft genoten van de zomervakantie en weer zin heeft om a.s. maandag naar school te gaan. We hebben voor beide locaties een koffiemoment gepland, zodat ouders met elkaar kunnen kennis maken en bij kunnen kletsen. We willen u via deze weg van harte uitnodigen. Vanaf 8:30 uur staat er in de middenruimte koffie en thee klaar.


In Zuidlaarderveen bent u van harte welkom voor een kop koffie/thee op dinsdag 27 augustus vanaf 8:15 uur.


ZL/ZLV: Schuthoek app.

We werken op de Schuthoek met een app. Op deze app wordt de nieuwsbrief om de 2 weken geplaatst. Daarnaast vindt u op de app het rooster voor oud papier, de schoolagenda en het vakantierooster. Heeft u de Schuthoek app nog niet? U kunt de app downloaden via uw mobiel/tablet. Mocht u vragen hebben over de app neem dan contact op met meester Stephan. Ook om op beschermde delen van de app te komen heeft u Stephan nodig. s.vanengeland@stichtingbaasis.nl


ZL: Oud papier lopen
Karin van Boksem (de moeder van Misha uit groep 2) heeft de coördinatie voor het oud papier lopen overgenomen. Bij vragen is zij ons aanspreekpunt. Op de Schuthoek app onder het kopje: Ouders/ oud papier kunt u het rooster vinden voor dit schooljaar. In de wintermaanden (wanneer het ’s avonds donker is) hebben we er voor gekozen om 5 ouders in te plannen. Dit heeft te maken met het feit dat één van de twee chauffeurs de route niet kent. We willen 1 van de ouders vragen in de wagen de route voor te lezen.
Voor maandag 16 september (half 7 aanwezig bij school) staan de volgende ouders ingepland:
Fabian Reudink, Jason Ubels, Breagha Salmond, Casper Haveman. Mocht u niet kunnen, dan vragen we u om tijdig een vervanger te regelen.


ZL/ZLV: Informatieavond dinsdag 10 september (i.p.v. 12 september)
Dinsdag 10 september is de informatieavond voor alle ouders en kinderen. Dit jaar is er een inloop van 18:00 uur tot 18:45 uur. Tijdens de inloop is er de mogelijkheid om samen met uw kind(eren) in de groep(en) te kijken. U kunt zien hoe de kinderen in de klas leren en wat ze dit schooljaar allemaal gaan doen. We hopen iedereen te zien de 10e.


Op donderdag 19 september is de informatieavond in Zuidlaarderveen. U krijgt van de leerkrachten via de mail nog een uitnodiging over de invulling en het tijdstip.


ZL/ZLV :Margedag vrijdag 13 september

Op vrijdag 13 september hebben de leerkrachten een studiedag. Alle kinderen zijn deze dag vrij. Noteert u dit alvast in uw agenda?!


ZL/ZLV:Woensdag waterdag.
Op de woensdagen hebben we waterdag op school. Deze dag drinken we allemaal water tijdens het fruit eten. Wilt u er voor zorgen dat uw kind deze dag alleen water meeneemt. De kinderen vanaf groep 3 krijgen maandag allemaal weer een nieuwe bidon van school. Deze mogen ze iedere dag gebruiken in de klas om water uit te drinken.


ZL/ZLV:Gymnastiek.
Locatie Zuidlaren: gym op dinsdag en vrijdag
De kinderen van groep 2 en 3 gymmen dit schooljaar samen. Groep 2 wordt gesplitst. Een deel van groep 2 gymt op dinsdag, het andere deel van groep 2 op vrijdag. Er hangt een overzicht van de indeling in de hal bij groep 1/2. De kinderen van groep 2 en 3 starten om 8:30 uur in de Ludinge. (adres: ludinge 4) We willen u vragen om uw kind hier zelf heen te brengen in de ochtend. Vanaf 8:10 uur is meester Harry in de Ludinge aanwezig. Omdat we na de gymles samen met de kinderen teruglopen naar school, willen we u vragen uw kind geen fiets mee te geven.


Vanaf groep 4 gaan de kinderen op de fiets naar de gymzaal. De kinderen starten om 8:30 uur op school en gaan samen met twee leerkrachten naar de Ludinge fietsen. Groep 4-5-6 zullen samen gaan gymmen en groep 7-8 gymt met elkaar. De kinderen vanaf groep 4 douchen na gymnastiek. Wilt u uw kind een handdoek meegeven?


Locatie Zuidlaarderveen:

De kinderen in Zuidlaarderveen gymmen ook dit jaar weer op maandag en donderdag. Wilt u er voor zorgen dat de kinderen a.s. maandag gymspullen mee naar school nemen?


