We sturen je graag een notificatie bij belangrijk nieuws:Ja doen!Niet nu
emailadres wachtwoord

Nieuwsbrief 8 juli 2021

Vanuit de directie. Dag allemaal, Het schooljaar is bijna voorbij. Iedereen is toe aan een welverdiende vakantie. We kijken terug op een bewogen jaar. Vol enthousiasme zijn we gestart in augustus, waarbij we toch nog steeds strenge afspraken hadden rondom het Corona-beleid. Met zelfs nog een paar weken lock-down in de winter. We zijn er goed door heen gekomen met onze school. Gelukkig mochten we de laatste weken toch weer wat meer. We kijken nog uit naar een vrolijke laatste schooldag voor de hele school met een vossenjacht en natuurlijk een traktatie, waarbij ook de ouders zijn uitgenodigd vanaf 11.15 uur. We hebben genoten van een mooi afscheid van groep 8 met een spannende film (Moordvrouw), opgenomen in ons eigen Zuidlaren met aansluitend een barbecue. Vandaag hebben de kinderen van de groepen 3 t/m 7 de film mogen bekijken. Een compliment aan de organisatie van de film is bij deze zeker op haar plaats!! Voor mij als directeur was het fijn om een aantal ouders ook eens live te ontmoeten. Bij het hek ontmoet ik natuurlijk ouders maar vaak van de jongere kinderen, maar nu ook van de bovenbouw. Dat maakt een stukje verbinding toch wel makkelijker. Ik heb gemerkt dat dat heel belangrijk is. Contact maken en in verbinding blijven. We hopen dat we dit ook door kunnen zetten na de zomer en dat we het ergste gehad hebben met alle Corona maatregelen. Weer terug naar het oude gewoon. Formatie Al eerder heeft u informatie ontvangen over de formatie op onze beide locaties. Hieronder vindt u nogmaals de groepsindeling met de leerkracht(en) erbij en de ondersteuning. Locatie Zuidlaren:  Zie foto rechts. Locatie Zuidlaarderveen Zie foto rechts. Teamsamenstelling: Volgend schooljaar starten we met een iets andere teaminzet dan afgelopen schooljaar op de locatie Zuidlaren. Juf Anniek gaat na de zomervakantie aan de slag als intern begeleider op De Borg in Haren. Helaas gaan we afscheid van haar nemen. Juf Wilma gaat samen met juf Esmé groep 1/2 draaien en 1 dag in groep 7/ 8. Groep 2/3 gaat draaien met juf Afine en juf Heleen. Juf Heleen Hogeboom is 3 dagen werkzaam op de Zuid-Wester en komt 2 dagen bij ons op school. Verderop in deze brief stelt Heleen zich kort nader aan u voor. In groep 4/5 maken we kennen met juf Nienke Tonnis. Zij komt uit Friesland en zal ons team komen versterken in groep 4/5 samen met juf Henriet. Op een later moment zal Nienke zich ook nader aan u voorstellen. Meester Stephan staat 4 dagen voor groep 6/7/8 . Juf Anita Schuiling zal het team versterken in haar rol als onderwijsassistent op maandagochtend, dinsdag en donderdagochtend. Juf Henriëtte Raap ondersteunt op de woensdag. Op dit moment zijn we nog in gesprek voor nog meer onderwijsondersteuning. Meester Jochem heeft in het afgelopen schooljaar in verschillende groepen ondersteuning gegeven in zijn rol als onderwijsassistent. Komend schooljaar gaat hij een start maken met de opleiding aan de PABO. We willen hem bij deze bedanken voor zijn inzet en wensen hem veel succes met zijn studie. Op de locatie in Zuidlaarderveen komt juf Coby weer terug. In overleg met juf Anita zal dat eerst voor 3 of 4 dagen zijn. Juf Anita staat voor de groepen 1-4 en groepen 5-8 en heeft ook een extra ondersteunende dag. Juf Marjan staat voor groep 5-8. Juf Maaike gaat met zwangerschapsverlof. We hopen dat we na haar verlof weer een plekje voor Maaike hebben in ons team. NPO Gelden Vanwege het Cornavirus heeft het ministerie extra gelden beschikbaar gesteld voor alle kinderen in het onderwijs. We hebben hiervoor een schoolscan gemaakt en gekeken waar we het