We sturen je graag een notificatie bij belangrijk nieuws:Ja doen!Niet nu
emailadres wachtwoord

Nieuwsbericht

Nieuwsbrief vrijdag 24 september ‘21

vrijdag 24 september 2021
door Stephan
Dag allemaal,
In deze brief nieuws vanuit onze beide locaties. Het schooljaar is nu een 4-tal weken onderweg. We zitten dus nog in de ‘Gouden Weken’; we besteden veel aandacht aan de groepsdynamiek en de afspraken die de kinderen met elkaar hebben gemaakt om ervoor te zorgen dat iedereen een fijn schooljaar heeft. Onze nieuwe methodiek ‘Kwink, voor sociaal emotioneel leren’ reikt ons veel materiaal aan om invulling te geven aan de groepsvorming.
Zoals u weet, zijn er met ingang van 25 september een aantal versoepelingen doorgevoerd m.b.t. Corona. In deze nieuwsbrief daarom aandacht daarvoor. Daarnaast andere belangrijke informatie voor u als ouders (o.a. over de Kinderboekenweek en de Kinderpostzegelactie) en enkele verslagen van leuke gebeurtenissen vanuit de groepen.


We wensen u veel leesplezier!


Corona.
Natuurlijk zijn we allen blij met de aangekondigde versoepelingen die ingaan op 25 september a.s. Zo heeft u waarschijnlijk al begrepen dat bij een positieve besmetting bij de kinderen niet de hele klas meer in quarantaine hoeft. Alleen de kinderen die in nauw contact zijn geweest, moeten mogelijk in quarantaine. Dit gaat echter altijd in overleg met de GGD.
Voor wat betreft het naar school brengen en halen hebben we afgesproken om het beleid zoals het de afgelopen tijd was op beide locaties, te continueren. De ouders nemen ’s ochtends op het schoolplein afscheid en wachten ’s middags ook op het schoolplein. Voor afspraken en activiteiten in de school bekijken we per situatie in welke vorm we u als ouders erbij kunnen betrekken.

Ouderinformatieavonden locatie Zuidlaren.
Uiteraard organiseren we ook in dit schooljaar weer informatiebijeenkomsten voor de ouders.
Op dinsdag 5 oktober en donderdag 7 oktober worden er na schooltijd gedurende de middag informatiemomenten georganiseerd.
U kunt als ouders op die middagen samen met uw kind(eren) een bezoek brengen aan de klas(sen). De kinderen laten dan het lokaal en hun werk aan u zien. Uiteraard is de leerkracht aanwezig om eventuele vragen te beantwoorden.
Op korte termijn zullen we u informeren over de inschrijving voor deze 2 middagen.
 
Nieuws vanuit groepen.
Lezen is leuk, lezen is goed, zeker als je het samen doet!
Hieronder een tweetal mooie foto’s waarop u kunt zien dat de kinderen van groep 1/2 in de buitenlucht worden voorgelezen door de kinderen van groep 6/7/8.
 
         
Waterdag in groep 1/2, locatie Zuidlaren.
Afgelopen woensdag deden we mee aan de Nationale Kraanwaterdag. We hebben allemaal water gedronken en we hebben geleerd hoe belangrijk het is om elke dag veel water te drinken: wel 8 glazen! Sommige kinderen drinken thuis veel, maar op de poster zagen we dat er soms veel suiker in zit. Op de foto zie je ons suikerklontjes tellen.

We werken in de klas over het thema ‘gezond eten’ en leren welk fruit er allemaal is. Juf Esmé had twee appels meegenomen uit de tuin van haar vader en moeder. We mochten ook proeven en we vonden het allemaal lekker!

Verslag activiteit ‘zonnebloempitten’, locatie Zuidlaarderveen.
Maandag, 20 september, werden we verrast door de oma van Pien, Suus en Tycho.
Voor de vakantie had zij, samen met Pien, Tycho, Suus en Annelot, voor alle kinderen van de Schuthoek Zuidlaarderveen een potje met daarin zonnebloempitten. De bedoeling was om van deze pitten prachtige zonnebloemen te maken. Wie zou de hoogste zonnebloem kweken?
En dinsdag was de prijsuitreiking voor de hoogste bloemen. 10 kinderen waren de gelukkigen. Oma had prachtige prijsjes gekocht. Wat was dat leuk!! 
Namens alle kinderen van onze school heel hartelijk bedankt!!!
 