ZL/ZLV: Parnassys
We zijn overgestapt op een nieuw systeem, waar we de ontwikkeling van de kinderen in bij houden. De kinderen krijgen komende week een uitdraai mee met gegevens. (Hierbij moet u denken aan adres, telefoonnummers etc) Zouden jullie deze gegevens willen controleren en waar nodig aanvullen en ondertekend in willen leveren bij de groepsleerkracht. Dan zijn we weer helemaal up te date en kunnen we dit aanpassen in het systeem. Alvast bedankt voor de medewerking.

(onderstaand nogmaals het vakantierooster voor de ouders die deze nog niet hebben gezien)


De volgende nieuwsbrief komt uit op vrijdag 6 september.

Vakanties en activiteiten schooljaar 2019-2020
Hieronder ziet u een overzicht van de vakanties en activiteiten voor het nieuwe schooljaar. U kunt de data ook vinden in de Schuthoek app.
Vakanties
Herfstvakantie
maandag 21 oktober 2019 t/m vrijdag 25 oktober 2019
Kerstvakantie
maandag 23 december 2019 t/m vrijdag 3 januari 2020
Alle kinderen zijn vrijdag 20 december om 12:00 uur vrij
Voorjaarsvakantie
maandag 17 februari 2020 t/m vrijdag 21 februari 2020
Goede Vrijdag en 2e paasdag
vrijdag 10 april 2020 t/m maandag 13 april 2020
Meivakantie
maandag 27 april 2020 t/m dinsdag 5 mei 2020
Hemelvaart
donderdag 21 mei 2020 t/m vrijdag 22 mei 2020
2e pinksterdag
maandag 1 juni 2020
Zomervakantie
maandag 6 juli 2020 t/m vrijdag 14 augustus 2020
Alle kinderen zijn vrijdag 3 juli om 12:00 uur vrij


Aangepaste schooltijden locatie Zuidlaren
Sinterklaasviering
Donderdag 5 december 2019. Alle kinderen gaan van 8:30 uur tot 14:00 uur naar school. (eten op school)
Paasviering
Donderdag 9 april 2020. Alle kinderen gaan van 8:30 uur tot 14:00 uur naar school. (eten op school)


Margedagen (alle groepen zijn op deze dagen vrij)
Studiedag leerkrachten
Vrijdag 13 september 2019
Zuidlaardermarkt
Dinsdag 15 oktober 2019
Margedag
Vrijdag 14 februari 2020
Studiedag leerkrachten
Maandag 2 maart 2020
Studiedag leerkrachten
Woensdag 11 maart 2020
Studiedag leerkrachten
Maandag 25 mei 2020
Margedag
Dinsdag 2 Juni 2020


Ouderavond en oudergesprekken
Informatieavond (voor alle groepen) Zuidlaren
Dinsdag 10 september 2019
Informatieavond Zuidlaarderveen
Donderdag 19 september 2019
Oudergesprekken
Week van 11- 15 November 2019 en
Week van 18 – 22 november 2019
Oudergesprekken
Week van 10 – 14 februari 2020
Rapporten mee
Donderdag 13 februari 2020
Oudergesprekken
Week van 22 -26 juni 2020
Rapporten mee
Vrijdag 26 juni 2020
Nieuwsbrief 27 juni

vrijdag 28 juni 2019
Nog twee weken en dan zit het schooljaar er alweer op. We kunnen terug kijken op een mooi jaar met elkaar. We willen u heel erg bedanken voor het afgelopen schooljaar!! Ondanks dat we nog twee weken naar school gaan, willen wij u via deze weg alvast een hele fijne zomervakantie wensen. Geniet ervan samen met jullie kanjers!!
 
Vakanties en activiteiten schooljaar 2019-2020
Hieronder ziet u een overzicht van de vakanties en activiteiten voor het nieuwe schooljaar. Deze data worden nog in de Schuthoek app toegevoegd aan de agenda en kunnen binnenkort ook gevonden worden onder het kopje: school. We leggen volgende week op beide locaties papieren versies neer, voor ouders die het fijn vinden om het overzicht op papier te hebben.
 
