We sturen je graag een notificatie bij belangrijk nieuws:Ja doen!Niet nu
emailadres wachtwoord

Nieuwsbrief, vrijdag 26 maart ’21.

Dag allemaal, We gaan alweer een poosje ‘gewoon’ naar school en daar zijn we natuurlijk blij om. De kinderen vinden het fijn dat ze weer als groep met elkaar optrekken en plezier hebben in de klas of op het schoolplein; een wedstrijdje voetbal of hockey, lekker schommelen, een tikspel of spelen in de zandbak. Als het weer dan ook nog een beetje meehelpt, is het helemaal oké. Toch houdt Corona u en ons nog elke dag bezig. In de afgelopen weken is het een paar keer voorgekomen dat een leerling thuis moest blijven en/of een test moest ondergaan. Als schoolorganisatie hanteren we de maatregelen zoals deze zijn voorgeschreven door het RIVM. Het is voor ons allen van groot belang dat we ons houden aan de gemaakte afspraken m.b.t. brengen en halen, gebruik mondkapjes, thuisblijven bij (neus)verkoudheid en hoesten. Met name t.a.v. (neus) verkoudheid en hoesten doen we een nadrukkelijk beroep op u als ouders om uw kind in dat geval thuis te houden. Het is u en ons tot nu toe gelukt om te voorkomen dat er groepen kinderen of één van de leerkrachten thuis moeten blijven vanwege een besmetting en dat willen we natuurlijk graag zo houden. In deze nieuwsbrief informatie van beide locaties. Veel leesplezier!! Denkgewoonten. Op onze scholen worden we al enige jaren begeleid door een organisatie, genaamd ‘Natuurlijk Leren’. Tijdens team- en studiedagen doen de leerkrachten kennis en inspiratie op over hoe we invulling kunnen geven aan ‘opbrengstgericht boeiend onderwijs’. Hierover is veel te vertellen, echter in de afgelopen maanden is het daar minder van gekomen. We nemen u daarom in de komende nieuwsbrieven (weer) mee in wat we als schoolteam doen om kwalitatief goed onderwijs te verzorgen. We zullen aandacht besteden aan onderwerpen zoals bewegend leren, coöperatieve werkvormen, vormgevers, en denkgewoonten. In deze nieuwsbrief meer aandacht over dat laatste onderwerp. Wij willen kinderen stimuleren om intelligent gedrag te ontwikkelen zodat ze in het leven adequaat kunnen reageren op situaties waarbij de oplossing niet altijd voor de hand ligt. Daarnaast willen we kinderen laten zien hoe je kunt leven met een open blik en houding, en dat het goed is om een leven lang te blijven leren. Hieronder de 16 denkgewoonten op een rijtje: § Ik blijf proberen § Ik denk eerst na § Ik luister § Ik bekijk het anders § Ik denk na hoe ik iets kan leren § Ik werk nauwkeurig § Ik stel een vraag § Ik weet al iets § Ik denk na hoe ik iets vertel § Ik wil graag dingen weten § Ik gebruik mijn fantasie § Ik ben verbaasd en blij § Ik ga iets uitproberen § Ik maak een grapje § Samen kunnen we meer dan alleen § Ik wil blijven leren In de volgende nieuwsbrief zullen we één van deze denkgewoonten verder uitdiepen en ook aangeven wat u als ouders thuis kunt doen om een bijdrage te leveren. Nieuwsgierig? Kijk dan ook eens op de website: www.denkgewoonten.nl Verlenging project Schoolfruit (herhaling) Het project Schoolfruit heeft een herstart gemaakt op beide locaties. Elke woensdag, donderdag en vrijdag wordt er op de scholen fruit geleverd voor alle kinderen. Hiermee besteden we aandacht aan het belang van gezond eten. Meer informatie over de actie vindt u op schoolfruit.nl Omdat vanwege de lockdown de actie voor langere tijd was onderbroken, heeft men besloten om het project Schoolfruit te verlengen tot en met 31 mei! Paasviering (ZL) Komende donderdag gaan we na de ochtendpauze een aantal paasactiviteiten doen met de kinderen. We gaan o.a. paaseieren zoeken, nootjes schieten, eitje-tik wedstrijd en natuurlijk een gezamenlijke paaslunch. De kinderen moeten deze dag een hardgekookt ei meenemen voor de eitje-tik wedstrijd en eten/drinken voor de ochtendpauze. Voor een coronaproof lunch wordt gezorgd! Wilt u uw kind deze dag ook een 1,5 liter fles gevuld met water meegeven?? Paasviering ZLV. De ouders hebben een brief ontvangen met daarin info over de Paasactiviteiten die voor donderdag 1 april op het programma staan. Nadat er eerst gewoon gewerkt moet worden in de klas, gaat meester Harry na de kleine pauze een Paascircuit organiseren. Om 12.00 uur wordt er gezamenlijk van een Paaslunch genoten met hulp van de ouderraad. Na de maaltijd gaat iedereen mee naar de Zaandorre om de daar verstopte eieren te zoeken. Om 14.00 uur sluiten we dag schooldag af en gaat iedereen naar huis. We wensen iedereen alvast een fijn Paasweekend toe! Info locatie Zuidlaarderveen . We hebben er een nieuwe leerling bij in de onderbouwgroep. Coen is 4 jaar geworden en gaat nu, na een aantal wendagen, alle dagen naar school. We wensen Coen en zijn ouders veel plezier op de Schuthoek ZLV. Agenda: - donderdag 1 april : Paasviering. - vrijdag 2 april : Goede Vrijdag. De kinderen zijn die dag vrij. - maandag 5 april : 2e Paasdag. De kinderen zijn die dag vrij. - dinsdag 6 april : margedag. De kinderen zijn die dag vrij. - vrijdag 16 april : praktisch verkeersexamen groep 7/8. - maandag 19 april : oud papier actie. - volgende nieuwsbrief : vrijdag 16 april

