We sturen je graag een notificatie bij belangrijk nieuws:Ja doen!Niet nu
emailadres wachtwoord

Nieuwsbericht

Nieuwsbrief, vrijdag 12 maart 2021.

vrijdag 12 maart 2021
door Stephan
Dag allemaal,
Hierbij de eerste nieuwsbrief na de voorjaarsvakantie. We hopen met z’n allen dat we de komende periode zonder onderbrekingen vanwege Corona samen naar school kunnen blijven gaan.
De afgelopen periode hebben de leerkrachten samen met de kinderen veel aandacht besteed aan de groepsvorming en de onderlinge afspraken. Na een periode van onderbrekingen is het van belang om hier aandacht aan te besteden. Groepsvormende activiteiten en gezamenlijke afspraken dragen ertoe bij dat iedereen een fijne schooltijd heeft.
In deze nieuwsbrief informatie van beide locaties. Veel leesplezier!!


Aanpassing van de toetskalender.
Uiteraard staan we als schoolteam uitgebreid stil bij de voortgang t.a.v. de ontwikkeling van de kinderen. Vanwege de langdurige lockdown hebben we moeten besluiten om de toetskalender aan te passen. De Cito Midden-toetsen werden in voorgaande jaren afgenomen in januari, maar nu doen we dat in maart, mede op advies van Cito. Op deze manier willen we voldoende tijd en aandacht besteden aan het in beeld krijgen van de ontwikkeling van alle kinderen.
Na de toetsperiode en de verwerking van de resultaten daarvan, zullen we een aantal oudergesprekken gaan inplannen, maar dan op verzoek van de leerkracht(en). De leerkrachten nodigen dan die ouders uit van die leerlingen, waarover zij een gesprek wensen met de ouders. Hierover volgt later meer informatie. De ouders en kinderen van groep 8 hebben ondertussen allemaal al een gesprek gehad m.b.t. de verwijzing naar het voortgezet onderwijs.
Ook het meegeven van de rapporten is naar aanleiding van bovenstaande aangepast. Op 31 maart krijgen de kinderen aan aangepast rapport mee waarin de Cito resultaten worden vermeld. Daarnaast zullen we het zgn. ‘ik-deel’ er ook aan toevoegen. Aan het einde van het huidige schooljaar zullen we weer het ‘gewone’ rapport aan de kinderen meegeven.


Corona en schoolactiviteiten.
Zoals we weten, zijn er nog steeds aanpassingen waar we vanwege Corona mee te maken hebben.
Als schoolorganisatie hanteren we de maatregelen zoals deze zijn voorgeschreven door het RIVM.
De gemaakte afspraken m.b.t. brengen en halen, gebruik mondkapjes, thuisblijven bij (neus)verkoudheid en hoesten, blijven dus nog een tijdje geldig.
Zo ook is het nog steeds niet toegestaan om gastlessen te laten verzorgen. Daardoor kunnen de GVO en HVO lessen en de lessen in het kader van Cultuurmenu niet doorgaan. Ook de gymlessen vinden niet plaats in de gymzaal, maar meester Harry doet zijn uiterste best om aangepaste bewegingslessen te organiseren op het schoolplein. Zo is het hem gelukt om voor de groepen 3 t/m 8 tennislessen te organiseren!

 
Samen denken we op dit moment na over hoe we op een veilige manier vorm gaan geven aan de viering van Pasen, Koningsspelen en aan de jaarlijkse sportdag. Uiteraard zullen we u als ouders daarover te zijner tijd over informeren.

Hieronder informatie over de Pannenkoekendag en de Paaseitjesactie die georganiseerd worden door de kinderen van onze locatie in Zuidlaarderveen.


Wat is Pannenkoekendag?
Dat is dat je bij de deuren langs gaat en een briefje krijgt en dan vul je adres in en neem je hem weer mee naar huis dan geef je hem aan juf Marjan of juf Anita en die geven ze aan een moeder en die maken de pannenkoeken en dan brengen we ze naar uw thuis.
Elk jaar is er een pannenkoekendag. Dit jaar kan het niet op school, daarom brengen we de pannenkoeken bij de mensen thuis.
De actie is vooral voor alle oudere mensen in Zuidlaarderveen en Kielwindeweer!

