We sturen je graag een notificatie bij belangrijk nieuws:Ja doen!Niet nu
emailadres wachtwoord

Nieuwsbericht

Nieuwsbrief vrijdag 8 oktober ‘21

vrijdag 8 oktober 2021
door Stephan
Dag allemaal,
De kinderen zijn na komende week alweer 8 weken naar school geweest en de herfstvakantie staat voor de deur. Deze keer valt de Zuidlaardermarkt in de vakantieweek, dus dat komt goed uit! Gaan er veel kinderen meedoen aan de Zuidlaardermarktloop?
Namens het team van de beide locaties wensen we de kinderen en u een fijne vakantie toe.
 

 
We wensen u veel leesplezier!

Verslag kijk- en informatienamiddagen, locatie Zuidlaren  
In de afgelopen week waren de zgn. kijk- en informatienamiddagen georganiseerd. U kon als ouders, samen met uw kind(eren), een kijkje nemen in de klas om te zien hoe het lokaal er uitziet en om te zien waar de kinderen mee aan het werk zijn. Natuurlijk waren de leerkrachten aanwezig om eventuele vragen te kunnen beantwoorden.
Mocht u niet op de geplande momenten een bezoek hebben kunnen brengen aan de school en heeft u toch een vraag aan de leerkracht(en)? Neem dan gerust telefonisch of via de mail contact met ons op.
De kijkmiddag van groep 2/3 kon op dinsdag 5 oktober niet doorgaan. Daarom alsnog de gelegenheid om op dinsdag 12 oktober te komen kijken in de klas voor deze betreffende ouders. We houden de planning van 5 oktober jl. aan.
 
Kinderboekenweek: ‘Worden wat je wil’.
De Kinderboekenweek is deze week van start gegaan. Natuurlijk besteden we daar als scholen aandacht aan! Het thema is dit jaar: ‘Worden wat je wil’. Tijdens de opening van de Kinderboekenweek op de locatie in Zuidlaren, zijn we woensdagochtend begonnen met het samen zingen van het lied dat hoort bij de Kinderboekenweek:

Jij kan worden, worden wat je wil
Waarmee maak jij ’t verschil?
Zoveel dingen die je later kunt doen
Vanaf nu tot aan je pensioen
Jij kan worden, worden wat je wil
Waarmee maak jij ’t verschil?
Wat vind je leuk en wat is jouw talent?
Je bent echt iets geworden
Als je bent wie je bent

De komende dagen zal er in de klassen op allerlei manieren aandacht zijn voor lezen, waaronder voorlezen door ouders, de leesmarathon en de boekenmarkt.

Mooi om te zien hoeveel kinderen afgelopen woensdag verkleed op school kwamen! En heeft u de verklede leerkrachten ook gezien?
 
                       
 
Programma Kinderboekenweek, locatie Zuidlaren:
Maandag 11 oktober: 
Voor groep 1/2 zoeken we ouders, die maandagmiddag zouden willen voorlezen. 
Wie vindt het leuk om maandag a.s. om 13.45 uur op school te komen en voor te lezen aan een klein groepje kinderen? Zou je zelf een boek willen meenemen dat past binnen het thema ‘Worden wat je wil’? Wie interesse heeft, mag mailen naar juf Wilma (w.sterken@stichtingbaasis.nl)

Dinsdag 12 oktober 
's Middags doen alle groepen mee met een leesmarathon. 
Donderdag 14 oktober 
We houden een boekenmarkt in de school. Deze markt begint om 13.45 uur en eindigt om 14.15 uur. Ouders van de school en ook ouders van OKI kinderopvang zijn van harte welkom. De kinderen mogen zelf boeken van huis meenemen die ze willen verkopen voor 50 cent. Altijd leuk om thuis weer nieuwe boeken te hebben!
Vrijdag 15 oktober 
De kinderen van de groepen 1 en 2 gaan in het speellokaal dansen met juf Christel, de moeder van Frank. 
Om 12 uur sluiten we de Kinderboekenweek dansend en zingend samen af op het schoolplein.
 
Verslag Kinderboekenweek, locatie Zuidlaarderveen.
Woensdag 6 oktober was het eindelijk zover. De opening van de Kinderboekenweek 2021.
We zijn gestart met een mooi openingslied. De ouders hebben er allemaal van genoten. Deze week staat in het teken van: Worden wat je wilt.
In het kader van dit onderwerp hebben we deze week heel veel gastsprekers die komen vertellen over hun beroep. Deze week hebben we de moeder van Jelse gehad. Zij is fotografe. En vrijdag kwam de moeder van Milan en Louise. Zij vertelde ons alles over haar beroep: verpleegkundige. 
En daarna kwam de vader van Koen. Hij vertelde alles over het werken op hele grote containerschepen. Jemig, wat hebben wij alweer veel geleerd over deze mooie beroepen. Maar we zijn er nog niet. Volgende week komen er nog weer heel veel mensen vertellen over zijn of haar beroep. Een prachtige en leerzame Kinderboekenweek. 

 
Actie Bruna. Herhaling.
Tijdens de Kinderboekenweek kunnen we sparen voor gratis boeken! 
 
Corona.
In de vorige nieuwsbrief hebben we stilgestaan bij de aangepaste regels met betrekking tot corona. Deze week kregen we het bericht van de Stichting Sint Maarten Zuidlaren dat de viering op 11 november ook dit jaar nog niet doorgaat. We verwijzen hierbij naar de bijlage voor meer informatie.
 
Algemeen.
  • Heeft u het formulier ‘Noodnummers en relevante gegevens 21-22’ en het formulier ‘Toestemming gebruik beeldmateriaal’ al ingevuld en ingeleverd bij de leerkracht?
  • Regelmatig ontvangen de leerkrachten een mail en/of appje van u als ouders met daarin een vraag of een mededeling. We willen u bij deze vragen om die mail/app naar beide leerkrachten van de groep waarin uw kind zit, te sturen. Op die manier zijn de duo-collega’s allebei op de hoogte.
  • Hierbij doen we een oproep om ’s ochtends uw kind(eren) op tijd naar school te laten komen. Het komt de laatste dagen regelmatig voor dat de kinderen na 8.30 uur op school aanwezig zijn. In het kader van ‘effectieve leertijd’ en de dag samen willen starten, doen we een beroep op uw medewerking.
Oproep.
Wie is bereid om af en toe de was van de school (locatie Zuidlaren) te doen? Het gaat dan om vaatdoekjes en droogdoeken. Graag uw reactie richten aan Hans Westerhof (050-4092009/h.westerhof@stichtingbaasis.nl).

Agenda komende periode.
6 - 17 oktober ’21                            : Kinderboekenweek ‘Worden wat je wil’.
18 - 22 oktober ’21                         : Herfstvakantie
25 oktober ’21                                 : oud papier actie

Eerstvolgende nieuwsbrief         : vrijdag 29 oktober ’21.