We sturen je graag een notificatie bij belangrijk nieuws:Ja doen!Niet nu
emailadres wachtwoord

Nieuwsbrief vrijdag 24 september ‘21

Dag allemaal, In deze brief nieuws vanuit onze beide locaties. Het schooljaar is nu een 4-tal weken onderweg. We zitten dus nog in de ‘Gouden Weken’; we besteden veel aandacht aan de groepsdynamiek en de afspraken die de kinderen met elkaar hebben gemaakt om ervoor te zorgen dat iedereen een fijn schooljaar heeft. Onze nieuwe methodiek ‘Kwink, voor sociaal emotioneel leren’ reikt ons veel materiaal aan om invulling te geven aan de groepsvorming. Zoals u weet, zijn er met ingang van 25 september een aantal versoepelingen doorgevoerd m.b.t. Corona. In deze nieuwsbrief daarom aandacht daarvoor. Daarnaast andere belangrijke informatie voor u als ouders (o.a. over de Kinderboekenweek en de Kinderpostzegelactie) en enkele verslagen van leuke gebeurtenissen vanuit de groepen. We wensen u veel leesplezier! Corona. Natuurlijk zijn we allen blij met de aangekondigde versoepelingen die ingaan op 25 september a.s. Zo heeft u waarschijnlijk al begrepen dat bij een positieve besmetting bij de kinderen niet de hele klas meer in quarantaine hoeft. Alleen de kinderen die in nauw contact zijn geweest, moeten mogelijk in quarantaine. Dit gaat echter altijd in overleg met de GGD. Voor wat betreft het naar school brengen en halen hebben we afgesproken om het beleid zoals het de afgelopen tijd was op beide locaties, te continueren. De ouders nemen ’s ochtends op het schoolplein afscheid en wachten ’s middags ook op het schoolplein. Voor afspraken en activiteiten in de school bekijken we per situatie in welke vorm we u als ouders erbij kunnen betrekken. Ouderinformatieavonden locatie Zuidlaren. Uiteraard organiseren we ook in dit schooljaar weer informatiebijeenkomsten voor de ouders. Op dinsdag 5 oktober en donderdag 7 oktober worden er na schooltijd gedurende de middag informatiemomenten georganiseerd. U kunt als ouders op die middagen samen met uw kind(eren) een bezoek brengen aan de klas(sen). De kinderen laten dan het lokaal en hun werk aan u zien. Uiteraard is de leerkracht aanwezig om eventuele vragen te beantwoorden. Op korte termijn zullen we u informeren over de inschrijving voor deze 2 middagen.   Nieuws vanuit groepen. Lezen is leuk, lezen is goed, zeker als je het samen doet! Hieronder een tweetal mooie foto’s waarop u kunt zien dat de kinderen van groep 1/2 in de buitenlucht worden voorgelezen door de kinderen van groep 6/7/8.             Waterdag in groep 1/2, locatie Zuidlaren. Afgelopen woensdag deden we mee aan de Nationale Kraanwaterdag. We hebben allemaal water gedronken en we hebben geleerd hoe belangrijk het is om elke dag veel water te drinken: wel 8 glazen! Sommige kinderen drinken thuis veel, maar op de poster zagen we dat er soms veel suiker in zit. Op de foto zie je ons suikerklontjes tellen. We werken in de klas over het thema ‘gezond eten’ en leren welk fruit er allemaal is. Juf Esmé had twee appels meegenomen uit de tuin van haar vader en moeder. We mochten ook proeven en we vonden het allemaal lekker! Verslag activiteit ‘zonnebloempitten’, locatie Zuidlaarderveen. Maandag, 20 september, werden we verrast door de oma van Pien, Suus en Tycho. Voor de vakantie had zij, samen met Pien, Tycho, Suus en Annelot, voor alle kinderen van de Schuthoek Zuidlaarderveen een potje met daarin zonnebloempitten. De bedoeling was om van deze pitten prachtige zonnebloemen te maken. Wie zou de hoogste zonnebloem kweken? En dinsdag was de prijsuitreiking voor de hoogste bloemen. 10 kinderen waren de gelukkigen. Oma had prachtige prijsjes gekocht. Wat was dat leuk!!  Namens alle kinderen van onze school heel hartelijk bedankt!!!     