Nieuwsbrief, vrijdag 12 maart 2021.

Dag allemaal, Hierbij de eerste nieuwsbrief na de voorjaarsvakantie. We hopen met z’n allen dat we de komende periode zonder onderbrekingen vanwege Corona samen naar school kunnen blijven gaan. De afgelopen periode hebben de leerkrachten samen met de kinderen veel aandacht besteed aan de groepsvorming en de onderlinge afspraken. Na een periode van onderbrekingen is het van belang om hier aandacht aan te besteden. Groepsvormende activiteiten en gezamenlijke afspraken dragen ertoe bij dat iedereen een fijne schooltijd heeft. In deze nieuwsbrief informatie van beide locaties. Veel leesplezier!! Aanpassing van de toetskalender. Uiteraard staan we als schoolteam uitgebreid stil bij de voortgang t.a.v. de ontwikkeling van de kinderen. Vanwege de langdurige lockdown hebben we moeten besluiten om de toetskalender aan te passen. De Cito Midden-toetsen werden in voorgaande jaren afgenomen in januari, maar nu doen we dat in maart, mede op advies van Cito. Op deze manier willen we voldoende tijd en aandacht besteden aan het in beeld krijgen van de ontwikkeling van alle kinderen. Na de toetsperiode en de verwerking van de resultaten daarvan, zullen we een aantal oudergesprekken gaan inplannen, maar dan op verzoek van de leerkracht(en). De leerkrachten nodigen dan die ouders uit van die leerlingen, waarover zij een gesprek wensen met de ouders. Hierover volgt later meer informatie. De ouders en kinderen van groep 8 hebben ondertussen allemaal al een gesprek gehad m.b.t. de verwijzing naar het voortgezet onderwijs. Ook het meegeven van de rapporten is naar aanleiding van bovenstaande aangepast. Op 31 maart krijgen de kinderen aan aangepast rapport mee waarin de Cito resultaten worden vermeld. Daarnaast zullen we het zgn. ‘ik-deel’ er ook aan toevoegen. Aan het einde van het huidige schooljaar zullen we weer het ‘gewone’ rapport aan de kinderen meegeven. Corona en schoolactiviteiten. Zoals we weten, zijn er nog steeds aanpassingen waar we vanwege Corona mee te maken hebben. Als schoolorganisatie hanteren we de maatregelen zoals deze zijn voorgeschreven door het RIVM. De gemaakte afspraken m.b.t. brengen en halen, gebruik mondkapjes, thuisblijven bij (neus)verkoudheid en hoesten, blijven dus nog een tijdje geldig. Zo ook is het nog steeds niet toegestaan om gastlessen te laten verzorgen. Daardoor kunnen de GVO en HVO lessen en de lessen in het kader van Cultuurmenu niet doorgaan. Ook de gymlessen vinden niet plaats in de gymzaal, maar meester Harry doet zijn uiterste best om aangepaste bewegingslessen te organiseren op het schoolplein. Zo is het hem gelukt om voor de groepen 3 t/m 8 tennislessen te organiseren!   Samen denken we op dit moment na over hoe we op een veilige manier vorm gaan geven aan de viering van Pasen, Koningsspelen en aan de jaarlijkse sportdag. Uiteraard zullen we u als ouders daarover te zijner tijd over informeren. Hieronder informatie over de Pannenkoekendag en de Paaseitjesactie die georganiseerd worden door de kinderen van onze locatie in Zuidlaarderveen. Wat is Pannenkoekendag? Dat is dat je bij de deuren langs gaat en een briefje krijgt en dan vul je adres in en neem je hem weer mee naar huis dan geef je hem aan juf Marjan of juf Anita en die geven ze aan een moeder en die maken de pannenkoeken en dan brengen we ze naar uw thuis. Elk jaar is er een pannenkoekendag. Dit jaar kan het niet op school, daarom brengen we de pannenkoeken bij de mensen thuis. De actie is vooral voor alle oudere mensen in Zuidlaarderveen en Kielwindeweer! Groetjes Schuthoek Zuidlaarderveen.   De Paaseitjes actie. - Wat is de paaseitjes actie Waarvoor is de paaseitjes actie Wie doen het Wanneer begint de paaseitje actie Beste ouders, Het begon allemaal op 8 maart toen het begon. De Schuthoek Zuidlaarderveen heeft een paaseitjes actie. Daarbij lopen groep 1 tot 7 door dorpen heen en zamelen geld in voor nieuwe materialen voor de kleuters (per zakje is het twee euro dus wilt u ook kopen? Dat zou fijn zijn). Groetjes de Schuthoek Zuidlaarderveen.   