We sturen je graag een notificatie bij belangrijk nieuws:Ja doen!Niet nu
emailadres wachtwoord

Nieuwsbericht

Nieuwsbrief 23 augustus

zaterdag 24 augustus 2019
door Stephan
ZL/ZLV: Eerste schooldag.
De vakantie zit er weer op! We hopen dat iedereen heeft genoten van de zomervakantie en weer zin heeft om a.s. maandag naar school te gaan. We hebben voor beide locaties een koffiemoment gepland, zodat ouders met elkaar kunnen kennis maken en bij kunnen kletsen. We willen u via deze weg van harte uitnodigen. Vanaf 8:30 uur staat er in de middenruimte koffie en thee klaar.


In Zuidlaarderveen bent u van harte welkom voor een kop koffie/thee op dinsdag 27 augustus vanaf 8:15 uur.


ZL/ZLV: Schuthoek app.

We werken op de Schuthoek met een app. Op deze app wordt de nieuwsbrief om de 2 weken geplaatst. Daarnaast vindt u op de app het rooster voor oud papier, de schoolagenda en het vakantierooster. Heeft u de Schuthoek app nog niet? U kunt de app downloaden via uw mobiel/tablet. Mocht u vragen hebben over de app neem dan contact op met meester Stephan. Ook om op beschermde delen van de app te komen heeft u Stephan nodig. s.vanengeland@stichtingbaasis.nl


ZL: Oud papier lopen
Karin van Boksem (de moeder van Misha uit groep 2) heeft de coördinatie voor het oud papier lopen overgenomen. Bij vragen is zij ons aanspreekpunt. Op de Schuthoek app onder het kopje: Ouders/ oud papier kunt u het rooster vinden voor dit schooljaar. In de wintermaanden (wanneer het ’s avonds donker is) hebben we er voor gekozen om 5 ouders in te plannen. Dit heeft te maken met het feit dat één van de twee chauffeurs de route niet kent. We willen 1 van de ouders vragen in de wagen de route voor te lezen.
Voor maandag 16 september (half 7 aanwezig bij school) staan de volgende ouders ingepland:
Fabian Reudink, Jason Ubels, Breagha Salmond, Casper Haveman. Mocht u niet kunnen, dan vragen we u om tijdig een vervanger te regelen.


ZL/ZLV: Informatieavond dinsdag 10 september (i.p.v. 12 september)
Dinsdag 10 september is de informatieavond voor alle ouders en kinderen. Dit jaar is er een inloop van 18:00 uur tot 18:45 uur. Tijdens de inloop is er de mogelijkheid om samen met uw kind(eren) in de groep(en) te kijken. U kunt zien hoe de kinderen in de klas leren en wat ze dit schooljaar allemaal gaan doen. We hopen iedereen te zien de 10e.


Op donderdag 19 september is de informatieavond in Zuidlaarderveen. U krijgt van de leerkrachten via de mail nog een uitnodiging over de invulling en het tijdstip.


ZL/ZLV :Margedag vrijdag 13 september

Op vrijdag 13 september hebben de leerkrachten een studiedag. Alle kinderen zijn deze dag vrij. Noteert u dit alvast in uw agenda?!


ZL/ZLV:Woensdag waterdag.
Op de woensdagen hebben we waterdag op school. Deze dag drinken we allemaal water tijdens het fruit eten. Wilt u er voor zorgen dat uw kind deze dag alleen water meeneemt. De kinderen vanaf groep 3 krijgen maandag allemaal weer een nieuwe bidon van school. Deze mogen ze iedere dag gebruiken in de klas om water uit te drinken.


ZL/ZLV:Gymnastiek.
Locatie Zuidlaren: gym op dinsdag en vrijdag
De kinderen van groep 2 en 3 gymmen dit schooljaar samen. Groep 2 wordt gesplitst. Een deel van groep 2 gymt op dinsdag, het andere deel van groep 2 op vrijdag. Er hangt een overzicht van de indeling in de hal bij groep 1/2. De kinderen van groep 2 en 3 starten om 8:30 uur in de Ludinge. (adres: ludinge 4) We willen u vragen om uw kind hier zelf heen te brengen in de ochtend. Vanaf 8:10 uur is meester Harry in de Ludinge aanwezig. Omdat we na de gymles samen met de kinderen teruglopen naar school, willen we u vragen uw kind geen fiets mee te geven.