Kinderboekenweek: ‘Worden wat je wil’ . De Kinderboekenweek vindt dit jaar plaats van 6 oktober t/m 17 oktober. Natuurlijk besteden we daar als school ook de nodige aandacht aan. Voor onze locatie in Zuidlaren hierbij alvast een aantal mededelingen: - het thema is ‘worden wat je wil’. - de kinderen mogen op woensdag 6 oktober verkleed op school komen. - we zoeken nog ouders, die iets willen vertellen over hun beroep. Als je het leuk vindt om dat te   doen, geef dit dan door aan de leerkracht van je kind! - er komt dit jaar ook weer een boekenmarkt, de datum volgt nog. De kinderen en de ouders van onze locatie in Zuidlaarderveen hebben ook al informatie ontvangen over de Kinderboekenweek en de daarbij behorende activiteiten.       Kinderpostzegelactie. Van woensdag 29 september t/m woensdag 6 oktober gaat de 73e editie van de Kinderpostzegelactie van start. Basisschoolkinderen uit de bovenbouw gaan weer op pad om verschillende producten te verkopen. De kinderen komen fysiek of digitaal langs de deuren.  Op woensdag 29 september zal groep 7 en 8 de Kinderpostzegels meekrijgen naar huis. Het is de bedoeling dat we weer heel veel geld gaan inzamelen voor het goede doel.   Actie Bruna. Tijdens de Kinderboekenweek kunnen we sparen voor gratis boeken! We verwijzen naar de bijlage waarin wordt uitgelegd hoe het werkt.   Nieuws vanuit de MR. Vorige week hebben de verkiezingen op school in Zuidlaren plaatsgevonden. Henk Huisman heeft de meeste stemmen van de ouders ontvangen. Ron van der Linden zal het stokje overdragen aan Henk. De samenstelling van de MR ziet er nu als volgt uit:   Oudergeleding:  Personeelsgeleding: Michel Evers (voorzitter)   Henriët Bulthuis Anita Huisman    Wilma Sterken Bas Schrage     Afine Huisman (secretaris) Henk Huisman    Vacature Zoals u ziet is nog één vacature open van het personeel, zodra deze is gevuld laten wij het u weten. De goedgekeurde notulen zullen op de website worden geplaatst.   Even voorstellen . Beste ouders/verzorgers, Ik ben Vera Kroeze, ik ben 20 jaar en kom oorspronkelijk uit Almelo. Ik ben tweede jaar academische pabo student in Groningen. Dit houdt in dat ik de pabo volg aan de Hanzehogeschool en daarnaast ook pedagogische wetenschappen op de Universiteit. Voor mijn studie woon ik in Groningen op kamers. Ik loop dit jaar stage op O.B.S. de Schuthoek. Hier zal ik stage lopen in groep 1/2 tot eind januari, daarna zal ik doorgaan naar groep 2/3. Ik zal stage lopen op de dinsdag en zal er af en toe ook een halve week zijn. Ik heb nu mijn eerste stagedag gehad en vond het heel erg leuk. Ik kijk uit naar komende tijd om lessen te gaan geven en een band op te gaan bouwen met de kinderen uit de groep. Groetjes, Vera Kroeze Trainingen Zuidlaardermarktloop . Vind je het leuk om te trainen voor de Zuidlaardermarktloop? Kom dan op maandagmiddag meetrainen bij meester Harry en meester Mathijs. Er zijn geen kosten aan verbonden. (Doelgroep: groep 3 t/m 8) Locatie:  OBS Schuilingsoord. Tijd:        14.45 uur – 15.30 uur. Data: 13 september, 20 september, 27 september & 4 oktober.   Algemeen. Heeft u het formulier ‘Noodnummers en relevante gegevens 21-22’ en het formulier ‘Toestemming gebruik beeldmateriaal’ al ingevuld en ingeleverd bij de leerkracht? Mocht u als ouders een vraag hebben aan één van de teamleden, neem dan gerust telefonisch of via de mail contact met ons op. Agenda komende periode. 29 sept. - 6 okt. ’21                         : Kinderpostzegelactie 5 en 7 oktober ’21                          : informatiemiddagen (meer info volgt nog). 6 - 17 oktober ’21                            : Kinderboekenweek ‘Worden wat je wil’. 18 - 22 oktober ’21                         : Herfstvakantie 25 oktober ’21                                  : oud papier actie Eerstvolgende nieuwsbrief         : vrijdag 8 oktober ’21. Bijlagen.                                                       

Nieuwsbrief vrijdag 10 september ‘21.

