emailadres wachtwoord

Nieuws 31 mei

ZL/ZLV: Breinfeit Deze week aandacht voor de zevende denkgewoonte:Vragen stellen. Tips - Stel open vragen aan je kind, zoals: Hoe was het op school? en Wat heb je gedaan? - Stel elkaar om de beurt een vraag. - Stel elkaar vragen en praat met elkaar, terwijl je allebei geen ja of nee mag zeggen. - Stimuleer het vragen stellen in verschillende situaties. - Plan een uitstapje, bijvoorbeeld naar een museum, strand of bos. Stimuleer je kind om van tevoren vragen te bedenken over wat hij/zij wil zien of te weten komen. - Oefen met vragen stellen die beginnen met wie, wat, waar, wanneer en hoe. - Lees samen de volgende boeken: ‘Junior Vraag maar raak’ van National Geographic en ‘Kikker is verliefd’ geschreven door Max Velthuijs ZL: Oud papier coördinator gevraagd. Een keer per maandwordt het oud papier opgehaald door ouders van onze kinderen. De coördinator regelt de contacten met het ophaal bedrijf en maakt een planning voor het jaar samen met Saskia. Door het ophalen van oud papier wordt veel geld ingezameld waarmee we veel leuke dingen kunnen doen voor onze kinderen. Het zou ontzettend jammer zijn als we deze extra inkomsten missen. Misschien zijn er twee mensen die het samen willen doen?   ZL/ZLVCITO: De leerlingen van onze school hebben dit jaar weer ver boven het gemiddelde gescoord. Landelijk gemiddelde: 534.9 Schuthoek: 540.4 Daar zijn we ontzettend trots op!            ZL/ZLVOPROEP namens de schoolfeestcommissie Voor het schoolfeest van 13 juli a.s. hebben we prijsjes nodig voor het rad van avontuur. We willen elk gezin vragen om twee prijsjes mee te nemen (maximaal 5 euro voor twee prijsjes) Inleveren kan vanaf nu tot uiterlijk vrijdag 6 juli bij de leerkracht van uw kind. Het schoolfeest wordt met beide locaties in Zuidlaren gevierd.        Feestje…Feestje… Feestje… Feestje Dinsdag 22 mei hoorden wij dat OBS De Schuthoek een Gezonde School is geworden voor het vignet Sport en Bewegen. Ennn …. het vignet Voeding is toegekend voor het schooljaar 2018-2019!! Binnenkortlaat de werkgroep Gezonde School weten hoe we dit feestje gaan vieren met z’nallen.   Voorhet volgend schooljaar gaan we dus werken aan het vignet Voeding op onzeschool. Heeft u daar ook ideeën bij? Laat dit dan weten aan iemand van dewerkgroep of aan Saskia, zodat wij dit mee kunnen nemen in de plannen voorvolgend jaar.     ZL/ZLV: Schuthoek app: Vanaf september komt de nieuwsbrief alleen nog op onze school-app. Via de mail komt de nieuwsbrief te vaak niet goedaan. Steeds meer ouders beschikken al over de Schuthoek-app. In de app vindt u alle informatie over onze school. Heeft u de Schuthoek-app nog niet? U kunt de app downloaden via uw mobiel/tablet. Mocht u vragen hebben over de app neem dan contact op met Stephan. Ook om op beschermde delen van de app te komen heeft u Stephan nodig.  s.vanengeland@stichtingbaasis.nl   Schoolreizen: ZLV Groep 7-8:                           30mei t/m 1 juni  Kosten €95,00    Grolloo ZLV/ZLGroep 1-2-3-4                28 juni                 Kosten €20.00     Nienoord ZLGroep 5-6                               3 juli                   Kosten €22.50     Spijkerboor/Annen ZL Groep 7-8                               18 t/m20 juni     Kosten €95.00     Schoonoord   “Bajesdag”in Veenhuizen Wat gebeurt er als je de wet overtreedt? Ontdek het op de Bajesdag! Het Gevangenismuseum organiseert op zaterdag 2 juni de grote Bajesdag. Bezoekers kunnen dan ervaren wat er gebeurt als je de wet overtreedt; van politieonderzoek tot rechtszaak, van detentie tot vrijlating én daarna…      ZL; De Blaasklas gaat internationaal: De blaasklas is uitgenodigd voor een muziekfestival in Italië.(Riva del Garda). Woensdagavond gaf Vincent de Leur met Marion Zwanenberg van de Yamaha classband Europe een presentatie aan de ouders. Onze kinderen zijn uit 70 blaasklassen gekozen. Dat is heel bijzonder!!!!! Op 11-12-13-14 april 2019 gaan we met de kinderen in de bus naar Italië. De school zorgt voor de begeleiding tijdens de reis en het verblijf. Ouders zijn uiteraard van harte welkom om op eigen gelegenheid naar Italië te komen. We hebben nog een jaar om alles te regelen en houden iedereen op de hoogte van het vervolg.   Nieuwsbrieven 2018: 21 juni, 5 juli                      

