We sturen je graag een notificatie bij belangrijk nieuws:Ja doen!Niet nu
emailadres wachtwoord

Nieuwsbericht

Nieuws 11 september 2020

vrijdag 11 september 2020
door Stephan
Nieuwsbrief vrijdag 11 september 2020.

Dag allemaal, We zijn alweer 4 weken onderweg! We merken dat de kinderen de ‘vakantiemodus’ hebben ingeruild voor de ‘schoolmodus’. Deze weken staan, naast het maken van opdrachten en het volgen van instructies, ook nadrukkelijk in het teken van het maken van gezamenlijke afspraken die ertoe bijdragen dat iedereen een fijn schooljaar heeft. We noemen deze weken daarom ook wel ‘de Gouden Weken’.

Afsprakenposter
Hiernaast een foto van de afspraken die de kinderen van groep 1/2 met elkaar gemaakt hebben. Het mooie is dat kinderen zelf de afspraken benoemen. De afspraken zijn dan echt van de kinderen. Ook de naam ‘dolfijnen’ is zelf door de kinderen gekozen.

In alle groepen maken de kinderen een eigen afsprakenposter. Het gaat hier niet om regels, maar juist om afspraken hoe we met elkaar omgaan en hoe we samen een fijne groep kunnen vormen.

Verjaardagsvlag.
Wellicht hebben de kinderen er thuis over verteld, maar met ingang van het nieuwe schooljaar hebben we afgesproken dat de verjaardagsvlag gehesen wordt als één van de kinderen jarig is. Dat is natuurlijk een mooi gebaar: de vlag gaat uit voor jou als je jarig bent!


Corona en inval.

Zoals u weet, zijn er afspraken en richtlijnen opgesteld voor zowel de kinderen als de leerkrachten van onze scholen. Kortgeleden hebben we aan u een beslisboom m.b.t. neusverkoudheid uitgereikt. We gaan, naast Corona, de komende tijd ook te maken krijgen met de jaarlijkse griepklachten. De optelsom van deze twee lastige zaken, gaan er zeer hoogst waarschijnlijk toe leiden dat leerkrachten met Corona- en/of griepklachten thuis moeten blijven. We hebben al langere tijd te maken met een tekort aan invallers. Dat zal in de komende tijd wellicht gaan toenemen. We willen u erop wijzen dat we uiteraard ons best blijven doen om vervanging te organiseren in geval van ziekte. Helaas zal dat in de komende periode niet altijd gaan lukken. We zullen dan moeten besluiten om aan u mee te delen dat uw kind(eren) één of meer dagen thuis moet(en) blijven. We zullen u zo snel mogelijk informeren als het echt niet lukt om inval te krijgen en de groep dus thuis moet blijven. Binnen de Stichting Baasis blijft dit een agendapunt en zijn we aan het nadenken of er andere oplossingen zijn. We koppelen dit dan aan u terug.


Omgekeerde oudergesprekken
Afgelopen week hebbende ouders de mogelijkheid gehad om een oudergesprek te voeren met de leerkracht van uw kind. De zogenaamde ‘omgekeerde oudergesprekken’. In het kader van de ouderbetrokkenheid hebben we het accent van dit eerste oudergesprek op de inbreng van de ouders willen leggen. Doel van deze oudergesprekken is om de onderlinge communicatie en samenwerking van leerkracht en ouders te versterken. We zijn heel blij dat de meeste ouders in gesprek gaan met de leerkracht. Ouderbetrokkenheid draagt bij aan de ontwikkeling van de kinderen. Samen zijn we verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de kinderen.

De Gezonde School, 23 september Waterkraandag.

Jawel, de Schuthoek is een Gezonde School en daar moeten we aan blijven werken. Door het Corona-virus heeft het even “stil” gelegen, maar we komen er weer aan.
De eerste activiteit van dit jaar is de Nationale Kraanwaterdag op woensdag 23 september aanstaande. Deze dag gaan we extra aandacht besteden aan het feit waarom water drinken zo belangrijk is. Maar ook hoe het komt dat er ‘zomaar’ schoon en drinkbaar water uit de kranen komt. Wat moet daar eigenlijk allemaal voor gebeuren? Kortom, een leerzame en gezonde activiteit op de Schuthoek!Gezonde traktaties
“Jarig zijn is heel fijn, daar word je blij van”, zeggen alle kinderen. De kinderen mogen gelukkig weer trakteren op school. De traktaties zijn allemaal verpakt, dat is prima, maar toch zien we af en toe ongezonde traktaties. Zou u als ouder er rekening mee willen houden dat we als Gezonde school, gezonde traktaties uitdelen? Het mag een verpakt klein cadeautje zijn zoals b.v. een potlood of een gummetje, of een doosje rozijnen of een stuk fruit in de schil.