We sturen je graag een notificatie bij belangrijk nieuws:Ja doen!Niet nu
emailadres wachtwoord

Nieuwsbericht

Nieuwsbrief 8 juli 2021

vrijdag 9 juli 2021
door Stephan
Vanuit de directie.
Dag allemaal,
Het schooljaar is bijna voorbij. Iedereen is toe aan een welverdiende vakantie. We kijken terug op een bewogen jaar. Vol enthousiasme zijn we gestart in augustus, waarbij we toch nog steeds strenge afspraken hadden rondom het Corona-beleid. Met zelfs nog een paar weken lock-down in de winter.
We zijn er goed door heen gekomen met onze school. Gelukkig mochten we de laatste weken toch weer wat meer.
We kijken nog uit naar een vrolijke laatste schooldag voor de hele school met een vossenjacht en natuurlijk een traktatie, waarbij ook de ouders zijn uitgenodigd vanaf 11.15 uur. We hebben genoten van een mooi afscheid van groep 8 met een spannende film (Moordvrouw), opgenomen in ons eigen Zuidlaren met aansluitend een barbecue. Vandaag hebben de kinderen van de groepen 3 t/m 7 de film mogen bekijken. Een compliment aan de organisatie van de film is bij deze zeker op haar plaats!!
Voor mij als directeur was het fijn om een aantal ouders ook eens live te ontmoeten. Bij het hek ontmoet ik natuurlijk ouders maar vaak van de jongere kinderen, maar nu ook van de bovenbouw. Dat maakt een stukje verbinding toch wel makkelijker. Ik heb gemerkt dat dat heel belangrijk is. Contact maken en in verbinding blijven. We hopen dat we dit ook door kunnen zetten na de zomer en dat we het ergste gehad hebben met alle Corona maatregelen. Weer terug naar het oude gewoon.

Formatie
Al eerder heeft u informatie ontvangen over de formatie op onze beide locaties.
Hieronder vindt u nogmaals de groepsindeling met de leerkracht(en) erbij en de ondersteuning.

Locatie Zuidlaren:  Zie foto rechts.
Locatie Zuidlaarderveen Zie foto rechts.

Teamsamenstelling:
Volgend schooljaar starten we met een iets andere teaminzet dan afgelopen schooljaar op de locatie Zuidlaren.
Juf Anniek gaat na de zomervakantie aan de slag als intern begeleider op De Borg in Haren. Helaas gaan we afscheid van haar nemen. Juf Wilma gaat samen met juf Esmé groep 1/2 draaien en 1 dag in groep 7/ 8.
Groep 2/3 gaat draaien met juf Afine en juf Heleen. Juf Heleen Hogeboom is 3 dagen werkzaam op de Zuid-Wester en komt 2 dagen bij ons op school. Verderop in deze brief stelt Heleen zich kort nader aan u voor.
In groep 4/5 maken we kennen met juf Nienke Tonnis. Zij komt uit Friesland en zal ons team komen versterken in groep 4/5 samen met juf Henriet. Op een later moment zal Nienke zich ook nader aan u voorstellen.
Meester Stephan staat 4 dagen voor groep 6/7/8 .
Juf Anita Schuiling zal het team versterken in haar rol als onderwijsassistent op maandagochtend, dinsdag en donderdagochtend.
Juf Henriëtte Raap ondersteunt op de woensdag. Op dit moment zijn we nog in gesprek voor nog meer onderwijsondersteuning.
Meester Jochem heeft in het afgelopen schooljaar in verschillende groepen ondersteuning gegeven in zijn rol als onderwijsassistent. Komend schooljaar gaat hij een start maken met de opleiding aan de PABO. We willen hem bij deze bedanken voor zijn inzet en wensen hem veel succes met zijn studie.


Op de locatie in Zuidlaarderveen komt juf Coby weer terug. In overleg met juf Anita zal dat eerst voor 3 of 4 dagen zijn.
Juf Anita staat voor de groepen 1-4 en groepen 5-8 en heeft ook een extra ondersteunende dag. Juf Marjan staat voor groep 5-8.
Juf Maaike gaat met zwangerschapsverlof. We hopen dat we na haar verlof weer een plekje voor Maaike hebben in ons team.