Nieuws 5 april

ZL/ZLV; Koningsspelen 2018 Vrijdag 20 april a.s. vinden de Koningsspelen voor beide locaties plaats in Zuidlaarderveen. Vorig jaar hebben we ook samen Koningsdag gevierd en dat was een succes. Allekinderen moeten om de gewone tijd op school aanwezig zijn. De kinderen van groep 1 t/m 6 van Zuidlaren gaan met de bus naar Zuidlaarderveen en groep 7 en 8 gaan op de fiets. De kinderen moeten zorgen voor makkelijk zittende kleding waarin ook gesport kan worden en stevige schoenen die tegen een stootje kunnen. Verder hoeven ze niets mee te nemen. Voor eten en drinken wordt gezorgd. Na de sportdag lunchen alle kinderen in het schoolgebouw in Zuidlaarderveen. Dat betekent dat er ook voor de kinderen van Zuidlaren die dag een continurooster geldt. Alle kinderen zijn om 14.00 uur vrij.   Om deze Koningsspelen goed te laten verlopen hebben wij hulpouders nodig die een groepje van ongeveer 6 leerlingen willen begeleiden. U kunt zich uiterlijk vrijdag 13 april opgeven bij de leerkracht van uw kind. Ook zoeken wij een aantal ouders die in de school de lunch wil klaarzetten. Deze ouders kunnen zich opgeven bij Bas of Coby.   Mochten ernog vragen zijn dan kunt u natuurlijk altijd bij ons terecht. Wij hopen opeen gezellige en vooral zonnige dag!   Namens de werkgroep, Harry deVries en Henriët Bulthuis   ZL/ZLV: Breinfeit Deze week aandacht voor de zesde denkgewoonte: Ik werk nauwkeurig. Doel:Leer kinderen om te streven naar nauwkeurigheid. Kijk het nog eens goed na. Ontwikkel de behoefte aan exactheid, getrouwe weergave en vakmanschap.       ZL/ZLV: Studiedag met Arsène Afgelopen donderdag heeft het team weer een scholing dag gehad. Arsène en Saskia hebben lesbezoeken gedaan in de klassen.Hierbij is gekeken naar de actieve rol van leerlingen en de taakgerichtheid van leerlingen. Ook naar de doelgerichtheid van leerkrachten is gekeken. Aan het einde van de dag heeft Arsène met het team besproken wat er waar te nemen was.We mogen trots zijn, want we worden steeds een beetje beter. Dit zien we ook terug in de tussentijdse resultaten van de leerlingen. De resultaten zijn iets hoger dan vorig jaar!   ZL/ZLV: formatie Op dit moment wordt er al weer naar de formatie voor komend schooljaar gekeken. Binnenkort informeren wij u over de manier waarop we volgend schooljaar werken.   ZL/ZLV Schoolreizen: Binnenkort krijgt u via de leerkrachten informatie over de data en de bestemmingen van de schoolreizen. Inmiddels heeft u het verzoek gekregen om de ouderbijdrage te betalen via Remmy Pieters, namens de oudervereniging. Mocht er iets mis zijn dan kunt contact met hem opnemen. Dat mag natuurlijk ook om te zeggen dat het fijn is dat hij dit voor onze school regelt ;-)   ZL/ZLV: Schuthoek app: Steeds meer ouders beschikken al over de Schuthoek-app. In de app vindt u alle informatie over onze school. Heeft u de Schuthoek-app nog niet? U kunt de app downloaden via uw mobiel/tablet. Mocht u vragen hebben over de app neem dan contact op met Stephan. Ook om op beschermde delen van de app te komen heeft u Stephan nodig.  s.vanengeland@stichtingbaasis.nl   ZL/ZLV: LET OP: 11 april zijn alle kinderen vrij in verband met een studiedag van de hele stichting. Deze studiedag heeft als thema Talentontwikkeling.   Nieuwsbrieven 2018: 19 april, 31 mei, 7juni, 21 juni, 5 juli                  

Welkom op onze website

Obs de Schuthoek is een fijne, kleine school met een volledig nieuw team. Wij werken aan Boeiend Onderwijs, dat kinderen voorbereidt op het leven in de 21ste eeuw. Dit doen we op twee locaties in Zuidlaren en Zuidlaarderveen. 
“Samen leer je meer” is ons motto. In de klassen ziet u de kinderen daarom veel samenwerken en samen leren ontdekken. Ze krijgen ook buiten les en bewegen meerdere momenten per dag in de klas om beter geconcentreerd te blijven. Omdat we kleine klassen hebben is er heel veel aandacht voor elke leerling.
De leerkrachten op onze school weten veel over de werking van de hersenen. Hierdoor leren kinderen meer en dat zien we terug in de resultaten.
Als kinderen komen wennen doen we dit altijd in overleg met de ouders. Elk kind is anders. Daarom mag elk kind zijn eigen tempo bepalen om te wennen.
Voor een afspraak of vragen over beide locaties kunt u contact opnemen met de schoolleiding:

Saskia van Maanen
050-4092009
directie.schuthoek@stichtingbaasis.nl