We sturen je graag een notificatie bij belangrijk nieuws:Ja doen!Niet nu
emailadres wachtwoord

Nieuwsbrief vrijdag 8 oktober ‘21

Dag allemaal, De kinderen zijn na komende week alweer 8 weken naar school geweest en de herfstvakantie staat voor de deur. Deze keer valt de Zuidlaardermarkt in de vakantieweek, dus dat komt goed uit! Gaan er veel kinderen meedoen aan de Zuidlaardermarktloop? Namens het team van de beide locaties wensen we de kinderen en u een fijne vakantie toe.     We wensen u veel leesplezi er! Verslag kijk- en informatienamiddagen, locatie Zuidlaren    In de afgelopen week waren de zgn. kijk- en informatienamiddagen georganiseerd. U kon als ouders, samen met uw kind(eren), een kijkje nemen in de klas om te zien hoe het lokaal er uitziet en om te zien waar de kinderen mee aan het werk zijn. Natuurlijk waren de leerkrachten aanwezig om eventuele vragen te kunnen beantwoorden. Mocht u niet op de geplande momenten een bezoek hebben kunnen brengen aan de school en heeft u toch een vraag aan de leerkracht(en)? Neem dan gerust telefonisch of via de mail contact met ons op. De kijkmiddag van groep 2/3 kon op dinsdag 5 oktober niet doorgaan. Daarom alsnog de gelegenheid om op dinsdag 12 oktober te komen kijken in de klas voor deze betreffende ouders. We houden de planning van 5 oktober jl. aan.   Kinderboekenweek: ‘Worden wat je wil’. De Kinderboekenweek is deze week van start gegaan. Natuurlijk besteden we daar als scholen aandacht aan! Het thema is dit jaar: ‘Worden wat je wil’. Tijdens de opening van de Kinderboekenweek op de locatie in Zuidlaren, zijn we woensdagochtend begonnen met het samen zingen van het lied dat hoort bij de Kinderboekenweek: Jij kan worden, worden wat je wil Waarmee maak jij ’t verschil? Zoveel dingen die je later kunt doen Vanaf nu tot aan je pensioen Jij kan worden, worden wat je wil Waarmee maak jij ’t verschil? Wat vind je leuk en wat is jouw talent? Je bent echt iets geworden Als je bent wie je bent De komende dagen zal er in de klassen op allerlei manieren aandacht zijn voor lezen, waaronder voorlezen door ouders, de leesmarathon en de boekenmarkt. Mooi om te zien hoeveel kinderen afgelopen woensdag verkleed op school kwamen! En heeft u de verklede leerkrachten ook gezien?                             Programma Kinderboekenweek, locatie Zuidlaren: Maandag 11 oktober:   Voor groep 1/2 zoeken we ouders, die maandagmiddag zouden willen voorlezen.  Wie vindt het leuk om maandag a.s. om 13.45 uur op school te komen en voor te lezen aan een klein groepje kinderen? Zou je zelf een boek willen meenemen dat past binnen het thema ‘Worden wat je wil’? Wie interesse heeft, mag mailen naar juf Wilma (w.sterken@stichtingbaasis.nl) Dinsdag 12 oktober  's Middags doen alle groepen mee met een leesmarathon.  