 
Kinderboekenweek: ‘Worden wat je wil’.
De Kinderboekenweek vindt dit jaar plaats van 6 oktober t/m 17 oktober. Natuurlijk besteden we daar als school ook de nodige aandacht aan. Voor onze locatie in Zuidlaren hierbij alvast een aantal mededelingen:
- het thema is ‘worden wat je wil’.
- de kinderen mogen op woensdag 6 oktober verkleed op school komen.
- we zoeken nog ouders, die iets willen vertellen over hun beroep. Als je het leuk vindt om dat te
  doen, geef dit dan door aan de leerkracht van je kind!
- er komt dit jaar ook weer een boekenmarkt, de datum volgt nog.
De kinderen en de ouders van onze locatie in Zuidlaarderveen hebben ook al informatie ontvangen over de Kinderboekenweek en de daarbij behorende activiteiten.
 
 
 
Kinderpostzegelactie.
Van woensdag 29 september t/m woensdag 6 oktober gaat de 73e editie van de Kinderpostzegelactie van start. Basisschoolkinderen uit de bovenbouw gaan weer op pad om verschillende producten te verkopen. De kinderen komen fysiek of digitaal langs de deuren. 
Op woensdag 29 september zal groep 7 en 8 de Kinderpostzegels meekrijgen naar huis. Het is de bedoeling dat we weer heel veel geld gaan inzamelen voor het goede doel.
 

Actie Bruna.
Tijdens de Kinderboekenweek kunnen we sparen voor gratis boeken! We verwijzen naar de bijlage waarin wordt uitgelegd hoe het werkt.
 
Nieuws vanuit de MR.
Vorige week hebben de verkiezingen op school in Zuidlaren plaatsgevonden.
Henk Huisman heeft de meeste stemmen van de ouders ontvangen.
Ron van der Linden zal het stokje overdragen aan Henk.
De samenstelling van de MR ziet er nu als volgt uit:
 
Oudergeleding: Personeelsgeleding:
Michel Evers (voorzitter)  Henriët Bulthuis
Anita Huisman   Wilma Sterken
Bas Schrage    Afine Huisman (secretaris)
Henk Huisman   Vacature

Zoals u ziet is nog één vacature open van het personeel, zodra deze is gevuld laten wij het u weten.
De goedgekeurde notulen zullen op de website worden geplaatst.
 
Even voorstellen.
Beste ouders/verzorgers,
Ik ben Vera Kroeze, ik ben 20 jaar en kom oorspronkelijk uit Almelo. Ik ben tweede jaar academische pabo student in Groningen. Dit houdt in dat ik de pabo volg aan de Hanzehogeschool en daarnaast ook pedagogische wetenschappen op de Universiteit. Voor mijn studie woon ik in Groningen op kamers. Ik loop dit jaar stage op O.B.S. de Schuthoek. Hier zal ik stage lopen in groep 1/2 tot eind januari, daarna zal ik doorgaan naar groep 2/3. Ik zal stage lopen op de dinsdag en zal er af en toe ook een halve week zijn.
Ik heb nu mijn eerste stagedag gehad en vond het heel erg leuk. Ik kijk uit naar komende tijd om lessen te gaan geven en een band op te gaan bouwen met de kinderen uit de groep.

Groetjes, Vera Kroeze
Trainingen Zuidlaardermarktloop.
Vind je het leuk om te trainen voor de Zuidlaardermarktloop? Kom dan op maandagmiddag meetrainen bij meester Harry en meester Mathijs. Er zijn geen kosten aan verbonden. (Doelgroep: groep 3 t/m 8)
Locatie:  OBS Schuilingsoord.
Tijd:        14.45 uur – 15.30 uur.
Data: 13 september, 20 september, 27 september & 4 oktober.

 
Algemeen.
Heeft u het formulier ‘Noodnummers en relevante gegevens 21-22’ en het formulier ‘Toestemming gebruik beeldmateriaal’ al ingevuld en ingeleverd bij de leerkracht?
Mocht u als ouders een vraag hebben aan één van de teamleden, neem dan gerust telefonisch of via de mail contact met ons op.
Agenda komende periode.
29 sept. - 6 okt. ’21                         : Kinderpostzegelactie
5 en 7 oktober ’21                          : informatiemiddagen (meer info volgt nog).
6 - 17 oktober ’21                            : Kinderboekenweek ‘Worden wat je wil’.
18 - 22 oktober ’21                         : Herfstvakantie
25 oktober ’21                                  : oud papier actie
Eerstvolgende nieuwsbrief         : vrijdag 8 oktober ’21.
Bijlagen.