We sturen je graag een notificatie bij belangrijk nieuws:Ja doen!Niet nu
emailadres wachtwoord

Nieuwsbrief vrijdag 29 oktober ‘21

Dag allemaal, Hierbij sturen we u deze nieuwsbrief toe met daarin informatie over een tweetal leuke activiteiten die de komende dagen gaan plaatsvinden. Daarnaast graag uw aandacht voor de bijlagen waarin u geïnformeerd wordt over activiteiten die door de bibliotheek Zuidlaren worden georganiseerd en een wervingsfolder van het IVN (natuureducatie). Veel leesplezier!! Lampionshow woensdag 10 november, locatie Zuidlaren. Dit schooljaar gaan we de lampionshow in aangepaste vorm organiseren. Deze zal plaatsvinden op woensdag 10 november van 17.00 uur tot 18.00 uur. U wordt als ouders, samen met de kinderen, uitgenodigd om de lampions te bewonderen op de manier zoals we dat vorig jaar gedaan hebben: elke groep heeft de lampionnen in de lokalen neergezet en u als ouders en kinderen kunt langs de buitenkant een route volgen om de presentatie te zien. Op het schoolplein creëren we natuurlijk een gezellige sfeer en zullen we zorgen voor een traktatie. We zien u allen graag op het schoolplein! De kinderen van de groepen 1/2 en 2/3 gaan op 11 november een bezoek brengen aan woonzorgcentrum ‘Mozaiek’. De leerkrachten zullen de betreffende ouders hierover informeren. Het team van de locatie Zuidlaarderveen heeft de ouders ondertussen geïnformeerd over de wijze waarop de kinderen daar het feest gaan vieren.     Nationaal Schoolontbijt, woensdag 3 november. Zoals u weet, is de Schuthoek een Gezonde School. De werkgroep besteedt veel aandacht aan gezond eten, gezond bewegen en gezond met elkaar omgaan. Op woensdag 3 november a.s. gaan we de dag starten met een heus ontbijt op school in het kader van het ‘Nationaal Schoolontbijt’. De kinderen gaan die dag dus een keertje zonder een ontbijt naar school! Uiteraard wordt er op onze locatie in Zuidlaarderveen ook deelgenomen aan het Nationaal Schoolontbijt op 3 november a.s. De ouders zijn hierover geïnformeerd. Parro. Voor de herfstvakantie zijn we gestart met Parro, een nieuwe manier om als school te communiceren met u als ouders. Nog niet alle ouders hebben de Parro-app al gedownload waardoor zij wellicht belangrijke boodschappen missen. We vragen u om dat alsnog te doen. Margedag donderdag 4 november. Op donderdag 4 november staat er een margedag gepland. De kinderen zijn deze dag vrij. Deze boodschap geldt voor beide locaties.               Agenda komende periode: donderdag 4 november ’21         : margedag. Alle kinderen zijn die dag vrij. woensdag 10 november ’21        : lampionshow  maandag 15 november ’21          : oud papier actie Eerstvolgende nieuwsbrief         : vrijdag 12 november ’21.                                                       