Donderdag 14 oktober   We houden een boekenmarkt in de school. Deze markt begint om 13.45 uur en eindigt om 14.15 uur. Ouders van de school en ook ouders van OKI kinderopvang zijn van harte welkom. De kinderen mogen zelf boeken van huis meenemen die ze willen verkopen voor 50 cent. Altijd leuk om thuis weer nieuwe boeken te hebben! Vrijdag 15 oktober   De kinderen van de groepen 1 en 2 gaan in het speellokaal dansen met juf Christel, de moeder van Frank.  Om 12 uur sluiten we de Kinderboekenweek dansend en zingend samen af op het schoolplein.   Verslag Kinderboekenweek, locatie Zuidlaarderveen. Woensdag 6 oktober was het eindelijk zover. De opening van de Kinderboekenweek 2021. We zijn gestart met een mooi openingslied. De ouders hebben er allemaal van genoten. Deze week staat in het teken van: Worden wat je wilt . In het kader van dit onderwerp hebben we deze week heel veel gastsprekers die komen vertellen over hun beroep. Deze week hebben we de moeder van Jelse gehad. Zij is fotografe. En vrijdag kwam de moeder van Milan en Louise. Zij vertelde ons alles over haar beroep: verpleegkundige.  En daarna kwam de vader van Koen. Hij vertelde alles over het werken op hele grote containerschepen. Jemig, wat hebben wij alweer veel geleerd over deze mooie beroepen. Maar we zijn er nog niet. Volgende week komen er nog weer heel veel mensen vertellen over zijn of haar beroep. Een prachtige en leerzame Kinderboekenweek.    Actie Bruna. Herhaling. Tijdens de Kinderboekenweek kunnen we sparen voor gratis boeken!    Corona. In de vorige nieuwsbrief hebben we stilgestaan bij de aangepaste regels met betrekking tot corona. Deze week kregen we het bericht van de Stichting Sint Maarten Zuidlaren dat de viering op 11 november ook dit jaar nog niet doorgaat. We verwijzen hierbij naar de bijlage voor meer informatie.   Algemeen. Heeft u het formulier ‘Noodnummers en relevante gegevens 21-22’ en het formulier ‘Toestemming gebruik beeldmateriaal’ al ingevuld en ingeleverd bij de leerkracht? Regelmatig ontvangen de leerkrachten een mail en/of appje van u als ouders met daarin een vraag of een mededeling. We willen u bij deze vragen om die mail/app naar beide leerkrachten van de groep waarin uw kind zit, te sturen. Op die manier zijn de duo-collega’s allebei op de hoogte. Hierbij doen we een oproep om ’s ochtends uw kind(eren) op tijd naar school te laten komen. Het komt de laatste dagen regelmatig voor dat de kinderen na 8.30 uur op school aanwezig zijn. In het kader van ‘effectieve leertijd’ en de dag samen willen starten, doen we een beroep op uw medewerking. Oproep. Wie is bereid om af en toe de was van de school (locatie Zuidlaren) te doen? Het gaat dan om vaatdoekjes en droogdoeken. Graag uw reactie richten aan Hans Westerhof (050-4092009/h.westerhof@stichtingbaasis.nl). Agenda komende periode. 6 - 17 oktober ’21                            : Kinderboekenweek ‘Worden wat je wil’. 18 - 22 oktober ’21                         : Herfstvakantie 25 oktober ’21                                 : oud papier actie Eerstvolgende nieuwsbrief         : vrijdag 29 oktober ’21.                                                       

