emailadres wachtwoord

Nieuwsbrief 20 september

DaVinci Voor de lessen wereldverkenning maken wij vanaf dit schooljaar gebruik van de methode DaVinci. Er wordt thematisch gewerkt vanuit wereldverkenning met ruimte voor de ontwikkeling van de verschillende talenten van kinderen. In Zuidlaarderveen zijn de kinderen van groep 5/6 inmiddels gestart. Na de herfstvakantie wordt er gestart in Zuidlaren. In de middagen gaan de kinderen van groep 4 samen met groep 5 werken en worden groep 6/7/8 samengevoegd.   Boeiend onderwijs We blijven op school werken aan en het verbeteren van ons onderwijs. Dit schooljaar staan de studiedagen (Onder leiding van Arsene Francot van Natuurlijk leren) in het teken van team leren/samen lessen voorbereiden. Hoe kunnen we nog meer van en met elkaar leren om ons onderwijs beter te maken. Daarnaast gaan we aan de slag met kind gesprekken en leren we nog meer uit ons onderwijs aanbod te halen. We doen lesbezoeken om te zien wat en hoe we werken in de groepen en bespreken dit met elkaar.   Vacature nieuwe directeur De vacature voor de nieuwe directeur Schuthoek en Zuid-Wester is vorige week uit gegaan. Het streven is om in december een geschikte kandidaat aan te stellen. In de sollicitatiecommissie zitten van beide scholen ouders van de MR, leerkrachten, de bestuurder en iemand van HRM. We houden u natuurlijk op de hoogte.   ZL/ZLV: Donderdag 17 oktober Donderdag 17 oktober gaan we samen met de kinderen van beide locaties werken aan een circus voorstelling. In de ochtend worden de kinderen in kleine groepjes verdeeld en maken zij kennis met de verschillende circustechnieken in de vorm van een circuit. Na twee uur kiezen de kinderen het voor hen leukste onderdeel, waarna zij samen met de vrijwilligers een act instuderen. Als afsluiting van het circusproject geven de kinderen samen een circusvoorstelling. We hebben er ontzettend veel zin in, om in samenwerking met circus Santelli een geweldige dag neer te zetten.   Dit betekent dat alle kinderen deze dag op school een broodje eten. En van 8:30 uur tot 15:30 uur naar school gaan. Wilt u uw kind een lunchpakketje en wat te drinken meegeven.   De voorstelling begint om 14:30 uur, we willen u van harte uitnodigen. Ieder gezin ontvangt op maandag 14 oktober 2 kaartjes voor de voorstelling. (Het is niet mogelijk om meer kaartjes per gezin te krijgen) De kinderen uit Zuidlaarderveen worden met de (gym)bus naar de hoofdlocatie gebracht. We zijn nog op zoek naar vrijwilligers voor deze dag. Wie wil ons deze dag helpen? U kunt dit doorgeven aan de groepsouders of Sandra.      ZL/ZLV: Gezonde school Korfbaltoernooi op woensdagmiddag 9 oktober aanstaande voor de groepen 3 t/m 8 op de korfbalvelden van Ritola Korfbal bij sporthal "De Zwet". Start is om 14.30 uur. Opgeven voor dinsdag 24 september door middel van het briefje bij juf of meester.  Er zijn twee oefenmomenten bij de Korfbalclub op dinsdag 24 september en dinsdag 1 oktober van 17.00-18.00 uur. Laat je zien en doe mee!!   Een tip van de werkgroep Gezonde School: Ontdek het Drentse Landschap (Tusschenwater, bij de Groeve) en Wandel Mee op zaterdag 21 september met de eerste Hunzeloop. Start van de 5 en 10 km. is tussen 10.00 en 14.00 uur aan het Achterom te Zuidlaren.  Meer info op: www.hunzeloop.nl   Reminder: gezocht: We zoeken een ouder (beide locaties) voor de werkgroep ‘gezonde school’. We vergaderen ongeveer 6 keer per jaar (na schooltijd) Bent u geïnteresseerd of wilt u meer informatie? U kunt contact opnemen met Sandra of Harry.   ZL/ZLV: Zuidlaardermarktloop . Zaterdag 12 oktober is de Zuidlaardermarktloop. Inschrijven kan via de website www.inschrijven.nl - Kabouterloop 500 meter: Voor kinderen t/m 6 jaar. U hoeft zich voor de kabouterloop niet in te schrijven, de kinderen kunnen hier gratis aan deelnemen. Starttijd: 10:00 uur. - Kidsrun 2,2 km (vanaf 6 jaar) inschrijving kan via de website www.inschrijven.nl de kinderen lopen 2,2 km door het centrum. De kosten zijn 4 euro per deelname. Starttijd 10:30 uur. Juniorrun 5 km (vanaf 10 jaar) de kosten zijn 7 euro. Starttijd 11:15 uur.   Het startnummer is af te halen in de feesttent Zuidlaren. Dit is mogelijk op vrijdagavond 11 oktober van 17:30 uur tot 18:30 uur of op de wedstrijddag vanaf 8.30 uur. Meer informatie? www.zuidlaardermarktloop.nl     De volgende nieuwsbrief komt uit op vrijdag 4 oktober