Vakanties                  
Herfstvakantie
maandag 21 oktober 2019 t/m vrijdag 25 oktober 2019
Kerstvakantie
maandag 23 december 2019 t/m vrijdag 3 januari 2020
Alle kinderen zijn vrijdag 20 december  om 12:00 uur vrij
Voorjaarsvakantie
maandag 17 februari 2020 t/m vrijdag 21 februari 2020
Goede Vrijdag en 2e paasdag
vrijdag 10 april 2020 t/m maandag 13 april 2020
Meivakantie
maandag 27 april 2020 t/m dinsdag 5 mei 2020
Hemelvaart
donderdag 21 mei 2020 t/m vrijdag 22 mei 2020
2e pinksterdag
maandag 1 juni 2020
Zomervakantie
maandag 6 juli 2020 t/m vrijdag 14 augustus 2020
Alle kinderen zijn vrijdag 3 juli om 12:00 uur vrij
 
Aangepaste schooltijden locatie Zuidlaren
Sinterklaasviering
Donderdag 5 december 2019. Alle kinderen gaan van 8:30 uur tot 14:00 uur naar school. (eten op school)
Paasviering
Donderdag 9 april 2020. Alle kinderen gaan van 8:30 uur tot 14:00 uur naar school. (eten op school)
 
Margedagen (alle groepen zijn op deze dagen vrij)
Studiedag leerkrachten
Vrijdag 13 september 2019
Zuidlaardermarkt
Dinsdag 15 oktober 2019
Margedag
Vrijdag 14 februari 2020
Studiedag leerkrachten
Maandag 2 maart 2020
Studiedag leerkrachten 
Woensdag 11 maart 2020
Studiedag leerkrachten
Maandag 25 mei 2020
Margedag
Dinsdag 2 Juni  2020
 
Ouderavond en oudergesprekken
Informatieavond (voor alle groepen)
Donderdag 12 september 2019
Oudergesprekken
Week van 11- 15 November 2019 en 
Week van 18 – 22 november 2019
Oudergesprekken
Week van 10 – 14 februari 2020
Rapporten mee
Donderdag 13 februari 2020
Oudergesprekken
Week van 22 -26 juni 2020
Rapporten mee
Vrijdag 26 juni 2020
 
  
Groeps- en leerkrachtindeling schooljaar 2019-2020

 
Locatie: Zuidlaren
 
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
1-2
Mila
Mila
Mila
Anita S
Anita S
3-4
vac
Afine
Afine
Afine
Afine
5-6
Stephan
Stephan
Henriët
Henriët
Henriët
7-8
Wilma
Wilma
Stephan
Wilma
Stephan
 
Locatie: Zuidlaarderveen
 
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
1-2-3
Coby
Coby
Coby
Coby
Coby
4-5-6
Anita N
Anita N
Marjan
Marjan
Marjan
 
Onderstaand een toelichting n.a.v. de groepsindeling.
  • Op dit moment hebben we nog een vacature voor 1 dag in groep 3/4 Zuidlaren We hopen u hier zeer binnenkort meer duidelijkheid over te kunnen geven. 
  • Locatie Zuidlaren: groep 5/6 is komend schooljaar een groep van 10 leerlingen. We hebben er voor gekozen om groep 4 een aantal momenten in de week (tijdens gym en Davinci) samen te voegen bij groep 5/6. 
  •  Na de zomervakantie starten we met DaVinci. Davinci is een geïntegreerde methode voor wereldverkenning. De kinderen werken vanuit thema’s aan geschiedenis, aardrijkskunde, techniek, burgerschap en levensbeschouwing. Dit maakt het mogelijk dat we in de middagen groep 4 mee kunnen laten doen met groep 5/6. 
  • Tijdens deze momenten gaan groep 2 en 3 ook samenwerken. 
  • De kinderen van groep 4 gymmen op dinsdag en vrijdag samen met groep 5/6. De kinderen van groep 2 gaan 1x in de week gymmen met groep 3. (U ontvangt hier informatie over aan het begin van het nieuwe schooljaar)
  • Helaas nemen we in Zuidlaarderveen afscheid van juf Marja. Anita Noord zal na de zomervakantie samen met juf Marjan groep 4-5-6 gaan draaien. 

Nieuwsbrief 29 mei

woensdag 29 mei 2019
Avondvierdaagse
Vorige week hebben heel veel kinderen van de Schuthoek meegedaan aan de Avondvierdaagse. Wat hebben jullie het allemaal geweldig gedaan! We willen via deze weg de ouders bedanken die hebben geholpen bij de organisatie en hebben geholpen bij de pauzeplekken. Het zag er fantastisch uit!! De hesjes kunnen worden ingeleverd bij de leerkrachten 
 
