We sturen je graag een notificatie bij belangrijk nieuws:Ja doen!Niet nu
emailadres wachtwoord

Nieuwsbrief, vrijdag 23 april ’21

Dag allemaal, Het is een drukke tijd. De kinderen gaan gelukkig alweer een aantal weken ‘gewoon’ naar school en dat is natuurlijk goed voor de structuur. Ondanks dat zijn er voldoende leuke onderbrekingen van het schoolprogramma: naast het vieren van het Paasfeest, hebben we natuurlijk ook aandacht gegeven aan de Nationale Buitenspeldag en vandaag staat in het teken van de viering van Koningsspelen. De kinderen van groep 7/8 hebben deelgenomen aan het praktisch verkeerexamen en de leerlingen van groep 8 hebben hun best gedaan op de eindtoets van CITO. Kortom: voldoende onderwerpen om over te vertellen in deze nieuwsbrief. Nog een weekje en dan zijn de kinderen een paar weken vrij. We wensen iedereen alvast fijne vrije dagen!                                         Veel leesplezier!! MR. In de vorige nieuwsbrief heeft de MR een oproep geplaatst voor kandidaten voor de MR. We zijn erg blij om te constateren dat een viertal ouders interesse heeft getoond om zitting te gaan nemen in de MR. Binnenkort zullen we u informeren over het verdere verloop. Coöperatieve werkvormen op de Schuthoek . In de vorige nieuwsbrief heeft u een algemeen stukje kunnen lezen over coöperatieve werkvormen. In deze nieuwsbrief wil ik graag iets meer vertellen over de werkvorm die deze maand op onze school centraal staat: Tweetal Coach. Tweetal Coach stimuleert leerlingen om elkaar te helpen bij het maken van opdrachten. Leerlingen vormen tweetallen (of de leerkracht maakt tweetallen) en het tweetal krijgt opdrachten om te maken. Dit gaat volgens de volgende structuur: Leerling A maakt de eerste opdracht en zegt hardop welke stappen hij/zij zet om tot de oplossing te komen. Leerling B luistert en controleert. Als leerling A het antwoord fout heeft of hulp nodig heeft coacht leerling B. Als leerling A het juiste antwoord geeft dan mag deze het antwoord opschrijven. Leerling B complimenteert en coacht. Daarna wisselen de leerlingen van rol. De stappen worden herhaald voor iedere nieuwe opdracht. Tweetal Coach is een krachtige structuur. Leerlingen die anders opdrachten individueel verkeerd zouden hebben aangepakt, worden nu meteen gecorrigeerd. Bij Tweetal Coach krijgen de leerlingen feedback tijdens elke opdracht in plaats van na de gehele oefening. Voorbeelden van Tweetal coach: In groep 1 en 2 hebben de kinderen d.m.v. een Tweetal Coach een paasei gemaakt op de kralenplank. Om de beurt een regel kralen leggen en elkaar vertellen of het goed gaat. In de hogere groepen kan Tweetal Coach goed gebruikt worden om sommen te oefenen, woordsoorten benoemen, zinsontleding en topografie. De coöperatieve werkvorm Tweetal Coach sluit heel mooi aan op de Denkgewoonte ‘Samen kunnen we meer dan alleen.’                                                        Denkgewoonten, groep 3. In groep 3 werken wij deze periode, net als de kleutergroep, aan de denkgewoonte 'Samen kunnen we meer dan alleen'. Deze past heel goed bij de coöperatieve werkvorm die we deze maand in alle groepen doen, dat is ‘Tweetalcoach’. Iedere dag praten we even over de denkgewoonte; wat lukt thuis of op school beter samen dan alleen? Op de bijgevoegde foto staan mooie reacties van de kinderen. Samen rekenen door middel van de werkvorm ‘Tweetalcoach’ lukt beter dan alleen! Het is fijn om iemand te kunnen helpen en ook fijn om geholpen te worden. Bij deze les maakten de kinderen in tweetallen om de beurt een som. De ene schreef het antwoord op, de ander controleerde. Daarna werd er van rol gewisseld. Elkaar complimenten geven hoort er ook bij, daarmee geef je elkaar een goed gevoel. Het is mooi om te zien dat deze werkvorm het enthousiasme, de betrokkenheid en zelfstandigheid van de kinderen vergroot!     Nog meer  weten over denkgewoonten? Kijk dan ook eens op www.denkgewoonten.nl Praktisch verkeersexamen. Op vrijdag 16 april kwamen alle kinderen van de groepen 7 en 8 in aanmerking voor het jaarlijkse praktische verkeersexamen. Van tevoren is er geoefend op de route. Met name het omkijken en het uitsteken van de hand is van belang. Gelukkig is iedereen van onze beide scholen geslaagd. Van harte gefeliciteerd!       Nationale Buitenlesdag, 13 april jl. In de vorige nieuwsbrief hebben we u verteld over de Nationale Buitenspeldag. Hieronder een verslag van de Buitenlesdag in Zuidlaarderveen. Vandaag (lees: 13 april jl.) is het een hele bijzondere en hele leuke dag: Buitenspeldag. Dit houdt in dat wij rekenen, taal, spelling niet aan ons tafeltje gaan maken maar lekker naar buiten gaan. Daar kunnen wij ook heel goed lessen maken en leren. Het gaat wel anders dan anders, maar dat maakt het juist zo leuk! Wat hebben we gedaan? Groep 3 en 4 heeft tafels geoefend op het plein. Hartstikke leerzaam. De tafels liggen op de picknicktafel en de kinderen zoeken de antwoorden erbij. Lekker rennen en ook nog de tafels goed in het hoofd krijgen. Wat wil je nog meer. De onderbouw heeft ook nog cijfers gezocht