emailadres wachtwoord

Nieuwsbrief 27 juni

Nog twee weken en dan zit het schooljaar er alweer op. We kunnen terug kijken op een mooi jaar met elkaar. We willen u heel erg bedanken voor het afgelopen schooljaar!! Ondanks dat we nog twee weken naar school gaan, willen wij u via deze weg alvast een hele fijne zomervakantie wensen. Geniet ervan samen met jullie kanjers!!   Vakanties en activiteiten schooljaar 2019-2020 Hieronder ziet u een overzicht van de vakanties en activiteiten voor het nieuwe schooljaar. Deze data worden nog in de Schuthoek app toegevoegd aan de agenda en kunnen binnenkort ook gevonden worden onder het kopje: school. We leggen volgende week op beide locaties papieren versies neer, voor ouders die het fijn vinden om het overzicht op papier te hebben.   Vakanties                    Herfstvakantie maandag 21 oktober 2019 t/m vrijdag 25 oktober 2019 Kerstvakantie maandag 23 december 2019 t/m vrijdag 3 januari 2020 Alle kinderen zijn vrijdag 20 december  om 12:00 uur vrij Voorjaarsvakantie maandag 17 februari 2020 t/m vrijdag 21 februari 2020 Goede Vrijdag en 2e paasdag vrijdag 10 april 2020 t/m maandag 13 april 2020 Meivakantie maandag 27 april 2020 t/m dinsdag 5 mei 2020 Hemelvaart donderdag 21 mei 2020 t/m vrijdag 22 mei 2020 2e pinksterdag maandag 1 juni 2020 Zomervakantie maandag 6 juli 2020 t/m vrijdag 14 augustus 2020 Alle kinderen zijn vrijdag 3 juli om 12:00 uur vrij   Aangepaste schooltijden locatie Zuidlaren Sinterklaasviering Donderdag 5 december 2019. Alle kinderen gaan van 8:30 uur tot 14:00 uur naar school. (eten op school) Paasviering Donderdag 9 april 2020. Alle kinderen gaan van 8:30 uur tot 14:00 uur naar school. (eten op school)   Margedagen (alle groepen zijn op deze dagen vrij) Studiedag leerkrachten Vrijdag 13 september 2019 Zuidlaardermarkt Dinsdag 15 oktober 2019 Margedag Vrijdag 14 februari 2020 Studiedag leerkrachten Maandag 2 maart 2020 Studiedag leerkrachten  Woensdag 11 maart 2020 Studiedag leerkrachten Maandag 25 mei 2020 Margedag Dinsdag 2 Juni  2020   Ouderavond en oudergesprekken Informatieavond (voor alle groepen) Donderdag 12 september 2019 Oudergesprekken Week van 11- 15 November 2019 en  Week van 18 – 22 november 2019 Oudergesprekken Week van 10 – 14 februari 2020 Rapporten mee Donderdag 13 februari 2020 Oudergesprekken Week van 22 -26 juni 2020 Rapporten mee Vrijdag 26 juni 2020      Groeps- en leerkrachtindeling schooljaar 2019-2020   Locatie: Zuidlaren   Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 1-2 Mila Mila Mila Anita S Anita S 3-4 vac Afine Afine Afine Afine 5-6 Stephan Stephan Henriët Henriët Henriët 7-8 Wilma Wilma Stephan Wilma Stephan   Locatie: Zuidlaarderveen   Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 1-2-3 Coby Coby Coby Coby Coby 4-5-6 Anita N Anita N Marjan Marjan Marjan   Onderstaand een toelichting n.a.v. de groepsindeling. Op dit moment hebben we nog een vacature voor 1 dag in groep 3/4 Zuidlaren We hopen u hier zeer binnenkort meer duidelijkheid over te kunnen geven.  - Locatie Zuidlaren: groep 5/6 is komend schooljaar een groep van 10 leerlingen. We hebben er voor gekozen om groep 4 een aantal momenten in de week (tijdens gym en Davinci) samen te voegen bij groep 5/6.  -  Na de zomervakantie starten we met DaVinci. Davinci is een geïntegreerde methode voor wereldverkenning. De kinderen werken vanuit thema’s aan geschiedenis, aardrijkskunde, techniek, burgerschap en levensbeschouwing. Dit maakt het mogelijk dat we in de middagen groep 4 mee kunnen laten doen met groep 5/6.  - Tijdens deze momenten gaan groep 2 en 3 ook samenwerken.  De kinderen van groep 4 gymmen op dinsdag en vrijdag samen met groep 5/6. De kinderen van groep 2 gaan 1x in de week gymmen met groep 3. (U ontvangt hier informatie over aan het begin van het nieuwe schooljaar) - Helaas nemen we in Zuidlaarderveen afscheid van juf Marja. Anita Noord zal na de zomervakantie samen met juf Marjan groep 4-5-6 gaan draaien. 

