We sturen je graag een notificatie bij belangrijk nieuws:Ja doen!Niet nu
emailadres wachtwoord

Nieuwsbrief 15 januari

Dag allemaal, Dinsdagavond is door het kabinet bekend gemaakt dat basisscholen in ieder geval nog deze en volgende week onderwijs op afstand moeten geven. We wachten nadere berichtgeving over een mogelijke heropening af. We begrijpen dat dit voor ouders een bijzonder ingewikkelde periode is, waarin (thuis)werken moet worden gecombineerd met het begeleiden van kinderen met hun schoolwerk. Omdat we het belangrijk vinden dat ouders op de hoogte zijn van de wijze waarop we tijdens deze 2e Lock down periode invulling geven aan ons onderwijs, ga ik hieronder wat dieper in op de thema’s van het onderwijs in Lock down tijd. Geven de leerkrachten de hele dag online onderwijs? De leerkrachten geven op beide locaties op vaste momenten instructie aan de gehele groep. Daarnaast begeleiden de leerkrachten kleine groepjes kinderen. De andere kinderen van de groep zijn dan zelfstandig aan het werk met hun weektaak, net als tijdens een normale schooldag. Kinderen en ouders die vragen hebben kunnen de leerkrachten gedurende de hele schooldag per mail bereiken. Verder begeleiden de leerkrachten individuele kinderen en reageren zij op de vragen die per mail binnenkomen. Voor het geven van instructie wordt door een aantal leerkrachten filmpjes opgenomen en op You Tube of een ander platform geplaatst. Andere leerkrachten verwijzen naar bestaande instructiefilmpjes van de lesmethode of zijn er eigen instructiefilmpjes gemaakt. In de groepen 1/2 hebben de leerlingen twee keer in de week een online les. Naast lesgevende werkzaamheden hebben de leerkrachten ook andere taken zoals het voorbereiden van de weektaken, extra werk voorbereiden voor leerlingen, vergaderingen, scholingen etc. AVG Nu we online onderwijs verzorgen, wordt er gebruik gemaakt van instructiemomenten op de computer en worden er van te voren opgenomen filmpjes ingezet. Daarin zijn uiteraard ook beelden van leerkrachten en kinderen te zien. We willen u als ouders vragen te helpen bij het erop toezien dat we met z’n allen ‘AVG proof’ omgaan met dit materiaal. De noodopvang en wie begeleidt deze kinderen? De noodopvang bestaat voor een deel uit kinderen van ouders met een cruciaal beroep. We zien dat deze groep beduidend groter is dan tijdens de 1e Lock down periode. Wij roepen ouders daarom opnieuw op om hier alleen gebruik van te maken als zij zelf geen opvang kunnen regelen. Het andere deel in de noodopvang bestaat uit kinderen die extra ondersteuning nodig hebben of bij wie de thuissituatie niet optimaal is om te leren. Op initiatief van de school komen zij een aantal dagdelen per week naar de noodopvang. Voor deze groep kinderen is het van groot belang dat er een teamlid aanwezig is bij de noodopvang. Zij helpen deze kinderen heel gericht met hun schoolwerk. Dagelijks gaan gemiddeld 20 leerlingen naar de noodopvang. ‘s Morgens worden de kinderen verdeeld in groepen. Ze werken in een klaslokaal aan hun weektaak en volgen de instructies van hun eigen groep: we kijken goed naar de samenhang van de groep en maken gericht afspraken. Op het whiteboard staat per dag een overzicht wanneer welke kinderen op Teams moeten en zorgen wij dat ze online komen. Per dag worden 2 a 3 personeelsleden ingezet voor de noodopvang. Dit zijn naast ons team van leerkrachten en onderwijsassistenten, ook de vakleerkracht en stagiaires. Zo’n dag voor de noodopvang is erg dynamisch, teamleden moeten veel en snel schakelen vanwege de differentiatie in kinderen en aanbod. De aanvraag voor noodopvang kan alleen per mail via h.westerhof@stichtingbaasis.nl. Graag data voor noodopvang doorgeven t/m 9 februari. Zou u dit zo snel mogelijk willen doen? Waarom gaat groep 8 niet naar school? De afgelopen weken was in het nieuws aandacht voor scholen die leerlingen van groep 8 naar school lieten gaan. Een aantal ouders heeft geïnformeerd bij ons of dit ook mogelijk was? De reden dat wij hier niet voor kiezen is dat wij van mening