Dag allemaal, De scholen zijn weer in volle gang! De kinderen zijn elke dag hard aan het werk, maar we genieten ook nog even van het mooie weer tijdens de pauzemomenten. Zoals eerder gemeld, staan de eerste weken van het schooljaar in het teken van de ‘Gouden Weken’; de leerkrachten en de kinderen besteden aandacht aan het vormen van een groep en het maken van gezamenlijke afspraken die ertoe bijdragen dat iedereen een fijne schooltijd heeft. De leerkrachten maken daarbij zeker gebruik van de methodiek ‘Kwink, voor sociaal emotioneel leren ’. In de groepen zien we de resultaten van deze activiteiten in de vorm van groepsafspraken en het toepassen van coöperatieve werkvormen. Niet voor niets kennen we de kreet:                      obs de Schuthoek, samen leer je meer! Aan het begin van het nieuwe schooljaar wijzen we u er graag op dat we een Gezonde School zijn . We stimuleren kinderen om gezonde dingen te eten en we stimuleren het drinken van water. Een lekker stukje fruit tijdens de ochtendpauze en een gezonde lunch tussen de middag passen daar natuurlijk goed bij. Ook bij het vieren van verjaardagen stimuleren we de kinderen om een gezonde traktatie mee naar school te nemen. Verderop in deze nieuwsbrief een aankondiging van de ‘Nationale Kraanwaterdag’. Komende week vinden de eerste oudergesprekken van dit schooljaar weer plaats. U heeft hiervoor formulieren ontvangen. We verzoeken u deze weer tijdig in te leveren bij de leerkrachten. Daarnaast in deze nieuwsbrief aandacht voor onze nieuwe collega Sander Westra. Hij stelt zicht graag nader aan u voor. Tot slot van deze inleiding nog een verzoek aan u als ouders: als kinderen jarig zijn, geven ze natuurlijk een feestje en nodigen ze vriendjes/klasgenootjes uit. We willen u vragen die uitnodigingen niet op het schoolplein of in de klas van uw kind te laten uitdelen. In het verleden heeft dit nogal eens geleid tot verdrietige situaties in de groepen voor kinderen die niet uitgenodigd werden. We rekenen op begrip van uw kant voor dit verzoek. We wensen u veel leesplezier! Oud papier actie. Net als in voorgaande jaren organiseren we de oud papier actie. Op maandag 20 september vindt de actie voor de eerste keer plaats. Aan de ouders wordt gevraagd om 1 keer per jaar te helpen bij deze actie. Het levert jaarlijks een leuk bedrag op dat we natuurlijk weer ten gunste laten komen aan de school. Binnenkort meer informatie over deze actie. Even voorstellen: Sander Westra . Hallo allemaal, Mijn naam is Sander Westra en ik kom uit Roden. Daar woon ik samen met mijn vriendin en onze 3 kinderen. In mijn vrije tijd hou ik mij vooral bezig met het begeleiden van een jeugd voetbalteam en ben dol op spelletjes. Dit schooljaar ben ik begonnen met mijn opleiding leraarondersteuner en werk op dit moment als onderwijsassistent op de Schuthoek. Jullie zien mij met name in groep 4/5, maar ik help de meester en juffen van alle klassen waar nodig. De eerste 3 weken van dit schooljaar zijn alweer voorbij gevlogen en ik heb het al ontzettend naar mijn zin! Ik heb mogen ervaren dat er een zeer prettige sfeer in de school hangt en de leerlingen erg enthousiast zijn! Ik verheug me op een leuke en leerzame tijd hier op Schuthoek.   Groeten, Sander Westra Nieuws vanuit groep 1/2, locatie Zuidlaren . We zijn nu drie weken naar school geweest en iedereen is al helemaal gewend! Op maandag en dinsdag is juf Wilma bij ons en op woensdag, donderdag en vrijdag is juf Esmé er! We leren elkaar steeds beter kennen door de spelletjes, die we samen doen in de klas en in het speellokaal.  Van Vincent het wilde zwijn en zijn vrienden leren we hoe we samen een fijne groep kunnen worden. In een koffertje stoppen we onze groepsafspraken, zodat iedereen weet hoe het werkt bij ons in de klas. We spelen heel veel met elkaar, zodat we elkaar nog beter leren kennen en meteen kunnen oefenen hoe je met elkaar omgaat. In de klas hebben we deze week geoefend met het tellen op je handen. We weten nu dat één hand 5 is en twee handen 10.  