die over het hele plein lagen. Getallen en stippen bij elkaar zoeken. Ook lagen er in de zandbak allemaal letters verstopt! Groep 1 en 2 hebben ze gelukkig allemaal terug gevonden. En… spelling geoefend. Een estafette dictee: de woorden lagen verspreid over het plein en de leerlingen moesten het woord goed onthouden en opschrijven bij de picknicktafel! Dat geldt ook voor groep 5,6 en 7. Zij hebben ook een soort ‘ren je rot spel’ gedaan met de woorden die de verschillende groepen moeten kennen. Man, man wat een geren!! We hebben ook nog grote getallen geoefend. Vier kinderen hupten de cijfers en de anderen moesten goed tellen. Valt echt niet altijd mee. Je moet goed kunnen tellen en daarna ook nog de cijfers goed uitspreken. En daarna ook nog klokkijken met kaartjes die verstopt waren op het plein. De digitale, de analoge en de geschreven tijden bij elkaar zoeken. Je moet bij dit spel  goed kunnen samenwerken. Wat ook heel leuk was, dat de kinderen een knikkerbaan moesten maken van spullen uit de natuur. Eerst 5 minuten spullen zoeken en daarna met z’n drieën een knikkerbaan maken. Prachtig om te zien hoe de kinderen samen kunnen werken ( en sommigen wat minder ). Ze zijn nu nog aan het Kingen. Een leuk ontspannen spel om lekker met een groep te spelen. Want na al dat geleer hoort er natuurlijk ook een leuk spel bij na afloop. Kortom…. Wat een mooie dag!!   Verslag Koningsspelen. Op beide scholen vanmorgen de aftrap van de Koningspelen : ‘Ik en Jij samen Wij’ . Zo zijn we dansend begonnen aan mooie, leuke en sportieve Koningsspelen. Samen plezier hebben! Een leuk circuit rondom de school stond klaar op de versierde pleinen. De kinderen gingen in groepjes onder begeleiding van de oudere kinderen langs alle leuke, sportieve spelletjes: Blikgooien, Mikado, Skippybalcircuit, Zaklopen, Wie bouwt de hoogste toren, Verhaalbingo, enz. De OV verzorgde een heerlijke lunch in een toepasselijk oranje tasje voor iedere deelnemer. Overal zagen we blije kinderen en meesters en juffen in het oranje en/of rood-wit-blauw versierd. Een vrolijke aanblik. Koningsspelenteam (OV, juffen, meesters en studenten): bedankt voor de voortreffelijke organisatie op beide locaties! Fijn om gewoon weer eens een leuk feest te hebben met de kinderen.                  Groep 7/8 Zuidlaren, toetstijd. De kinderen van groep 8 hebben afgelopen dinsdag en woensdag hun best gedaan op de eindtoets van Cito. Meester Stephan en juf Wilma hadden in de voorbereiding ervoor gezorgd dat iedereen op een goede en rustige plek de toets ongestoord kon maken. Daarbij werd er van de andere groepen natuurlijk ook gevraagd om rekening te houden met de studenten van groep 8. Toen de kinderen aan het eind van de woensdagmiddag alle onderdelen hadden afgerond, was de opluchting duidelijk merkbaar. Hieronder nog een paar reacties van de leerlingen: ‘We hebben de eindtoets gedaan. Ik vond het niet zo lastig, maar sommige vragen wel’. ‘Voor mijn gevoel ging het wel goed’. ‘De Cito eindtoets ging over rekenen en taal en je kon tussen 4 antwoorden kiezen. Ik vond hem zelf makkelijker dan de oefentoets. Bijna iedereen had een knuffel mee of iets anders dat geluk bracht’. De kinderen van groep 7 hebben zich deze week gebogen over de zgn. Drempeltest. Ook van hen werd dus concentratie verwacht. Hieronder een reactie van een groep 7 leerling: ‘Je had telkens 15 tot 20 minuten voor een onderdeel. Het ene was taal, het andere was rekenen en er was ook onderdeel met vormen. Ik had niet alles af en je mocht ook niet kletsen’.   Project “moestuintjes” in Zuidlaren en Zuidlaarderveen gestart. Door werkelijk een overweldigende opbrengst aan moestuintjes van een grote supermarkt, zijn wij afgelopen maandag gestart met het “zaaien” van de zaden in de potjes. En daarvoor verdienen jullie als ouders een dikke pluim! Dank u wel. De leerlingen van groep 3 waren erg onder de indruk van hoe uit een klein schijfje modder er toch, met toevoeging van 35 ml. water, een redelijk bergje modder ontstond. Vervolgens de potjes tot 1 cm. onder de rand vullen, het zaadmatje er op leggen of de echte zaden en afdekken met modder tot de rand en ……. groeien maar!  Uiteraard moeten we alles regelmatig van water voorzien, maar dat houden de leerlingen per toerbeurt goed in de gaten! En in Zuidlaarderveen gaat de boel in de meivakantie bij juf Marjan in de kas! We houden u op de hoogte!       Work in progress!!   Schoolfotograaf. Op woensdag 26 mei komt de schoolfotograaf op bezoek op de locatie in Zuidlaren. Er worden portretfoto’s, foto’s van broers/zussen (die op school zitten) en groepsfoto’s gemaakt. Voor meer informatie verwijzen we naar de bijlage.   Agenda: - maandag 17 mei ‘21     : oud papier actie. - vrijdag 23 april ’21        : Koningsspelen - dinsdag 27 april ’21      : Koningsdag. De kinderen zijn die dag vrij. - meivakantie                   : maandag 3 mei – vrijdag 14 mei - schoolfotograaf             : woensdag 26 mei (locatie Zuidlaren) - volgende nieuwsbrief    : vrijdag 21 mei. Bijlage: - schoolfotograaf - sportpret  