Nieuwsbrief 29 mei

Avondvierdaagse Vorige week hebben heel veel kinderen van de Schuthoek meegedaan aan de Avondvierdaagse. Wat hebben jullie het allemaal geweldig gedaan! We willen via deze weg de ouders bedanken die hebben geholpen bij de organisatie en hebben geholpen bij de pauzeplekken. Het zag er fantastisch uit!! De hesjes kunnen worden ingeleverd bij de leerkrachten      Projectweek: gezondheidsweek 3 juni t/m 14 juni. Van maandag 3 juni t/m vrijdag 14 juni werken we op school aan het project ‘gezondheid’. Twee weken lang is hier op de middagen aandacht voor. We maken gebruik van het lesprogramma: ‘Smaaklessen’. Bij Smaaklessen staat het ontdekken centraal. De kinderen doen proefjes of een smaakexperiment, ook gaan ze zelf gerechten maken. In iedere groep staan vijf hoofdthema’s centraal:Smaak, gezond eten, voedselproductie, consumentenvaardigheden en voedselbereiding. Twee voorbeelden van de thema’s: Smaak: Leerlingen praten over smaak. Wat is het? Wat zijn de hoofdsmaken? Hoe moet je proeven? Welke zintuigen heb je? Durf je nieuwe soorten eten te proeven? De leerlingen leren dat je smaak kunt trainen. Je moet soms iets wel tien tot vijftien keer proeven voor je aan een nieuwe smaak gewend bent. Gezond eten: Waarom heb je eten en drinken nodig? Welke voedingsmiddelen zijn goed voor je? Hoeveel heb je ongeveer op een dag nodig? In de hogere groepen leren de kinderen ook wat de Schijf van Vijf is. Daarbij komt ook de energiebalans aan bod. De kinderen leren dat eten en bewegen bij elkaar horen.   Tentoonstelling donderdag 13 juni van 17:00 tot 18:00 uur. We sluiten op de hoofdlocatie het project af met een tentoonstelling. Ouders, opa’s en oma’s en andere belangstellenden zijn van harte uitgenodigd op donderdag 13 juni. We hebben een inloop van 17:00 uur tot 18:00 uur. Een paar weken geleden hebben we op school in de middenruimte een tappunt gekregen. De kinderen kunnen hier water uit 'tappen’. Ons watertappunt wordt donderdag 13 juni officieel geopend. Rond 17:30 uur zal Wethouder Lammers het watertappunt officieel openen!      Schoolfruit. Van november t/m april hebben de kinderen drie keer in de week Schoolfruit gehad. We zouden u willen vragen om via onderstaande link een enquête in te vullen over het Schoolfruit. Alvast bedankt voor het invullen. https://nl.surveymonkey.com/r/BN89QQV   Formatie Op dit moment zijn we druk bezig met de formatie voor komend schooljaar. We blijven in Zuidlaarderveen met twee groepen werken en in Zuidlaren met vier groepen. Zodra we de formatie rond hebben, brengen we u op de hoogte.   