extra voor in willen zetten. Dit is uitgebreid met het team besproken en daarna met de MR. Volgend schooljaar hebben we wederom combinatiegroepen. We zetten in op de kracht van ons eigen personeel en hebben gekeken naar extra inzet van onderwijsassistentie ten gunste van de leerkrachtondersteuning. Ook zetten we in op versterking van onze lees- en taalaanpak. We zullen de inzet van de gelden op de volgende onderdelen inzetten: - extra onderwijsondersteuning op de groepen door extra onderwijsassistentie. - aanschaf en scholing aanpak ‘Sociaal Emotioneel en Burgerschap’ door een nieuwe methode Kwink. - aanschaf ontwikkelingsmateriaal voor alle groepen. - aanschaf van leesboeken. De inzet van de NPO gelden zien we als onderdeel van een duurzame investering van de totale Schuthoek. Daarnaast hebben we eind mei/ begin juni de oudertevredenheid enquête en de leerling tevredenheid afgenomen. Oudertevredenheid en leerling tevredenheid hebben als volgt gescoord: - Ouderteredenheid voor beide locaties: 8.1. - Leerlingtevredenheid Schuthoek Zuidlaren: 8,2 - Leerlingtevredenheid Schuthoek Zuidlaarderveen: 8,4 Om de communicatie met ouders te versterken hopen we naast weer het fysiek contact door de inzet van Parro handiger te kunnen communiceren. Dit is een app waarin we veel zaken direct met u kunnen delen en is ook gekoppeld aan ons volgsysteem. Na de vakantie volgt hierover meer uitleg Kwink Na de zomervakantie gaan we starten met een nieuwe aanpak voor Sociaal Emotioneel Leren en Burgerschap. De Schuthoek heeft een aantal jaren met de Kiva aanpak gewerkt, maar als team vonden we dat het accent soms te veel op het anti-pesten lag. We hebben afgelopen jaar de tijd genomen om te onderzoeken welke methode goed bij onze school zou passen en ook de combinatie van burgerschap hierin meegenomen. De keuze is op Kwink gevallen. U zult daar volgend schooljaar zeker meer van gaan merken want we nemen u als ouders ook mee in de aanpak. Kwink werkt met 5 bewezen gedragsprincipes. (Foto rechts) Even voorstellen . Mijn naam is Heleen Hogenboom, 26 jaar oud en ik woon in Borger. In mijn vrije tijd ga ik graag zwemmen, met vrienden afspreken of creatief bezig zijn. Komend schooljaar zal ik op de donderdag en vrijdag in groep 2/3 gaan werken op de Schuthoek. Ik heb heel veel zin in deze nieuwe uitdaging en verheug me er op om er samen met de kinderen en collega’s een mooi en leerzaam schooljaar van te maken. Daarnaast zal ik drie dagen op de Zuid-Wester aan het werk gaan. Ik wens jullie allen een fijne zomervakantie en hopelijk komen we elkaar na de vakantie tegen op school! Groepen doorschuiven Vandaag hebben we het jaarlijkse ‘doorschuifmoment’ ook weer plaats laten vinden. De kinderen maken dan even kennis met hun nieuwe klasgenoten en/of de leerkrachten. Op een eerder moment hebben we al kennis mogen maken met de nieuwe kinderen die na de zomervakantie op onze school een start gaan maken. We heten hen en hun ouders uiteraard van harte welkom! MR. Enige tijd geleden hebben we u verteld over het feit dat we op zoek waren naar enkele nieuwe leden voor de MR. Er hebben zich ondertussen drie kandidaten aangemeld, te weten: - Marijke Scheper - Aran Mol - Henk Huisman Na de vakantie zal de MR ervoor zorgen dat de kandidaat-leden zich via de nieuwsbrief nader voorstellen en hun motivatie voor de kandidaatstelling toelichten. Vervolgens zal dan de verkiezing verder ten uitvoer gebracht worden. Na de vakantie volgt dan meer informatie daarover. Het team van de Schuthoek, locatie Zuidlaren en Zuidlaarderveen wenst iedereen een hele fijne vakantie toe! Agenda: - vrijdag 9 juli ’21 : laatste schooldag - 10 juli – 22 aug ’21 : zomervakantie - maandag 23 aug. ’21 : 1e schooldag nieuwe schooljaar. - laatste vakantieweek : eerstvolgende nieuwsbrief