Nieuwsbrief, vrijdag 26 maart ’21.

Dag allemaal, We gaan alweer een poosje ‘gewoon’ naar school en daar zijn we natuurlijk blij om. De kinderen vinden het fijn dat ze weer als groep met elkaar optrekken en plezier hebben in de klas of op het schoolplein; een wedstrijdje voetbal of hockey, lekker schommelen, een tikspel of spelen in de zandbak. Als het weer dan ook nog een beetje meehelpt, is het helemaal oké. Toch houdt Corona u en ons nog elke dag bezig. In de afgelopen weken is het een paar keer voorgekomen dat een leerling thuis moest blijven en/of een test moest ondergaan. Als schoolorganisatie hanteren we de maatregelen zoals deze zijn voorgeschreven door het RIVM. Het is voor ons allen van groot belang dat we ons houden aan de gemaakte afspraken m.b.t. brengen en halen, gebruik mondkapjes, thuisblijven bij (neus)verkoudheid en hoesten. Met name t.a.v. (neus) verkoudheid en hoesten doen we een nadrukkelijk beroep op u als ouders om uw kind in dat geval thuis te houden. Het is u en ons tot nu toe gelukt om te voorkomen dat er groepen kinderen of één van de leerkrachten thuis moeten blijven vanwege een besmetting en dat willen we natuurlijk graag zo houden. In deze nieuwsbrief informatie van beide locaties. Veel leesplezier!! Denkgewoonten. Op onze scholen worden we al enige jaren begeleid door een organisatie, genaamd ‘Natuurlijk Leren’. Tijdens team- en studiedagen doen de leerkrachten kennis en inspiratie op over hoe we invulling kunnen geven aan ‘opbrengstgericht boeiend onderwijs’. Hierover is veel te vertellen, echter in de afgelopen maanden is het daar minder van gekomen. We nemen u daarom in de komende nieuwsbrieven (weer) mee in wat we als schoolteam doen om kwalitatief goed onderwijs te verzorgen. We zullen aandacht besteden aan onderwerpen zoals bewegend leren, coöperatieve werkvormen, vormgevers, en denkgewoonten. In deze nieuwsbrief meer aandacht over dat laatste onderwerp. Wij willen kinderen stimuleren om intelligent gedrag te ontwikkelen zodat ze in het leven adequaat kunnen reageren op situaties waarbij de oplossing niet altijd voor de hand ligt. Daarnaast willen we kinderen laten zien hoe je kunt leven met een open blik en houding, en dat het goed is om een leven lang te blijven leren. Hieronder de 16 denkgewoonten op een rijtje: § Ik blijf proberen § Ik denk eerst na § Ik luister § Ik bekijk het anders § Ik denk na hoe ik iets kan leren § Ik werk nauwkeurig § Ik stel een vraag § Ik weet al iets § Ik denk na hoe ik iets vertel § Ik wil graag dingen weten § Ik gebruik mijn fantasie § Ik ben verbaasd en blij § Ik ga iets uitproberen § Ik maak een grapje § Samen kunnen we meer dan alleen § Ik wil blijven leren In de volgende nieuwsbrief zullen we één van deze denkgewoonten verder uitdiepen en ook aangeven wat u als ouders thuis kunt doen om een bijdrage te leveren. Nieuwsgierig? Kijk dan ook eens op de website: www.denkgewoonten.nl Verlenging project Schoolfruit (herhaling) Het project Schoolfruit heeft een herstart gemaakt op beide