zijn dat niet alleen groep 8 een cruciaal leerjaar is. Kinderen uit groep 3 zijn kwetsbaar omdat zij aan het begin staan van het proces van leren lezen en schrijven. Kinderen uit de groepen 5 en 6 blijken in deze tijd extra ondersteuning nodig te hebben omdat zij nog onvoldoende in staat zijn om zelfstandig te werken. We kiezen er daarom bewust voor om uit alle groepen kinderen die een leerachterstand dreigen op te lopen of andere belemmeringen ondervinden extra te begeleiden, zowel op school als online. Ouders die zich zorgen maken over de vorderingen van hun kind kunnen ten alle tijde contact opnemen met de leerkracht. Het advies voor de groep 8 kinderen wordt normaal voor 1 maart uitgesproken. Het landelijke voorstel is om kansrijk te adviseren. Ook wordt er landelijk overleg gepleegd om te kijken of er een meerjarige brugklas opgezet kan worden om zo kinderen meer kans te geven om de juiste schoolkeuze te maken. Hoe gaat het nu met de CITO toetsen ? In een normale situatie zouden we eind deze maand starten met de afname van de CITO Midden toetsen. Zolang onduidelijk is hoelang de scholen gesloten blijven, maken we geen nieuwe planning. CITO zal over enige tijd zelf met een voorstel komen. Vast staat dat de kinderen eerst weer enkele weken normaal onderwijs moeten kunnen volgen, voordat er getoetst kan worden. Uitdelen nieuwe weekpakketten Op maandag 18 januari is er een ophaalmoment georganiseerd voor de Schuthoek locatie Zuidlaren om u als ouders in de gelegenheid te stellen om de weektaak en bijbehorende lesmaterialen op te halen. Hiervoor houden we het volgende tijdschema aan:  12.10 – 12.20 Achternaam beginnend met I t/m P  12.20 – 12.30 Achternaam beginnend met Q t/m Z 12.00 – 12.10 Achternaam beginnend met A t/m H  De uitgifte zal plaatsvinden via de ramen van de groepen. Groep 3 ook afhalen bij het lokaal van groep 7/8 en groep 1/2 afhalen bij het raam van het speellokaal. We willen u vragen per kind een stevige tas mee te nemen en u als ouders te clusteren als u bij elkaar in de buurt woont. Dit om het aantal contacten te beperken.  Het uitdelen van lespakketten op de locatie Zuidlaarderveen heeft al plaatsgevonden.  Ouders in de school Dagelijks wordt een aantal kinderen door u als ouders/verzorgers naar school gebracht voor de noodopvang. We stellen het erg op prijs dat u buiten afscheid neemt van uw kind(eren), zodat u ertoe bijdraagt dat er zo weinig mogelijk ouders de school binnen komen. Mocht het toch nodig zijn dat u even naar binnen moet, dan is het fijn om te zien dat u een mondkapje draagt. Alleen samen krijgen we Corona eronder. Margedagen Op maandag 1 februari zijn beide locaties gesloten voor noodopvang. Er staat dan een studiedag gepland voor het team die we al lang geleden hebben gepland. Op die dag worden er dus geen online-lessen gegeven en is er geen noodopvang mogelijk. Ook op 2 februari staat er een margedag gepland voor het team. Komende week nemen we een besluit of deze (2 februari) door zal gaan of verplaatst wordt naar een ander moment. Brief voor ouders Firma Heutink Er is de afgelopen periode zeer veel gebruik gemaakt van de digitale kanalen. Wij maken gebruik van MOO. Door overbelasting op de digitale kanalen konden sommige ouders / kinderen wel inloggen en sommige niet. In de bijlage vindt u een brief van onze leverancier Heutink , waarbij ze uitleg geven waardoor er storing heeft plaatsgevonden. Blijf gezond! De Schuthoek is een gezonde school. Wij vinden het belangrijk dat daar ook voldoende aandacht voor is. Wekelijks wordt er ook een beweegbrief gemaakt door onze vakleerkracht en zijn collega’s met daarin leuke gezonde tips om te eten en te bewegen. Ook is er dagelijks een filmpje met beweegtips die de kinderen thuis kunnen uitvoeren. Regelmatig bewegen is goed om gezond en fit te blijven . Voor actuele informatie over het Coronavirus verwijzen wij u naar www.rivm.nl/nieuws Met vriendelijke groeten, Team Schuthoek, locatie Zuidlaren, Zuidlaarderveen Bijlage1 Bijlage2

Nieuwsbrief 4 december