Nieuwsbrief vrijdag 24 september ‘21

Dag allemaal, In deze brief nieuws vanuit onze beide locaties. Het schooljaar is nu een 4-tal weken onderweg. We zitten dus nog in de ‘Gouden Weken’; we besteden veel aandacht aan de groepsdynamiek en de afspraken die de kinderen met elkaar hebben gemaakt om ervoor te zorgen dat iedereen een fijn schooljaar heeft. Onze nieuwe methodiek ‘Kwink, voor sociaal emotioneel leren’ reikt ons veel materiaal aan om invulling te geven aan de groepsvorming. Zoals u weet, zijn er met ingang van 25 september een aantal versoepelingen doorgevoerd m.b.t. Corona. In deze nieuwsbrief daarom aandacht daarvoor. Daarnaast andere belangrijke informatie voor u als ouders (o.a. over de Kinderboekenweek en de Kinderpostzegelactie) en enkele verslagen van leuke gebeurtenissen vanuit de groepen. We wensen u veel leesplezier! Corona. Natuurlijk zijn we allen blij met de aangekondigde versoepelingen die ingaan op 25 september a.s. Zo heeft u waarschijnlijk al begrepen dat bij een positieve besmetting bij de kinderen niet de hele klas meer in quarantaine hoeft. Alleen de kinderen die in nauw contact zijn geweest, moeten mogelijk in quarantaine. Dit gaat echter altijd in overleg met de GGD. Voor wat betreft het naar school brengen en halen hebben we afgesproken om het beleid zoals het de afgelopen tijd was op beide locaties, te continueren. De ouders nemen ’s ochtends op het schoolplein afscheid en wachten ’s middags ook op het schoolplein. Voor afspraken en activiteiten in de school bekijken we per situatie in welke vorm we u als ouders erbij kunnen betrekken. Ouderinformatieavonden locatie Zuidlaren. Uiteraard organiseren we ook in dit schooljaar weer informatiebijeenkomsten voor de ouders. Op dinsdag 5 oktober en donderdag 7 oktober worden er na schooltijd gedurende de middag informatiemomenten georganiseerd. U kunt als ouders op die middagen samen met uw kind(eren) een bezoek brengen aan de klas(sen). De kinderen laten dan het lokaal en hun werk aan u zien. Uiteraard is de leerkracht aanwezig om eventuele vragen te beantwoorden. Op korte termijn zullen we u informeren over de inschrijving voor deze 2 middagen.   Nieuws vanuit groepen. Lezen is leuk, lezen is goed, zeker als je het samen doet! Hieronder een tweetal mooie foto’s waarop u kunt zien dat de kinderen van groep 1/2 in de buitenlucht worden voorgelezen door de kinderen van groep 6/7/8.             Waterdag in groep 1/2, locatie Zuidlaren. Afgelopen woensdag deden we mee aan de Nationale Kraanwaterdag. We hebben allemaal water gedronken en we hebben geleerd hoe belangrijk het is om elke dag veel water te drinken: wel 8 glazen! Sommige kinderen drinken thuis veel, maar op de poster zagen we dat er soms veel suiker in zit. Op de foto zie je ons suikerklontjes tellen. We werken in de klas over het thema ‘gezond eten’ en leren welk fruit er allemaal is. Juf Esmé had twee appels meegenomen uit de tuin van haar vader en moeder. We mochten ook proeven en we vonden het allemaal lekker! Verslag activiteit ‘zonnebloempitten’, locatie Zuidlaarderveen. Maandag, 20 september, werden we verrast door de oma van Pien, Suus en Tycho. Voor de vakantie had zij, samen met Pien, Tycho, Suus en Annelot, voor alle kinderen van de Schuthoek Zuidlaarderveen een potje met daarin zonnebloempitten. De bedoeling was om van deze pitten prachtige zonnebloemen te maken. Wie zou de hoogste zonnebloem kweken? En dinsdag was de prijsuitreiking voor de hoogste bloemen. 10 kinderen waren de gelukkigen. Oma had prachtige prijsjes gekocht. Wat was dat leuk!!  Namens alle kinderen van onze school heel hartelijk bedankt!!!     Kinderboekenweek: ‘Worden wat je wil’ . De Kinderboekenweek vindt dit jaar plaats van 6 oktober t/m 17 oktober. Natuurlijk besteden we daar als school ook de nodige aandacht aan. Voor onze locatie in Zuidlaren hierbij alvast een aantal mededelingen: - het thema is ‘worden wat je wil’. - de kinderen mogen op woensdag 6 oktober verkleed op school komen. - we zoeken nog ouders, die iets willen vertellen over hun beroep. Als je het leuk vindt om dat te   doen, geef dit dan door aan de leerkracht van je kind! - er komt dit jaar ook weer een boekenmarkt, de datum volgt nog. De kinderen en de ouders van onze locatie in Zuidlaarderveen hebben ook al informatie ontvangen over de Kinderboekenweek en de daarbij behorende activiteiten.       