locaties. Elke woensdag, donderdag en vrijdag wordt er op de scholen fruit geleverd voor alle kinderen. Hiermee besteden we aandacht aan het belang van gezond eten. Meer informatie over de actie vindt u op schoolfruit.nl Omdat vanwege de lockdown de actie voor langere tijd was onderbroken, heeft men besloten om het project Schoolfruit te verlengen tot en met 31 mei! Paasviering (ZL) Komende donderdag gaan we na de ochtendpauze een aantal paasactiviteiten doen met de kinderen. We gaan o.a. paaseieren zoeken, nootjes schieten, eitje-tik wedstrijd en natuurlijk een gezamenlijke paaslunch. De kinderen moeten deze dag een hardgekookt ei meenemen voor de eitje-tik wedstrijd en eten/drinken voor de ochtendpauze. Voor een coronaproof lunch wordt gezorgd! Wilt u uw kind deze dag ook een 1,5 liter fles gevuld met water meegeven?? Paasviering ZLV. De ouders hebben een brief ontvangen met daarin info over de Paasactiviteiten die voor donderdag 1 april op het programma staan. Nadat er eerst gewoon gewerkt moet worden in de klas, gaat meester Harry na de kleine pauze een Paascircuit organiseren. Om 12.00 uur wordt er gezamenlijk van een Paaslunch genoten met hulp van de ouderraad. Na de maaltijd gaat iedereen mee naar de Zaandorre om de daar verstopte eieren te zoeken. Om 14.00 uur sluiten we dag schooldag af en gaat iedereen naar huis. We wensen iedereen alvast een fijn Paasweekend toe! Info locatie Zuidlaarderveen . We hebben er een nieuwe leerling bij in de onderbouwgroep. Coen is 4 jaar geworden en gaat nu, na een aantal wendagen, alle dagen naar school. We wensen Coen en zijn ouders veel plezier op de Schuthoek ZLV. Agenda: - donderdag 1 april : Paasviering. - vrijdag 2 april : Goede Vrijdag. De kinderen zijn die dag vrij. - maandag 5 april : 2e Paasdag. De kinderen zijn die dag vrij. - dinsdag 6 april : margedag. De kinderen zijn die dag vrij. - vrijdag 16 april : praktisch verkeersexamen groep 7/8. - maandag 19 april : oud papier actie. - volgende nieuwsbrief : vrijdag 16 april

Welkom op onze website

Obs de Schuthoek is een fijne, kleine school met een betrokken en enthousiast team. Wij werken aan Boeiend Onderwijs, dat kinderen voorbereidt op het leven in de 21ste eeuw. Dit doen we op twee locaties in Zuidlaren en Zuidlaarderveen. 
“Samen leer je meer” is ons motto. In de klassen ziet u de kinderen daarom veel samenwerken en samen leren ontdekken. Ze krijgen ook buiten les en bewegen meerdere momenten per dag in de klas om beter geconcentreerd te blijven. Omdat we kleine klassen hebben is er heel veel aandacht voor elke leerling.
De leerkrachten op onze school weten veel over de werking van de hersenen. Hierdoor leren kinderen meer en dat zien we terug in de resultaten.
Als kinderen komen wennen doen we dit altijd in overleg met de ouders. Elk kind is anders. Daarom mag elk kind zijn eigen tempo bepalen om te wennen.
Voor een afspraak of vragen over beide locaties kunt u contact opnemen met de schoolleiding:

Janet Meijer
050-4092009
directie.schuthoek@stichtingbaasis.nl