Nieuwsbrief, vrijdag 23 april ’21

Dag allemaal, Het is een drukke tijd. De kinderen gaan gelukkig alweer een aantal weken ‘gewoon’ naar school en dat is natuurlijk goed voor de structuur. Ondanks dat zijn er voldoende leuke onderbrekingen van het schoolprogramma: naast het vieren van het Paasfeest, hebben we natuurlijk ook aandacht gegeven aan de Nationale Buitenspeldag en vandaag staat in het teken van de viering van Koningsspelen. De kinderen van groep 7/8 hebben deelgenomen aan het praktisch verkeerexamen en de leerlingen van groep 8 hebben hun best gedaan op de eindtoets van CITO. Kortom: voldoende onderwerpen om over te vertellen in deze nieuwsbrief. Nog een weekje en dan zijn de kinderen een paar weken vrij. We wensen iedereen alvast fijne vrije dagen!                                         Veel leesplezier!! MR. In de vorige nieuwsbrief heeft de MR een oproep geplaatst voor kandidaten voor de MR. We zijn erg blij om te constateren dat een viertal ouders interesse heeft getoond om zitting te gaan nemen in de MR. Binnenkort zullen we u informeren over het verdere verloop. Coöperatieve werkvormen op de Schuthoek . In de vorige nieuwsbrief heeft u een algemeen stukje kunnen lezen over coöperatieve werkvormen. In deze nieuwsbrief wil ik graag iets meer vertellen over de werkvorm die deze maand op onze school centraal staat: Tweetal Coach. Tweetal Coach stimuleert leerlingen om elkaar te helpen bij het maken van opdrachten. Leerlingen vormen tweetallen (of de leerkracht maakt tweetallen) en het tweetal krijgt opdrachten om te maken. Dit gaat volgens de volgende structuur: Leerling A maakt de eerste opdracht en zegt hardop welke stappen hij/zij zet om tot de oplossing te komen. Leerling B luistert en controleert. Als leerling A het antwoord fout heeft of hulp nodig heeft coacht leerling B. Als leerling A het juiste antwoord geeft dan mag deze het antwoord opschrijven. Leerling B complimenteert en coacht. Daarna wisselen de leerlingen van rol. De stappen worden herhaald voor iedere nieuwe opdracht. Tweetal Coach is een krachtige structuur. Leerlingen die anders opdrachten individueel verkeerd zouden hebben aangepakt, worden nu meteen gecorrigeerd. Bij Tweetal Coach krijgen de leerlingen feedback tijdens elke opdracht in plaats van na de gehele oefening. Voorbeelden van Tweetal coach: In groep 1 en 2 hebben de kinderen d.m.v. een Tweetal Coach een paasei gemaakt op de kralenplank. Om de beurt een regel kralen leggen en elkaar vertellen of het goed gaat. In de hogere groepen kan Tweetal Coach goed gebruikt worden om sommen te oefenen, woordsoorten benoemen, zinsontleding en topografie. De coöperatieve werkvorm Tweetal Coach sluit heel mooi aan op de Denkgewoonte ‘Samen kunnen we meer dan alleen.’                                                        Denkgewoonten, groep 3. In groep 3 werken wij deze periode, net als de kleutergroep, aan de denkgewoonte 'Samen kunnen we meer dan alleen'. Deze past heel goed bij de coöperatieve werkvorm die we deze maand in alle groepen doen, dat is ‘Tweetalcoach’. Iedere dag praten we even over de denkgewoonte; wat lukt thuis of op school beter samen dan alleen? Op de bijgevoegde foto staan mooie reacties van de kinderen. Samen rekenen door middel van de werkvorm ‘Tweetalcoach’ lukt beter dan alleen! Het is fijn om iemand te kunnen helpen en ook fijn om geholpen te worden. Bij deze les maakten de kinderen in tweetallen om de beurt een som. De ene schreef het antwoord op, de ander controleerde. Daarna werd er van rol gewisseld. Elkaar complimenten geven hoort er ook bij, daarmee geef je elkaar een goed gevoel. Het is mooi om te zien dat deze werkvorm het enthousiasme, de betrokkenheid en zelfstandigheid van de kinderen vergroot!     