Kinderpostzegelactie. Van woensdag 29 september t/m woensdag 6 oktober gaat de 73e editie van de Kinderpostzegelactie van start. Basisschoolkinderen uit de bovenbouw gaan weer op pad om verschillende producten te verkopen. De kinderen komen fysiek of digitaal langs de deuren.  Op woensdag 29 september zal groep 7 en 8 de Kinderpostzegels meekrijgen naar huis. Het is de bedoeling dat we weer heel veel geld gaan inzamelen voor het goede doel.   Actie Bruna. Tijdens de Kinderboekenweek kunnen we sparen voor gratis boeken! We verwijzen naar de bijlage waarin wordt uitgelegd hoe het werkt.   Nieuws vanuit de MR. Vorige week hebben de verkiezingen op school in Zuidlaren plaatsgevonden. Henk Huisman heeft de meeste stemmen van de ouders ontvangen. Ron van der Linden zal het stokje overdragen aan Henk. De samenstelling van de MR ziet er nu als volgt uit:   Oudergeleding:  Personeelsgeleding: Michel Evers (voorzitter)   Henriët Bulthuis Anita Huisman    Wilma Sterken Bas Schrage     Afine Huisman (secretaris) Henk Huisman    Vacature Zoals u ziet is nog één vacature open van het personeel, zodra deze is gevuld laten wij het u weten. De goedgekeurde notulen zullen op de website worden geplaatst.   Even voorstellen . Beste ouders/verzorgers, Ik ben Vera Kroeze, ik ben 20 jaar en kom oorspronkelijk uit Almelo. Ik ben tweede jaar academische pabo student in Groningen. Dit houdt in dat ik de pabo volg aan de Hanzehogeschool en daarnaast ook pedagogische wetenschappen op de Universiteit. Voor mijn studie woon ik in Groningen op kamers. Ik loop dit jaar stage op O.B.S. de Schuthoek. Hier zal ik stage lopen in groep 1/2 tot eind januari, daarna zal ik doorgaan naar groep 2/3. Ik zal stage lopen op de dinsdag en zal er af en toe ook een halve week zijn. Ik heb nu mijn eerste stagedag gehad en vond het heel erg leuk. Ik kijk uit naar komende tijd om lessen te gaan geven en een band op te gaan bouwen met de kinderen uit de groep. Groetjes, Vera Kroeze Trainingen Zuidlaardermarktloop . Vind je het leuk om te trainen voor de Zuidlaardermarktloop? Kom dan op maandagmiddag meetrainen bij meester Harry en meester Mathijs. Er zijn geen kosten aan verbonden. (Doelgroep: groep 3 t/m 8) Locatie:  OBS Schuilingsoord. Tijd:        14.45 uur – 15.30 uur. Data: 13 september, 20 september, 27 september & 4 oktober.   Algemeen. Heeft u het formulier ‘Noodnummers en relevante gegevens 21-22’ en het formulier ‘Toestemming gebruik beeldmateriaal’ al ingevuld en ingeleverd bij de leerkracht? Mocht u als ouders een vraag hebben aan één van de teamleden, neem dan gerust telefonisch of via de mail contact met ons op. Agenda komende periode. 29 sept. - 6 okt. ’21                         : Kinderpostzegelactie 5 en 7 oktober ’21                          : informatiemiddagen (meer info volgt nog). 6 - 17 oktober ’21                            : Kinderboekenweek ‘Worden wat je wil’. 18 - 22 oktober ’21                         : Herfstvakantie 25 oktober ’21                                  : oud papier actie Eerstvolgende nieuwsbrief         : vrijdag 8 oktober ’21. Bijlagen.                                                       

Welkom op onze website

Obs de Schuthoek is een fijne, kleine school met een betrokken en enthousiast team. Wij werken aan Boeiend Onderwijs, dat kinderen voorbereidt op het leven in de 21ste eeuw. Dit doen we op twee locaties in Zuidlaren en Zuidlaarderveen. 
“Samen leer je meer” is ons motto. In de klassen ziet u de kinderen daarom veel samenwerken en samen leren ontdekken. Ze krijgen ook buiten les en bewegen meerdere momenten per dag in de klas om beter geconcentreerd te blijven. Omdat we kleine klassen hebben is er heel veel aandacht voor elke leerling.
De leerkrachten op onze school weten veel over de werking van de hersenen. Hierdoor leren kinderen meer en dat zien we terug in de resultaten.
Als kinderen komen wennen doen we dit altijd in overleg met de ouders. Elk kind is anders. Daarom mag elk kind zijn eigen tempo bepalen om te wennen.
Voor een afspraak of vragen over beide locaties kunt u contact opnemen met de schoolleiding:

Janet Meijer
050-4092009
directie.schuthoek@stichtingbaasis.nl