emailadres wachtwoord

Nieuws 5 april

ZL/ZLV; Koningsspelen 2018 Vrijdag 20 april a.s. vinden de Koningsspelen voor beide locaties plaats in Zuidlaarderveen. Vorig jaar hebben we ook samen Koningsdag gevierd en dat was een succes. Allekinderen moeten om de gewone tijd op school aanwezig zijn. De kinderen van groep 1 t/m 6 van Zuidlaren gaan met de bus naar Zuidlaarderveen en groep 7 en 8 gaan op de fiets. De kinderen moeten zorgen voor makkelijk zittende kleding waarin ook gesport kan worden en stevige schoenen die tegen een stootje kunnen. Verder hoeven ze niets mee te nemen. Voor eten en drinken wordt gezorgd. Na de sportdag lunchen alle kinderen in het schoolgebouw in Zuidlaarderveen. Dat betekent dat er ook voor de kinderen van Zuidlaren die dag een continurooster geldt. Alle kinderen zijn om 14.00 uur vrij.   Om deze Koningsspelen goed te laten verlopen hebben wij hulpouders nodig die een groepje van ongeveer 6 leerlingen willen begeleiden. U kunt zich uiterlijk vrijdag 13 april opgeven bij de leerkracht van uw kind. Ook zoeken wij een aantal ouders die in de school de lunch wil klaarzetten. Deze ouders kunnen zich opgeven bij Bas of Coby.   Mochten ernog vragen zijn dan kunt u natuurlijk altijd bij ons terecht. Wij hopen opeen gezellige en vooral zonnige dag!   Namens de werkgroep, Harry deVries en Henriët Bulthuis   ZL/ZLV: Breinfeit Deze week aandacht voor de zesde denkgewoonte: Ik werk nauwkeurig. Doel:Leer kinderen om te streven naar nauwkeurigheid. Kijk het nog eens goed na. Ontwikkel de behoefte aan exactheid, getrouwe weergave en vakmanschap.       ZL/ZLV: Studiedag met Arsène Afgelopen donderdag heeft het team weer een scholing dag gehad. Arsène en Saskia hebben lesbezoeken gedaan in de klassen.Hierbij is gekeken naar de actieve rol van leerlingen en de taakgerichtheid van leerlingen. Ook naar de doelgerichtheid van leerkrachten is gekeken. Aan het einde van de dag heeft Arsène met het team besproken wat er waar te nemen was.We mogen trots zijn, want we worden steeds een beetje beter. Dit zien we ook terug in de tussentijdse resultaten van de leerlingen. De resultaten zijn iets hoger dan vorig jaar!   ZL/ZLV: formatie Op dit moment wordt er al weer naar de formatie voor komend schooljaar gekeken. Binnenkort informeren wij u over de manier waarop we volgend schooljaar werken.   ZL/ZLV Schoolreizen: Binnenkort krijgt u via de leerkrachten informatie over de data en de bestemmingen van de schoolreizen. Inmiddels heeft u het verzoek gekregen om de ouderbijdrage te betalen via Remmy Pieters, namens de oudervereniging. Mocht er iets mis zijn dan kunt contact met hem opnemen. Dat mag natuurlijk ook om te zeggen dat het fijn is dat hij dit voor onze school regelt ;-)   ZL/ZLV: Schuthoek app: Steeds meer ouders beschikken al over de Schuthoek-app. In de app vindt u alle informatie over onze school. Heeft u de Schuthoek-app nog niet? U kunt de app downloaden via uw mobiel/tablet. Mocht u vragen hebben over de app neem dan contact op met Stephan. Ook om op beschermde delen van de app te komen heeft u Stephan nodig.  s.vanengeland@stichtingbaasis.nl   ZL/ZLV: LET OP: 11 april zijn alle kinderen vrij in verband met een studiedag van de hele stichting. Deze studiedag heeft als thema Talentontwikkeling.   Nieuwsbrieven 2018: 19 april, 31 mei, 7juni, 21 juni, 5 juli                  

