We sturen je graag een notificatie bij belangrijk nieuws:Ja doen!Niet nu
emailadres wachtwoord

Nieuwsbericht

Nieuwsbrief vrijdag 25 september 2020

vrijdag 25 september 2020
door Stephan
Dag allemaal,
In deze nieuwsbrief informatie over een aantal onderwerpen die we graag onder uw aandacht brengen.

Verslag studiedag Kindgesprekken:
Afgelopen vrijdag hadden we als team een scholingsdag rondom het thema ‘kindgesprekken’. De dag werd begeleid door Corrinne Dekker van de stichting Natuurlijk Leren.
Geboeid hebben we geluisterd naar Corrinne, maar ook zette ze ons als team flink aan het werk. We hebben deze dag veel inspiratie opgedaan, kennis vergaard, gesprekstechnieken geoefend en toegepast om zo in de dagelijkse praktijk ook kindgesprekken te kunnen voeren. Hiermee hopen we het Boeiend Onderwijs nog beter vorm te kunnen geven. Deze kennis en vaardigheden brengen we weer over op de kinderen.


“Sluit niet slechts aan bij de belevingswereld van kinderen, maar laat ze op een inspirerende manier kennis maken met werelden die ze nog niet kennen!”


Nieuws uit de werkgroep Gezonde School.                      
De werkgroep, met daarin ouders en leerkrachten, komt binnenkort weer voor de eerste keer samen. Ondertussen hebben we gisteren de eerste activiteit van dit schooljaar beleefd: de Nationale Kraanwaterdag. Zelf is ondergetekende in groep 1/2 geweest; de groep van de Dolfijnen (iedereen had water in de beker mee!). Daar is iets verteld over je lichaam, dat voor 70 procent uit water bestaat. Dit werd met een mooi filmpje ondersteund. Vervolgens hebben we het ook nog even gehad over hoe je op water kunt besparen (hoe je er zuinig mee om kunt gaan). De antwoorden en oplossingen van de leerlingen waren verrassend. Een aantal wist al veel over dit onderwerp te vertellen. Ook het lesprogramma voor de overige groepen was erg leerzaam. We hopen dat het gelukt is om de leerlingen nogmaals duidelijk te maken dat waterdrinken een goede keus is. En dat het eigenlijk helemaal niet zo simpel is om schoon water “zomaar” uit de kraan te krijgen.
Door deze dag worden kinderen (en de leerkrachten!) zich meer bewust van ‘kraanwater’ en kunnen ze er natuurlijk thuis ook over vertellen!

Ook is OBS De Schuthoek dit jaar weer ingeloot voor het Europese project van ‘Schoolfruit’. Dat betekent dat onze leerlingen vanaf half november weer drie keer in de week gratis fruit krijgen.  Hoe dit precies gaat gebeuren in deze bijzondere (Corona)tijd, is nog niet geheel duidelijk.

En ook het Nationale Schoolontbijt staat begin november weer op de planning.

Kortom: er staat weer genoeg te gebeuren op het gebied van de Gezonde School. Mocht u interesse hebben om mee te denken? Heel graag. We zijn nog op zoek naar twee ouders, een voor de hoofdlocatie en een voor Zuidlaarderveen. Het is de bedoeling om in een van de volgende vergaderingen een jaarplanning te maken.

Werkgroep Gezonde School Schuthoek,
Harry, Berenda, Mireille, Wilma

Kinderboekenweek 30 september – 11 oktober  EN TOEN?
Tijdens de Kinderboekenweek 2020 gaan we terug in de tijd. Boeken brengen geschiedenis tot leven, waardoor de wereld van vroeger tastbaar wordt. Lees spannende verhalen over ridders, verplaats je in oorlogstijd of kom van alles te weten over de Oudheid. Je hebt geen tijdmachine nodig om andere tijden te ontdekken. Verken werelden uit het verleden door het lezen van boeken!

In de vorige nieuwsbrief hebben we u verteld over de activiteiten die gepland staan in het kader van de KBW.

Net als vorig jaar organiseert BRUNA weer de schoolbieb-actie:

• U koopt van 30 september t/m 11 oktober 2020 één (of meerdere) kinderboek(en) bij uw lokale
   Bruna-winkel en levert de kassabon vóór 15 november 2020 in op school.
• Wij leveren de kassabonnen in bij een Bruna-winkel.
• Bruna telt de kassabonbedragen na inlevering bij elkaar op we ontvangen een waardebon.
• We mogen t/m 16 december 2020 voor 20% van het totale kassabonbedrag nieuwe leesboeken   uitzoeken in een Bruna-winkel.
 
De kassabonnen kunt u inleveren bij de leerkracht(en) van uw kind.

Eerder deze week heeft u per mail een nieuwsbrief ontvangen van de plaatselijke bibliotheek met informatie over activiteiten tijdens de Kinderboekenweek.
 