Nieuwe leerlingen groep 1/2 Zuidlaren. Er zijn in de afgelopen weken vanaf januari weer een aantal nieuwe kinderen op onze scholen gestart in groep 1/2. Op onze locatie in Zuidlaren heten we Lilian, Didi, Tamar, Zoë, Anne Leia en Jean Luc (alsnog) van harte welkom! We wensen jullie en jullie ouders een fijne tijd op de Schuthoek. Ook op onze locatie in Zuidlaarderveen zijn twee nieuwe leerlingen gestart. We heten Koen en Zoë van harte welkom en wensen hen en hun ouders eveneens een fijne tijd op de school. Naast alle nieuwkomers hebben we in deze weken op beide locaties regelmatig kennismakingsbezoeken van geïnteresseerde ouders. We hopen natuurlijk dat ze besluiten om onze locaties te komen versterken!! Verkiezingen georganiseerd door groep 7/8 Zuidlaren. Zoals u weet, zijn de landelijke verkiezingen in aantocht. Ook op school wordt daar uitgebreid aandacht aan besteed. Hieronder een samenvatting van de inbreng van leerlingen van groep 7/8. Hallo allemaal, De verkiezingen komen eraan. Wij (groep 7/8) hebben met meester en juf bedacht om ook verkiezingen te gaan doen! We zijn als klas verdeeld in 6 groepen: de VVD, de PVD, de PVDA, GL, D’66 en de PVV. Met behulp van een stemwijzer zijn we ingedeeld bij één van de zes partijen. Elke partij maakt reclame voor hun partij in de hele school door middel van een PowerPoint, flyers en posters en elk kind mag uiteindelijk een stem uitbrengen. Onderwerpen die aan de orde komen, zijn bijvoorbeeld: ‘zonnepanelen op het dak van de school’ en ‘op de fiets naar school’. Na de verkiezingen wordt natuurlijk de uitslag bekend gemaakt.   De ochtendbel, locatie Zuidlaren. Sinds enkele weken bellen we om 8.25 uur zodat de kinderen op tijd naar binnen kunnen gaan en de schooldag op tijd kan beginnen. De kinderen zijn vanaf 8.15 uur welkom op het schoolplein. De kinderen (en ouders) van groep 1/2 zijn vanaf 8.20 uur welkom op het schoolplein. We doen een beroep op iedereen om ook daadwerkelijk op tijd op school aanwezig te zijn. Verlenging project Schoolfruit. Het project Schoolfruit heeft een herstart gemaakt op beide locaties. Elke woensdag, donderdag en vrijdag wordt er op de scholen fruit geleverd voor alle kinderen. Hiermee besteden we aandacht aan het belang van gezond eten. Meer informatie over de actie vindt u op schoolfruit.nl Omdat vanwege de lockdown de actie voor langere tijd was onderbroken, heeft men besloten om het project Schoolfruit te verlengen tot en met 31 mei!                                                                     Agenda: - maandag 15 maart       : oud papier actie. - dinsdag 23 maart          : margedag. De kinderen zij die dag vrij. - vrijdag 2 april                : Goede Vrijdag. De kinderen zijn die dag vrij. - maandag 5 april            : 2e Paasdag. De kinderen zijn die dag vrij. - dinsdag 6 april              : margedag. De kinderen zijn die dag vrij.  

Welkom op onze website

Obs de Schuthoek is een fijne, kleine school met een betrokken en enthousiast team. Wij werken aan Boeiend Onderwijs, dat kinderen voorbereidt op het leven in de 21ste eeuw. Dit doen we op twee locaties in Zuidlaren en Zuidlaarderveen. 
“Samen leer je meer” is ons motto. In de klassen ziet u de kinderen daarom veel samenwerken en samen leren ontdekken. Ze krijgen ook buiten les en bewegen meerdere momenten per dag in de klas om beter geconcentreerd te blijven. Omdat we kleine klassen hebben is er heel veel aandacht voor elke leerling.
De leerkrachten op onze school weten veel over de werking van de hersenen. Hierdoor leren kinderen meer en dat zien we terug in de resultaten.
Als kinderen komen wennen doen we dit altijd in overleg met de ouders. Elk kind is anders. Daarom mag elk kind zijn eigen tempo bepalen om te wennen.
Voor een afspraak of vragen over beide locaties kunt u contact opnemen met de schoolleiding:

Janet Meijer
050-4092009
directie.schuthoek@stichtingbaasis.nl