 Dag allemaal,   Hierbij de laatste nieuwsbrief voor de kerstvakantie.   In deze nieuwsbrief vooral aandacht voor het Sinterklaasfeest en het kerstfeest.   We wensen u veel leesplezier en natuurlijk een hele fijne decembermaand toe.     Beste ouder(s), verzorger(s),  De decembermaand is begonnen. In de school hangt de geur van pepernoten en om mij heen in het kamertje staan de kerstbomen klaar om maandag versierd te worden. Tijd voor gezelligheid en ook even tijd voor bezinning zo aan het eind van het jaar.  Het is straks al weer een jaar geleden dat ik begon als directeur van de 2 basisscholen (3 locaties) in Zuidlaren. Het jaar is voorbij gevlogen. En wat voor jaar.  Samen leer je meer: het motto van onze school. Dat geldt zeker ook voor mij. Ik heb veel geleerd het afgelopen jaar en ik heb ook veel kinderen en mensen leren kennen. Werken in het onderwijs is een prachtig vak. Het is dynamisch, geen enkele dag is hetzelfde. Je kunt wel plannen maar er gebeurt van alles waardoor een planning ook zo weer anders kan verlopen.  Trots ben ik op mijn scholen en ga iedere dag meestal op de fiets naar Zuidlaren. Fietsend door een prachtige omgeving kom ik altijd met een goed gevoel naar school.   Wat is het leuk om te zien dat alle juffen en meesters op het plein staan om de kinderen te verwelkomen. Wat een fijn welkom, er is direct aandacht voor alle kinderen. Open, vertrouwd en een fijne sfeer zijn kernwaarden voor onze school.  In de klas wordt er hard gewerkt met de principes van Natuurlijk Leren, waarbij het accent ligt op het Breindenken en het Bewegend Leren. Er gebeurt veel op de school en daar werken we samen hard aan.  Het was een bijzonder jaar. Al in maart kwam Corona. De ene verandering na de andere volgde. De school ging een paar weken dicht voor de kinderen, maar achter de schermen zorgden we als team dat er werk was voor de kinderen, dat we contact met ze bleven houden en met de ouders, via de telefoon en later via digitaal bellen. We misten de kinderen, het contact, de verwondering die kinderen brengen. Wat waren we blij dat de kinderen weer naar school mochten (wel in kleinere groepen) maar ook was het spannend. Want hoe zou het met ze zijn en hoe zou het met de besmettingen gaan. Best onzeker allemaal, maar we stonden er weer als team. We zagen dat de kinderen weer blij waren om op school te zijn. Spelen met  elkaar en ook weer samen leren; belangrijk. De laatste weken voor de zomer weer allemaal op school. Met toch een leuk schoolfeest en een mooie afsluiting van groep 8, die hun eigen speelfilm hadden gemaakt. Veerkracht, dat is het woord waarvan ik denk als mijn team zie. Steeds weer kijken hoe we vol energie de school draaiend kunnen houden. Ook nu met alle activiteiten die we hebben gehad. Een sfeervolle lampionnenshow, om de school,  een knus en gezond schoolontbijt, Sinterklaasfeest gaat gewoon door en ook de Kerst vieren we Coronaproof samen. Met steeds in ons achterhoofd om het samen met de kinderen fijn te hebben. We missen het echte contact met de ouders erg en proberen jullie ook mee te nemen in wat we allemaal doen in school. Daarbij houden we steeds de kwaliteit van onderwijs voor ogen, want dat staat natuurlijk wel voorop. Hoe blijven we kwalitatief goed onderwijs geven.  Lieve ouders, heel erg bedankt dat jullie goed de regels in acht nemen wat betreft de Corona aanpak. Want wat kan het soms lastig zijn dat je niet even mee kan naar binnen voor een laatste knuffel, even dat werkje bekijken van uw zoon of dochter of even binnenlopen om te vragen hoe het gaat. We doen het goed samen, kinderen, ouders en de teams.  Niet alleen op schoolniveau speelde er van alles, maar ook bovenschools was het een roerige tijd. Ik kijk terug op een boeiend jaar en hoop dat we elkaar gauw weer echt kunnen ontmoeten. Gelukkig lijkt daar zicht op te zijn.   Ik wens iedereen hele fijne feestdagen en een gezond gelukkig sprankelend nieuw jaar!     Janet Meijer          Corona en mondkapjes.   