NPO Gelden
Vanwege het Cornavirus heeft het ministerie extra gelden beschikbaar gesteld voor alle kinderen in het onderwijs. We hebben hiervoor een schoolscan gemaakt en gekeken waar we het extra voor in willen zetten. Dit is uitgebreid met het team besproken en daarna met de MR.
Volgend schooljaar hebben we wederom combinatiegroepen. We zetten in op de kracht van ons eigen personeel en hebben gekeken naar extra inzet van onderwijsassistentie ten gunste van de leerkrachtondersteuning. Ook zetten we in op versterking van onze lees- en taalaanpak.
We zullen de inzet van de gelden op de volgende onderdelen inzetten:
- extra onderwijsondersteuning op de groepen door extra onderwijsassistentie.
- aanschaf en scholing aanpak ‘Sociaal Emotioneel en Burgerschap’ door een nieuwe methode Kwink.
- aanschaf ontwikkelingsmateriaal voor alle groepen.
- aanschaf van leesboeken.
De inzet van de NPO gelden zien we als onderdeel van een duurzame investering van de totale Schuthoek.
Daarnaast hebben we eind mei/ begin juni de oudertevredenheid enquête en de leerling tevredenheid afgenomen.
Oudertevredenheid en leerling tevredenheid hebben als volgt gescoord:
- Ouderteredenheid voor beide locaties: 8.1.
- Leerlingtevredenheid Schuthoek Zuidlaren: 8,2
- Leerlingtevredenheid Schuthoek Zuidlaarderveen: 8,4


Om de communicatie met ouders te versterken hopen we naast weer het fysiek contact door de inzet van Parro handiger te kunnen communiceren. Dit is een app waarin we veel zaken direct met u kunnen delen en is ook gekoppeld aan ons volgsysteem. Na de vakantie volgt hierover meer uitleg

Kwink
Na de zomervakantie gaan we starten met een nieuwe aanpak voor Sociaal Emotioneel Leren en Burgerschap. De Schuthoek heeft een aantal jaren met de Kiva aanpak gewerkt, maar als team vonden we dat het accent soms te veel op het anti-pesten lag. We hebben afgelopen jaar de tijd genomen om te onderzoeken welke methode goed bij onze school zou passen en ook de combinatie van burgerschap hierin meegenomen.
De keuze is op Kwink gevallen. U zult daar volgend schooljaar zeker meer van gaan merken want we nemen u als ouders ook mee in de aanpak. Kwink werkt met 5 bewezen gedragsprincipes. (Foto rechts)

Even voorstellen.
Mijn naam is Heleen Hogenboom, 26 jaar oud en ik woon in Borger. In mijn vrije tijd ga ik graag zwemmen, met vrienden afspreken of creatief bezig zijn.
Komend schooljaar zal ik op de donderdag en vrijdag in groep 2/3 gaan werken op de Schuthoek. Ik heb heel veel zin in deze nieuwe uitdaging en verheug me er op om er samen met de kinderen en collega’s een mooi en leerzaam schooljaar van te maken.
Daarnaast zal ik drie dagen op de Zuid-Wester aan het werk gaan.


Ik wens jullie allen een fijne zomervakantie en hopelijk komen we elkaar na de vakantie tegen op school!

Groepen doorschuiven
Vandaag hebben we het jaarlijkse ‘doorschuifmoment’ ook weer plaats laten vinden. De kinderen maken dan even kennis met hun nieuwe klasgenoten en/of de leerkrachten. Op een eerder moment hebben we al kennis mogen maken met de nieuwe kinderen die na de zomervakantie op onze school een start gaan maken. We heten hen en hun ouders uiteraard van harte welkom!


MR.
Enige tijd geleden hebben we u verteld over het feit dat we op zoek waren naar enkele nieuwe leden voor de MR. Er hebben zich ondertussen drie kandidaten aangemeld, te weten:
- Marijke Scheper
- Aran Mol
- Henk Huisman
Na de vakantie zal de MR ervoor zorgen dat de kandidaat-leden zich via de nieuwsbrief nader voorstellen en hun motivatie voor de kandidaatstelling toelichten. Vervolgens zal dan de verkiezing verder ten uitvoer gebracht worden. Na de vakantie volgt dan meer informatie daarover.
Het team van de Schuthoek, locatie Zuidlaren en Zuidlaarderveen wenst iedereen een hele fijne vakantie toe!

Agenda:
- vrijdag 9 juli ’21 : laatste schooldag
- 10 juli – 22 aug ’21 : zomervakantie
- maandag 23 aug. ’21 : 1e schooldag nieuwe schooljaar.
- laatste vakantieweek : eerstvolgende nieuwsbrief