Nieuwsbrief vrijdag 8 oktober ‘21

Dag allemaal, De kinderen zijn na komende week alweer 8 weken naar school geweest en de herfstvakantie staat voor de deur. Deze keer valt de Zuidlaardermarkt in de vakantieweek, dus dat komt goed uit! Gaan er veel kinderen meedoen aan de Zuidlaardermarktloop? Namens het team van de beide locaties wensen we de kinderen en u een fijne vakantie toe.     We wensen u veel leesplezi er! Verslag kijk- en informatienamiddagen, locatie Zuidlaren    In de afgelopen week waren de zgn. kijk- en informatienamiddagen georganiseerd. U kon als ouders, samen met uw kind(eren), een kijkje nemen in de klas om te zien hoe het lokaal er uitziet en om te zien waar de kinderen mee aan het werk zijn. Natuurlijk waren de leerkrachten aanwezig om eventuele vragen te kunnen beantwoorden. Mocht u niet op de geplande momenten een bezoek hebben kunnen brengen aan de school en heeft u toch een vraag aan de leerkracht(en)? Neem dan gerust telefonisch of via de mail contact met ons op. De kijkmiddag van groep 2/3 kon op dinsdag 5 oktober niet doorgaan. Daarom alsnog de gelegenheid om op dinsdag 12 oktober te komen kijken in de klas voor deze betreffende ouders. We houden de planning van 5 oktober jl. aan.   Kinderboekenweek: ‘Worden wat je wil’. De Kinderboekenweek is deze week van start gegaan. Natuurlijk besteden we daar als scholen aandacht aan! Het thema is dit jaar: ‘Worden wat je wil’. Tijdens de opening van de Kinderboekenweek op de locatie in Zuidlaren, zijn we woensdagochtend begonnen met het samen zingen van het lied dat hoort bij de Kinderboekenweek: Jij kan worden, worden wat je wil Waarmee maak jij ’t verschil? Zoveel dingen die je later kunt doen Vanaf nu tot aan je pensioen Jij kan worden, worden wat je wil Waarmee maak jij ’t verschil? Wat vind je leuk en wat is jouw talent? Je bent echt iets geworden Als je bent wie je bent De komende dagen zal er in de klassen op allerlei manieren aandacht zijn voor lezen, waaronder voorlezen door ouders, de leesmarathon en de boekenmarkt. Mooi om te zien hoeveel kinderen afgelopen woensdag verkleed op school kwamen! En heeft u de verklede leerkrachten ook gezien?                             Programma Kinderboekenweek, locatie Zuidlaren: Maandag 11 oktober:   Voor groep 1/2 zoeken we ouders, die maandagmiddag zouden willen voorlezen.  Wie vindt het leuk om maandag a.s. om 13.45 uur op school te komen en voor te lezen aan een klein groepje kinderen? Zou je zelf een boek willen meenemen dat past binnen het thema ‘Worden wat je wil’? Wie interesse heeft, mag mailen naar juf Wilma (w.sterken@stichtingbaasis.nl) Dinsdag 12 oktober  's Middags doen alle groepen mee met een leesmarathon.  Donderdag 14 oktober   We houden een boekenmarkt in de school. Deze markt begint om 13.45 uur en eindigt om 14.15 uur. Ouders van de school en ook ouders van OKI kinderopvang zijn van harte welkom. De kinderen mogen zelf boeken van huis meenemen die ze willen verkopen voor 50 cent. Altijd leuk om thuis weer nieuwe boeken te hebben! Vrijdag 15 oktober   De kinderen van de groepen 1 en 2 gaan in het speellokaal dansen met juf Christel, de moeder van Frank.  Om 12 uur sluiten we de Kinderboekenweek dansend en zingend samen af op het schoolplein.   Verslag Kinderboekenweek, locatie Zuidlaarderveen. Woensdag 6 oktober was het eindelijk zover. De opening van de Kinderboekenweek 2021. We zijn gestart met een mooi openingslied. De ouders hebben er allemaal van genoten. Deze week staat in het teken van: Worden wat je wilt . In het kader van dit onderwerp hebben we deze week heel veel gastsprekers die komen vertellen over hun beroep. Deze week hebben we de moeder van Jelse gehad. Zij is fotografe. En vrijdag kwam de moeder van Milan en Louise. Zij vertelde ons alles over haar beroep: verpleegkundige.  En daarna kwam de vader van Koen. Hij vertelde alles over het werken op hele grote containerschepen. Jemig, wat hebben wij alweer veel geleerd over deze mooie beroepen. Maar we zijn er nog niet. Volgende week komen er nog weer heel veel mensen vertellen over zijn of haar beroep. Een prachtige en leerzame Kinderboekenweek.    Actie Bruna. Herhaling. Tijdens de Kinderboekenweek kunnen we sparen voor gratis boeken!    Corona. In de vorige nieuwsbrief hebben we stilgestaan bij de aangepaste regels met betrekking tot corona. Deze week kregen we het bericht van de Stichting Sint Maarten Zuidlaren dat de viering op 11 november ook dit jaar nog niet doorgaat. We verwijzen hierbij naar de bijlage voor meer informatie.   Algemeen. Heeft u het formulier ‘Noodnummers en relevante gegevens 21-22’ en het formulier ‘Toestemming gebruik beeldmateriaal’ al ingevuld en ingeleverd bij de leerkracht? Regelmatig ontvangen de leerkrachten een mail en/of appje van u als ouders met daarin een vraag of een mededeling. We willen u bij deze vragen om die mail/app naar beide leerkrachten van de groep waarin uw kind zit, te sturen. Op die manier zijn de duo-collega’s allebei op de hoogte. Hierbij doen we een oproep om ’s ochtends uw kind(eren) op tijd naar school te laten komen. Het komt de laatste dagen regelmatig voor dat de kinderen na 8.30 uur op school aanwezig zijn. In het kader van ‘effectieve leertijd’ en de dag samen willen starten, doen we een beroep op uw medewerking. Oproep. Wie is bereid om af en toe de was van de school (locatie Zuidlaren) te doen? Het gaat dan om vaatdoekjes en droogdoeken. Graag uw reactie richten aan Hans Westerhof (050-4092009/h.westerhof@stichtingbaasis.nl). Agenda komende periode. 6 - 17 oktober ’21                            : Kinderboekenweek ‘Worden wat je wil’. 18 - 22 oktober ’21                         : Herfstvakantie 25 oktober ’21                                 : oud papier actie Eerstvolgende nieuwsbrief         : vrijdag 29 oktober ’21.                                                       

Welkom op onze website

Obs de Schuthoek is een fijne, kleine school met een betrokken en enthousiast team. Wij werken aan Boeiend Onderwijs, dat kinderen voorbereidt op het leven in de 21ste eeuw. Dit doen we op twee locaties in Zuidlaren en Zuidlaarderveen. 
“Samen leer je meer” is ons motto. In de klassen ziet u de kinderen daarom veel samenwerken en samen leren ontdekken. Ze krijgen ook buiten les en bewegen meerdere momenten per dag in de klas om beter geconcentreerd te blijven. Omdat we kleine klassen hebben is er heel veel aandacht voor elke leerling.
De leerkrachten op onze school weten veel over de werking van de hersenen. Hierdoor leren kinderen meer en dat zien we terug in de resultaten.
Als kinderen komen wennen doen we dit altijd in overleg met de ouders. Elk kind is anders. Daarom mag elk kind zijn eigen tempo bepalen om te wennen.
Voor een afspraak of vragen over beide locaties kunt u contact opnemen met de schoolleiding:

Hans Westerhof
050-4092009
directie.schuthoek@stichtingbaasis.nl