emailadres wachtwoord

Nieuwsbrief 8 maart

ZL/ZLV: Informatieavond 27 februari Vorige week woensdag was de jaarlijkse informatieavond. Het thema van de avond was: Denken moet je leren. Het belang van lezen met begrip! Arsène Francot van Natuurlijk leren heeft gesproken over het belang van goed leesonderwijs op school. Hoe kunnen ouders hier ook op inspelen thuis. Daarnaast heeft hij verschillende vormgevers laten zien die gebruikt kunnen worden. Ook werd er stil gestaan bij systeemdenken. Systeemdenken is een manier van kijken naar de werkelijkheid. Het is het vermogen om relaties te zien en te begrijpen. Door deze manier van denken zien we het totaalbeeld en niet slechts de details. Systeemdenken zou je kunnen vergelijken met het hanteren van een zoomlens van een camera.  Afwisselend zoom je in en uit om behalve de details ook het grote geheel te kunnen zien. Het gebruik van een gedragspatroongrafiek en relatiecirkels kunnen hierbij worden ingezet. De ouders hebben geleerd hoe je een gedragspatroongrafiek en een relatiecirkel kan maken. Fijn om te horen dat er veel ouders enthousiast waren over de avond. Wij hopen de volgende keer nog veeeel meer ouders te verwelkomen!!   Gedragspatroongrafiek   De kinderen uit groep 3/4 hebben deze week een gedragspatroongrafiek gemaakt over het boek: De jongen en de vis. De kinderen hebben het boek gelezen en de plaatjes in de goede volgorde gelegd. Vervolgens hebben ze in de gedragspatroongrafiek weergegeven hoe de jongen zich voelt.     ZL/ZLV: Scholenonderzoek: OBS De Schuthoek krijgt een 8,2 voor eindtoets Misschien heeft u dit item voorbij zien komen in het nieuws. Er is onderzoek gedaan hoe goed scholen scoren op de eindtoets ten opzichte van andere basisscholen. De verplichte eindtoets in groep 8,  levert naast resultaten voor leerlingen ook gemiddelde scores voor scholen op. Die scores worden onder meer door de Inspectie van het Onderwijs gebruikt om de kwaliteit op scholen in kaart te brengen. Om tot een eindcijfer te komen hebben ze de eindtoetsen van de afgelopen drie jaar meegenomen. Het landelijke gemiddelde is een 7. We zijn heel erg trots dat we als school een 8,2 hebben gescoord en de enige school in Zuidlaren zijn die een dikke 8 scoort!   ZL/ZLV: Reminder Staking 15 maart Op de Schuthoek wordt vrijdag 15 maart gestaakt op beide locaties. Dat betekent dat beide locaties op deze dag dicht zijn. (Voor meer informatie verwijzen we u naar de brief die namens Susanne de Wit op vrijdag 8 februari op de Schuthoek app is geplaatst)         ZL: Schuthoek goes Italie Wat een waanzinnig bedrag is er al binnen gehaald met de flessenactie. De teller staat op dit moment op 290 euro!!! Tot 1 april a.s. kunnen lege flessen worden ingeleverd.   ZL: Oud papier 18 maart. Maandag 18 maart wordt er weer papier opgehaald, de volgende ouders staan op de lijst: de ouders van Remon Pieters, Tesse de Haan, Lisette Rausch en Louisa Wolthuis. Het zou fijn zijn voor de lopers en chauffeur als er een extra ouder mee kan op de wagen om de route voor te lezen. Wie zou kunnen helpen 18 maart? U kunt dit doorgeven aan de leerkracht of aan Sandra.   ZL/ZLV: Schuthoek app. Heeft u de Schuthoek app nog niet? U kunt de app downloaden via uw mobiel/tablet. Mocht u vragen hebben over de app neem dan contact op met Stephan. Ook om op beschermde delen van de app te komen heeft u Stephan nodig.  s.engeland@stichtingbaasis.nl   De volgende nieuwsbrief komt uit op 22 maart 2019    