Nog meer  weten over denkgewoonten? Kijk dan ook eens op www.denkgewoonten.nl Praktisch verkeersexamen. Op vrijdag 16 april kwamen alle kinderen van de groepen 7 en 8 in aanmerking voor het jaarlijkse praktische verkeersexamen. Van tevoren is er geoefend op de route. Met name het omkijken en het uitsteken van de hand is van belang. Gelukkig is iedereen van onze beide scholen geslaagd. Van harte gefeliciteerd!       Nationale Buitenlesdag, 13 april jl. In de vorige nieuwsbrief hebben we u verteld over de Nationale Buitenspeldag. Hieronder een verslag van de Buitenlesdag in Zuidlaarderveen. Vandaag (lees: 13 april jl.) is het een hele bijzondere en hele leuke dag: Buitenspeldag. Dit houdt in dat wij rekenen, taal, spelling niet aan ons tafeltje gaan maken maar lekker naar buiten gaan. Daar kunnen wij ook heel goed lessen maken en leren. Het gaat wel anders dan anders, maar dat maakt het juist zo leuk! Wat hebben we gedaan? Groep 3 en 4 heeft tafels geoefend op het plein. Hartstikke leerzaam. De tafels liggen op de picknicktafel en de kinderen zoeken de antwoorden erbij. Lekker rennen en ook nog de tafels goed in het hoofd krijgen. Wat wil je nog meer. De onderbouw heeft ook nog cijfers gezocht die over het hele plein lagen. Getallen en stippen bij elkaar zoeken. Ook lagen er in de zandbak allemaal letters verstopt! Groep 1 en 2 hebben ze gelukkig allemaal terug gevonden. En… spelling geoefend. Een estafette dictee: de woorden lagen verspreid over het plein en de leerlingen moesten het woord goed onthouden en opschrijven bij de picknicktafel! Dat geldt ook voor groep 5,6 en 7. Zij hebben ook een soort ‘ren je rot spel’ gedaan met de woorden die de verschillende groepen moeten kennen. Man, man wat een geren!! We hebben ook nog grote getallen geoefend. Vier kinderen hupten de cijfers en de anderen moesten goed tellen. Valt echt niet altijd mee. Je moet goed kunnen tellen en daarna ook nog de cijfers goed uitspreken. En daarna ook nog klokkijken met kaartjes die verstopt waren op het plein. De digitale, de analoge en de geschreven tijden bij elkaar zoeken. Je moet bij dit spel  goed kunnen samenwerken. Wat ook heel leuk was, dat de kinderen een knikkerbaan moesten maken van spullen uit de natuur. Eerst 5 minuten spullen zoeken en daarna met z’n drieën een knikkerbaan maken. Prachtig om te zien hoe de kinderen samen kunnen werken ( en sommigen wat minder ). Ze zijn nu nog aan het Kingen. Een leuk ontspannen spel om lekker met een groep te spelen. Want na al dat geleer hoort er natuurlijk ook een leuk spel bij na afloop. Kortom…. Wat een mooie dag!!   Verslag Koningsspelen. Op beide scholen vanmorgen de aftrap van de Koningspelen : ‘Ik en Jij samen Wij’ . Zo zijn we dansend begonnen aan mooie, leuke en sportieve Koningsspelen. Samen plezier hebben! Een leuk circuit rondom de school stond klaar op de versierde pleinen. De kinderen gingen in groepjes onder begeleiding van de oudere kinderen langs alle leuke, sportieve spelletjes: Blikgooien, Mikado, Skippybalcircuit, Zaklopen, Wie bouwt de hoogste toren, Verhaalbingo, enz. De OV verzorgde een heerlijke lunch in een toepasselijk oranje tasje voor iedere deelnemer. Overal zagen we blije kinderen en meesters en juffen in het oranje en/of rood-wit-blauw versierd. Een vrolijke aanblik. Koningsspelenteam (OV, juffen, meesters en studenten): bedankt voor de voortreffelijke organisatie op beide locaties! Fijn om gewoon weer eens een leuk feest te hebben met de kinderen.                  