We sturen je graag een notificatie bij belangrijk nieuws:Ja doen!Niet nu
emailadres wachtwoord

Nieuwsbericht

Nieuwsbrief 27 juni

vrijdag 28 juni 2019
door Stephan
Nog twee weken en dan zit het schooljaar er alweer op. We kunnen terug kijken op een mooi jaar met elkaar. We willen u heel erg bedanken voor het afgelopen schooljaar!! Ondanks dat we nog twee weken naar school gaan, willen wij u via deze weg alvast een hele fijne zomervakantie wensen. Geniet ervan samen met jullie kanjers!!
 
Vakanties en activiteiten schooljaar 2019-2020
Hieronder ziet u een overzicht van de vakanties en activiteiten voor het nieuwe schooljaar. Deze data worden nog in de Schuthoek app toegevoegd aan de agenda en kunnen binnenkort ook gevonden worden onder het kopje: school. We leggen volgende week op beide locaties papieren versies neer, voor ouders die het fijn vinden om het overzicht op papier te hebben.
 
Vakanties                  
Herfstvakantie
maandag 21 oktober 2019 t/m vrijdag 25 oktober 2019
Kerstvakantie
maandag 23 december 2019 t/m vrijdag 3 januari 2020
Alle kinderen zijn vrijdag 20 december  om 12:00 uur vrij
Voorjaarsvakantie
maandag 17 februari 2020 t/m vrijdag 21 februari 2020
Goede Vrijdag en 2e paasdag
vrijdag 10 april 2020 t/m maandag 13 april 2020
Meivakantie
maandag 27 april 2020 t/m dinsdag 5 mei 2020
Hemelvaart
donderdag 21 mei 2020 t/m vrijdag 22 mei 2020
2e pinksterdag
maandag 1 juni 2020
Zomervakantie
maandag 6 juli 2020 t/m vrijdag 14 augustus 2020
Alle kinderen zijn vrijdag 3 juli om 12:00 uur vrij
 
Aangepaste schooltijden locatie Zuidlaren
Sinterklaasviering
Donderdag 5 december 2019. Alle kinderen gaan van 8:30 uur tot 14:00 uur naar school. (eten op school)
Paasviering
Donderdag 9 april 2020. Alle kinderen gaan van 8:30 uur tot 14:00 uur naar school. (eten op school)
 
Margedagen (alle groepen zijn op deze dagen vrij)
Studiedag leerkrachten
Vrijdag 13 september 2019
Zuidlaardermarkt
Dinsdag 15 oktober 2019
Margedag
Vrijdag 14 februari 2020
Studiedag leerkrachten
Maandag 2 maart 2020
Studiedag leerkrachten 
Woensdag 11 maart 2020
Studiedag leerkrachten
Maandag 25 mei 2020
Margedag
Dinsdag 2 Juni  2020
 
Ouderavond en oudergesprekken
Informatieavond (voor alle groepen)
Donderdag 12 september 2019
Oudergesprekken
Week van 11- 15 November 2019 en 
Week van 18 – 22 november 2019
Oudergesprekken
Week van 10 – 14 februari 2020
Rapporten mee
Donderdag 13 februari 2020
Oudergesprekken
Week van 22 -26 juni 2020
Rapporten mee
Vrijdag 26 juni 2020
 
  
Groeps- en leerkrachtindeling schooljaar 2019-2020

 
Locatie: Zuidlaren
 
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
1-2
Mila
Mila
Mila
Anita S
Anita S
3-4
vac
Afine
Afine
Afine
Afine
5-6
Stephan
Stephan
Henriët
Henriët
Henriët
7-8
Wilma
Wilma
Stephan
Wilma
Stephan
 
Locatie: Zuidlaarderveen
 
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
1-2-3
Coby
Coby
Coby
Coby
Coby
4-5-6
Anita N
Anita N
Marjan
Marjan
Marjan
 
Onderstaand een toelichting n.a.v. de groepsindeling.
  • Op dit moment hebben we nog een vacature voor 1 dag in groep 3/4 Zuidlaren We hopen u hier zeer binnenkort meer duidelijkheid over te kunnen geven. 
  • Locatie Zuidlaren: groep 5/6 is komend schooljaar een groep van 10 leerlingen. We hebben er voor gekozen om groep 4 een aantal momenten in de week (tijdens gym en Davinci) samen te voegen bij groep 5/6. 
  •  Na de zomervakantie starten we met DaVinci. Davinci is een geïntegreerde methode voor wereldverkenning. De kinderen werken vanuit thema’s aan geschiedenis, aardrijkskunde, techniek, burgerschap en levensbeschouwing. Dit maakt het mogelijk dat we in de middagen groep 4 mee kunnen laten doen met groep 5/6. 
  • Tijdens deze momenten gaan groep 2 en 3 ook samenwerken. 
  • De kinderen van groep 4 gymmen op dinsdag en vrijdag samen met groep 5/6. De kinderen van groep 2 gaan 1x in de week gymmen met groep 3. (U ontvangt hier informatie over aan het begin van het nieuwe schooljaar)
  • Helaas nemen we in Zuidlaarderveen afscheid van juf Marja. Anita Noord zal na de zomervakantie samen met juf Marjan groep 4-5-6 gaan draaien.