emailadres wachtwoord

Nieuwsbrief 18 oktober

   ZL/ZLV: Schoolfeest Wat een fantastische dag hebben we met elkaar gehad. De kinderen zijn gestart met een circuit van 10 circusonderdelen. Na de middagpauze mochten de kinderen vanaf groep 3 een onderdeel kiezen voor de voorstelling. De kleuters gingen gezamenlijk hun eigen act voorbereiden. Er werd door de kinderen volop geoefend, wat een talent hebben we gezien. We hopen dat jullie met net zoveel plezier terug kijken op de voorstelling als het team. Wij willen de begeleiders, die ons de hele dag hebben geholpen heel erg bedanken. En kinderen, wat hebben jullie het geweldig gedaan!   ZL/ZLV: Gezonde school: Schoolfruit EU-Schoolfruit stimuleert kinderen samen in de klas fruit en groente te eten. Dit jaar doen we weer mee met het EU schoolfruit programma. Vanaf week 46 (de week van 11 november) t/m week 16 (de week van 13 april) krijgen de kinderen 3 keer per week groente/fruit op school. (De kinderen hoeven dan geen eigen fruit mee naar school te nemen) De kinderen krijgen op woensdag, donderdag en vrijdag groente/fruit van school.   ZL Oudergesprekken In week 46 en 47 staan er oudergesprekken gepland. We hebben er voor gekozen om geen rooster te maken, maar de mogelijkheid te geven, om zelf een gewenst moment en tijdstip te laten kiezen, door middel van een intekenlijst. Vanaf woensdag 30 oktober hangen er intekenlijsten voor alle groepen. De lijsten hangen in de hal bij de ingang. U kiest zelf een tijdstip voor het gesprek en noteert de naam van uw zoon/dochter op de lijst. Intekenen kan t/m donderdag 7 november. Als ouders geen voorkeurstijdstip invullen, plannen wij een afspraak in.   ZL: Lampionnenavond locatie Zuidlaren (17:00 -18:00 uur) Donderdag 7 november organiseren we op school een lampionnenavond. Tussen 17:00 en 18:00 uur bent u welkom, om samen met uw kind(eren) de lampionnen te bekijken. (Het is een inloop, dus u kunt zelf langs alle klassen om een kijkje te nemen. Voor de kinderen hebben we een quiz. Bij binnenkomst kunnen ze een formulier krijgen en in iedere groep een aantal vragen beantwoorden.       ZL: Oud papier maandag 28 oktober Voor maandag 28 oktober (half 7 aanwezig bij school) staan de volgende ouders ingepland: Remco Schilstra, Thiemen v.d. Linden, Dylan Kornelius, Mark Akkerman en Julia van Bergen. (1 van de 5 ouders willen we vragen om de route voor te lezen in één van de wagens)  Mocht u niet kunnen, dan vragen we u om tijdig een vervanger te regelen.     Voor het natuurpad zijn we op zoek naar een aantal autobanden die niet meer worden gebruikt. Mocht u nog een autoband over hebben, dan kunnen wij deze goed gebruiken.     We wensen iedereen een fijne herfstvakantie.   De volgende nieuwsbrief komt uit op vrijdag 18 oktober