Nieuw MR lid gezocht vanaf september 2019 Met ingang van het nieuwe schooljaar zijn wij op zoek naar een nieuw MR lid voor de locatie Zuidlaren. Alma Kamphof neemt afscheid van ons. Vindt u het leuk om meer betrokken te zijn bij de school en met zaken mee te denken, dan is dit uw kans! U kunt een mailtje sturen naar Afine Huisman: a.huisman@stichtingbaasis.nl   Vacature vertegenwoordiger OBS de Schuthoek in de GMR Wilt u school overstijgend meedenken en betrokken zijn bij de beslissingen en veranderingen binnen de Stichting? Dan is de GMR echt iets voor u. Omdat beslissingen die genomen worden binnen de GMR ook invloed kunnen hebben op de school van uw kind of uw werkplek, zoeken wij per direct een ouder of een personeelslid voor de GMR, die namens OBS de Schuthoek zitting wilt nemen. Vanaf het schooljaar 2019-2020 stopt de huidige vertegenwoordiger van onze school, hierdoor doen wij een beroep op u! Nu denkt u vast: Wat houdt dat eigenlijk in? Een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) De GMR functioneert op het niveau van het bestuur van de Stichting Baasis, dus school overstijgend en bestaat uit een personeels- en een oudergeleding. Leden hoeven geen lid te zijn van de MR van hun school, want de GMR behandelt uitsluitend aangelegenheden die van gemeenschappelijk belang zijn voor alle aangesloten scholen. U kunt hierbij denken aan punten als het meerjarenbeleidsplan, de begroting van de hele stichting, p&o zaken, onderwijskwaliteit. De GMR komt 6 á 7 keer per jaar bij elkaar en er wordt advies of instemming gevraagd door de directeur/bestuurder. De vergaderingen zijn ’s avonds (van 19.30 uur tot 21.30 uur) op de Quintusschool in Glimmen. Wilt u meer weten over het lidmaatschap van de GMR of vrijblijvend een vergadering bijwonen? Stuur dan een mailtje aan de voorzitter van de MR van OBS de Schuthoek of de huidige vertegenwoordiger van de GMR. Alma Kamphof (VZ MR/lid GMR): a.kamphof@hethogeland.nl Er wordt dan z.s.m. contact met u opgenomen. ZL/ZLV: Schuthoek app. Heeft u de Schuthoek app nog niet? U kunt de app downloaden via uw mobiel/tablet. Mocht u vragen hebben over de app neem dan contact op met Stephan. Ook om op beschermde delen van de app te komen heeft u Stephan nodig.  s.engeland@stichtingbaasis.nl   De volgende nieuwsbrief komt uit op 14 juni 2019      

Welkom op onze website

Obs de Schuthoek is een fijne, kleine school met een volledig nieuw team. Wij werken aan Boeiend Onderwijs, dat kinderen voorbereidt op het leven in de 21ste eeuw. Dit doen we op twee locaties in Zuidlaren en Zuidlaarderveen. 
“Samen leer je meer” is ons motto. In de klassen ziet u de kinderen daarom veel samenwerken en samen leren ontdekken. Ze krijgen ook buiten les en bewegen meerdere momenten per dag in de klas om beter geconcentreerd te blijven. Omdat we kleine klassen hebben is er heel veel aandacht voor elke leerling.
De leerkrachten op onze school weten veel over de werking van de hersenen. Hierdoor leren kinderen meer en dat zien we terug in de resultaten.
Als kinderen komen wennen doen we dit altijd in overleg met de ouders. Elk kind is anders. Daarom mag elk kind zijn eigen tempo bepalen om te wennen.
Voor een afspraak of vragen over beide locaties kunt u contact opnemen met de schoolleiding:

Saskia van Maanen
050-4092009
directie.schuthoek@stichtingbaasis.nl