Nadenkplek.
Sinds een aantal weken werken we op school met een zgn. nadenkplek. Het komt natuurlijk wel eens voor dat kinderen minder gewenst gedrag laten zien. Om het betreffende kind te ondersteunen bij het nadenken over zijn/haar gedrag, hebben we per groep een plaatsje gecreëerd waar dat mogelijk is. Voor de duidelijkheid: het gaat hierbij om een plekje waarbij het kind de gelegenheid krijgt om even tot rust te komen en eventuele triggers weg te nemen. Het is dus geen vorm van ‘straf’.
Als het kind enkele minuten gebruik heeft gemaakt van de nadenkplek, gaat de leerkracht met hem/haar in gesprek, waarbij hij/zij zich vooral richt op positief en gewenst gedrag. We hopen hiermee de kinderen te helpen bij het leren nadenken en praten over zijn/haar eigen gedrag.                                                                           
De Schuthoek-app.
Zoals jullie als ouders misschien hebben gemerkt, is de Schuthoek-app niet meer up to date. We hebben vele malen geprobeerd de app te updaten, maar dit gaat ons niet lukken vanwege verschillende besturingssystemen. De jaarlijkse kosten van deze app zijn ook vrij hoog en daarom hebben we met de OV en het team besloten om alleen de website te gebruiken. Daar staat al het nieuws op. Deze website draait ook prima op de mobiele telefoon. Als u www.schuthoek.nl invoert, komt u zo bij onze website.


Inzet Ronald Hanning.
Deze week is Ronald Hanning bij ons op school gestart als conciërge. Elke woensdag en donderdag is Ronald aanwezig om allerlei hand- en spandiensten te verrichten voor de collega’s en de school. Daarnaast werkt Ronald de andere drie dagen van de week op obs Schuilingsoord. We wensen Ronald veel plezier op de Schuthoek.
 
Coach Coöperatief Leren
Donderdag 24 september heeft onze leerkracht Henriët Bulthuis haar diploma voor Coach coöperatief leren in ontvangst mogen nemen. Henriët heeft voor de zomer haar opleiding afgerond en mocht op deze dag haar diploma feestelijk in ontvangst nemen. Wij als school werken veel met Coöperatief Leren en zijn heel blij met onze coach in het midden. Iedere teamvergadering nemen we een nieuwe werkvorm door die we inzetten in de lessen. Ook heeft Henriët een mooi beleidsplan geschreven voor onze school voor dit onderdeel. Door coöperatieve werkvormen in te zetten tijdens de lessen is gebleken dat het leerrendement omhoog gaat, kinderen veel samen werken en alle kinderen doen mee. Kortom, het past naadloos bij de visie van Boeiend Onderwijs: Samen leer je meer!

Oud papier.
Het is u wellicht al opgevallen, maar de oud papier actie is in dit schooljaar nog niet opgestart. De organisatie kreeg te maken met een aanzienlijke prijsverhoging m.b.t. het gebruik van de perskraakwagens. Na veel overleg en onderzoek kunnen we u meedelen dat de actie weer gaat starten. Volgende week meer informatie hierover. Wat we alvast wel kunnen verklappen, is de eerstvolgende datum waarop het papier weer opgehaald wordt: maandag 19 oktober.
 
 
Corona, informatiebrief stichting Baasis.
In de vorige nieuwsbrief hebben we u verteld over het tekort aan invallers in Coronatijd.
Via de mail heeft u deze week ook een brief ontvangen van de directeur bestuurder van stichting Baasis. In deze brief wordt nogmaals informatie gegeven over de gevolgen van Corona m.b.t. inval.
 
Enige tijd geleden heeft u een zgn. beslisboom ontvangen m.b.t. de vraag of kinderen met verkoudheidsklachten naar school mogen. Voortschrijdend inzicht heeft ertoe geleid dat de afspraken over dit onderwerp zijn aanpast. Alle kinderen van de basisscholen (van groep 1 t/m 8) mogen wel naar school als ze verkoudheidsklachten hebben. Als er meer klachten zijn (koorts, reuk- en smaakverlies, vermoeidheid), dan moeten de kinderen thuis blijven. Uiteraard is het altijd mogelijk om in geval van twijfel met elkaar te bellen en/of de informatielijn van de GGD te gebruiken. Zie www.ggddrenthe.nl


Omdat we (in het kader van Corona) regelmatig de deuren en de ramen open zetten om zoveel mogelijk te ventileren, willen we u vragen om aan de kinderen een vest of een truitje mee te geven.
 
Algemeen
Mocht u als ouders een vraag hebben aan één van de teamleden, neem dan gerust telefonisch of via de mail contact met ons op.
 
Agenda komende periode.
30 sept – 11 okt.                              : Kinderboekenweek; Thema: Ontdekken van werelden van vroeger
10 okt. – 16 okt.                               : Herfstvakantie
19 oktober                                         : oud papier actie
20 oktober                                         : Margedag. De kinderen zijn die dag vrij.
Bijlagen.