emailadres wachtwoord

Nieuwsbericht

Nieuws 5 april

donderdag 5 april 2018
door Stephan
ZL/ZLV; Koningsspelen 2018
Vrijdag 20 april a.s. vinden de Koningsspelen voor beide locaties plaats in Zuidlaarderveen. Vorig jaar hebben we ook samen Koningsdag gevierd en dat was een succes.
Allekinderen moeten om de gewone tijd op school aanwezig zijn.
De kinderen van groep 1 t/m 6 van Zuidlaren gaan met de bus naar Zuidlaarderveen en groep 7 en 8 gaan op de fiets. De kinderen moeten zorgen voor makkelijk zittende kleding waarin ook gesport kan worden en stevige schoenen die tegen een stootje kunnen. Verder hoeven ze niets mee te nemen. Voor eten en drinken wordt gezorgd.
Na de sportdag lunchen alle kinderen in het schoolgebouw in Zuidlaarderveen. Dat betekent dat er ook voor de kinderen van Zuidlaren die dag een continurooster geldt. Alle kinderen zijn om 14.00 uur vrij.
 
Om deze Koningsspelen goed te laten verlopen hebben wij hulpouders nodig die een groepje van ongeveer 6 leerlingen willen begeleiden. U kunt zich uiterlijk vrijdag 13 april opgeven bij de leerkracht van uw kind.
Ook zoeken wij een aantal ouders die in de school de lunch wil klaarzetten. Deze ouders kunnen zich opgeven bij Bas of Coby.
 
Mochten ernog vragen zijn dan kunt u natuurlijk altijd bij ons terecht.
Wij hopen opeen gezellige en vooral zonnige dag!
 
Namens de werkgroep,
Harry deVries en Henriët Bulthuis
 
ZL/ZLV: Breinfeit
Deze week aandacht voor de zesde denkgewoonte:
Ik werk nauwkeurig.

Doel:Leer kinderen om te streven naar nauwkeurigheid.
Kijk het nog eens goed na. Ontwikkel de behoefte aan exactheid, getrouwe weergave en vakmanschap.
 

 
 
ZL/ZLV: Studiedag met Arsène
Afgelopen donderdag heeft het team weer een scholing dag gehad. Arsène en Saskia hebben lesbezoeken gedaan in de klassen.Hierbij is gekeken naar de actieve rol van leerlingen en de taakgerichtheid van leerlingen. Ook naar de doelgerichtheid van leerkrachten is gekeken. Aan het einde van de dag heeft Arsène met het team besproken wat er waar te nemen was.We mogen trots zijn, want we worden steeds een beetje beter. Dit zien we ook terug in de tussentijdse resultaten van de leerlingen. De resultaten zijn iets hoger dan vorig jaar!
 
ZL/ZLV: formatie
Op dit moment wordt er al weer naar de formatie voor komend schooljaar gekeken. Binnenkort informeren wij u over de manier waarop we volgend schooljaar werken.
 
ZL/ZLV Schoolreizen:
Binnenkort krijgt u via de leerkrachten informatie over de data en de bestemmingen van de schoolreizen. Inmiddels heeft u het verzoek gekregen om de ouderbijdrage te betalen via Remmy Pieters, namens de oudervereniging. Mocht er iets mis zijn dan kunt contact met hem opnemen. Dat mag natuurlijk ook om te zeggen dat het fijn is dat hij dit voor onze school regelt ;-)
 
ZL/ZLV: Schuthoek app:
Steeds meer ouders beschikken al over de Schuthoek-app. In de app vindt u alle informatie over onze school. Heeft u de Schuthoek-app nog niet? U kunt de app downloaden via uw mobiel/tablet. Mocht u vragen hebben over de app neem dan contact op met Stephan. Ook om op beschermde delen van de app te komen heeft u Stephan nodig.  s.vanengeland@stichtingbaasis.nl
 
ZL/ZLV: LET OP: 11 april zijn alle kinderen vrij in verband met een studiedag van de hele stichting. Deze studiedag heeft als thema Talentontwikkeling.
 
Nieuwsbrieven 2018:
19 april, 31 mei, 7juni, 21 juni, 5 juli