We realiseren ons dat we u als ouders vanwege Corona helaas minder kunnen betrekken bij de feestelijkheden die in december op school gevierd worden. Toch willen we u bedanken voor het feit dat u erg bereid bent zich te houden aan de gemaakte afspraken.  Vanuit de overheid is er een aanvulling bekend gemaakt op de reeds geldende regels. Sinds   1 december zijn mondkapjes verplicht in binnenruimtes. We vragen u als ouders daar rekening mee te houden als u een bezoek aan de school brengt.  Decembermaand feestmaand.  De kinderen hebben het gezellig en druk met de feesten zoals ze in dit deel van het jaar gevierd worden. De school en de klassen waren versierd voor het Sinterklaasfeest en worden daarna in Kerstsferen gebracht. De kinderen hebben afgelopen donderdag samen pepernoten gemaakt. In groepen van jong en oud werden de pepernoten ‘gedraaid’ en op grote bakplaten gelegd. Een aantal ouders was vervolgens bereid de pepernoten daadwerkelijk te bakken. Dankjewel daarvoor!                        Sinterklaasfeest 4 december 2020.  Vandaag was het zover: Sinterklaas was op bezoek in beide scholen! (hoe doet hij dat toch……).  In Zuidlaarderveen moesten de kinderen via een zoektocht proberen de Sint te vinden. Hij bleek zich te hebben ‘verstopt’ in de Zaandorre, het dorpshuis. Daar hebben de kinderen, samen met Sint en de Pieten, het feest gevierd.  Op de locatie in Zuidlaren bleken Sinterklaas en zijn Pieten al voor 8.30 uur binnen te zijn. Ze hebben alle groepen bezocht en natuurlijk cadeautjes aan de kinderen van de lagere groepen uitgedeeld. De jongens en de meisjes van de hogere groepen hadden prachtige surprises voor elkaar gemaakt. Iedereen had er goed zijn/haar best op gedaan.   We kijken terug op een zeer geslaagd feest op beide locaties. We willen alle mensen die hebben geholpen om dit feest voor te bereiden en uit te voeren, heel erg bedanken!   We wensen de (hulp)Sint en zijn Pieten nog een goed en fijn verjaardagsfeest toe voordat zij weer naar Spanje varen. Voor de collega’s zit er niet veel anders op dan eerst te gaan opruimen…..                    Kerstfeest 2020    Sinterklaas is nog in het land maar wij hebben al weer informatie over het kerstfeest voor jullie. Ook het Kerstfeest zal dit jaar op een andere manier gevierd worden. Het traditionele Kerstdiner wordt dit jaar vervangen door een Kerstlunch.  Donderdag 17 december komen alle kinderen gewoon om half 9 op school. Mooie kerstkleren aan mag maar hoeft niet. Die mogen ook een in een tas mee want er is later op de ochtend omkleed-tijd. De kinderen van groep 1/2/3 worden hierbij geholpen door de juffen en de kinderen van groep 7/8.  ’s Ochtends hebben we een creatief en sportief programma met alle kinderen van groep 1 t/m 8 en om half 1 gaan we genieten van een gezamenlijke Kerstlunch. Er hoeft die dag geen lunchpakketje meegenomen te worden. Dat krijgen de kinderen op school.  Om 14.00 uur gaat iedereen naar huis.   De Kerstvakantie begint voor alle groepen op vrijdag 18 december om 12.00 uur        Pietengym in sporthal “De Zwet” door leerlingen Zuidlaarderveen :  Donderdag 3 december was het dan zover. De leerlingen uit Zuidlaarderveen hadden Pietengym over een parcours wat verzonnen was door de hulp-meesters Ruben en Rik.   De vaardigheden werden goed getest, kunnen wij u vertellen. De inzet was groot en …… Sinterklaas erg tevreden! Mocht 5 december de nood aan de man zijn bij Sinterklaas, dan zitten er in Zuidlaarderveen vele goede hulp-Pietjes!   Wij kijken in ieder geval terug op een gezellig uurtje met z’n allen.   Meester Harry, Ruben en Rik.                              Even belangrijk nieuws over gym :  Aanstaande dinsdag 8 december is er GEEN gymles voor de leerlingen. Meester Harry is dan in sporthal “De Zwet” voor sporttoernooien van diverse scholen. Groep 7/8 van onze school zal daar dinsdagmorgen de spits afbijten in hun eigen “bubble”. Ze gaan volleyballen, korfballen en basketballen tegen elkaar, maar in elke sport is er ook een Challenge te doen. Welke school zal er dan met de fel begeerde beker vandoor gaan? Dat is donderdag 10 december bekend! In ieder geval: zet hem op groep 7/8!                                