Nieuws 22 maart

Zl; Zwemkampioenen op de Schuthoek ….. Ingezonden door de werkgroep Gezonde School Afgelopen woensdag 21 maart waren de zwemwedstrijden voor de groepen 3, 4 en 5 in zwembad “Aqualaren”. Van onze scholen deden er in totaal 13 leerlingen mee. En die hebben allemaal erg goed gezwommen, maar vooral ook hard! Van de drie estafette-teams wisten er twee een prijs (een best wel grote beker) te pakken. En daarnaast waren er ook nog eens drie prijzen bij de persoonlijke afstanden (25 m.) Bovenal was het mooi om te zien dat iedereen veel plezier had in het zwemmen en elkaar goed aanmoedigde. Dat werkt dus! Naast de wedstrijden kon er ook volop gespeeld worden in het andere bad. Volgende week zwemmen de groepen 6,7 en 8. …..Veel plezier! Onderaan de nieuwsbrief nog een paar foto’s die een van de ouders heeft gemaakt van onze kleine helden. ZL/ZLV: Bewegen op de Schuthoek: Omdat bewegen een van de speerpunten is heeft een groot gedeelte van het team een studieavond gevolgd over bewegen in de klas. Het belangrijkste bewezen effect van bewegen tijdens de les is dat een bepaald gebied in het brein getraind wordt dat ervoor zorgt dat kinderen onder andere goed kunnen leren plannen, leren reflecteren, zich beter concentreren, impulsen kunnen beheersen, organiseren. We gaan steeds vaker werken met korte bewegingsspelletjes in de klas, gekoppeld aan de leerstof. ZL/ZLV Leerlingenpanel In de afgelopen weken heeft Saskia met een aantal leerlingen gesproken over de school in het Leerlingenpanel. We willen als school graag weten of de kinderen tevreden zijn en wat zij graag willen op school. Er wordt vergaderd met een agenda en notulen. De vertegenwoordigers van de klassen vragen aan de klas of zij onderwerpen hebben die besproken moeten worden. De vragen worden gemaild naar Saskia, die een agenda maakt en notulen schrijft. Volgend schooljaar willen we alle kinderen ook een digitale vragenlijst in laten vullen. De kinderen waren heel positief over school en hebben leuke ideeën. In ZLV willen de kinderen graag dieren, in ZL een verkeersplein, ZLV wilde graag een leeshoek met banken en ZL meer schommels. De kinderen krijgen na de vergadering de opdracht om aan de klas terug te koppelen wat er besproken is en moeten zelf actie ondernemen om dingen voor elkaar te krijgen. Natuurlijk wel in overleg met de leerkrachten J. Wat leren kinderen hiervan? Luisteren naar elkaar, het verhaal van een ander samenvatten, overleggen, mening vormen, uiten van ideeën, problemen oplossen, respectvol zijn naar elkaar, je mening durven geven, samenwerken, ideeën uitvoeren etc. ZL: Herhaalde herhaalde oproep: Oud papier coördinator gevraagd. Tot nu toe heeft nog niemand gereageerd op deze oproep. Dat is eigenlijk best jammer. Door het ophalen van oud papier wordt veel geld ingezameld waarmee we extra leuke dingen kunnen doen voor onze kinderen. Dus wie wil dit voor de kinderen gaan regelen? ZL/ZLV: Schuthoek app: Steeds meer ouders beschikken al over de Schuthoek app. In de app vindt u alle informatie over onze school. Heeft u de Schuthoek app nog niet? U kunt de app downloaden via uw mobiel/tablet. Mocht u vragen hebben over de app neem dan contact op met Stephan. Ook om op beschermde delen van de app te komen heeft u Stephan nodig. s.vanengeland@stichtingbaasis.nl

Welkom op onze website

Obs de Schuthoek is een fijne, kleine school met een volledig nieuw team. Wij werken aan Boeiend Onderwijs, dat kinderen voorbereidt op het leven in de 21ste eeuw. Dit doen we op twee locaties in Zuidlaren en Zuidlaarderveen. 
“Samen leer je meer” is ons motto. In de klassen ziet u de kinderen daarom veel samenwerken en samen leren ontdekken. Ze krijgen ook buiten les en bewegen meerdere momenten per dag in de klas om beter geconcentreerd te blijven. Omdat we kleine klassen hebben is er heel veel aandacht voor elke leerling.
De leerkrachten op onze school weten veel over de werking van de hersenen. Hierdoor leren kinderen meer en dat zien we terug in de resultaten.
Als kinderen komen wennen doen we dit altijd in overleg met de ouders. Elk kind is anders. Daarom mag elk kind zijn eigen tempo bepalen om te wennen.
Voor een afspraak of vragen over beide locaties kunt u contact opnemen met de schoolleiding:

Saskia van Maanen
050-4092009
directie.schuthoek@stichtingbaasis.nl