Groetjes Schuthoek Zuidlaarderveen.
 

De Paaseitjes actie.
  • Wat is de paaseitjes actie
  • Waarvoor is de paaseitjes actie
  • Wie doen het
  • Wanneer begint de paaseitje actie
Beste ouders,
Het begon allemaal op 8 maart toen het begon. De Schuthoek Zuidlaarderveen heeft een paaseitjes actie. Daarbij lopen groep 1 tot 7 door dorpen heen en zamelen geld in voor nieuwe materialen voor de kleuters (per zakje is het twee euro dus wilt u ook kopen? Dat zou fijn zijn). Groetjes de Schuthoek Zuidlaarderveen.


 
Nieuwe leerlingen groep 1/2 Zuidlaren.
Er zijn in de afgelopen weken vanaf januari weer een aantal nieuwe kinderen op onze scholen gestart in groep 1/2. Op onze locatie in Zuidlaren heten we Lilian, Didi, Tamar, Zoë, Anne Leia en Jean Luc (alsnog) van harte welkom!
We wensen jullie en jullie ouders een fijne tijd op de Schuthoek.
Ook op onze locatie in Zuidlaarderveen zijn twee nieuwe leerlingen gestart. We heten Koen en Zoë van harte welkom en wensen hen en hun ouders eveneens een fijne tijd op de school.
Naast alle nieuwkomers hebben we in deze weken op beide locaties regelmatig kennismakingsbezoeken van geïnteresseerde ouders. We hopen natuurlijk dat ze besluiten om onze locaties te komen versterken!!


Verkiezingen georganiseerd door groep 7/8 Zuidlaren.
Zoals u weet, zijn de landelijke verkiezingen in aantocht. Ook op school wordt daar uitgebreid aandacht aan besteed. Hieronder een samenvatting van de inbreng van leerlingen van groep 7/8.

Hallo allemaal,
De verkiezingen komen eraan. Wij (groep 7/8) hebben met meester en juf bedacht om ook verkiezingen te gaan doen!
We zijn als klas verdeeld in 6 groepen: de VVD, de PVD, de PVDA, GL, D’66 en de PVV. Met behulp van een stemwijzer zijn we ingedeeld bij één van de zes partijen. Elke partij maakt reclame voor hun partij in de hele school door middel van een PowerPoint, flyers en posters en elk kind mag uiteindelijk een stem uitbrengen.
Onderwerpen die aan de orde komen, zijn bijvoorbeeld: ‘zonnepanelen op het dak van de school’ en ‘op de fiets naar school’.
Na de verkiezingen wordt natuurlijk de uitslag bekend gemaakt.

 
De ochtendbel, locatie Zuidlaren.
Sinds enkele weken bellen we om 8.25 uur zodat de kinderen op tijd naar binnen kunnen gaan en de schooldag op tijd kan beginnen. De kinderen zijn vanaf 8.15 uur welkom op het schoolplein. De kinderen (en ouders) van groep 1/2 zijn vanaf 8.20 uur welkom op het schoolplein. We doen een beroep op iedereen om ook daadwerkelijk op tijd op school aanwezig te zijn.

Verlenging project Schoolfruit.
Het project Schoolfruit heeft een herstart gemaakt op beide locaties. Elke woensdag, donderdag en vrijdag wordt er op de scholen fruit geleverd voor alle kinderen. Hiermee besteden we aandacht aan het belang van gezond eten. Meer informatie over de actie vindt u op schoolfruit.nl
Omdat vanwege de lockdown de actie voor langere tijd was onderbroken, heeft men besloten om het project Schoolfruit te verlengen tot en met 31 mei!
                                                                 
 
Agenda:
- maandag 15 maart       : oud papier actie.
- dinsdag 23 maart          : margedag. De kinderen zij die dag vrij.
- vrijdag 2 april                : Goede Vrijdag. De kinderen zijn die dag vrij.
- maandag 5 april            : 2e Paasdag. De kinderen zijn die dag vrij.
- dinsdag 6 april              : margedag. De kinderen zijn die dag vrij.