Groep 7/8 Zuidlaren, toetstijd. De kinderen van groep 8 hebben afgelopen dinsdag en woensdag hun best gedaan op de eindtoets van Cito. Meester Stephan en juf Wilma hadden in de voorbereiding ervoor gezorgd dat iedereen op een goede en rustige plek de toets ongestoord kon maken. Daarbij werd er van de andere groepen natuurlijk ook gevraagd om rekening te houden met de studenten van groep 8. Toen de kinderen aan het eind van de woensdagmiddag alle onderdelen hadden afgerond, was de opluchting duidelijk merkbaar. Hieronder nog een paar reacties van de leerlingen: ‘We hebben de eindtoets gedaan. Ik vond het niet zo lastig, maar sommige vragen wel’. ‘Voor mijn gevoel ging het wel goed’. ‘De Cito eindtoets ging over rekenen en taal en je kon tussen 4 antwoorden kiezen. Ik vond hem zelf makkelijker dan de oefentoets. Bijna iedereen had een knuffel mee of iets anders dat geluk bracht’. De kinderen van groep 7 hebben zich deze week gebogen over de zgn. Drempeltest. Ook van hen werd dus concentratie verwacht. Hieronder een reactie van een groep 7 leerling: ‘Je had telkens 15 tot 20 minuten voor een onderdeel. Het ene was taal, het andere was rekenen en er was ook onderdeel met vormen. Ik had niet alles af en je mocht ook niet kletsen’.   Project “moestuintjes” in Zuidlaren en Zuidlaarderveen gestart. Door werkelijk een overweldigende opbrengst aan moestuintjes van een grote supermarkt, zijn wij afgelopen maandag gestart met het “zaaien” van de zaden in de potjes. En daarvoor verdienen jullie als ouders een dikke pluim! Dank u wel. De leerlingen van groep 3 waren erg onder de indruk van hoe uit een klein schijfje modder er toch, met toevoeging van 35 ml. water, een redelijk bergje modder ontstond. Vervolgens de potjes tot 1 cm. onder de rand vullen, het zaadmatje er op leggen of de echte zaden en afdekken met modder tot de rand en ……. groeien maar!  Uiteraard moeten we alles regelmatig van water voorzien, maar dat houden de leerlingen per toerbeurt goed in de gaten! En in Zuidlaarderveen gaat de boel in de meivakantie bij juf Marjan in de kas! We houden u op de hoogte!       Work in progress!!   Schoolfotograaf. Op woensdag 26 mei komt de schoolfotograaf op bezoek op de locatie in Zuidlaren. Er worden portretfoto’s, foto’s van broers/zussen (die op school zitten) en groepsfoto’s gemaakt. Voor meer informatie verwijzen we naar de bijlage.   Agenda: - maandag 17 mei ‘21     : oud papier actie. - vrijdag 23 april ’21        : Koningsspelen - dinsdag 27 april ’21      : Koningsdag. De kinderen zijn die dag vrij. - meivakantie                   : maandag 3 mei – vrijdag 14 mei - schoolfotograaf             : woensdag 26 mei (locatie Zuidlaren) - volgende nieuwsbrief    : vrijdag 21 mei. Bijlage: - schoolfotograaf - sportpret  

Welkom op onze website

Obs de Schuthoek is een fijne, kleine school met een betrokken en enthousiast team. Wij werken aan Boeiend Onderwijs, dat kinderen voorbereidt op het leven in de 21ste eeuw. Dit doen we op twee locaties in Zuidlaren en Zuidlaarderveen. 
“Samen leer je meer” is ons motto. In de klassen ziet u de kinderen daarom veel samenwerken en samen leren ontdekken. Ze krijgen ook buiten les en bewegen meerdere momenten per dag in de klas om beter geconcentreerd te blijven. Omdat we kleine klassen hebben is er heel veel aandacht voor elke leerling.
De leerkrachten op onze school weten veel over de werking van de hersenen. Hierdoor leren kinderen meer en dat zien we terug in de resultaten.
Als kinderen komen wennen doen we dit altijd in overleg met de ouders. Elk kind is anders. Daarom mag elk kind zijn eigen tempo bepalen om te wennen.
Voor een afspraak of vragen over beide locaties kunt u contact opnemen met de schoolleiding:

Janet Meijer
050-4092009
directie.schuthoek@stichtingbaasis.nl