Nieuws 6 september

ZL/ZLV: Gouden weken. Het schooljaar is weer begonnen. Deze start is een belangrijk moment voor een groep. Want, al kennen de meeste kinderen de school al, ze komen misschien bij een nieuwe leerkracht, er zijn misschien nieuwe kinderen in de groep gekomen, er zijn misschien kinderen uit de groep gegaan … kortom er zijn veranderingen. Veel kinderen zullen daarom weer opnieuw hun positie in de klas willen ontdekken. Daardoor wil het in de eerste weken nog wel eens ‘stormen’ in de klas. De periode waarin deze  groepsvorming plaatsvindt noemen we de Gouden Weken. Omdat het in deze periode extra effect heeft besteden we veel aandacht aan energizers en coöperatieve werkvormen, zodat de kinderen elkaar beter leren kennen. Ook praten we over het gedrag, dat we van elkaar willen zien en maken we hier afspraken over. De Gouden Weken duren tot de herfstvakantie.   ZL/ZLV: Gezonde school De werkgroep ‘gezonde school’ bestaande uit leerkrachten en ouders ontplooit allerlei activiteiten voor kinderen in het kader van gezond bewegen, gezonde voeding etc. De activiteiten op dit gebied zijn een belangrijk speerpunt in ons schoolbeleid. In het schooljaar 2017-2018 heeft de school het predicaat gezonde school ontvangen. In dat jaar is er gewerkt aal het deelvignet ‘bewegen en sport’. Het afgelopen schooljaar hebben we gewerkt aan het deelvignet ‘gezonde voeding’. We zijn heel blij dat we als school voldoen aan de criteria voor het voedingscertificaat. Dit schooljaar werken we verder aan de speerpunten op het gebied van bewegen/sport en voeding.   Trakteren op school . Trakteren is een feest voor kinderen. We willen u vragen om een gezonde traktatie mee te geven. Bedenk dat een traktatie altijd een extraatje is en dus niet groot hoeft te zijn. Op www.gezondtrakteren.nl staan leuke en gezonde traktatietips.   Gezocht: We zoeken een ouder (beide locaties) voor de werkgroep ‘gezonde school’. We vergaderen ongeveer 6 keer per jaar (na schooltijd) Bent u geïnteresseerd of wilt u meer informatie? U kunt contact opnemen met Sandra of Harry.      Overblijf: Vanaf dit schooljaar worden er tussen de middag geen tosti’s meer gemaakt. Dit heeft te maken met het feit dat de groepen groot zijn en het teveel tijd kost om alle tosti’s te maken. Iedere laatste week voor een vakantie, mogen de kinderen 1 keer een broodje meenemen voor een tosti.   ZL/ZLV:Save the date!!!!! Op donderdag 17 oktober gaat er iets heeel leuks gebeuren op de Schuthoek. Wat dit is, gaan we u in de volgende nieuwsbrief vertellen………Alle ouders zijn vanaf 14:15 uur van harte welkom. Wilt u deze dag alvast noteren in uw agenda!   Reminders: ZL: Informatieavond dinsdag 10 september Dinsdag 10 september is de informatieavond voor alle ouders en kinderen. Dit jaar is er een inloop van 18:00 uur tot 18:45 uur. Tijdens de inloop is er de mogelijkheid om samen met uw kind(eren) in de groep(en) te kijken. U kunt zien hoe de kinderen in de klas leren en wat ze dit schooljaar allemaal gaan doen. We hopen iedereen te zien de 10e.   ZL/ZLV :Margedag vrijdag 13 september Op vrijdag 13 september hebben de leerkrachten een studiedag. Alle kinderen zijn deze dag vrij.         De volgende nieuwsbrief komt uit op vrijdag 20 september.      

Welkom op onze website

Obs de Schuthoek is een fijne, kleine school met een volledig nieuw team. Wij werken aan Boeiend Onderwijs, dat kinderen voorbereidt op het leven in de 21ste eeuw. Dit doen we op twee locaties in Zuidlaren en Zuidlaarderveen. 
“Samen leer je meer” is ons motto. In de klassen ziet u de kinderen daarom veel samenwerken en samen leren ontdekken. Ze krijgen ook buiten les en bewegen meerdere momenten per dag in de klas om beter geconcentreerd te blijven. Omdat we kleine klassen hebben is er heel veel aandacht voor elke leerling.
De leerkrachten op onze school weten veel over de werking van de hersenen. Hierdoor leren kinderen meer en dat zien we terug in de resultaten.
Als kinderen komen wennen doen we dit altijd in overleg met de ouders. Elk kind is anders. Daarom mag elk kind zijn eigen tempo bepalen om te wennen.
Voor een afspraak of vragen over beide locaties kunt u contact opnemen met de schoolleiding:

Saskia van Maanen
050-4092009
directie.schuthoek@stichtingbaasis.nl