Vanaf groep 4 gaan de kinderen op de fiets naar de gymzaal. De kinderen starten om 8:30 uur op school en gaan samen met twee leerkrachten naar de Ludinge fietsen. Groep 4-5-6 zullen samen gaan gymmen en groep 7-8 gymt met elkaar. De kinderen vanaf groep 4 douchen na gymnastiek. Wilt u uw kind een handdoek meegeven?


Locatie Zuidlaarderveen:

De kinderen in Zuidlaarderveen gymmen ook dit jaar weer op maandag en donderdag. Wilt u er voor zorgen dat de kinderen a.s. maandag gymspullen mee naar school nemen?


ZL/ZLV: Parnassys
We zijn overgestapt op een nieuw systeem, waar we de ontwikkeling van de kinderen in bij houden. De kinderen krijgen komende week een uitdraai mee met gegevens. (Hierbij moet u denken aan adres, telefoonnummers etc) Zouden jullie deze gegevens willen controleren en waar nodig aanvullen en ondertekend in willen leveren bij de groepsleerkracht. Dan zijn we weer helemaal up te date en kunnen we dit aanpassen in het systeem. Alvast bedankt voor de medewerking.

(onderstaand nogmaals het vakantierooster voor de ouders die deze nog niet hebben gezien)


De volgende nieuwsbrief komt uit op vrijdag 6 september.

Vakanties en activiteiten schooljaar 2019-2020
Hieronder ziet u een overzicht van de vakanties en activiteiten voor het nieuwe schooljaar. U kunt de data ook vinden in de Schuthoek app.
Vakanties
Herfstvakantie
maandag 21 oktober 2019 t/m vrijdag 25 oktober 2019
Kerstvakantie
maandag 23 december 2019 t/m vrijdag 3 januari 2020
Alle kinderen zijn vrijdag 20 december om 12:00 uur vrij
Voorjaarsvakantie
maandag 17 februari 2020 t/m vrijdag 21 februari 2020
Goede Vrijdag en 2e paasdag
vrijdag 10 april 2020 t/m maandag 13 april 2020
Meivakantie
maandag 27 april 2020 t/m dinsdag 5 mei 2020
Hemelvaart
donderdag 21 mei 2020 t/m vrijdag 22 mei 2020
2e pinksterdag
maandag 1 juni 2020
Zomervakantie
maandag 6 juli 2020 t/m vrijdag 14 augustus 2020
Alle kinderen zijn vrijdag 3 juli om 12:00 uur vrij


Aangepaste schooltijden locatie Zuidlaren
Sinterklaasviering
Donderdag 5 december 2019. Alle kinderen gaan van 8:30 uur tot 14:00 uur naar school. (eten op school)
Paasviering
Donderdag 9 april 2020. Alle kinderen gaan van 8:30 uur tot 14:00 uur naar school. (eten op school)


Margedagen (alle groepen zijn op deze dagen vrij)
Studiedag leerkrachten
Vrijdag 13 september 2019
Zuidlaardermarkt
Dinsdag 15 oktober 2019
Margedag
Vrijdag 14 februari 2020
Studiedag leerkrachten
Maandag 2 maart 2020
Studiedag leerkrachten
Woensdag 11 maart 2020
Studiedag leerkrachten
Maandag 25 mei 2020
Margedag
Dinsdag 2 Juni 2020


Ouderavond en oudergesprekken
Informatieavond (voor alle groepen) Zuidlaren
Dinsdag 10 september 2019
Informatieavond Zuidlaarderveen
Donderdag 19 september 2019
Oudergesprekken
Week van 11- 15 November 2019 en
Week van 18 – 22 november 2019
Oudergesprekken
Week van 10 – 14 februari 2020
Rapporten mee
Donderdag 13 februari 2020
Oudergesprekken
Week van 22 -26 juni 2020
Rapporten mee
Vrijdag 26 juni 2020