Oudercommissie Schuthoek.   Afgelopen maandagavond zijn hebben we een overleg gehad met een aantal oudercommissie leden op de locatie van de Schuthoek in Zuidlaren. Door Corona zijn de activiteiten wel wat anders ingevuld dan andere jaren, maar contact met de ouders en ouderhulp blijft belangrijk. Vanuit het team bestond de wens om voor ieder groepslokaal 1 groepsouder te hebben zodat helder is wie aanspreekpunt is per klas.  Op onze school is het zo georganiseerd dat er een Ouder Vereniging is (Remmy Pieters en Bas Schrage en Wilma vanuit het team). Zij beheren en bewaken het geld dat binnenkomt vanuit de ouderbijdrage, maar ook vanuit de oud papieractie. Zij hebben een verdeling gemaakt hoeveel geld er beschikbaar is voor iedere activiteit die we als school organiseren.  Beide locaties hebben een Ouder Commissie. Zij organiseren en regelen samen met het team de activiteiten voor de kinderen. Dat doen ze niet alleen. Hulp van andere ouders is altijd welkom.  In het overleg hebben we afgesproken wie de groepsouders voor de rest van dit schooljaar zijn, wie er in de Ouder Commissie zitten dit schooljaar. Ook het officiële gedeelte hebben we besproken: wie is de voorzitter en is er een rooster van aftreden. Officieel heb je 3 jaar zitting in de Oudercommissie en dan kan er een andere ouder de plek invullen. Dit gaan we voor de zomer opstellen, want het is niet handig dat iedereen er tegelijk uitgaat.  Ook hebben we alle activiteiten eens op een rij gezet en dat waren er best veel. Kortom, ouderhulp is onmisbaar.  Hieronder volgt het lijstje van de oudercommissie Zuidlaren:  Groepsouders dit jaar :  Gr 1/2 : Carina van Leeuwen (moeder van Jip, Thiemen en Pepijn)  Gr 3: Iris Snijders (moeder van Lois, Thymen en Feline)  Gr4/5/6: Renate Ubels (moeder van Isa en Jason)  Gr 7/8 : Martine/ Vivian (moeder van Suzet en Vivian moeder van Camerom en Breagha),    Heleen Hovenkamp ( moeder van Yvette ) doet de  inkoop en vliegende keep.  Wilma is vanuit het team , samen met Martine doen zij het voorzitterschap.    In Zuidlaarderveen is er ook een actieve oudercommissie:    Annemarie Koster (moeder van Annelot)  Jolanda Nijsink (moeder van Willemijn en Ferdinand)  Apallonia Venema (moeder van Finn)  Irene  Hoogstra (moeder van Liv)  Gerda  Buist (moeder Kyra)  Linda de Kleine (moeder Marit)  Carina Huisman (moeder Maarten)                                                      Algemeen.  Mocht u als ouders een vraag hebben aan één van de teamleden, neem dan gerust telefonisch of via de mail contact met ons op.   Agenda komende periode.  9 nov – 16 april : EU Schoolfruit  8 december : geen gym!!  17 december : Kerstlunch, locatie Zuidlaren : kerstdiner locatie Zuidlaarderveen.  18 december ’20: alle kinderen van beide locaties zijn vrij om 12.00 uur!!  19 dec. ‘20 – 3 jan. ’21  : Kerstvakantie  1 en 2 februari ’21 : margedagen. De kinderen zijn vrij.   Bijlagen.  Deze keer geen bijlagen.   

Welkom op onze website

Obs de Schuthoek is een fijne, kleine school met een betrokken en enthousiast team. Wij werken aan Boeiend Onderwijs, dat kinderen voorbereidt op het leven in de 21ste eeuw. Dit doen we op twee locaties in Zuidlaren en Zuidlaarderveen. 
“Samen leer je meer” is ons motto. In de klassen ziet u de kinderen daarom veel samenwerken en samen leren ontdekken. Ze krijgen ook buiten les en bewegen meerdere momenten per dag in de klas om beter geconcentreerd te blijven. Omdat we kleine klassen hebben is er heel veel aandacht voor elke leerling.
De leerkrachten op onze school weten veel over de werking van de hersenen. Hierdoor leren kinderen meer en dat zien we terug in de resultaten.
Als kinderen komen wennen doen we dit altijd in overleg met de ouders. Elk kind is anders. Daarom mag elk kind zijn eigen tempo bepalen om te wennen.
Voor een afspraak of vragen over beide locaties kunt u contact opnemen met de schoolleiding:

Janet Meijer
050-4092009
directie.schuthoek@stichtingbaasis.nl