Nieuwsbrief 14 februari

ZL: Nijntje Beweegdiploma In groep 1/2 zijn we gestart met beweeglessen van het Nijntje Beweegdiploma. 15 weken lang krijgen de kleuters op maandag les en leren de kinderen verschillende vaardigheden. Binnen het Nijntje Beweegdiploma wordt er gewerkt met zeven bewegingskenmerken. Deze bewegingskenmerken komen in iedere les terug. Koppelingsvermogen (een bal vangen en weer gooien) Differentiatievermogen (een liedje zingen en tegelijk klappen) Reactievermogen (reageren op spelcommando’s) Bewegingsritme (hinkelen/huppen) Oriëntatievermogen (klimmen/klauteren) Het aanpassingsvermogen (rollen en stoppen) Evenwicht (hoogspringen/schommelen) Na 15 weken leggen de kinderen een ‘examen’ af en laten ze zien wat ze allemaal hebben geleerd. ZL/ZLV: Ouderavond woensdag 27 februari Wij willen u van harte uitnodigen voor de ouderavond op woensdag 27 februari op de hoofdlocatie. De avond start om 19:30 uur. Tijdens deze avond zal Arsene Francot van Natuurlijk leren meer vertellen over systeemdenken. Arsène helpt ons met het werken aan "Boeiend Onderwijs’’ We hopen u de 27e op school te zien.   ZL/ZLV: Staking vrijdag 15 maart. Vorige week heeft u via de app een brief over de staking op vrijdag 15 maart ontvangen van onze bestuurder Susanne de Wit. Op de Schuthoek wordt vrijdag 15 maart gestaakt op beide locaties. Dat betekent dat beide locaties op deze dag dicht zijn.   ZL/ZLV: Gezonde school. Beweegtip voor in de voorjaarsvakantie: Op het Dennenoord terrein is sinds een paar maanden een Kwiek Beweegroute gerealiseerd. Het doel van het ‘Rondje Dennenoord’ is om mensen in beweging te krijgen en ze bewust te maken van het feit dat bewegen gezond en vooral ook leuk is. Op het parcours staan allerlei toestellen voor beweegoefeningen. Dit ‘beweegparcours’ is laagdrempelig, door en voor alle groepen te gebruiken.   ZL/ZLV: Schuthoek app. Heeft u de Schuthoek app nog niet? U kunt de app downloaden via uw mobiel/tablet. Mocht u vragen hebben over de app neem dan contact op met Stephan. Ook om op beschermde delen van de app te komen heeft u Stephan nodig.  s.engeland@stichtingbaasis.nl     De volgende nieuwsbrief komt uit op 8 maart 2019    

Welkom op onze website

Obs de Schuthoek is een fijne, kleine school met een volledig nieuw team. Wij werken aan Boeiend Onderwijs, dat kinderen voorbereidt op het leven in de 21ste eeuw. Dit doen we op twee locaties in Zuidlaren en Zuidlaarderveen. 
“Samen leer je meer” is ons motto. In de klassen ziet u de kinderen daarom veel samenwerken en samen leren ontdekken. Ze krijgen ook buiten les en bewegen meerdere momenten per dag in de klas om beter geconcentreerd te blijven. Omdat we kleine klassen hebben is er heel veel aandacht voor elke leerling.
De leerkrachten op onze school weten veel over de werking van de hersenen. Hierdoor leren kinderen meer en dat zien we terug in de resultaten.
Als kinderen komen wennen doen we dit altijd in overleg met de ouders. Elk kind is anders. Daarom mag elk kind zijn eigen tempo bepalen om te wennen.
Voor een afspraak of vragen over beide locaties kunt u contact opnemen met de schoolleiding:

Saskia van Maanen
050-4092009
directie.schuthoek@stichtingbaasis.nl