 
Projectweek: gezondheidsweek 3 juni t/m 14 juni.
Van maandag 3 juni t/m vrijdag 14 juni werken we op school aan het project ‘gezondheid’. Twee weken lang is hier op de middagen aandacht voor.
We maken gebruik van het lesprogramma: ‘Smaaklessen’. Bij Smaaklessen staat het ontdekken centraal. De kinderen doen proefjes of een smaakexperiment, ook gaan ze zelf gerechten maken. In iedere groep staan vijf hoofdthema’s centraal:Smaak, gezond eten, voedselproductie, consumentenvaardigheden en voedselbereiding.
Twee voorbeelden van de thema’s:
Smaak: Leerlingen praten over smaak. Wat is het? Wat zijn de hoofdsmaken? Hoe moet je proeven? Welke zintuigen heb je? Durf je nieuwe soorten eten te proeven? De leerlingen leren dat je smaak kunt trainen. Je moet soms iets wel tien tot vijftien keer proeven voor je aan een nieuwe smaak gewend bent.
Gezond eten: Waarom heb je eten en drinken nodig? Welke voedingsmiddelen zijn goed voor je? Hoeveel heb je ongeveer op een dag nodig? In de hogere groepen leren de kinderen ook wat de Schijf van Vijf is. Daarbij komt ook de energiebalans aan bod. De kinderen leren dat eten en bewegen bij elkaar horen.
 
Tentoonstelling donderdag 13 juni van 17:00 tot 18:00 uur.
We sluiten op de hoofdlocatie het project af met een tentoonstelling. Ouders, opa’s en oma’s en andere belangstellenden zijn van harte uitgenodigd op donderdag 13 juni. We hebben een inloop van 17:00 uur tot 18:00 uur. Een paar weken geleden hebben we op school in de middenruimte een tappunt gekregen. De kinderen kunnen hier water uit 'tappen’. Ons watertappunt wordt donderdag 13 juni officieel geopend. Rond 17:30 uur zal Wethouder Lammers het watertappunt officieel openen! 
 
 
Schoolfruit.
Van november t/m april hebben de kinderen drie keer in de week Schoolfruit gehad. We zouden u willen vragen om via onderstaande link een enquête in te vullen over het Schoolfruit. Alvast bedankt voor het invullen.
https://nl.surveymonkey.com/r/BN89QQV
 
Formatie
Op dit moment zijn we druk bezig met de formatie voor komend schooljaar. We blijven in Zuidlaarderveen met twee groepen werken en in Zuidlaren met vier groepen. Zodra we de formatie rond hebben, brengen we u op de hoogte.
 
Nieuw MR lid gezocht vanaf september 2019
Met ingang van het nieuwe schooljaar zijn wij op zoek naar een nieuw MR lid voor de locatie Zuidlaren. Alma Kamphof neemt afscheid van ons. Vindt u het leuk om meer betrokken te zijn bij de school en met zaken mee te denken, dan is dit uw kans! U kunt een mailtje sturen naar Afine Huisman: a.huisman@stichtingbaasis.nl
 
Vacature vertegenwoordiger OBS de Schuthoek in de GMR
Wilt u school overstijgend meedenken en betrokken zijn bij de beslissingen en veranderingen binnen de Stichting? Dan is de GMR echt iets voor u.
Omdat beslissingen die genomen worden binnen de GMR ook invloed kunnen hebben op de school van uw kind of uw werkplek, zoeken wij per direct een ouder of een personeelslid voor de GMR, die namens OBS de Schuthoek zitting wilt nemen. Vanaf het schooljaar 2019-2020 stopt de huidige vertegenwoordiger van onze school, hierdoor doen wij een beroep op u! Nu denkt u vast:
Wat houdt dat eigenlijk in? Een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)
De GMR functioneert op het niveau van het bestuur van de Stichting Baasis, dus school overstijgend en bestaat uit een personeels- en een oudergeleding. Leden hoeven geen lid te zijn van de MR van hun school, want de GMR behandelt uitsluitend aangelegenheden die van gemeenschappelijk belang zijn voor alle aangesloten scholen. U kunt hierbij denken aan punten als het meerjarenbeleidsplan, de begroting van de hele stichting, p&o zaken, onderwijskwaliteit.
De GMR komt 6 á 7 keer per jaar bij elkaar en er wordt advies of instemming gevraagd door de directeur/bestuurder. De vergaderingen zijn ’s avonds (van 19.30 uur tot 21.30 uur) op de Quintusschool in Glimmen.
Wilt u meer weten over het lidmaatschap van de GMR of vrijblijvend een vergadering bijwonen? Stuur dan een mailtje aan de voorzitter van de MR van OBS de Schuthoek of de huidige vertegenwoordiger van de GMR.
Alma Kamphof (VZ MR/lid GMR): a.kamphof@hethogeland.nl
Er wordt dan z.s.m. contact met u opgenomen.


ZL/ZLV: Schuthoek app.
Heeft u de Schuthoek app nog niet? U kunt de app downloaden via uw mobiel/tablet. Mocht u vragen hebben over de app neem dan contact op met Stephan. Ook om op beschermde delen van de app te komen heeft u Stephan nodig.  s.engeland@stichtingbaasis.nl
 
De volgende nieuwsbrief komt uit op 14 juni 2019
 
 
 
vorige pagina | volgende pagina