Nieuwsbrief 4 oktober

                                                                     ZL: We zien dat steeds meer kinderen tussen de middag al voor 13:00 uur op school zijn. Tot 13:00 uur maken er kinderen gebruik van de overblijf. We willen u vragen om uw kind vanaf 13:00 uur naar school te laten gaan.   Fietsenstalling groep 1 t/m 4. Het is iedere ochtend druk bij de fietsenstalling. De leerkrachten zetten hun fiets aan de achterkant neer, zodat de kinderen makkelijker kunnen ‘parkeren’. Wilt u samen met uw kind proberen om de fiets zo neer te zetten, zodat er nog meer fietsen neergezet kunnen worden.   ZL/ZLV: Donderdag 17 oktober Nog twee weken en dan gaan we samen met circus Santelli en onze kinderen een geweldige voorstelling aan u geven. Wat fijn dat er al zoveel ouders zijn die deze dag willen helpen. Deze ouders ontvangen volgende week meer informatie over de dag. Denkt u er aan, dat alle kinderen deze dag op school een broodje eten. En van 8:30 uur tot 15:30 uur naar school gaan. Wilt u uw kind een lunchpakketje meegeven. Ieder gezin ontvangt op maandag 14 oktober 2 kaartjes voor de voorstelling. (Het is niet mogelijk om meer kaartjes per gezin te krijgen)   ZL/ZLV: Gezonde school Van 7 t/m 11 oktober is het de Week van de Pauzehap. Met dit interactieve lesprogramma ervaren en leren kinderen van groep 5 /m 8 hoe lekker het is om te kiezen voor gezonde tussendoortjes. De leerlingen leren daarbij veel verschillende pauzehappen uit de Schijf van Vijf kennen. Op dinsdag, woensdag en donderdag krijgen ze een verantwoorde pauzehap aangeboden. Die dagen hoeft uw kind dan ook geen eten voor de 10 uur pauze mee te nemen. Op vrijdag 11 oktober is er een opdracht rond een zelf meegenomen gezond tussendoortje. Het is leuk als uw kind zelf met een suggestie komt. U kunt uw kind daarbij stimuleren om een tussendoortje te kiezen dat niet zo voor de hand ligt, zoals een bijzondere fruitsoort of een aparte groentesnack. Let er graag op dat uw kind het die vrijdag meeneemt naar school.   ZL/ZLV: Woensdag 9 oktober korfbaltoernooi. Wat mooi dat er kinderen namens groep 3/4, 5/6 en 7/8 het korfbal toernooi vertegenwoordigen a.s. woensdag. We wensen de jongens en meiden veel succes en plezier!   Even voorstellen. Hallo! Graag stel ik mij even voor omdat ik de laatste tijd geregeld in het schoolgebouw te zien ben en menigeen niet weet wie ik ben. Logisch, want ik werk als Pedagogisch Coach en Adviseur Beleid voor Kinderopvang Oki.  Oki heeft in De Schuthoek een kinderopvang, een peuterspeelzaal en verzorgt de BSO. Vanaf januari 2019 is elke kinderopvang wettelijk verplicht om een pedagogisch coach/ beleidsmedewerker in dienst te hebben of in te huren. Sinds enige tijd heb ik mijn eigen coachingsbedrijf onder de naam RRCoaching. Ik zal dus geregeld in het schoolgebouw te zien zijn omdat ik observaties doe en gesprekken heb met de pedagogisch medewerkers. Dit is alleen gericht op hun pedagogisch handelen. Met deze info hoop ik u wat duidelijkheid te hebben kunnen geven over wie ik ben en wat ik doe. Het lijkt anders zo raar als een “vreemde mevrouw” op een krukje zit te observeren. Al vragen de kinderen vaak meteen: “ Wie ben jij” of “Wat kom jij doen?”Geweldig, hun openheid! Tot zover, wellicht tot ziens! Vriendelijke groet Renate Rutgers.       Kinderboekenweek  Van 2 t/m 13 oktober is het weer Kinderboekenweek. Tijdens de Kinderboekenweek organiseert Bruna de actie: ‘Sparen voor je schoolbieb’. Hoe werkt de actie? - U koopt van 2 t/m 13 oktober 2019 één (of meerdere) kinderboek(en) bij uw lokale Bruna winkel en levert de kassabon vóór 15 november 2019 in op school. - Wij leveren de kassabonnen in bij een Bruna winkel. - Bruna telt de kassabonbedragen na inlevering bij elkaar op we ontvangen een waardebon. - We mogen t/m 15 december 2019 voor 20% van het totale kassabonbedrag nieuwe leesboeken uitzoeken in een Bruna-winkel.   ZL:Leesmarathon donderdag 10 oktober a.s. Volgende week donderdagmiddag organiseren we een leesmarathon op school. De kinderen van groep 3 t/m 8 mogen eigen leesboeken meenemen en als ze het fijn vinden een kussen/zitzak/luchtbedje meenemen zodat ze lekker kunnen lezen!     ZLV:Kinderboekenmarkt in Zuidlaarderveen vrijdag 18 oktober. Vrijdag 18 oktober is er een kinderboekenmarkt op de locatie in Zuidlaarderveen. Dit is van 13:00 uur tot 14:00 uur. De opbrengst is voor nieuw speelmateriaal op school.                                         De volgende nieuwsbrief komt uit op vrijdag 18 oktober

Welkom op onze website

Obs de Schuthoek is een fijne, kleine school met een volledig nieuw team. Wij werken aan Boeiend Onderwijs, dat kinderen voorbereidt op het leven in de 21ste eeuw. Dit doen we op twee locaties in Zuidlaren en Zuidlaarderveen. 
“Samen leer je meer” is ons motto. In de klassen ziet u de kinderen daarom veel samenwerken en samen leren ontdekken. Ze krijgen ook buiten les en bewegen meerdere momenten per dag in de klas om beter geconcentreerd te blijven. Omdat we kleine klassen hebben is er heel veel aandacht voor elke leerling.
De leerkrachten op onze school weten veel over de werking van de hersenen. Hierdoor leren kinderen meer en dat zien we terug in de resultaten.
Als kinderen komen wennen doen we dit altijd in overleg met de ouders. Elk kind is anders. Daarom mag elk kind zijn eigen tempo bepalen om te wennen.
Voor een afspraak of vragen over beide locaties kunt u contact opnemen met de schoolleiding:

Saskia van Maanen
050-4092009
directie.schuthoek@stichtingbaasis.nl