We sturen je graag een notificatie bij belangrijk nieuws:Ja doen!Niet nu
emailadres wachtwoord

Nieuwsbericht

Nieuwsbrief vrijdag 27 augustus ‘21

vrijdag 27 augustus 2021
door Stephan
Welkom in het nieuwe schooljaar!

Afgelopen maandag zijn we op beide locaties gestart met het nieuwe schooljaar. Fijn om alle kinderen weer te mogen ontmoeten. Voor sommigen misschien een beetje spannend en onwennig, maar gelukkig kwamen na de eerste kennismaking de spontane verhalen van de kinderen weer op gang.

Gouden weken.
De eerste weken van het schooljaar staan in het teken van de zgn. Gouden Weken. In deze periode besteden we veel aandacht aan de groepsvorming, het inslijpen van routines en regels. In de groepen overleggen de kinderen en de leerkrachten met elkaar over het opstellen van groepsafspraken die een belangrijke bijdrage leveren aan het positieve groepsklimaat. We doen veel samenwerkings-activiteiten waardoor kinderen elkaar goed leren kennen en samen zorgen voor een fijne sfeer.
Aansluitend op de Gouden Weken gaan we ook dit schooljaar werken met de zgn. omgekeerde oudergesprekken. Deze zullen plaatsvinden in de week van 13 t/m 17 september. Komende week ontvangt u hierover meer informatie.

Kwink, sociaal emotioneel leren met de hele school.
Afgelopen dinsdag hebben we onze eerste teambijeenkomst gehad waarin we meegenomen zijn in het gedachtengoed van Kwink. Ook alle materialen zijn deze week binnengekomen, waaronder een handpoppenset, (voorlees)boeken en een mooie banner met daarop de 5 gedragscompetenties waaraan we met de kinderen in verschillende werkvormn aandacht besteden. We zullen in de komende nieuwsbrieven regelmatig aandacht besteden aan deze nieuwe methodiek.
Op 14 september a.s. staat er een margedag gepland. Het team volgt op deze dag een scholing van Kwink.
 

Even voorstellen.
Hallo kinderen en ouders van De Schuthoek,
Ik ben Nienke Tonnis en na de zomervakantie ga ik aan het werk bij jullie op school in groep 4/5. Samen met mijn vriend Mark en 2 kinderen Ole (4 jaar) en Lasse (2 jaar) woon ik sinds 2016 in Donderen. De afgelopen 10 jaar heb ik op een school in Friesland gewerkt en ik wou nu graag wat dichter bij huis aan de slag. Dat is gelukkig gelukt en ik heb er heel veel zin in om op De Schuthoek aan de slag te gaan.

Mijn grote hobby is paardrijden. Ik heb dan ook 12 jaar een eigen paard gehad, maar door de komst van de kinderen kreeg ik daar helaas steeds minder tijd voor en heb ik haar moeten verkopen. Ik hoop het in de toekomst weer op te kunnen pakken en dan weer fijne buitenritten te maken. Gelukkig biedt de omgeving van Donderen ook heel veel kansen om er lekker op uit te gaan in de natuur door even een stuk te gaan wandelen of fietsen. Ik kan na de vakantie zelfs op de fiets naar mijn werk. Hoe fijn is dat!


Algemeen.
Willen jullie de rapporten weer mee naar school geven?
Komende week ontvangt u het formulier ‘noodnummers’. We verzoeken u deze ingevuld weer in te leveren bij de leerkracht van uw kind(eren).
U heeft van ons een overzicht van de vakanties en margedagen reeds ontvangen. Daarnaast zullen we in de 14-daagse nieuwsbrief vrije dagen en de geplande activiteiten voor de komende weken ook met u delen.
Mocht u als ouders een vraag hebben aan één van de teamleden, neem dan gerust telefonisch of via de mail contact met ons op.
We hopen dat we er samen een mooi, positief jaar van gaan maken.


Agenda komende periode.
dinsdag 14 september               : margedag. De kinderen zijn die dag vrij.
13 t/m 17 september                  : omgekeerde oudergesprekken.
eerstvolgende nieuwsbrief         : vrijdag 10 september ’21.