We hebben geleerd dat het woordje vis met de letter v begint en in de klas hebben we een letterdoos, waarin we spulletjes verzamelen, die met de v beginnen. Je mag spulletjes meenemen van huis. Verder oefenen we veel met knippen. We willen jullie thuis graag laten zien hoe goed we al kunnen knippen! Dit was het voor nu wel! Een volgende keer horen jullie meer! Nieuws vanuit groep 2/3, locatie Zuidlaren. ‘Samen leer je meer’ staat op onze Mindmap, maar samen is leren ook leuker! Samen een opdracht maken, een spelletje doen of spelen. Op deze manier leren we elkaar goed kennen in onze groep. Om een fijne en veilige groep te worden kennen we elkaars naam en maken we afspraken. Hierbij gebruiken we ook de methode Kwink. Op de foto zie je twee kinderen die een spelletje doen naar aanleiding van een doel van de rekenles. De kinderen zijn betrokken en hebben plezier! Groeten, Heleen en Afine. De blaasklas. Ook dit schooljaar doen de kinderen van groep 6 en 7 van de locatie Zuidlaren op de woensdagmiddag mee aan de blaasklas. Een aantal klassen op school krijgt, onder begeleiding van meester Pieter, twee jaar lang les in het bespelen van een blaasinstrument. Muziek is goed voor je brein, je leert samenwerken en doorzetten. Door optredens in het bejaardenhuis of tijdens een kerstviering leren de kinderen zich presenteren en groeit hun zelfvertrouwen. Hieronder een foto van de blaasklas. Het was mooi weer, dus de les vond buiten op het plein plaats! Algemeen. Willen jullie de rapporten weer mee naar school geven? Heeft u het formulier ‘Noodnummers en relevante gegevens 21-22’ en het formulier ‘Toestemming gebruik beeldmateriaal’ al ingevuld en ingeleverd bij de leerkracht? Mocht u als ouders een vraag hebben aan één van de teamleden, neem dan gerust telefonisch of via de mail contact met ons op. Woensdag 22 september Nationale Kraanwaterdag. Op deze dag vragen we aandacht voor het drinken van kraanwater op basisscholen en buitenschoolse opvang. Kinderen van groep 1 t/m 8 leren zo waarom kraanwater een gezonde en sportieve dorstlesser is. Er is een educatief materiaal voor groep 1-3, groep 4-6 en groep 7-8. Trainingen Zuidlaardermarktloop. Vind je het leuk om te trainen voor de Zuidlaardermarktloop? Kom dan op maandagmiddag meetrainen bij meester Harry en meester Mathijs. Er zijn geen kosten aan verbonden. (Doelgroep: groep 3 t/m 8) Locatie: OBS Schuilingsoord. Tijd: 14.45 uur – 15.30 uur. Datums: 13 september, 20 september, 27 september & 4 oktober. Agenda komende periode. dinsdag 14 september ‘21      : margedag. De kinderen zij die dag vrij. 13 – 17 september ’21            : oudergesprekken. 20 september ’21                   : actie oud papier. woensdag 22 september ‘21 : Nationale Kraanwaterdag. 6 – 17 oktober ’21                  : Kinderboekenweek ‘Worden wat je wil’. Eerstvolgende nieuwsbrief     : vrijdag 24 september ’21. Bijlagen. Geen.

Welkom op onze website

Obs de Schuthoek is een fijne, kleine school met een betrokken en enthousiast team. Wij werken aan Boeiend Onderwijs, dat kinderen voorbereidt op het leven in de 21ste eeuw. Dit doen we op twee locaties in Zuidlaren en Zuidlaarderveen. 
“Samen leer je meer” is ons motto. In de klassen ziet u de kinderen daarom veel samenwerken en samen leren ontdekken. Ze krijgen ook buiten les en bewegen meerdere momenten per dag in de klas om beter geconcentreerd te blijven. Omdat we kleine klassen hebben is er heel veel aandacht voor elke leerling.
De leerkrachten op onze school weten veel over de werking van de hersenen. Hierdoor leren kinderen meer en dat zien we terug in de resultaten.
Als kinderen komen wennen doen we dit altijd in overleg met de ouders. Elk kind is anders. Daarom mag elk kind zijn eigen tempo bepalen om te wennen.
Voor een afspraak of vragen over beide locaties kunt u contact opnemen met de schoolleiding:

Janet Meijer
050-4092009
directie.schuthoek@stichtingbaasis.nl